Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014 dr Barbara Worek UJ Szczecin 11 czerwca 2014 Bilans Kapitału Ludzkiego Uczenie się przez całe życie – wyzwanie globalne czy lokalne?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014 dr Barbara Worek UJ Szczecin 11 czerwca 2014 Bilans Kapitału Ludzkiego Uczenie się przez całe życie – wyzwanie globalne czy lokalne?"— Zapis prezentacji:

1 2014 dr Barbara Worek UJ Szczecin 11 czerwca 2014 Bilans Kapitału Ludzkiego Uczenie się przez całe życie – wyzwanie globalne czy lokalne?

2 Bilans Kapitału Ludzkiego Plan prezentacji Jaki jest poziom aktywności edukacyjnej dorosłych Polaków? Kto się uczy a kto nie? Czynniki różnicujące aktywność edukacyjną. Czy region ma znaczenie? Regionalne zróżnicowanie: poziomu zaangażowania edukacyjnego dorosłych; poziomu inwestycji w kadry w przedsiębiorstwach; sytuacji w sektorze szkoleniowym. Globalne i lokalne wyzwania w obszarze uczenia się dorosłych.

3 Bilans Kapitału Ludzkiego Jaki jest poziom aktywności edukacyjnej dorosłych Polaków? Podnoszenie kompetencji wśród osób w wieku 18-59/64 lata w ostatnich 12 miesiącach (w %) −35% dorosłych Polaków w jakikolwiek sposób podnosiło swoje kompetencje (8,7 mln. osób) −W nieobowiązkowych kursach i szkoleniach w 2013 r. uczestniczyło 14% dorosłych Polaków (3,4 mln. osób). 5% uczestniczyło w kursach obowiązkowych −Poprzez samokształcenie rozwijało swoje umiejętności 17% dorosłych Polaków (4 mln. osób) −W żaden sposób nie rozwijało swoich kompetencji 65% dorosłych Polaków. −39% spośród osób, które nie uczestniczyły w szkoleniach w 2013 r. zadeklarowało, że nie uczestniczyło w nich nigdy −1/3 osób w wieku powyżej 30 lat nigdy nie uczestniczyła w żadnych szkoleniach

4 Bilans Kapitału Ludzkiego Czy poziom aktywności edukacyjnej dorosłych Polaków się zmienia? (BAEL) UE 288,49,19,59,49,3 9,29,18,89,0 Dania24,225,627,429,229,029,931,232,532,331,6 Szwecja::17,418,418,622,2 24,424,926,7 Finlandia22,422,822,523,123,423,122,123,023,824,5 Holandia16,4 15,915,616,617,0 16,616,716,5 Wielka Brytania27,229,027,626,720,019,920,119,415,8 Austria8,611,612,913,112,813,213,813,713,414,1 Luksemburg6,59,88,58,27,08,513,4 13,613,9 Słowenia13,316,215,315,014,813,914,616,215,913,8 Estonia6,76,45,96,57,09,810,510,912,012,9 Czechy5,15,85,6 5,77,86,87,511,410,8 Hiszpania4,7 10,510,4 10,8 10,7 Portugalia3,24,34,14,24,45,36,55,811,610,6 Niemcy6,07,47,77,57,87,97,87,77,87,9 Cypr7,99,35,97,18,48,57,87,77,57,4 Irlandia5,96,17,47,37,67,06,36,8 7,1 Malta4,24,35,35,56,06,26,16,26,57,0 Łotwa7,88,47,96,97,16,85,35,05,16,9 Belgia7,08,68,37,57,26,8 7,27,16,6 Włochy4,56,35,86,16,26,36,06,25,76,6 Francja6,86,05,96,46,16,05,75,05,55,7 Litwa3,85,96,04,95,34,94,53,95,75,2 Polska4,45,04,94,75,14,7 5,24,44,5 Słowacja3,74,34,64,13,93,32,8 3,93,1 Grecja2,61,81,9 2,12,93,33,02,42,9 Węgry4,54,03,93,83,63,12,72,82,72,8 Chorwacja1,81,92,12,92,42,22,32,22,32,4 Bułgaria1,3 1,4 1,21,31,5 Rumunia1,11,51,61,3 1,5 1,31,61,4

