Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HISTORIA NASZEJ SZKOŁY"— Zapis prezentacji:

1 HISTORIA NASZEJ SZKOŁY
Konkurs - Prezentacja Multimedialna Dawid Mróz kl. 6b

2 Bojowy okres szkoły We wrześniu 1939 r. nie odbyło się rozpoczęcie roku, ponieważ budynek szkolny został zajęty przez wojsko niemieckie. Przez 3 miesiące nie odbywały się żadne lekcje. W listopadzie 1939 r. pan Henryk Rysiński otrzymuje uprawnienie do prowadzenia szkoły. W kwietniu 1940 r. uczniowie wrócili do szkoły. W roku szkolnym 1941/1942 zapisało się 611 uczniów. Wszyscy nauczyciele bardzo pracowali, aby uczniowie podnieśli swój poziom dydaktyczno – wychowawczy. Za działalność oświatową i podziemną zginął w Oświęcimiu nauczyciel Józef Grot.

3 Lata 70-80 Szkoła posiada tylko 10 sal lekcyjnych, 2 pracownie, bibliotekę z czytelnią, zastępczą salę gimnastyczną. W budowie jest plac gier i zabaw. W szkole naucza 19 nauczycieli. W okresie jesienno – zimowym prowadzona była stołówka. Cały budynek szkolny został rozbudowany, zrobiono: kuchnię, magazyny, przedłużono klatkę schodową oraz dobudowano jadalnię, która była salą rekreacyjną i zastępczą salą gimnastyczną. Uczniowie wzięli udział w akcji sadzenia drzew i krzewów, aby zaaranżować obszar szkolny.

4 W lutym 1974 r. została wdrożona do użytku góra nadbudowanej części szkoły ( I piętro ). Od września do stycznia w roku szkolnym 1974/1975 obowiązki dyrektora pełnił je nowy zastępca pan Bolesław Pilecki. W sierpniu została wdrożona nowa część szkoły - świetlica szkolna oraz gabinet lekarski, odnowiono stołówkę, wycyklinowano drewniane podłogi. W styczniu 1975 roku dyrektorem szkoły został Kazimierz Majchrowski i pełnił tę funkcję do czerwca 1990r., jego zastępcą była pani Krystyna Okła, a później od 1987r. pani Wiesława Dymińska. Nauczyciele podnoszą swe kwalifikacje, duża ich liczba przystąpiła do zdobywania stopnia specjalizacji zawodowej. Szkoła wysoko oceniona została także w środowisku. Bierze udział w upowszechnianiu kultury poprzez przygotowywanie akademii środowiskowych. Drużyna zuchowa „Laskowe Orzeszki” zajęła I miejsce w Harcerskich Spotkaniach z Kulturą, a II miejsce zajęła Harcerska Drużyna im. M. Konopnickiej.

5 Trudne lata Naukę rozpoczęto 5 marca 1945 r. W mroźnych warunkach na dworze, rozpoczęli pracę: Eugenia Bogucka, Jadwiga Kosowicz, Katarzyna Mularz, Maria Lipko, Paulina Szubstarska, Władysław Szubstarski i Stefan Weryński. Początkowo nauka oparta była na wykładach z powodu braku przyborów szkolnych. Pan Stefan Weryński w 1946 r. staje się dyrektorem szkoły do roku Dzięki pomocy rodziców i finansowej pomocy gminy dokończono remont sprzętów szkolnych i częściowo budynku. W roku szkolnym 1947/1948 w szkole pracuje trzynastu nauczycieli. W szkole działa Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło PCK, Spółdzielnia uczniowska „Jutrzenka”, Szkolne Koło ZWM, drużyna ZHP, chór i zespół taneczny. Historia sukcesów uczniów tej szkoły sięga 1950 roku.

