Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedszkola. 50 lat min ęł o…. Jubileusz przedszkola..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedszkola. 50 lat min ęł o…. Jubileusz przedszkola.."— Zapis prezentacji:

1 Przedszkola

2 50 lat min ęł o…. Jubileusz przedszkola..

3 przedszkole z „lotu ptaka”

4 na terenie wyznaczonym pod budow ę by ł y ogrody

5 tak by ł o na pocz ą tku lat 60-tych przy ul. J. S ł owackiego

6 lata 60 - te

7 Lata 1961 – 1964 Pierwszym kierownikiem Przedszkola Miejskiego Nr 3 zosta ł a Pani Celina Fiedorowicz która dzielnie i z zapa ł em pe ł ni ł a funkcj ę.

8 Lata 1964 – 1966 W kolejnych latach kierownikiem Przedszkola Miejskiego Nr 3 by ł a Pani Teresa Rebecka ( Kami ń ska)

9 Lata 1967 – 1991 Oko ł o ć wier ć wieku dyrektorem Przedszkola Miejskiego nr 3 by ł a Pani Maria Marianna Zawadzka

10 Pierwsi absolwenci Pami ą tkowe zdj ę cia pierwszych absolwentów przedszkola. Oddzia ł y przedszkolne w tamtych latach by ł y do ść liczne – 36 dzieci.

11

12

13 pracownice przedszkola Urszula Skar ż y ń skaWies ł awa Otr ę bska

14 W pierwszych latach przedszkola odbywa ł o si ę wiele interesuj ą cych wydarze ń. Niektóre z nich sta ł y si ę tradycj ą trwaj ą c ą do dzi ś. Oto niektóre z nich.

15

16 lata 70 - te

17

18 lata 80 - te

19

20 lata 90 - te

21

22 Lata 1991 – 2006 Przez 15 lat dyrektorem Przedszkola Nr 3 pó ź niej Przedszkola Samorz ą dowego Nr 3 by ł a Pani Agnieszka Otr ę bska

23 lata – dwutysi ę czne

24 Lata 2006 – 2014 Funkcj ę dyrektora Przedszkola Samorz ą dowego Nr 3 do nadal funkcj ę pe ł ni Pani Katarzyna Skolmowska

25 Nazwa i logo przedszkola Jednym z wa ż niejszych chwil w ż yciu przedszkola, by ł a zmiana nazwy naszej placówki. Uroczysto ść ta odby ł a si ę 15 maja 2008 r. Przedszkole otrzyma ł o nazw ę :

26 Nasze dzia ł ania mo ż na znale źć : na kartach Kroniki Przedszkola na ł amach pisemka przedszkolnego „ Informatorek optymisty” na stronie internetowej przedszkola: www.mpn.elk.edu.pl

27 Nasze osi ą gni ę cia Jeste ś my laureatami wielu konkursów, przegl ą dów

28 Teraz my tworzymy kolejne karty historii przedszkola dziecipracownicy

29 Wyst ą pili: Kierownicy Dyrektorzy Nauczyciele Pracownicy niepedagogiczni Dzieci Rodzice Go ś cie

30 „Wszystkiego, co naprawd ę trzeba wiedzie ć o tym, jak ż y ć, co robi ć i jak post ę powa ć, nauczy ł em si ę w przedszkolu…” Robert Fulghum.


Pobierz ppt "Przedszkola. 50 lat min ęł o…. Jubileusz przedszkola.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google