Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierwsi legendarni władcy Polan i Piastów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierwsi legendarni władcy Polan i Piastów"— Zapis prezentacji:

1 Najważniejsze wydarzenia z dziejów historii Polski od powstania państwa polskiego do roku 1600

2 Pierwsi legendarni władcy Polan i Piastów
Pierwsi Piastowie - mianem tym określa się członków tejże dynastii od czasów jej założycieli aż do potomstwa Bolesława III Krzywoustego. Czasem do pierwszych Piastów zaliczane są też dzieci Bolesława IV Kędzierzawego.

3 Mieszko I  Mieszko I to historyczny pierwszy władca Polan, uważany za faktycznego twórcę państwowości polskiej. Przez większość okresu swojego panowania toczył walki o Pomorze Zachodnie, zajmując je po rzekę Odrę. W ostatnich latach życia przystąpił także do wojny z Czechami, zdobywając Śląsk i prawdopodobnie Małopolskę.

4 Chrzest Polski Mieszko I przyjął chrzest w obrządku rzymskim.
Chrzest władcy i erygowanie niezależnego biskupstwa zrównały państwo gnieźnieńskie z chrześcijańskimi krajami Europy i związały Polskę z zachodnim kręgiem kultury chrześcijańskiej

5

6 Bitwa pod Cedynią Bitwa została rozegrana czerwca 972 r. przy granicy z Niemcami w miejscowości Cedynia. Wygraną odniosły wojska polskie wraz z dowódcą Mieszkiem I.

7 Bolesław Chrobry pierwszy koronowany król Polski  z dynastii Piastów Książę Polski od 992 roku.

8 Bolesław Kędzierzawy zwierzchni król Polski w latach

9 Zjazd gnieźnieński pielgrzymka cesarza Ottona III do grobu św. Wojciecha, a także spotkanie z księciem Polski Bolesławem w ówczesnej stolicy państwa – Gnieźnie. 1000 rok

10 Władysław Wygnaniec w 1146 r. uzyskał poparcie ze strony cesarza Konrada III i wystąpił zbrojnie przeciw braciom. Schronił się w Niemczech. Zapoczątkował linię Piastów śląskich.

11 Kazimierz Wielki Był synem króla Władysława Łokietka oraz księżniczki śląskiej Jadwigi. Ostatni monarcha z dynastii Piastów na tronie polskim.

12 Ludwik Węgierski w latach był królem Polski, a w latach królem Węgier.

13 Jadwiga Andegaweńska i Władysław Jagiełło
Najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki, królowa Polski od roku.

14 Wojna z Zakonem Krzyżackim
Zakon krzyżacki zabrał Polsce Pomorze. Zagrażał on zarówno Polsce jak i Litwie. Mistrz zakonu Ulryk von Jungingen chciał zerwać unie polsko- litewską. W 1409 roku rozpoczęła się wielka wojna. Zakończyła się ona zwycięstwem Polski i podpisaniem w 1411 w Toruniu traktatu pokojowego.

15 Kazimierz Jagiellończyk
Król Polski w latach 1447 – Był najmłodszym synem Władysława Jagiełły i Zofii Holszańskiej . Jeden z najaktywniejszych Polskich władców

16 Konstytucja Nihil Novi
– potoczna nazwa konstytucji sejmowej z 1505 roku, poważnie ograniczającej kompetencje prawodawcze  monarchy   I Rzeczypospolitej.

17 Hołd pruski Hołd pruski odbył się 10 kwietnia 1525 w Krakowie po wcześniejszym zawarciu traktatu między królem Zygmuntem I Starym a Albrechtem Hohenzollernem W wyniku tego aktu Prusy Zakonne zostały przekształcone w Księstwo Pruskie jako lenno Polski.

18 Dziękujemy za uwagę. Prezentacje przygotowali uczniowie klasy 6a:
Aleksandra Głogowska Sylwia Jurczak Natalia Kwiatkowska Magdalena Klepacz Julia Michalska Zuzanna Orzechowska Wiktoria Zimnicka Damian Podlaski Daniel Sobuta Krzysztof Stysiek


Pobierz ppt "Pierwsi legendarni władcy Polan i Piastów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google