Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Które ugrupowania artystyczne XX-lecia międzywojennego zaproponowało najbardziej uniwersalny i ponadczasowy program dla sztuki? Faustyna Rzechółko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Które ugrupowania artystyczne XX-lecia międzywojennego zaproponowało najbardziej uniwersalny i ponadczasowy program dla sztuki? Faustyna Rzechółko."— Zapis prezentacji:

1 Które ugrupowania artystyczne XX-lecia międzywojennego zaproponowało najbardziej uniwersalny i ponadczasowy program dla sztuki? Faustyna Rzechółko

2 SKAMANDRYCI Podkreślali chęć silnego związku poezji z życiem współczesnym, z dniem codziennym. Starali się adresować swoją wypowiedź poetycką do jak najszerszego kręgu odbiorców, toteż oprócz wierszy chętnie pisali szopki polityczne, teksty piosenek do kabaretów, felietony i wiersze satyryczne. Wprowadzili do poezji konkretność obrazowania, opiewali optymistyczną radość życia, preferowali tematykę dnia codziennego, zwracając się do prostego człowieka wprowadzali do poezji język potoczny, stawali w opozycji do awangardowych grup poetyckich.

3

4 Założenia - szanowali klasycyzm - uważali się za rzemieślników, a poezję za swoją pracę - chcieli pozbawić poezję i sztukę mitu powagi - stworzyli typ poety wśród tłumów, poety ulicy - rozmawiali ze słuchaczami - od poety wymagano emocjonalnego zaangażowania w problemy kraju - krytykowali mieszczuchów - walczyli o wolność słowa - ważny dla nich był witalizm, afirmacja życia, żywiołowość

5 AWANGARDA KRAKOWSKA Termin „awangarda” odnosi się nie tylko do literatury, ale w ogóle do sztuki rozwijanej w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Można go rozumieć jako zespół tendencji w sztuce międzywojennej, wyrażającej się przede wszystkim antytradycjonalizmem, odejściem od konwencji XIX-wiecznego realizmu i naturalizmu, poszukiwanie środków artystycznego przekazu, związanych bezpośrednio ze współczesnością, nastawieniem eksperymentatorskim i dążeniem do programowośc i

6

7 Założenia - propagowano hasło 3M - była to główna tematyka wierszy - poezję cechuje antyromantyzm, antysentymentalizm - ulubionym środkiem wyrazu była metafora - należy dbać o zwięzłość, lapidarność słowa - stosowali zdania eliptyczne; wszystkie zdania powinny być jednakowo ważne, stąd napięcie emocjonalne powinno być rozmieszczone we wszystkich częściach wiersza - odrzucali dawne sposoby rymowania, rym miał być niemelodyjny - poezja powinna być zbliżona do muzyki współczesnej - poezję cechuje kreacjonizm i intelektualizm

8 FUTURYŚCI Futuryści są przeciwnikami przeszłości, całą uwagę skierowują na przyszłość; krytykują wszystko, co tradycyjne i logiczne, przełamują zasady, które ograniczają swobodę tworzenia; kult cywilizacji, techniki i nowoczesności; też nowoczesna estetyka, dadaizm (dziecko-naśladowcze dźwięki), są przeciw zasadom ortografii, przejście do literatury zatracającej zwykły sens, zostaje tylko graficzny układ wiersza,

9

10 Założenia - kult cywilizacji, tłumu, materialnej strony życia - negacja "ducha" - religii i metafizyki - materializm, apoteoza natury (motywy erotyczne, "prymitywny" bohater, ludowa stylizacja języka) - rozbicie form poezji- tworzyli wiele neologizmów, a ich styl naśladował styl telegraficzny. - Futuryści wprowadzili nową typografię - rozbicie zdania i wyrazu, zapis fonetyczny zamiast tradycyjnej ortografii. Fascynowali się także prymitywizmem. - uwypuklenie dźwięku, barwy i obrazu słowa oraz dynamizacja ruchu - Więcej prowokacji, prezentacji nowych pomysłów niż szczerych poglądów.

11 EKSPRESJONIŚCI Ekspresjoniści głosili, że zadaniem sztuki jest tworzenie obrazu wewnętrznego świata człowieka. Sprzeciwiali się tendencjom realistycznym i naturalistycznym, odrzucali impresjonizm. Podstawową kategorią był dla nich wyraz czegoś, czyli ekspresja, przekazywanie przeżyć człowieka w formie dynamicznej, człowiek,,w ogóle”, a nie konkretna postać. Ekspresjoniści buntowali się przeciw ustabilizowanym instytucjom świata mieszczańskiego. Polscy ekspresjoniści skupiali się wokół pisma,, ZDRÓJ”, wydawanego w Poznaniu przez J. Hulewicza.

12

13 Założenia ● deformacja obrazu rzeczywistości ● zaangażowanie polityczne, dążenie do odnowienia i zreformowania życia ● sztuka miała wywoływać wstrząs u odbiorcy, miała być krzykiem duszy ● silny emocjonalizm literatury, operowanie formami zwyrodniałymi (groteska, karykatura, estetyka brzydoty), kontrastem, grozą, niesamowitością ● dążenia do wyrażania bogactwa psychiki ludzkiej ● spontaniczność artysty ● sztuka jest wyrazem duszy ● dobór słów o silnym zabarwieniu emocjonalnym ● język wypowiedzi daleki od potocznego, zawiera cechy wzniosłośc i

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Które ugrupowania artystyczne XX-lecia międzywojennego zaproponowało najbardziej uniwersalny i ponadczasowy program dla sztuki? Faustyna Rzechółko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google