Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Trening metodą Warnkego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Trening metodą Warnkego"— Zapis prezentacji:

1 Trening metodą Warnkego

2 Poziomy kompetencji językowych – dźwięk, sylaba, wyraz, fraza.
Deficyty fonologiczne powodują zaburzenia funkcji znajdujących się powyżej. Deficyty funkcji podstawowych powodują zaburzenia na poziomie fonologicznym. Należy ćwiczyć automatyzację funkcji podstawowych w zakresie słyszenia, widzenia, motoryki.

3 Funkcje podstawowe Próg kolejności wzrokowej : to wielkość określająca rozdzielczość czasową bodźców wzrokowych, czyli odległość pomiędzy dwoma takimi bodźcami. Inaczej mówiąc, to zdolność spostrzegania dwóch szybko po sobie występujących bodźców optycznych i ustalenie ich kolejności. Zdolność ta ma znaczenie w przetwarzaniu czytanych słów.

4 Próg kolejności słuchowej – najmniejszy odstęp czasowy pomiędzy dwoma bodźcami słuchowymi, który osoba jest w stanie odróżnić i uporządkować ich kolejność. Jeżeli wartość ta jest zbyt wysoka, dziecko z trudnością odróżnia od siebie głoski, co prowadzi do trudności w rozumieniu mowy oraz przetwarzaniu słyszanych słów lub głosek.

5 Słyszenie kierunkowe – umiejętność np
Słyszenie kierunkowe – umiejętność np. śledzenia toku lekcji w otoczeniu dźwięków zakłócających, które w standardowym pomieszczeniu klasowym mają natężenie ok. 50 – 60 dB.

6 Różnicowanie tonów – umiejętność niezwykle ważna dla różnicowania samogłosek i dekodowania melodii mówienia. W języku mówionym odpowiednie akcentowanie pozwala bowiem na przekazywanie i rozumienie „ukrytych informacji” (to tak zwana prozodia mowy)

7 Synchroniczne wystukiwanie rytmu – ćwiczenie koordynacji półkul mózgowych oraz przetwarzania bodźców słuchowych na ruch. Czasowe przetwarzanie informacji odgrywa bardzo ważną rolę podczas myślenia, pisania, mówienia. Informacje wzrokowe i słuchowe muszą zostać zarejestrowane, rozłożone na części składowe, uporządkowane i przeanalizowane. Aby możliwe było szybkie reagowanie na informacje niezwykle ważne jest przetwarzanie czasowe informacji w mózgu.

8 Czas reakcji z wyborem - umiejętność ta decyduje o czasie rozpoznawania fonemów (głoski przy słyszeniu języka) i grafemów (litery przy rozpoznawaniu języka pisanego). Test wzorca częstotliwości – umiejętność stanowi ważną podstawę do segmentowania ciągłego potoku mowy. Test wzorca czasowego (rozpoznawanie długości tonów) – umiejętność stanowi ważną podstawę do segmentowania ciągłego potoku mowy, czyli wyodrębniania z ciągu poszczególnych słów.

9 Zdolność do zapamiętywania krótkotrwałego: określa umiejętność krótkotrwałego zapamiętywania sylab i słów w procesie czytania. Selektywność percepcji – umiejętność różnicowania głosek o podobnym brzmieniu.

10 Trening lateralny Poprawa centralnego przetwarzania bodźców . Wzrost koordynacji pracy półkul mózgowych.

11 Jednoczesne słuchanie i przetwarzanie dwóch dźwięków docierających z dwóch różnych kanałów zostało uznane za naukowo potwierdzony sposób na usprawnienie ciała modzelowatego, czyli linii komunikacyjnej między dwiema półkulami.

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Trening metodą Warnkego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google