Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią"— Zapis prezentacji:

1 Temat: Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią

2 1. Promieniowanie , ,  przechodząc przez materię oddziaływuje z jej cząsteczkami powodując jonizację, czyli odrywanie elektronów. 2. Promieniowanie jonizujące można zaobserwować w komorze mgłowej (Wilsona) w postaci śladów pozostawianych przez cząsteczki promieniowania.

3 3. Cząsteczki promieniowania jądrowego, przelatując przez materię, tracą stopniowo swoją energię kinetyczną jonizując atomy. 4. Jony wytwarzane są wzdłuż toru lotu cząsteczki. Najgęściej wytwarza ich cząsteczka , nieco rzadziej cząsteczka , a najrzadziej kwant energii .

4 5. Zasięg promieniowania w powietrzu:
Cząsteczka  - kilka centymetrów, Cząsteczka  - kilka metrów, Kwant energii  - największy zasięg. 6. Na zasięg każdego promieniowania ma wpływ początkowa energia kinetyczna każdego z promieniowań.

5 7. Przenikalność promieniowania:
- zatrzymywane przez kartkę papieru, - zatrzymywane przez cienką deskę, - zatrzymywane przez grube ściany betonowe lub kilkunastocentymetrowe warstwy ołowiu.

6 8. Jednostka energii używana w fizyce jądrowej to elektronowolt – eV.
1 eV to energia kinetyczna, którą uzyskałoby ciało posiadające ładunek elektryczny równy ładunkowi elementarnemu, poruszając się pomiędzy elektrodami od jednej do drugiej, między którymi napięcie wynosi 1V.                                       [1] Ładunek elementarny:

7 9. Pochłanianie promieniowania jonizującego przez materię polega na pobieraniu od niego energii.

8 10. Dawki promieniowania:

9

10

11

12 11. Naturalne źródła promieniowania jonizującego wysyłają na terenie Polski dawkę około 2,5 mSv, zaś sztuczne ok. 0,9 mSv.

13 12. Znaki stosowane w miejscach o podwyższonym promieniowaniu jonizującym

14 Zadanie domowe 1. Wypisz podstawowe zasady ochrony radiologicznej. 2. Opisz wpływ oddziaływania jonizującego na żywe organizmy.


Pobierz ppt "Temat: Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią"

Podobne prezentacje


Reklamy Google