Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Magdalena Piskorz WFiIS AGH, 3 rok, Fizyka Techniczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Magdalena Piskorz WFiIS AGH, 3 rok, Fizyka Techniczna"— Zapis prezentacji:

1 Czułość Spektroskopii mÖssbauerowskiej na przejścia Nadprzewodzące w pniktydkach żelaza
Magdalena Piskorz WFiIS AGH, 3 rok, Fizyka Techniczna Opiekun: dr hab. inż. Artur Błachowski, prof. UP Miejsce realizacji projektu: Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH Zakład Spektroskopii Mössbauerowskiej UP

2 EFEKT MÖSSBAUERA Efekt Mössbauera (1957): bezodrzutowa rezonansowa emisja i absorbcja promieniowania γ Szerokość połówkowa: Energia odrzutu: Rozwiązanie: sieć krystaliczna + fonony Γ= ħ τ 𝐸 𝑟 = 𝐸 γ 2 2𝑚 𝑐 2 ≫ Γ

3 SPEKTROSKOPIA MÖSSBAUEROWSKA
Efekt Dopplera – modyfikacja energii Używany pierwiastek: 57Fe % 57Fe w nat.-Fe Source (e.g. 57Co/Rh) Absorber (57Fe) Detector 𝜟𝑬= 𝒗 𝒄 𝑬 𝜸 – v +v 1 mm/s  48 neV

4 ODDZIAŁYWANIA NADSUBTELNE
Elektryczne monopolowe Elektryczne kwadrupolowe Magnetyczne dipolowe Przesunięcie izomeryczne Rozszczepienie kwadrupolowe Rozszczepienie magnetyczne Gęstość elektronowa Gradient pola elektrycznego Nadsubtelne pole magnetyczne

5 LABORATORIA ACMiN UP

6 NADPRZEWODNIKI NA BAZIE ŻELAZA
1111 LnO(F)FeAs Ln = La, Ce, Pr, Nd, Sm... 122 AFe2As2 A = Ca, Sr, Ba, Eu, K 111 AFeAs A = Li , Na 11 FeTe(Se,S) Tsc=56K Tsc=47K Tsc=18K Tsc=15K

7 Ba1-xKxFe2As2 związek macierzysty BaFe2As2 domieszkowanie K
nadprzewodnictwo Tsc=38K

8 BaFe2As2 vs. Ba0.6K0.4Fe2As2

9 WYNIKI EKSPERYMENTU DLA Ba0.6K0.4Fe2As2
UP: 4K 24K 28K 38K 40K 44K ACMiN: 4K 22K 27K 38K 41K 45K

10 WYNIKI EKSPERYMENTU DLA Ba0.6K0.4Fe2As2
UP ACMiN S (mm/s) S (mm/s) Γ (mm/s) Γ (mm/s) ∆o (mm/s) ∆o (mm/s) T (K) T (K)

11 oraz Zakładu Spektroskopii Mössbauerowskiej UP
WNIOSKI Spektroskopia mössbauerowska jest czuła na przejście do nadprzewodnictwa w Ba0.6K0.4Fe2As2 W przejściu do nadprzewodnictwa zaobserwowano zmniejszenie szerokości linii (Γ) i zmniejszenie parametru rozczepienia kwadrupolowego (∆o) W nadprzewodniku tym występuje fala gęstości ładunkowej i fala gradientu pola elektrycznego, które w przejściu do nadprzewodnictwa zmieniają swój kształt i amplitudę Otwarcie przerwy energetycznej prowadzącej do nadprzewodnictwa powoduje zaburzenie modulacji (fal) struktury elektronowej Praca wsparta infrastrukturą badawczą Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH oraz Zakładu Spektroskopii Mössbauerowskiej UP


Pobierz ppt "Magdalena Piskorz WFiIS AGH, 3 rok, Fizyka Techniczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google