Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014 dr Barbara Worek UJ Szczecin 11 czerwca 2014 Bilans Kapitału Ludzkiego Uczenie się przez całe życie – wyzwanie globalne czy lokalne?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014 dr Barbara Worek UJ Szczecin 11 czerwca 2014 Bilans Kapitału Ludzkiego Uczenie się przez całe życie – wyzwanie globalne czy lokalne?"— Zapis prezentacji:

1 2014 dr Barbara Worek UJ Szczecin 11 czerwca 2014 Bilans Kapitału Ludzkiego Uczenie się przez całe życie – wyzwanie globalne czy lokalne?

2 Bilans Kapitału Ludzkiego Plan prezentacji Jaki jest poziom aktywności edukacyjnej dorosłych Polaków? Kto się uczy a kto nie? Czynniki różnicujące aktywność edukacyjną. Czy region ma znaczenie? Regionalne zróżnicowanie: poziomu zaangażowania edukacyjnego dorosłych; poziomu inwestycji w kadry w przedsiębiorstwach; sytuacji w sektorze szkoleniowym. Globalne i lokalne wyzwania w obszarze uczenia się dorosłych.

3 Bilans Kapitału Ludzkiego Jaki jest poziom aktywności edukacyjnej dorosłych Polaków? Podnoszenie kompetencji wśród osób w wieku 18-59/64 lata w ostatnich 12 miesiącach (w %) −35% dorosłych Polaków w jakikolwiek sposób podnosiło swoje kompetencje (8,7 mln. osób) −W nieobowiązkowych kursach i szkoleniach w 2013 r. uczestniczyło 14% dorosłych Polaków (3,4 mln. osób). 5% uczestniczyło w kursach obowiązkowych −Poprzez samokształcenie rozwijało swoje umiejętności 17% dorosłych Polaków (4 mln. osób) −W żaden sposób nie rozwijało swoich kompetencji 65% dorosłych Polaków. −39% spośród osób, które nie uczestniczyły w szkoleniach w 2013 r. zadeklarowało, że nie uczestniczyło w nich nigdy −1/3 osób w wieku powyżej 30 lat nigdy nie uczestniczyła w żadnych szkoleniach

4 Bilans Kapitału Ludzkiego Czy poziom aktywności edukacyjnej dorosłych Polaków się zmienia? (BAEL) 2003200420052006200720082009201020112012 UE 288,49,19,59,49,3 9,29,18,89,0 Dania24,225,627,429,229,029,931,232,532,331,6 Szwecja::17,418,418,622,2 24,424,926,7 Finlandia22,422,822,523,123,423,122,123,023,824,5 Holandia16,4 15,915,616,617,0 16,616,716,5 Wielka Brytania27,229,027,626,720,019,920,119,415,8 Austria8,611,612,913,112,813,213,813,713,414,1 Luksemburg6,59,88,58,27,08,513,4 13,613,9 Słowenia13,316,215,315,014,813,914,616,215,913,8 Estonia6,76,45,96,57,09,810,510,912,012,9 Czechy5,15,85,6 5,77,86,87,511,410,8 Hiszpania4,7 10,510,4 10,8 10,7 Portugalia3,24,34,14,24,45,36,55,811,610,6 Niemcy6,07,47,77,57,87,97,87,77,87,9 Cypr7,99,35,97,18,48,57,87,77,57,4 Irlandia5,96,17,47,37,67,06,36,8 7,1 Malta4,24,35,35,56,06,26,16,26,57,0 Łotwa7,88,47,96,97,16,85,35,05,16,9 Belgia7,08,68,37,57,26,8 7,27,16,6 Włochy4,56,35,86,16,26,36,06,25,76,6 Francja6,86,05,96,46,16,05,75,05,55,7 Litwa3,85,96,04,95,34,94,53,95,75,2 Polska4,45,04,94,75,14,7 5,24,44,5 Słowacja3,74,34,64,13,93,32,8 3,93,1 Grecja2,61,81,9 2,12,93,33,02,42,9 Węgry4,54,03,93,83,63,12,72,82,72,8 Chorwacja1,81,92,12,92,42,22,32,22,32,4 Bułgaria1,3 1,4 1,21,31,5 Rumunia1,11,51,61,3 1,5 1,31,61,4

5 Bilans Kapitału Ludzkiego Dlaczego się nie szkolimy? PrzyczynyPracującyBezrobotniNieaktywniOgółem Nie potrzebował w pracy65242146 Nie miał czasu z powodów osobistych59159 Nie miał motywacji do dokształcania się41086 Nie było w pobliżu interesujących kursów41736 W moim wieku nie ma sensu się dokształcać34115 Stan zdrowia nie pozwalał12124 Nie miał czasu z powodów zawodowych6214 Kursy/szkolenia były zbyt drogie31034 Nie spełniał wymogów formalnych1833 Nie miał poparcia/zachęty ze strony pracodawcy 3302 Dotychczasowe niewiele mi dały1311 Inne powody38168 Trudno powiedzieć17242219 Ogółem80071845441114263