6 W kwietniu, na Festiwalu Młodzieży w Końskich chór i zespół taneczny zajęli I miejsce na 19 zespołów biorących udział w tych zawodach. Zakupiono do celów szkolnych adapter, maszynę do szycia, mikroskop, jak również wzbogacono gabinet fizyko – chemiczny wieloma przyrządami i preparatami. Po dojściu do porozumienia Kierownictwa Szkoły z Dyrekcją Kopalni Rudy Żelaza Stąporków, która objęła patronat opiekuńczy nad szkołą oddano pod budowę kolejki część placu szkolnego, a kopalnia przekazała szkole siatkę na ogrodzenie. W roku szkolnym 1956/1957 dokonano konserwacji budynku szkolnego: założono nowe rynny, otynkowano zewnętrznie cały budynek, poprawiono dach, wybudowano budynek gospodarczy.

7 W 1963r. rozpoczęto realizację programu 8 – letniej szkoły podstawowej
W 1963r. rozpoczęto realizację programu 8 – letniej szkoły podstawowej. Rozszerzono i podniesiono na wyższy poziom nauczanie przyrody, matematyki, zajęć praktyczno – technicznych. Nauczyciele podnoszą swe kwalifikacje. W roku szkolnym 1964/1965 powstały tzw. klasy i przedmioty wiodące. Zostały nimi klasy Ia, IIIa, Va, VIa oraz biologia, geografia i chór szkolny. 13 grudnia 1964 roku odbyło się ogólne zebranie, na którym większość rodziców wypowiedziała się za potrzebą rozbudowy szkoły. Powołano komitet rozbudowy szkoły i przeprowadzono składki pieniężne. Potrzeby lokalowe ujęte w rozbudowie to: sala gimnastyczna, prysznic, kuchnia i jadalnia, sale na pracownie oraz mieszkanie dla kierownika szkoły i woźnego. W 1967 roku nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika szkoły. Na emeryturę odszedł Stefan Weryński, a jego miejsce zajął Ryszard Werens. Funkcję tę pełnił do 1974 roku.

8 Lata 90 W czerwcu 1990 r. stanowisko dyrektora otrzymała pani Krystyna Okła. Funkcję tę pełniła do lipca 1999 r. Zastępcą dyrektora została pani Ewa Młodawska. Od 1 września 1990 r. po wielu latach powróciło nauczanie religii jako przedmiotu nieobowiązkowego. Powróciły symbole religii – krzyże. Księża Pallotyni z parafii Czarna zakupili krzyże do wszystkich pomieszczeń w szkole i przekazali je w darze. Ksiądz Lesner dokonał uroczystego ich poświęcenia. Uruchomiono pierwszą w gminie pracownię komputerową. Uczniowie klasy VIa pisali gazetkę szkolną „Literka”. Rozszerzono skalę ocen z zachowania. Kotłownię przebudowano na zasilanie gazem ziemnym, a z wyremontowanych pomieszczeń utworzono zastępczą salę gimnastyczną.

9 TEATRZYK SZKOLNY „SUFLEREK”
W 1995 roku powstaje Harcerski Zespół Wokalny „Bez Koncepcji”, który po raz pierwszy zaprezentował się na Festiwalu Piosenki Religijnej „Ad Gloriam Dei” w Czarnej, gdzie zdobył nagrodę publiczności. W latach 1996, 1997, 1998 i 1999 zespół zdobywał I miejsce w eliminacjach wojewódzkich Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach i reprezentował województwo kieleckie w koncercie „Gospodarze – Gościom”. Zespół koncertował także w Gdańsku, Gdyni i Warszawie. Zdobył wyróżnienie na Iłżeckich Spotkaniach z Balladą, brał udział w koncertach organizowanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego dla dzieci z Domów Dziecka. W czerwcu 1996r. powstaje szkolny teatrzyk „Suflerek”. Młodzi aktorzy, muzycy i piosenkarze pod kierunkiem opiekunów przygotowali dwie akademie środowiskowe. W latach 1998 i 1999 zajęli I miejsce w gminie w Przeglądach Dorobku Artystycznego Szkół. TEATRZYK SZKOLNY „SUFLEREK”