5 Bilans Kapitału Ludzkiego Dlaczego się nie szkolimy? PrzyczynyPracującyBezrobotniNieaktywniOgółem Nie potrzebował w pracy Nie miał czasu z powodów osobistych59159 Nie miał motywacji do dokształcania się41086 Nie było w pobliżu interesujących kursów41736 W moim wieku nie ma sensu się dokształcać34115 Stan zdrowia nie pozwalał12124 Nie miał czasu z powodów zawodowych6214 Kursy/szkolenia były zbyt drogie31034 Nie spełniał wymogów formalnych1833 Nie miał poparcia/zachęty ze strony pracodawcy 3302 Dotychczasowe niewiele mi dały1311 Inne powody38168 Trudno powiedzieć Ogółem

6 Bilans Kapitału Ludzkiego Czego się uczymy na kursach i szkoleniach? Tematyka Kursy, szkolenia (%) Samokszt. (%) BHP, Ppoż.371 Tematyka medyczna, praca socjalna, psychologia, pierwsza pomoc 107 Budownictwo i przemysł910 Informatyka, komputery617 Inne specjalistyczne zawodowe510 Szkolnictwo, edukacja, pedagogika59 Handel, sprzedaż i obsługa klienta52 Rozwój osobisty, kompetencje ogólne510 Prawo jazdy inne niż A i B, uprawnienia dla kierowców, transport 41 Tematyka prawna46 Usługi osobiste, fryzjer, kosmetyka, opieka43 Gastronomia, turystyka, hotelarstwo, rekreacja, czas wolny 34 Języki obce312 N ogółem

7 Bilans Kapitału Ludzkiego Kto pokrywa koszty szkoleń? −Pracodawcy pokrywają 61% kosztów szkoleń, drugim w kolejności źródłem finansowania są środki instytucji publicznych (Urząd Pracy, inna instytucja). −W przypadku osób pracujących blisko ¾ szkoleń finansują pracodawcy −Środki własne mają niewielki udział w finansowaniu szkoleń −Ponad ¾ osób pracujących nie poniosło żadnych wydatków na szkolenia −Jedynie 9% spośród osób, które finansowały szkolenia z własnych środków, wydało w ciągu roku na szkolenie więcej niż 1000 zł. Źródło finansowania szkoleńUdział środków własnych w finansowaniu

8 Bilans Kapitału Ludzkiego Uczenie się dorosłych a aktywność zawodowa Uczestnictwo w kształceniu pozaformalnym a sytuacja zawodowa (w %) −Aktywności szkoleniowej sprzyja aktywność zawodowa: najczęściej podnoszą swoje kompetencje osoby pracujące −Do aktywności szkoleniowej motywują głównie powody o charakterze zawodowym −Ale: istotną motywacją do szkoleń jest też rozwój własnych zainteresowań Powody kształcenia Podniesienie umiejętności potrzebnych w obecnej pracy Chęć podjęcia nowej pracy Chęć rozpoczęcia własnej dział. gosp.3333 Rozwój własnych zainteresowań Certyfikat/świadectwo/dyplom Zmniejszenie ryzyka utraty pracy76910 Poznanie nowych osób/przyjemność5455 Wymóg pracodawcy Możliwość bezpłatnego udziału Skierowanie z urzędu pracy3222 Zdobycie kwalifikacji zawodowych40 -- Doskonalenie kwalifikacji zawodowych Zmiana kwalifikacji zawodowych87-- Inny2345 N ogółem

9 Bilans Kapitału Ludzkiego Uczenie się dorosłych a poziom wykształcenia i stanowisko pracy Kształcenie pozaformalne a stanowisko pracy (w %) Aktywności szkoleniowej sprzyja wyższe wykształcenie Jednak nawet wśród osób z wyższym wykształceniem tylko 1/3 rozwijała swoje kompetencje poprzez szkolenia i kursy Największy wpływ a na zaangażowanie edukacyjne osób dorosłych ma jednak zajmowane stanowisko pracy: najbardziej aktywni szkoleniowo są specjaliści: prawnicy, nauczyciele, lekarze, specjaliści z zakresu zarządzania Kształcenie pozaformalne a poziom wykształcenia (w %)

