Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Patrycja Oświęcimska i Magdalena Stachowicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Patrycja Oświęcimska i Magdalena Stachowicz"— Zapis prezentacji:

1 Patrycja Oświęcimska i Magdalena Stachowicz
„Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?” Jak chcemy zaktywizować Kołobrzeską młodzież. Patrycja Oświęcimska i Magdalena Stachowicz

2 Czym są wybory? Wybory – proces, w którym obywatele wybierają spośród zgłoszonych kandydatów swoich przedstawicieli do organów władzy. Jest to podstawowy mechanizm demokracji.

3 Demokracja, ludowładztwo, termin określający rodzaj rządów, w którym władza należy do ogółu obywateli danego państwa (greckie demos – lud, kratos – władza).

4 Demokracja to system, w którym o tym, kto zasiądzie w radzie miejskiej i kto zostanie wójtem, burmistrzem, prezydentem rozstrzyga wola większości. Jednak na tę większość składają się pojedyncze głosy

5 Istnieje wiele wariantów demokracji W demokracji bezpośredniej obywatele bezpośrednio i aktywnie uczestniczą w podejmowaniu decyzji politycznych za pomocą referendum i głosowań ludowych. Natomiast w demokracji pośredniej obywatele wybierają swoich przedstawicieli i władza polityczna sprawowana jest pośrednio poprzez wybranych.

6 W Polsce formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna, w którym uprawnieni do głosowania wybierają parlamentarzystów jako swoich przedstawicieli. Liczba przyznanych mandatów zależy od głosów oddanych na poszczególne partie w wyborach oraz od obowiązującej ordynacji wyborczej.

7 Kluczowym warunkiem dla idealnej formy demokracji przedstawicielskiej (pośredniej) są wolne i uczciwe wybory, to znaczy dostępne w równym stopniu dla każdego obywatela i przeprowadzane według zrozumiałych reguł.

8 Co więcej, wolność poglądów, wolność słowa i wolność prasy są postrzegane jako podstawowe prawa umożliwiające obywatelom głosowanie zgodnie z własnymi przekonaniami. Według współczesnych kryteriów, demokracja opiera się na:

9 - suwerenności narodu, czyli zasada mówiąca, że naród jest źródłem władzy w państwie i powinien suwerennie podejmować najważniejsze decyzje, - pluralizmu, czyli wielości poglądów i organizacji, które mogą działać w państwie demokratycznym, - trójpodziału władzy, czyli zasadzie podziału na trzy niezależnie i równe sobie władze: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, - państwa prawa, czyli dominacji prawa nad państwem i równości wobec niego

10 Wybory to powszechnie przyjęty sposób doboru przedstawicieli w mniejszych zbiorowościach – już od najmłodszych lat wybieramy samorządy klasowe ;dokonujemy wyboru we wszelkiego rodzaju stowarzyszeniach, spółkach, komisjach, partiach itp.

11 Nikt z nas nie rządzi samodzielnie – o tym, jaka decyzja będzie realizowana, kto zasiądzie w radzie miejskiej i kto zostanie wójtem, burmistrzem, prezydentem rozstrzyga wola większości. Na „większość” składają się jednak właśnie pojedyncze głosy. To prawo do włączania się w życie społeczności lokalnej – informowania radnych czy burmistrza o kolejnej dziurze na drodze i zgłaszania własnych pomysłów na lokalne przedsięwzięcia, jak budowa lodowiska czy placu zabaw. To prawo daje nam możliwość wpływu na otaczającą nas rzeczywistość poprzez nasz głos oddany podczas wyborów, czyli co 4-5 lat.

12 Nie ma w demokracji rzeczy ważniejszej od głosu obywatela ale nie tego, który zostaje w domu.
Nikt nie może dać nam gwarancji, że biorąc udział w wyborach zwyciężymy, ale nawet, jeśli przegramy, zwycięzcy będą musieli się z nami liczyć.

13 W drodze głosowania wyłaniamy w Polsce wielu przedstawicieli:

14 Prezydent Co 5 lat wybieramy prezydenta Polski. Najbliższe wypadną w 2015 roku W Polsce kandydat na urząd Prezydenta musi mieć ukończone 35 lat, być obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, dysponować pełnią praw wyborczych i zebrać przynajmniej 100 tysięcy podpisów popierających jego kandydaturę.

