Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CELE GŁÓWNE PROGRAMU: Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CELE GŁÓWNE PROGRAMU: Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie."— Zapis prezentacji:

1 Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej   „Czyste powietrze wokół nas” II EDYCJA  

2 CELE GŁÓWNE PROGRAMU: Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

3 CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:
Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

4 ADRESACI PROGRAMU:     dzieci w wieku 5-6 lat uczęszczające do przedszkola : -gr.III-28 dzieci -gr.IV-28 dzieci rodzice i opiekunowie dzieci

5 CZAS TRWANIA PROGRAMU:
III 2009 – VI 2009  (I edycja)  IX  2009 – VI 2010   (II edycja) IX  2010 – VI 2011   (III edycja) IX  2011 – VI 2012   (IV edycja)

6 STRUKTURA PROGRAMU: Program opracowano w wersji, na którą składa się  pięć zajęć.  Poszczególne zajęcia  skoncentrowane są na  pobudzeniu oraz stymulacji  różnych  form aktywności dziecka  sześcioletniego: zabawy twórczej,  tematycznej, grupowej, konstrukcyjnej. Tytuły zajęć:            I      WYCIECZKA II. CO I DLACZEGO DYMI? III. JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS? IV. CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY? V. JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO?

7 METODYKA PROGRAMU: Zajęcia mają charakter  warsztatowy. Ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji  do uczenia się przez doświadczenie . Uwzględniono   następujące   aspekty  pracy  warsztatowej:      1.      Metody  aktywizujące – stanowią zachętę  dla dzieci do  aktywnego                sprawdzenia dostarczonej im wiedzy, także  własnych wartości, postaw. W programie  zastosowano następujące  metody aktywizujące: -         wycieczka -         narysuj i napisz  - diagnoza  wiedzy -         „burza mózgów” – dzieci mówią co dymi, dlaczego dymi, -         ćwiczenia respiracyjne – oddychanie  w różnych zdrowych  miejscach -         drama – zabawa w kwiatki -          piosenka – postać  smoka Dinka -         zabawa w pociąg  - ilustracje do historyjki -          znaczki – „NIE PAL PRZY MNIE”. 2.       Praca w małych grupach – dzieci  współpracują ze sobą, prowadzą dialogi,  konfrontują wiedzę. Ta forma  pracy jest szansą  do zaktywizowania  dzieci nieśmiałych  oraz treningu asertywności. 3.       Wspierająca rola nauczyciela  - nauczyciel, który  zamierza aktywizować dzieci, powinien  mieć świadomość  konieczności  koncentracji na dziecku,  a w związku z tym przyjmuje rolę doradcy, koordynatora, który  wspiera dziecko w działaniu. Program  dostosowany jest do  rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka.

8 O CZYM RODZCE PAMIĘTAĆ POWINNI
Szanowni Rodzice, pamiętajcie, że programy profilaktyczne realizowane w przedszkolach, a później w szkołach to nie wszystko! W dużej mierze to od Was zależy, czy Wasze dzieci będą miały w przyszłości problem z zażywaniem substancji psychoaktywnych, czy też nie.

9 Dlatego pamiętajcie, aby:
• pokazać dobry przykład swoim zachowaniem,, • spędzać z dzieckiem dużo czasu – jednak nie ilość a jakość się liczy! • umieć słuchać uważnie tego, co ma do powiedzenia dziecko, • rozmawiać z dzieckiem o świecie, nawet na trudne tematy, • ustalać ścisłe reguły dotyczące palenia i picia w domu, • prowadzić wraz z dzieckiem ocenę tego, co oferują media, ponieważ środki masowego przekazu (reklamy, filmy) są dla dzieci głównym środkiem informacji na temat picia alkoholu, palenia papierosów i używania narkotyków, • pomagać dzieciom w kształtowaniu pozytywnego wizerunku własnej osoby poprzez zachęcenie do pracy nad sobą oraz unikanie porównywania ich z innymi.      Negatywne wyobrażenie o sobie sprzyja używaniu środków psychoaktywnych, pozytywny stosunek do własnej osoby uodparnia na presję społeczną. • zachęcać dziecko do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu.     

10 REALIZUJĄC PROGRAM PAMIĘTALIŚMY
O TYM, ŻE ZNACZNA CZĘŚĆ MOŻLIWOŚCI INTELEKTUALNYCH LUDZI KSZTAŁTUJE SIĘ W PIERWSZYCH LATACH ŻYCIA A UMIEJĘTNOŚCI WYNIESIONE Z PRZEDSZKOLA PROCENTUJĄ W SZKOLE I W DOROSŁYM ŻYCIU.                                    