10 Wszystkie te sukcesy złożyły się na bardzo wysoką ocenę pracy nauczycieli i dyrekcji szkoły. W roku szkolnym 1997/1998 przyznano nam I miejsce wśród szkół w Delegaturze Koneckiej Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty. W latach dyrektorem szkoły była pani Ewa Młodawska, a jej zastępcą pani Elżbieta Rurarz. Od 1 września 1999 r. rozpoczęła się nauka w gimnazjach. W naszej szkole powstały klasy zerowe oraz I – VI. Od 2002 r. szkoła podstawowa w Koziej Woli stała się filią naszej placówki. Duże sukcesy odniósł także szkolny teatrzyk „Suflerek” W latach r. rocznie zdobywał nagrody w Ogólnopolskim Konkursie „Bliżej Teatru”. W 2002 r. otrzymał nominację do Nagrody Centralnej.  W 2003 r. „Suflerek” otrzymał Nagrodę Centralną w konkursie „Bliżej Teatru” przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. W nagrodę młodzi aktorzy uczestniczyli w „Mikołajkach Teatralnych” w Pałacu Prezydenckim i spotkali się z panią prezydentową Jolantą Kwaśniewską. NAGRODA CENTRALNA

11 Recytatorzy godnie reprezentują szkołę w konkursach recytatorskich
Recytatorzy godnie reprezentują szkołę w konkursach recytatorskich. Dwukrotnie zajęli I miejsce w Ogólnopolskim Małym Konkursie Recytatorskim (kwalifikacja i udział w finale). II, III, IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Na wschód od Bugu”. Młodzi aktorzy pod kierunkiem opiekunów przygotowali akademię środowiskową z okazji Dnia Niepodległości. Zdobyli także Brązową Maskę – III miejsce w Ogólnopolskim Forum Teatrów Szkolnych w Starachowicach. Lata to dalsze sukcesy zespołu „Bez Koncepcji”. W tym okresie zespół dwukrotnie zdobywa Brązową Jodłę, Srebrną Jodłę, Złotą Jodłę – główną nagrodę Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach, Nagrodę Dyrektora I Programu Telewizji Polskiej oraz Puchar Komendanta Kieleckiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego.

12 W sierpniu 2000 r. zespół reprezentował Kielecką Chorągiew ZHP na Światowym Zlocie Harcerstwa w Gnieźnie, rok rocznie brał udział w festynach zorganizowanych przez Fundację Zdrowie „Jestem OK. – nie palę” w Warszawie. Zespół wystąpił w programie telewizyjnym „Kawa czy Herbata”, koncertował w Opocznie, Masłowie, Staszowie, Szczekocinach, Włoszczowie, Kielcach, Miechowie, Polkowicach, Skarżysku, Warszawie, Miastku i w wielu innych miejscach. Młodzież śpiewała na inauguracji Olimpiad Specjalnych w Końskich. Zespół uczestniczył w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju Prezydentowi RP. Premierowi, Radzie Ministrów, Ministrowi Obrony Narodowej oraz Wysokiemu Komisarzowi ONZ do Spraw Uchodźców. „Bez Koncepcji” koncertuje także na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

13 W latach 2001 i 2004 Gromada Zuchowa „Wesołe Słoneczka” otrzymała wyróżnienie w Harcerskich Spotkaniach Artystycznych oraz wyróżnienie w 2004 r. w kategorii I Dębowej dla najlepiej działającej gromady zuchowej.  Prężnie działa także SKO. Uczniowie oszczędzają pieniądze, a najlepsi, którzy gromadzą najwięcej pieniędzy otrzymują zaszczytny tytuł „Ciułacza Roku” i „Centusia Roku” . Od czterech lat szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie „Dziś oszczędzam w SKO jutro w PKO”. Dwukrotnie wyróżniono szkolne kroniki SKO. Uczniowie otrzymują nagrody a opiekun został odznaczony Srebrną Odznaką SKO.