6 Bilans Kapitału Ludzkiego Czego się uczymy na kursach i szkoleniach? Tematyka Kursy, szkolenia (%) Samokszt. (%) BHP, Ppoż.371 Tematyka medyczna, praca socjalna, psychologia, pierwsza pomoc 107 Budownictwo i przemysł910 Informatyka, komputery617 Inne specjalistyczne zawodowe510 Szkolnictwo, edukacja, pedagogika59 Handel, sprzedaż i obsługa klienta52 Rozwój osobisty, kompetencje ogólne510 Prawo jazdy inne niż A i B, uprawnienia dla kierowców, transport 41 Tematyka prawna46 Usługi osobiste, fryzjer, kosmetyka, opieka43 Gastronomia, turystyka, hotelarstwo, rekreacja, czas wolny 34 Języki obce312 N ogółem31152550

7 Bilans Kapitału Ludzkiego Kto pokrywa koszty szkoleń? −Pracodawcy pokrywają 61% kosztów szkoleń, drugim w kolejności źródłem finansowania są środki instytucji publicznych (Urząd Pracy, inna instytucja). −W przypadku osób pracujących blisko ¾ szkoleń finansują pracodawcy −Środki własne mają niewielki udział w finansowaniu szkoleń −Ponad ¾ osób pracujących nie poniosło żadnych wydatków na szkolenia −Jedynie 9% spośród osób, które finansowały szkolenia z własnych środków, wydało w ciągu roku na szkolenie więcej niż 1000 zł. Źródło finansowania szkoleńUdział środków własnych w finansowaniu

8 Bilans Kapitału Ludzkiego Uczenie się dorosłych a aktywność zawodowa Uczestnictwo w kształceniu pozaformalnym a sytuacja zawodowa (w %) −Aktywności szkoleniowej sprzyja aktywność zawodowa: najczęściej podnoszą swoje kompetencje osoby pracujące −Do aktywności szkoleniowej motywują głównie powody o charakterze zawodowym −Ale: istotną motywacją do szkoleń jest też rozwój własnych zainteresowań Powody kształcenia2010201120122013 Podniesienie umiejętności potrzebnych w obecnej pracy --6664 Chęć podjęcia nowej pracy--1112 Chęć rozpoczęcia własnej dział. gosp.3333 Rozwój własnych zainteresowań33313432 Certyfikat/świadectwo/dyplom21192324 Zmniejszenie ryzyka utraty pracy76910 Poznanie nowych osób/przyjemność5455 Wymóg pracodawcy17152526 Możliwość bezpłatnego udziału161314 Skierowanie z urzędu pracy3222 Zdobycie kwalifikacji zawodowych40 -- Doskonalenie kwalifikacji zawodowych5659-- Zmiana kwalifikacji zawodowych87-- Inny2345 N ogółem2247238426012443

9 Bilans Kapitału Ludzkiego Uczenie się dorosłych a poziom wykształcenia i stanowisko pracy Kształcenie pozaformalne a stanowisko pracy (w %) Aktywności szkoleniowej sprzyja wyższe wykształcenie Jednak nawet wśród osób z wyższym wykształceniem tylko 1/3 rozwijała swoje kompetencje poprzez szkolenia i kursy Największy wpływ a na zaangażowanie edukacyjne osób dorosłych ma jednak zajmowane stanowisko pracy: najbardziej aktywni szkoleniowo są specjaliści: prawnicy, nauczyciele, lekarze, specjaliści z zakresu zarządzania Kształcenie pozaformalne a poziom wykształcenia (w %)

10 Bilans Kapitału Ludzkiego Aktywność szkoleniowa w różnym wieku a sytuacja zawodowa i wykształcenie −Wiek nie jest czynnikiem najsilniej obniżającym aktywność szkoleniową −Takimi czynnikami są przede wszystkim bierność zawodowa i niskie wykształcenie −Niskim poziomem aktywności edukacyjnej cechują się osoby starsze o niższym wykształceniu oraz nieaktywne zawodowo −Wśród pracujących kobiet szczyt aktywności szkoleniowej ma miejsce w wieku 40-54 lata −Wśród pracujących mężczyzn aktywność szkoleniowa spada po 35 roku życia −Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia osób z danej kohorty wieku, aktywnością szkoleniową wyróżniają się znów kobiety posiadające wykształcenie wyższe, będące w wieku 45-49 lat

11 Bilans Kapitału Ludzkiego Czy region ma znaczenie?

12 Bilans Kapitału Ludzkiego Kształcenie pozaformalne i samokształcenie a województwo

13 Bilans Kapitału Ludzkiego Prawdopodobieństwo uczestnictwa w kształceniu pozaformalnym specjalistów i robotników wykwalifikowanych o identycznych charakterystykach w zależności od zamieszkiwanego województwa

14 Bilans Kapitału Ludzkiego Inwestycje pracodawców w kadry w regionach Wskaźnik dostępności szkoleń w 2012 r. w podziale na województwa Regionalne zróżnicowanie aktywności szkoleniowej pracodawców w 2012 r.

