Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kujawsko-pomorskie na tle kraju (na podstawie dostępnych danych statystycznych i innych informacji)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kujawsko-pomorskie na tle kraju (na podstawie dostępnych danych statystycznych i innych informacji)"— Zapis prezentacji:

1 Kujawsko-pomorskie na tle kraju (na podstawie dostępnych danych statystycznych i innych informacji)

2 Produkt Krajowy Brutto w Województwa OgółemNa 1 mieszkańcaDynamika zmian w mln zw odsetkachlokataw zł Lokata w kraju Kujawsko-pomorskie =100 ogółem na 1 mieszkańca /2006 Polska ,0 xx xx114,3122,41,501,34 Dolnośląskie ,18, ,4139,21,591,58 Kujawsko - pomorskie ,74, ,0 1,411,39 Lubelskie ,93, ,283,51,491,52 Lubuskie ,42, ,7101,21,401,38 Łódzkie ,26, ,0113,61,481,5 Małopolskie , ,2104,31,491,46 Mazowieckie ,622, ,6202,01,571,53 Opolskie ,22, ,997,11,421,46 Podkarpackie ,83, ,382,01,471,45 Podlaskie ,32, ,986,81,441,43 Pomorskie , ,6118,11,511,45 Śląskie ,012, ,4129,81,461,48 Świętokrzyskie ,62, ,990,41,431,44 Warmińsko- mazurskie ,82, ,487,81,431,41 Wielkopolskie ,39, ,5128,61,521,48 Zachodniopomorskie ,03, ,2103,51,401,38 Uwaga: w listopadzie 2005 roku dokonano zmiany metodologicznej sposobu liczenia PKB, stąd wcześniejsze dane nie powinny być porównywane Źródło: Rocznik Statystyczny Województw 2006, Wstępne szacunki PKB według województw 2012, GUS US Katowice W 2012 r. średnia arytmetyczna PKB na 1 mieszkańca obliczona z sumy dla województw wyniosła zł. Średnie PKB na mieszkańca kraju uwzględniające PKB wytworzony w kraju i nie przypisany do województw jest większy, szacunek dla 2012 r zł.)

3 Wartość dodana brutto w 2006 – 2011 Województwa OgółemNa 1 pracującego Dynamika zmian w mlnw odsetkachlokataw złlokata Kujawsko-pomorskie = 100% ogółem na 1 pracującego /2006 Polska ,0 xx xx107,6 111,5 1,441,36 Dolnośląskie ,18, ,1 130,11,521,38 Kujawsko - pomorskie ,74, ,0 1,361,31 Lubelskie ,93, ,1 77,91,431,40 Lubuskie ,42, ,2 103,91,341,26 Łódzkie ,26, ,1 99,71,421,39 Małopolskie ,47, ,0 95,21,441,33 Mazowieckie ,622, ,4 150,91,491,38 Opolskie ,22, ,7104,71,381,35 Podkarpackie ,83, ,078,41,421,35 Podlaskie ,32, ,887,41,401,37 Pomorskie ,75, ,4114,91,431,30 Śląskie , ,8121,31,431,36 Świętokrzyskie ,62, ,084,31,391,38 Warmińsko- mazurskie ,82, ,798,21,381,32 Wielkopolskie , ,0106,31,441,34 Zachodniopomorskie ,03, ,0111,61,341,30 Źródło: Rocznik Statystyczny Województw 2006, Wstępne szacunki PKB według województw 2012, GUS US Katowice 2014.

4

5

6 Województwa Produkt krajowy brutto według parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca* Wzrost UE27=100 Polska Mazowieckie Dolnośląskie Śląskie Wielkopolskie Pomorskie Łódzkie Zachodniopomorskie Małopolskie Lubuskie Kujawsko-pomorskie Opolskie Świętokrzyskie Warmińsko - mazurskie Podlaskie Lubelskie Podkarpackie *PPS- Purchasing Power Parities - umowna jednostka pomiaru siły nabywczej eliminująca krajowe różnice wartości walut i cen w krajach Unii Europejskiej

7 Wskaźniki (nakładów, zasobów) lokata Lokata Ludność województwa ogółem 10 Przeciętne zatrudnienie w przemyśle w tys Przeciętne zatrudnienie w budownictwie w tys Bezrobotni zarejestrowani ogółem w tys Absolwenci szkół wyższych, średnich i zasadniczych, którzy podjęli pracę Użytki rolne w tys. ha Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w REGON Środki trwałe ogółem, stan na końcu roku w mln zł Nakłady inwestycyjne ogółem poniesione w roku w mln zł Nakłady na działalność badawczo- rozwojową w mln zł Województwo kujawsko-pomorskie na tle kraju lokaty wg danych GUS

8 Wyznaczniki atrakcyjności:  Dostępność transportowa  Zasoby i koszty pracy  Rynek zbytu  Infrastruktura gospodarcza  Infrastruktura społeczna  Bezpieczeństwo powszechne  Aktywność wobec inwestorów

9

10 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a latach opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013

11 7

12 Stan realizacji POIŚ według województw w dniu 30 czerwca 2013 r Opracowano na podstawie zał. nr 2 do sprawozdania okresowego POIŚ wg stanu r. Województwa Dofinansowanie ze środków publicznych wg zawartych umów na realizację projektów w zł Udział województwa Polska= 100% ogółem środki UE (EFRR, FS) środki krajowe środki publiczne - ogółem środki UE środki krajowe Dolnośląskie ,955,856,68 Kujawsko - pomorskie ,332,471,30 Lubelskie ,084,064,21 Lubuskie ,253,273,09 Łódzkie ,558,2810,51 Małopolskie ,806,737,32 Mazowieckie ,2019,8322,96 Opolskie ,151,810,71 Podkarpackie ,336,9710,02 Podlaskie ,751,811,38 Pomorskie ,148,386,39 Śląskie ,2710,637,62 Świętokrzyskie ,362,431,87 Warmińsko - mazurskie ,114,896,68 Wielkopolskie ,355,464,50 Zachodniopomorskie ,414,682,45 wydatki, których nie można było przydzielić województwom ,882,962,23 Ogółem ,00

13

14

15

16

17 Według: Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS, Urząd Statystyczny w Łodzi,

18 Wyszczególnienie Rok Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł % średniego wynagrodzenia w kraju86,6986,7485,9685,9285,6885,685,3985,89 % najwyższego wynagrodzenia w kraju67,5967,8167,267,0367,8668,4668,4869,3 % wzrostu względem roku poprzedniegox4,716,549,24,863,745,034, r. = 100%x104,93112,26123,55129,86134,89142,03148,19 lokata wśród województw w kraju Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w województwie kujawsko – pomorskim w latach Opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych Polski i Województw, GUS

19 Wynagrodzenia w poszczególnych województwach (brutto w PLN) pozyskane w reprezentacyjnym badaniu wynagrodzeń firmy Sedlak &Sedlak w 2013 r. WojewództwoPróba25% zarabia mniejMediana 25% zarabia więcej mazowieckie dolnośląskie pomorskie wielkopolskie małopolskie śląskie łódzkie zachodniopomorskie lubuskie kujawsko-pomorskie opolskie świętokrzyskie podkarpackie lubelskie podlaskie warmińsko-mazurskie Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, wykonane przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku, (pobrano w dniu r.).

20 Przedstawił: dr Jan Stachowski Regionalne Obserwatorium Terytorialne Departament Planowania Regionalnego marzec 2014 r.


Pobierz ppt "Kujawsko-pomorskie na tle kraju (na podstawie dostępnych danych statystycznych i innych informacji)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google