15 Europarlament co 5 lat wszyscy obywatele krajów należących do Unii Europejskiej wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego . W POLSCE odbędą się 25 maja (niedziela) 2014r. W ich wyniku zostanie wybranych 51 polskich / 751 eurodeputowanych.

16 Parlament co 4 lata wybieramy parlamentarzystów.
Jesienią 2015 roku odbędą się w Polsce wybory parlamentarne. Mogą również odbyć się wcześniej, jeśli kadencja parlamentu zostanie skrócona. Polacy wybierają wówczas przyszłych posłów i senatorów. Do sejmu wchodzi 460 przedstawicieli, zaś do senatu 100.

17 Samorządy Sprawmy, by nasze miasto było dobrze Zarządzane, Poprzez głosowanie wyrażamy poparcie lub dezaprobatę dla dotychczasowych władz  także co 4 lata przedstawicieli samorządu lokalnego i lokalnego włodarza, czyli w zależności od rodzaju gminy prezydenta, burmistrza lub wójta. 16 listopada 2014 r. będziemy głosować na nowych radnych, a także na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

18 Na kogo głosować? Głosować na tych, którzy coś zrobili. Na tych, którzy w naszej małej społeczności działali na rzecz mieszkańców Oddając głos, zadecydujemy o ludziach, którzy będą nas reprezentować Udział w wyborach to prawo każdego dorosłego człowieka.

19 Dlaczego nie chodzimy na wybory?
Wiele osób nie idzie, bo nie wierzy, że coś zmieni. przeciwko jakości życia politycznego w Polsce. Chcąc żyć w społeczności, która spełnia nasze oczekiwania i zapotrzebowania, powinniśmy brać udział w wyborach. Ten, kto nie uczestniczy w wyborach, w zasadzie pozbawia się prawa oceniania rządzących. Na wybory iść trzeba, żeby ludzie, którzy nie spełnili naszych oczekiwań, nigdy więcej nie znaleźli się w samorządzie.

20 DLACZEGO WARTO GŁOSOWAĆ ?
Istotą demokracji jest głos obywateli Głosując mamy moralne prawo do krytyki Oddanie głosu daje satysfakcję, iż nie jest się biernym obywatelem Czasami jeden głos decyduje o wyniku wyborów Demokracja to władza ludu. Ale nie tego, który zostaje w domu… To pokazuje, że nie wystarczy tylko zagłosować, ale należy zrobić to świadomie i mądrze.

21 POWIEDZIELI O WYBORACH
„Dzień wyborów, każdych wyborów, jest dla mnie wielkim świętem i słowo daje, że – wchodząc do mojego lokalu wyborczego (…) – zawsze mam łzy w oczach. Przecież to jest święto demokracji. Nawet najbardziej szara rzeczywistość nigdy mi go nie przesłoni. Co z tego, że w Polsce w życiu publicznym dzieje się wiele rzeczy, które dla obywatelskiego lenistwa stanowią świetne alibi. Ile by ich było, nie potrafiłbym się rozgrzeszyć, uświadamiając sobie w dniu wyborów o dwudziestej, że nie głosowałem.” Tomasz Lis

22 Czym jest działalność społeczna
Działalność społeczna charakteryzuje się tym, że więcej się robi dla innych, dla społeczeństwa niż dla siebie. Najczęściej za taką pracę nie pobiera się wynagrodzenia. Ma na celu poprawę życia i standardów w otoczeniu.

23 Polska jest krajem o bardzo niskiej frekwencji wyborczej, wielu rodaków uważa to za porażkę naszego systemu edukacji ale także braku odpowiednich wzorców.  Rodzice nie głosują to i dzieci nie będą głosowały. „ Dorośli dajcie przykład i ruszcie do urn!!!”

24 Nie biorąc udziału w wyborach, tracimy:
Jedną z istotnych możliwości wpływania na to, w jakim będziemy żyli kraju.

25 Interesuj się tym co się dzieje
Ważne, abyś zaczął się interesować tym, co się dzieje dookoła ciebie. Ale najważniejsze jest to, że już nikt (żaden mądrala przekonany o własnej szerokiej wiedzy politycznej) nie zakrzyczy cię swoimi własnymi przekonaniami, bo będziesz już znał temat i weźmiesz aktywny udział w konwersacji! Chcesz wiedzieć więcej o aktualnościach? Czytaj gazety, oglądaj wiadomości w TV i odwiedzaj strony internetowe, np.

26 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Patrycja Oświęcimska i Magdalena Stachowicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google