Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZUŁOŚĆ SPEKTROSKOPII M Ö SSBAUEROWSKIEJ NA PRZEJŚCIA NADPRZEWODZĄCE W PNIKTYDKACH ŻELAZA Magdalena Piskorz WFiIS AGH, 3 rok, Fizyka Techniczna Opiekun:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZUŁOŚĆ SPEKTROSKOPII M Ö SSBAUEROWSKIEJ NA PRZEJŚCIA NADPRZEWODZĄCE W PNIKTYDKACH ŻELAZA Magdalena Piskorz WFiIS AGH, 3 rok, Fizyka Techniczna Opiekun:"— Zapis prezentacji:

1 CZUŁOŚĆ SPEKTROSKOPII M Ö SSBAUEROWSKIEJ NA PRZEJŚCIA NADPRZEWODZĄCE W PNIKTYDKACH ŻELAZA Magdalena Piskorz WFiIS AGH, 3 rok, Fizyka Techniczna Opiekun: dr hab. inż. Artur Błachowski, prof. UP Miejsce realizacji projektu: Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH Zakład Spektroskopii M ö ssbauerowskiej UP

2  Efekt M ö ssbauera (1957): bezodrzutowa rezonansowa emisja i absorbcja promieniowania γ  Szerokość połówkowa: Energia odrzutu: Rozwiązanie: sieć krystaliczna + fonony EFEKT M Ö SSBAUERA

3 SPEKTROSKOPIA M Ö SSBAUEROWSKA  Efekt Dopplera – modyfikacja energii  Używany pierwiastek: 57 Fe 2.17% 57 Fe w nat.-Fe –v–v–v–v +v+v+v+v Source (e.g. 57 Co/Rh) Absorber ( 57 Fe) Detector 1 mm/s  48 neV

4 ODDZIAŁYWANIA NADSUBTELNE Przesunięcie izomeryczne Rozszczepienie kwadrupolowe Rozszczepienie magnetyczne Gęstość elektronowa Gradient pola elektrycznego Nadsubtelne pole magnetyczne Elektryczne monopolowe Elektryczne kwadrupolowe Magnetyczne dipolowe

5 LABORATORIA UPACMiN

6 NADPRZEWODNIKI NA BAZIE ŻELAZA 1111 LnO(F)FeAs Ln = La, Ce, Pr, Nd, Sm... 122 AFe 2 As 2 A = Ca, Sr, Ba, Eu, K 111 AFeAs A = Li, Na1 FeTe(Se,S) T sc =56KT sc =47KT sc =18KT sc =15K

7 Ba 1-x K x Fe 2 As 2 związek macierzysty BaFe 2 As 2 domieszkowanie K nadprzewodnictwo T sc =38K

8 BaFe 2 As 2 vs. Ba 0.6 K 0.4 Fe 2 As 2

9 WYNIKI EKSPERYMENTU DLA Ba 0.6 K 0.4 Fe 2 As 2 24K28K38K40K44K UP: ACMiN: 4K22K27K38K45K41K 4K

10 WYNIKI EKSPERYMENTU DLA Ba 0.6 K 0.4 Fe 2 As 2 UPACMiN S (mm/s) Γ (mm/s) ∆ o (mm/s) S (mm/s) Γ (mm/s) ∆ o (mm/s) T (K)

11 WNIOSKI  Spektroskopia mössbauerowska jest czuła na przejście do nadprzewodnictwa w Ba 0.6 K 0.4 Fe 2 As 2  W przejściu do nadprzewodnictwa zaobserwowano zmniejszenie szerokości linii ( Γ ) i zmniejszenie parametru rozczepienia kwadrupolowego (∆ o )  W nadprzewodniku tym występuje fala gęstości ładunkowej i fala gradientu pola elektrycznego, które w przejściu do nadprzewodnictwa zmieniają swój kształt i amplitudę  Otwarcie przerwy energetycznej prowadzącej do nadprzewodnictwa powoduje zaburzenie modulacji (fal) struktury elektronowej Praca wsparta infrastrukturą badawczą Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH oraz Zakładu Spektroskopii M ö ssbauerowskiej UP


Pobierz ppt "CZUŁOŚĆ SPEKTROSKOPII M Ö SSBAUEROWSKIEJ NA PRZEJŚCIA NADPRZEWODZĄCE W PNIKTYDKACH ŻELAZA Magdalena Piskorz WFiIS AGH, 3 rok, Fizyka Techniczna Opiekun:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google