15 Bilans Kapitału Ludzkiego Regionalne zróżnicowanie liczby firm i instytucji szkoleniowych

16 Bilans Kapitału Ludzkiego Wielkość obrotów firm i instytucji szkoleniowych a województwo Województwo 2009201020112012 Podkarpackie 411 947 zł 1 190 289 zł 1 154 707 zł 1 406 270 zł Lubuskie 537 262 zł 604 402 zł 516 852 zł 1 209 278 zł Świętokrzyskie 837 411 zł 752 794 zł 1 021 825 zł 1 067 435 zł Kujawsko-pomorskie 751 697 zł 602 474 zł 1 245 812 zł 1 042 513 zł Mazowieckie 598 116 zł 723 192 zł 879 417 zł 970 614 zł Warmińsko- mazurskie 314 810 zł 458 837 zł 775 164 zł 927 980 zł Śląskie 667 818 zł 705 110 zł 745 889 zł 873 380 zł Małopolskie 617 538 zł 748 630 zł 828 068 zł 862 823 zł Wielkopolskie 368 823 zł 469 546 zł 651 769 zł 830 215 zł Podlaskie 439 519 zł 522 211 zł 943 530 zł 769 689 zł Opolskie 450 762 zł 418 651 zł 1 414 225 zł 766 636 zł Dolnośląskie 752 688 zł 739 179 zł 694 882 zł 695 463 zł Pomorskie 492 918 zł 870 515 zł 1 125 049 zł 688 695 zł Lubelskie 694 813 zł 733 007 zł 1 087 817 zł 684 854 zł Zachodniopomorskie 608 719 zł 641 178 zł 527 407 zł 654 259 zł Łódzkie 548 664 zł 925 615 zł 634 666 zł 565 879 zł Polska 554 690 zł 680 460 zł 823 969 zł 827 215 zł

17 Bilans Kapitału Ludzkiego Liczba klientów firm i instytucji szkoleniowych a województwo Województwo2009201020112012 Podlaskie 435462408 564 Zachodniopomorskie 308362410 429 Wielkopolskie 408305328 397 Kujawsko-pomorskie 431365310 378 Lubelskie 414430455 365 Małopolskie 382334387 354 Pomorskie 367395501 340 Mazowieckie 398289356 333 Podkarpackie 418370466 324 Świętokrzyskie 407429520 324 Śląskie 455328326 314 Opolskie 360273283 309 Lubuskie 321174315 303 Łódzkie 377298313 285 Warmińsko-mazurskie 310257265 281 Dolnośląskie 398307302 280 Polska 394 330361 339

18 Bilans Kapitału Ludzkiego Działania projakościowe w sektorze szkoleniowym a województwo

19 Bilans Kapitału Ludzkiego Regionalne zróżnicowanie finansowania szkoleń Udział środków unijnych w budżetach firm i instytucji szkoleniowych Udział środków pracodawców w budżetach firm i instytucji szkoleniowych

20 Bilans Kapitału Ludzkiego Globalne i lokalne wyzwania w obszarze uczenia się dorosłych

21 Bilans Kapitału Ludzkiego Globalne i lokalne wyzwania w obszarze uczenia się osób dorosłych 1.Wzrost poziomu aktywności edukacyjnej osób dorosłych 2.Zmniejszenie różnic w poziomie zaangażowania edukacyjnego pomiędzy osobami z grup aktywnych i nieaktywnych edukacyjnie 3.Zwiększenie skuteczności interwencji państwa w obszarze uczenia się dorosłych 4.Opracowanie powszechnie akceptowanych standardów zapewniania jakości usług szkoleniowych 5.Zwiększenie rangi kształcenia nieformalnego oraz walidacji kwalifikacji zdobywanych w sposób nieformalny 6.Dostępność informacji o ofercie szkoleniowej i przejrzystość systemu informacji

22 Bilans Kapitału Ludzkiego bkl.parp.gov.pl Dziękuję za uwagę! Barbara Worek b.worek@uj.edu.pl


Pobierz ppt "2014 dr Barbara Worek UJ Szczecin 11 czerwca 2014 Bilans Kapitału Ludzkiego Uczenie się przez całe życie – wyzwanie globalne czy lokalne?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google