Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd do spraw dzieci, młodzieży i rodziny miasta Hennef Stadt Hennef, Amt für Kinder, Jugend und Familie Folie Nr. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd do spraw dzieci, młodzieży i rodziny miasta Hennef Stadt Hennef, Amt für Kinder, Jugend und Familie Folie Nr. 1."— Zapis prezentacji:

1 Urząd do spraw dzieci, młodzieży i rodziny miasta Hennef Stadt Hennef, Amt für Kinder, Jugend und Familie Folie Nr. 1

2 Stadt Hennef, Amt für Kinder, Jugend und Familie Folie Nr. 2 Hennef (nach rzeką Sieg) Miasto w Niemczech zachodnich, w kraju związkowym Nadrenia, Północna Westfalia, w rejencji Kolonia „Miasto stu wsi“ 46.342 mieszkańców (stan 12/2012) Miejscowości partnerskie: Nowy Dwór Gdański, Banbury, Le Pecq Szkoły: 7 szkół podstawowych, 5 szkół dalszego kształcenia, 1-a szkoła dla dzieci wymagających szczególnego wsparcia, 1-o kolegium zawodowe

3 Podstawowe informacje dotyczące ofert kształceniowych, organizacja oświaty w mieście Hennef Priorytetem celów i zadań łącznych ofert kształceniwych dla wszystkich ludzi jest umożliwienie im równouprawnionego korzystania z systemu oświaty i tym samym udziału w życiu społecznym Stadt Hennef, Amt für Kinder, Jugend und Familie Folie Nr. 3

4 Kształtowanie inkluzji Ukierunkowana docelowo i daleko idąca realizacja inkluzji środków pomocniczych jest znamienną zasadą obowiązującą we wszystkich dziedzinach zadań dla dzieci, młodzieży i rodziny Umacnianie kompetencji jest zasadą pomocy udzielanej dzieciom i młodzieży Najważniejszym celem pomocy dla młodziezy jest umożliwienie wszystkim aktywnego udziału w procesie dorastania Stadt Hennef, Amt für Kinder, Jugend und Familie Folie Nr. 4

5 Dziedziny pracy Otoczenie – mała, udana codzienność Pomoc dla dzieci i młodzieży w szkole Kształtowanie przestrzeni publicznej Udział dzieci w zgodnym życiu rodzinnym Stadt Hennef, Amt für Kinder, Jugend und Familie Folie Nr. 5

6 Priorytety kształtowania inkluzji Ocena przydatności pomieszczeń socjalnych, nie tylko w szkołach lecz także na placach zabaw i w miejscach, w których codziennie przebywają dzieci Różnorodność szkolnictwa Rozwój nowych form współpracy z placówkami pozaszkolnymi, np.: z plcówkami dla młodzieży Stadt Hennef, Amt für Kinder, Jugend und Familie Folie Nr. 6

7 Oranizacje pomocy dla dzieci / młodzieży i inkluzja Organizacje pomocy dla dzieci i młodzieży oferują poradnictwo i wsparcie udzielane rodzinom oraz współpracę pomiędzy placówkami przedszkolnymi a szkołą Pomoc dla dzieci/młodzieży i szkoła, to oddzielne obszary kompetencji lecz wspólna odpowiedzialność (wszystkich uczestników) Podstawą pomocy jest wspólnie opracowany plan udzielania pomocy Stadt Hennef, Amt für Kinder, Jugend und Familie Folie Nr. 7

8 Kształtowanie inkluzji – Współpraca pomiędzy organizacjami pomocy dla dzieci/młodzieży i szkołami Dla pozytywnego prozesu rozwoju u dzieci i młodzieży jest niezwykle pożądane połączenie/włączenie obszarów szkolnictwa Praca społeczna w szkołach, udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w szkołach zorganizowanych całodziennie, a takż intensywna praca społeczna z młodzieżą/rodzicami w procesie przechodzenia ze szkoły do życia zawodowego. Zorganizowana pomoc dla młodzieży może ponadto wspierać szkolenictwo przy wdranżaniu inkluzji. Stadt Hennef, Amt für Kinder, Jugend und Familie Folie Nr. 8

9 Organizacja procesów przejściowych dla dzieci wymagających szczególnego wsparcia Pożąda odpowiedniego wsparcia dla ich rodzin oraz towarzyszenie im w procesie przychodzenia z plcówek przedszkolnych do życia szkolnego. Zmiany, jak w szczególności – zaaklimatyzowanie się w placówkach przedszkolnych, przyjęcie do szkoły są instotnymi wydażeniami i podstawą w życiu każdego dziecka. Przy tych zmianach są dzieci i ich rodzice dla siebie wzajemnie ważnymi partnerami. Siły pedagogiczne w placówkach przedszkolnych, wspópracownicy służb socjalnych, a także nauczyciele powinni towarzyszyć dziecku przy procesie aklimatyzacji, aby bez komplikacji zakończył się on pomyślnie. Stadt Hennef, Amt für Kinder, Jugend und Familie Folie Nr. 9

10 Zadania pedagogów socjalnych, jak i nauczycieli: Towarzyszenie dzieciom wymagającym szczególnego wsparcia w ich rozwoju, a i ich rodzicom w fazie przejściowej. Ważna jest rónież wymiana osobistych poglądów przy „przejęciu“ dziecka pomiędzy rodzicami, fachowymi siłami socjalnopedagogicznymi i nauczycielami – niezależnie od przynależności instytucji. W tym celu należy nie tylko wskazywać na treść programów nauczania i na możliwości sprzyjające rozwojowi dzieci lecz takż –w razie potrzeby - wspólnie opracowywać sposoby postępowania z dziećmi. Stadt Hennef Folie Nr. 10

11 Ważną zasadą w pracy społecznej, przy przeprowadzaniu inkluzji jest utworzenie sieci wzajemnych powiązań między uczestnikami tego procesu. Stadt Hennef Folie Nr. 11

12 Dziękuję za zaintersowanie i życzę ciekawego kongresu pozdrowienia z Hennef E. Schubert-Kosiedowska E-Mail: elisabeth.schubert@hennef.de Stadt Hennef Folie Nr. 12


Pobierz ppt "Urząd do spraw dzieci, młodzieży i rodziny miasta Hennef Stadt Hennef, Amt für Kinder, Jugend und Familie Folie Nr. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google