Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierwsi Piastowie - mianem tym określa się członków tejże dynastii od czasów jej założycieli aż do potomstwa Bolesława III Krzywoustego. Czasem do pierwszych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierwsi Piastowie - mianem tym określa się członków tejże dynastii od czasów jej założycieli aż do potomstwa Bolesława III Krzywoustego. Czasem do pierwszych."— Zapis prezentacji:

1

2 Pierwsi Piastowie - mianem tym określa się członków tejże dynastii od czasów jej założycieli aż do potomstwa Bolesława III Krzywoustego. Czasem do pierwszych Piastów zaliczane są też dzieci Bolesława IV Kędzierzawego.

3 Mieszko I to historyczny pierwszy władca Polan, uważany za faktycznego twórcę państwowości polskiej. Przez większość okresu swojego panowania toczył walki o Pomorze Zachodnie, zajmując je po rzekę Odrę. W ostatnich latach życia przystąpił także do wojny z Czechami, zdobywając Śląsk i prawdopodobnie Małopolskę.

4 Mieszko I przyjął chrzest w obrządku rzymskim. Chrzest władcy i erygowanie niezależnego biskupstwa zrównały państwo gnieźnieńskie z chrześcijańskimi krajami Europy i związały Polskę z zachodnim kręgiem kultury chrześcijańskiej

5

6 Bitwa została rozegrana 24 czerwca 972 r. przy granicy z Niemcami w miejscowości Cedynia. Wygraną odniosły wojska polskie wraz z dowódcą Mieszkiem I.

7 pierwszy koronowany król Polski z dynastii Piastów. Książę Polski od 992 roku.

8 zwierzchni król Polski w latach 1146-1173.

9 - pielgrzymka cesarza Ottona III do grobu ś w. Wojciecha, a tak ż e spotkanie z ksi ę ciem Polski Boles ł awem w ówczesnej stolicy pa ń stwa – Gnie ź nie. - 1000 rok

10 w 1146 r. uzyskał poparcie ze strony cesarza Konrada III i wystąpił zbrojnie przeciw braciom. Schronił się w Niemczech. Zapoczątkował linię Piastów śląskich.

11 Był synem króla Władysława Łokietka oraz księżniczki śląskiej Jadwigi. Ostatni monarcha z dynastii Piastów na tronie polskim.

12 - w latach 1370- 1382 był królem Polski, a w latach 1342- 1382 królem Węgier. -

13 Najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki, królowa Polski od 1384 roku.

14 Zakon krzyżacki zabrał Polsce Pomorze. Zagrażał on zarówno Polsce jak i Litwie. Mistrz zakonu Ulryk von Jungingen chciał zerwać unie polsko- litewską. W 1409 roku rozpoczęła się wielka wojna. Zakończyła się ona zwycięstwem Polski i podpisaniem w 1411 w Toruniu traktatu pokojowego.

15 Król Polski w latach 1447 – 1492. Był najmłodszym synem Władysława Jagiełły i Zofii Holszańskiej. Jeden z najaktywniejszych Polskich władców

16 – potoczna nazwa konstytucji sejmowej z 1505 roku, poważnie ograniczającej kompetencje prawodawcze monarchy I Rzeczypospolitej.

17 Hołd pruski odbył się 10 kwietnia 1525 w Krakowie po wcześniejszym zawarciu traktatu między królem Zygmuntem I Starym a Albrechtem Hohenzollernem. W wyniku tego aktu Prusy Zakonne zostały przekształcone w Księstwo Pruskie jako lenno Polski.

18 Prezentacje przygotowali uczniowie klasy 6a : Aleksandra Głogowska Sylwia Jurczak Natalia Kwiatkowska Magdalena Klepacz Julia Michalska Zuzanna Orzechowska Wiktoria Zimnicka Damian Podlaski Daniel Sobuta Krzysztof Stysiek


Pobierz ppt "Pierwsi Piastowie - mianem tym określa się członków tejże dynastii od czasów jej założycieli aż do potomstwa Bolesława III Krzywoustego. Czasem do pierwszych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google