14 W szkole funkcjonuje autorski program „Dbaj o swoje bezpieczeństwo”
W szkole funkcjonuje autorski program „Dbaj o swoje bezpieczeństwo”. Uczniowie uczą się jak należy się zachować w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach, uczestniczą w spotkaniach z policjantami, strażakami, leśnikami, pielęgniarką, ratownikiem medycznym. Uczniowie rok rocznie biorą udział w akcjach: „Sprzątanie Świata”, „Góra Grosza”, „Dar Serca”, „Bezpieczne Wakacje”, „Złotówka dla dzieci z Afganistanu”. Współpracują z „Naszym Kącikiem” i szpitalem w Czarnieckiej Górze.

15 W 2004 r. nasza szkoła zajęła I miejsce w województwie świętokrzyskim w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Wygraj z Astmą”. Imprezę podsumowującą program w naszej szkole poprowadziła pani Iwona Schymalla. Sprzęt sportowy dla naszej szkoły oraz indywidualne nagrody dla uczniów wręczył mistrz Polski w pływaniu Paweł Włodarczyk. W czerwcu 2004 r. konkurs na stanowisko dyrektora szkoły wygrała Pani Dorota Sackiewicz, a jej zastępcą została Pani Justyna Zych. W wakacje wymieniono dach oraz zabudowano część dolnego holu, aby stworzyć większą salę na świetlicę dla uczniów dowożonych. Od 1 września 2004 do naszej placówki uczęszczają dzieci ze zlikwidowanej placówki szkoły w Koziej Woli.

16 Kornel Makuszyński Urodził się 8 stycznia 1884 roku w Stryju, a młodość spędził we Lwowie. Do roku 1918 Makuszyński mieszkał w Kijowie i pracował jako kierownik literacki Teatru Polskiego Stanisławy Wysockiej oraz pełnił funkcję prezesa miejscowego Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy. Z inicjatywy Kornela Makuszyńskiego powstało na stokach Gubałówki sanatorium dla młodzieży. Pisarz inicjował też zbiórki pieniężne na sprzęt narciarski dla najbiedniejszych dzieci. W 1930 roku odbyły się w Zakopanem pierwsze zawody "O Puchar Kornela Makuszyńskiego„ . Zmarł 31 lipca 1953 roku w Zakopanem.

17 DZIŚ Kornel Makuszyński stał się patronem naszej szkoły
31 marca 2011 r. W wakacje 2013/2014 r. została cała szkoła wyremontowana - wymieniono okna, odnowione zostały wszystkie sale oraz zakupiono nowe pomoce naukowe. Koło boiska umieszczone zostały ławki. W kwietniu 2014 r. zostały położone szafki dla „zerówek”.

18 Bibliografia Zdjęcie K. Makuszyńskiego - Informacje o Kornelu - Zdjęcia powieści - , , skrawekczasu.bloog.pl , audioteka.pl , Informacje o dawnej historii - Zdjęcia szkolne - Obrazek (uczniowie) - Obrazek (sadzenie drzew i krzewów) - Zdjęcie szkoły – Obrazek mikroskopu - Obrazek globusa - Obrazek zebrania - Obrazek dziewczynki z hula hop - Obrazek chłopca z piłką - Obrazek masek - Obrazek sceny z napisem – Dawid Mróz: Reflektor - Kurtyna - Obrazek pucharu - miliard.pwn.pl Zdjęcie nagród jodeł - Serduszko WOŚP - Logo Kawa czy Herbata (program TVP) - Znak papierosa - Logo SKO – pkobp.netpr.pl Logo Zuch - 8pgz.wordpress.com Sprzątanie Świata - Dar Serca -

19 Bibliografia Bezpieczne Wakacje - victoria-bydgoszcz futbolowo.pl Góra Grosza – sp17zabrze.szkolnastrona.pl Złotówka dla dzieci z Afganistanu - interklasa.pl Obrazek przygotowań do remontu - Obrazek malującego mężczyzny -


Pobierz ppt "HISTORIA NASZEJ SZKOŁY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google