11 A TAK WYGLĄDAŁA REALIZACJA PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"
W ROKU SZKOLNYM  2009/2010                       W NASZM SŁONECZNYM PRZEDSZKOLU... W PRZEDSZKOLU NR 3 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM ))

12 Przygotowanie do wycieczki…
Przygotowanie do wycieczki…Kamilka przypomina sobie wszystkie wskazówki pani…

13 PRZYGOTOWANIE DO WYCIECZKI
Zuzia już prowadzi obserwację….)

14 ….Wędrujemy uliczkami miasta…a dymów jak nie ma ,
tak nie ma…cieszą się chłopaki))

15 Praca w małych grupach….
Dzieci rysują źródła dymu…wszyscy byli bardzo pracowici )

16 Zuzia ma wszystko pod kontrolą…

17

18 Grupa Bianki podczas prezentacji …

19 Igor-lider grupy-przedstawia pracę całej grupy…wszyscy świetnie się spisali…BRAWO!!!

20 Grupa Natalki-była również bardzo pracowita...BRAWO!!!

21 Pani Dominika mówi o różnych źródłach dymu…

22 Świetnie bawiliśmy się przy piosence o Dinku…teraz przyszła pora na kolorowanie tego śmiesznego stworka…)

23 A może ja pojadę pociągiem na wakacje???
Tak jak Dinuś… Natalka dalej nuci piosenkę podczas kolorowania….

24 Grupa III podczas pracy …

25 Pani Ania zawsze służy nam pomocą….

26 …Hm.. Może o czymś zapomnieliśmy? Zapracowana III GRUPA

27 A tak wyglądają nasze Dinusie…))

28 A tak wygląda nasz kącik ……))

29 Przygotowanie sali do warsztatów plastycznych…

30 Mam świetny pomysł….. Mama myśli, a ja już rysuję….)) Monika i jej mama podczas pracy…

31 Co dwie głowy, to nie jedna…))

32 Ale nam wyszło…!!!.

33 Prawda ,że pięknie….))???

34 A to nasze wspólne dzieło….
Moja mama jest kochana)

35 Sprawozdanie z realizacji programu "Czyste powietrze wokół nas"
Przedszkole nr 3 w Krośnie Odrzańskim w roku szkolnym 2009/2010 przystąpiło do realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas" organizowanym przez Państwową Stację Epidemiologiczno-Sanitarną w Krośnie Odrzańskim. Program był adresowany do dzieci 5,6 letnich oraz ich rodziców i opiekunów. Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed dymem tytoniowym.

36 cd………………… Pierwszą z form realizacji programu było zapoznanie rodziców z założeniami programu oraz wyrażenie zgody na udział dziecka w programie podczas zebrania grupowego. Wówczas rodzice uroczyście przyrzekli ,że nie będą palić papierosów przy dziecku oraz unikać zadymionych pomieszczeń. Rodzice zostali poproszeni o wypełnienie anonimowej ankiety, której wyniki pomogły stwierdzić: ile osób pali przy dziecku, w jakim stopniu dzieci są narażone na bierne palenie, czy rodzice są świadomi zagrożenia płynącego z palenia papierosów.

37 cd…………………….. Kolejną formą realizacji programu był cykl zajęć dydaktycznych skierowany do dzieci, składający się z 5 zajęć warsztatowych: - Co i dlaczego dymi? -Jak się czuję, kiedy dymi papieros? -Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy? -Jak unikać dymu papierosowego ? -Nie pal przy mnie. Dzięki tym zajęciom dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, obserwowały podczas wycieczki źródła dymu, projektowały własny znaczek "Nie pal przy mnie", który wręczały palącym członkom rodziny. W ramach realizacji zagadnień z programu, został zorganizowany przez nauczycielki naszego przedszkola kącik informacyjny dla rodziców na temat szkodliwości palenia papierosów oraz konkurs plastyczny.

38 cd…………………… Rodzice wraz z dziećmi zostali zaproszeni do wzięcia udziału w konkursie plastycznym o tematyce antynikotynowej , „Mamo, tato! Jeśli kochasz – nie pal przy mnie” . Celem konkursu było zwiększenie świadomości dzieci i rodziców na temat szkodliwości palenia tytoniu i narażania dzieci na bierne wdychanie dymu. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów konkursu. Prace plastyczne konkursowe jak i te, wykonane podczas zajęć dydaktycznych i zabaw plastycznych, zostały zaprezentowane na wystawie w przedszkolu podczas festynu rodzinnego promując zdrowy tryb życia.

39 Podczas uroczystości Dnia Rodziny przedszkolaki zaśpiewały piosenkę o Dinku oraz wręczały ulotki, zachęcając rodziców do zerwania z nałogiem oraz do dbania o swoje zdrowie. Ostatnią formą było przedstawienie sprawozdania rodzicom oraz podziękowania za współpracę podczas realizacji programu "Czyste powietrze wokół nas". ………..cdn…………….!!!

40 OPRACOWAŁA MGR ELŻBIETA STELMASZEWSKA
WE WSZYSTKICH DZIAŁANIACH WSPIERAŁA NAS PANI MGR DOMINIKA SZEWCZYK

41 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "CELE GŁÓWNE PROGRAMU: Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google