Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność Krajowej Grupy Poręczeniowej BGK Warszawa, październik 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność Krajowej Grupy Poręczeniowej BGK Warszawa, październik 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Działalność Krajowej Grupy Poręczeniowej BGK Warszawa, październik 2009 r.

2 Rynek poręczeniowy w Polsce – nowy model: - powyżej 30 mln euro - Ministerstwo Finansów - od 10 mln euro do 30 mln euro - BGK w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa lub Ministerstwo Finansów - od 100 tys. zł do 10 mln euro - BGK w swoim imieniu i na swój rachunek (indywidualne poręczenia/gwarancje) - od 100 tys. zł do 5 mln zł - współpracujące z BGK banki w imieniu i na rachunek BGK (linie poręczeniowe) - do 500 tys. zł - regionalne i lokalne fundusze poręczeniowe z udziałem BGK

3 3 Rozwój systemu poręczeniowego w Polsce (1/2): 9 X 2001 r. Porozumienie PARP i BGK dot. zasad tworzenia systemu poręczeniowego w Polsce 13 VIII 2002 r. Przyjęcie przez Radę Ministrów programu „Kapitał dla przedsiębiorczych” 22 IV 2003 r. Wprowadzenie dokumentu „Zasady funkcjonowania funduszy poręczeniowych i pożyczkowych” 2003 r.-2007 r. Dokapitalizowania funduszy (w ramach KFPK, PHARE, SPO WKP) m.in. przez PARP i BGK

4 4 Rozwój systemu poręczeniowego w Polsce (2/2): 7 XI 2006 r. Porozumienie funduszy ws. powołania Krajowej Grupy Poręczeniowej 3 II 2009 r. Przyjęcie przez Radę Ministrów dokumentu „Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniwych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009-2013” 22 V 2009 r. Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca zasad współpracy pomiędzy bankami a funduszami poręczeniowymi na rynku polskim

5 5 Cele systemu poręczeniowego w Polsce: ułatwienie dostępu MŚP do finansowania zewnętrznego (kredytów) stworzenie zintegrowanego, efektywnego i bezpiecznego finansowo systemu funduszy poręczeniowych wspomaganie procesów tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze MŚP

6 6 Główne zadania wynikające z „Kapitału dla przedsiębiorczych „ Stworzenie silnego systemu poręczeniowego –utworzenie 16 regionalnych funduszy poręczeniowych –utworzenie kilkudziesięciu funduszy lokalnych Zapewnienie stałego monitoringu nad funduszami poręczeniowymi przez BGK Opracowanie standardów funkcjonowania funduszy poręczeniowych

7 7 „Zasady funkcjonowania funduszy poręczeniowych i pożyczkowych” - standardy funduszy poręczeniowych działalność wyłącznie na rzecz MŚP działalność oparta o umowy o współpracy działalność ograniczona terytorialnie (fundusze regionalne i lokalne) lokowanie kapitału w bezpiecznych i płynnych instrumentach finansowych działalność nie nastawiona na maksymalizację zysku max. udział poręczenia w kwocie kredytu – 80 %

8 8 Fundusze z udziałem BGK – podstawowe informacje ( stan na 30 VI 2009r.) 21 - funduszy poręczeniowych 45,6 mln zł - zaangażowanie BGK w funduszach 28,67 % - średni udział BGK w kapitałach zakładowych funduszy 159 mln zł - kapitał zakładowy funduszy 373,2 mln zł – kapitał poręczeniowy funduszy 292,6 mln zł – wartość udzielonych poręczeń w I połowie 2009

9 9 Fundusze KGP - kapitały

10 10 Fundusze KGP - zaangażowanie kapitałów w poręczenia (aktualna wartość udzielonych poręczeń /kapitał poręczeniowy)

11 11 Fundusze KGP - dynamika ilości udzielanych poręczeń

12 12 Fundusze KGP - dynamika wartości udzielanych poręczeń

13 13 Cele działania KGP: ujednolicenie standardów standaryzacja procesów wprowadzenie jednakowego modelu oceny ryzyka w funduszach poręczeniowych budowa zintegrowanego systemu informatycznego budowa bazy danych budowa, we współpracy z ZBP, modelu ratingowego poszerzenie współpracy z bankami sieciowymi uzyskanie zasilenia funduszy poręczeniowych oraz spółkę KGP ze środków RPO

14 14 Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla MSP w latach 2009-2013 Cele szczegółowe: maksymalne wykorzystanie środków funduszy poprzez wzrost mnożnika kapitałowego budowa systemu w pełni akceptowalnego przez środowiska finansowe/bankowe zapewnienie nadzoru nad wykorzystaniem funduszy publicznych zastosowanie mechanizmu re-poręczeń BGK jako elementu stabilizującego system poręczeniowy w Polsce współpraca samorządów terytorialnych w zakresie wspierania funduszy

15 15 Fundusze KGP – mocne strony duży potencjał poręczeniowy sprawność działania stabilna sytuacja finansowa wiarygodni udziałowcy profesjonalne podejście do przedsiębiorców

16 16 Rekomendacje Związku Banków Polskich Potwierdzenie roli funduszy poręczeniowych na rynku finansowym Wprowadzenie standardowych procedur współpracy funduszy poręczeniowych z Bankami Postrzeganie funduszy poręczeniowych jako efektywnej grupy Zwiększenie mnożnika kapitałowego – 2x dla funduszy bez udziału kapitałowego BGK i bez re-pręczenia –2,5x dla funduszy bez udziału kapitałowego BGK i bez re-poręczenia z oceną ratingową – 3x z udziałem kapitałowym BGK lub regwarancją CIP lub z kapitałem 55 mln zł i oceną ratingową – 5x z udziałem kapitałowym BGK i re-poręczeniem lub gwarancją CIP

17 17 Ratingi funduszy poręczeniowych Zwiększenie wiarygodności funduszy poręczeniowych wśród instytucji fiansujących Opracowanie unikalnej metodologii oceny ryzyka w funduszach poręczeniowych Lepszy monitoring systemu poręczeniowego

18 18 Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Ogólnokrajowego Systemu Poręczeniowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Tel. (022) 52-29-630 Fax. (022) 58-38-238 E-mail: dosp@bgk.com.pl Kontakt:


Pobierz ppt "Działalność Krajowej Grupy Poręczeniowej BGK Warszawa, październik 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google