10 Bilans Kapitału Ludzkiego Aktywność szkoleniowa w różnym wieku a sytuacja zawodowa i wykształcenie −Wiek nie jest czynnikiem najsilniej obniżającym aktywność szkoleniową −Takimi czynnikami są przede wszystkim bierność zawodowa i niskie wykształcenie −Niskim poziomem aktywności edukacyjnej cechują się osoby starsze o niższym wykształceniu oraz nieaktywne zawodowo −Wśród pracujących kobiet szczyt aktywności szkoleniowej ma miejsce w wieku lata −Wśród pracujących mężczyzn aktywność szkoleniowa spada po 35 roku życia −Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia osób z danej kohorty wieku, aktywnością szkoleniową wyróżniają się znów kobiety posiadające wykształcenie wyższe, będące w wieku lat

11 Bilans Kapitału Ludzkiego Czy region ma znaczenie?

12 Bilans Kapitału Ludzkiego Kształcenie pozaformalne i samokształcenie a województwo

13 Bilans Kapitału Ludzkiego Prawdopodobieństwo uczestnictwa w kształceniu pozaformalnym specjalistów i robotników wykwalifikowanych o identycznych charakterystykach w zależności od zamieszkiwanego województwa

14 Bilans Kapitału Ludzkiego Inwestycje pracodawców w kadry w regionach Wskaźnik dostępności szkoleń w 2012 r. w podziale na województwa Regionalne zróżnicowanie aktywności szkoleniowej pracodawców w 2012 r.

15 Bilans Kapitału Ludzkiego Regionalne zróżnicowanie liczby firm i instytucji szkoleniowych

16 Bilans Kapitału Ludzkiego Wielkość obrotów firm i instytucji szkoleniowych a województwo Województwo Podkarpackie zł zł zł zł Lubuskie zł zł zł zł Świętokrzyskie zł zł zł zł Kujawsko-pomorskie zł zł zł zł Mazowieckie zł zł zł zł Warmińsko- mazurskie zł zł zł zł Śląskie zł zł zł zł Małopolskie zł zł zł zł Wielkopolskie zł zł zł zł Podlaskie zł zł zł zł Opolskie zł zł zł zł Dolnośląskie zł zł zł zł Pomorskie zł zł zł zł Lubelskie zł zł zł zł Zachodniopomorskie zł zł zł zł Łódzkie zł zł zł zł Polska zł zł zł zł

17 Bilans Kapitału Ludzkiego Liczba klientów firm i instytucji szkoleniowych a województwo Województwo Podlaskie Zachodniopomorskie Wielkopolskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Małopolskie Pomorskie Mazowieckie Podkarpackie Świętokrzyskie Śląskie Opolskie Lubuskie Łódzkie Warmińsko-mazurskie Dolnośląskie Polska

18 Bilans Kapitału Ludzkiego Działania projakościowe w sektorze szkoleniowym a województwo

19 Bilans Kapitału Ludzkiego Regionalne zróżnicowanie finansowania szkoleń Udział środków unijnych w budżetach firm i instytucji szkoleniowych Udział środków pracodawców w budżetach firm i instytucji szkoleniowych

20 Bilans Kapitału Ludzkiego Globalne i lokalne wyzwania w obszarze uczenia się dorosłych

21 Bilans Kapitału Ludzkiego Globalne i lokalne wyzwania w obszarze uczenia się osób dorosłych 1.Wzrost poziomu aktywności edukacyjnej osób dorosłych 2.Zmniejszenie różnic w poziomie zaangażowania edukacyjnego pomiędzy osobami z grup aktywnych i nieaktywnych edukacyjnie 3.Zwiększenie skuteczności interwencji państwa w obszarze uczenia się dorosłych 4.Opracowanie powszechnie akceptowanych standardów zapewniania jakości usług szkoleniowych 5.Zwiększenie rangi kształcenia nieformalnego oraz walidacji kwalifikacji zdobywanych w sposób nieformalny 6.Dostępność informacji o ofercie szkoleniowej i przejrzystość systemu informacji

22 Bilans Kapitału Ludzkiego bkl.parp.gov.pl Dziękuję za uwagę! Barbara Worek


Pobierz ppt "2014 dr Barbara Worek UJ Szczecin 11 czerwca 2014 Bilans Kapitału Ludzkiego Uczenie się przez całe życie – wyzwanie globalne czy lokalne?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google