Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014 zip zap Sprachanimationen Animacje językowe Workshops warsztaty

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014 zip zap Sprachanimationen Animacje językowe Workshops warsztaty"— Zapis prezentacji:

1 2014 zip zap Sprachanimationen Animacje językowe Workshops warsztaty
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) już od 2008 roku organizuje warsztaty z animacji językowej Zip-Zap. W ubiegłych latach wzięło w nich udział ok uczestników. Warsztaty skierowane są do aktywnych organizatorów polsko- -niemieckiej wymiany dzieci i młodzieży. Seit organisiert das Deutsch-Polnische Jugendwerk (DPJW) Zip-Zap-Workshops zur Sprachanimation, an denen sich in den vergangenen Jahren rund Teilnehmende beteiligten. Die Workshops richten sich an aktive Organisatoren von deutsch-polnischen Kinder- und Jugendaustauschen. .

2 Struktura cyklu Zip-Zap 2014 Struktur der Zip-Zap Reihe 2014
5 Grupa docelowa: Aktywni organizatorzy polsko-niemieckiej wymiany dzieci i młodzieży. Zielgruppe: Aktive Organisatoren von deutsch-polnischen Kinder- und Jugendaustauschprogrammen. 1- do 3-dniowe warsztaty dla grup jedno- lub dwunarodowych Terminy: wrzesień - grudzień na terenie Polski i Niemiec. Celem warsztatów jest przedstawienie i wypróbowanie podstaw metody animacji językowej w pracy z młodzieżą. Pracownia animacji językowej Międzynarodowe Centrum Studiów i Spotkań im. Dietricha Bonhoeffera Termin: , Szczecin Kontakt: Magdalena Sambor, tel Polsko-niemieckie szkolenie na animatora Schabernack - Zentrum für Praxis und Theorie der Jgendhilfe e.V. Termin: , Güstrow Kontakt: Gabriela Fütterer, tel /833826 Formularz zgłoszeniowy na Warsztaty „Zip-Zap na zamówienie” Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej PNWM pod aktualności i projekty/ projekty PNWM. 1- bis 3- tägige Workshops für mono- oder binationale Gruppen Termine: September - Dezember in Deutschland und Polen. Ziel ist es, die praktischen Grundlagen der Methode für die Jugendarbeit darzustellen und auszuprobieren. Mini- Forum für Sprachanimation „Ideenschmiede” Internationales Dietrich Bonhoeffer Studien- und Begegnungszentrum Termin: , Stettin Kontakt: Magdalena Sambor, Tel , De-Pl Schulung zum/r SprachanimateurIn  Schabernack-Zentrum für Praxis und Theorie der Jugendhilfe e.V Termin: , Güstrow Kontakt: Gabriela Fütterer, Tel /833826, Anmeldeformular auf Workshop „Zip- Zap auf Bestellung” Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Internet- seite des DPJW unter: News & Pro- jekte/aktuelle Projekte des DPJW . Koordynacja: Ewa Wieczorkowska Tel Koordination: Ewa Wieczorkowska Tel

3 Terminy warsztatów Zip-Zap 2014 save the date!
Niemcy Koszty: 20 do 80 PLN w zależności od długości warsztatów; Opłata obejmuje koszty programu, materiałów i wyżywienia, w przypadku warsztatów kilkudniowych również zakwaterowania. Czas trwania warsztatów: informacje bezpośrednio u organizatorów Kontakt: patrz poniżej Zgłoszenia online: patrz link na dole strony , Bad Segeberg JugendAkademie Segeberg Kontakt: Dieter Fiesinger, tel , Poczdam (grupa DE/RU) HochDrei e.V. Kontakt: Birgit Weidemann tel , Bad Muskau Soziokulturelles Zentrum Turmvilla Kontakt:Markus Güttler tel / , Görlitz (grupa PL-DE) Second Attempt e.V. Kontakt: Margarete Kozaczka tel Polska Koszty: 20 do 80 PLN w zależności od długości warsztatów; Opłata obejmuje koszty programu, materiałów i wyżywienia, w przypadku warsztatów kilkudniowych również zakwaterowania. Czas trwania warsztatów: informacje bezpośrednio u organizatorów Kontakt: patrz poniżej Zgłoszenia online: patrz link na dole strony , Wrocław (grupa PL) Fundacja Przemian Społecznych „Zmiana” Wrocław Kontakt: Martyna Sikorska tel , Kraków (grupa PL) Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania Kontakt: Jacek Gazda tel , Toruń (grupa PL) Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych 'Motyka‚ Kontakt: Ewa Głodowska-Morawska tel Październik 2014, Chocianów (grupa PL) Fundacja „Wrzosowa Kraina” Kontakt: Dorota Kyc tel./fax Formularz zgłoszeniowy: Landesjugendamt des Landschaftsverbandes

4 Termine der Zip-Zap-Workshops 2014
save th date! 7 Termine der Zip-Zap-Workshops 2014 Polen Kosten: 10 bis 60 Euro, der Preis hängt von der Dauer der einzelnen Workshops ab. Der Preis umfasst das Programm, Workshopsma-terialien, Verpflegung und ggf. Übernachtung (mehrtägige Programme). Dauer: Informationen zur Dauer bei Organisatoren Kontakt: siehe unten Anmeldung: siehe Link auf dieser Seite unten , Wrocław (Gruppe PL) Fundacja Przemian Społecznych „Zmiana” Wrocław Kontakt: Martyna Sikorska Tel , Kraków (Gruppe PL) Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania Kontakt: Jacek Gazda Tel , Toruń (Gruppe PL) Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych 'Motyka‚ Kontakt: Ewa Głodowska-Morawska Tel Oktober 2014, Chocianów (Gruppe PL) Fundacja „Wrzosowa Kraina” Kontakt: Dorota Kyc Tel./Fax Deutschland Kosten: 10 bis 60 Euro, der Preis hängt von der Dauer der einzelnen Workshops ab. Der Preis umfasst das Programm, Workshopsma-terialien, Verpflegung und ggf. Übernachtung (mehrtägige Programme).  Dauer: Informationen zur Dauer bei Organisatoren Kontakt: siehe unten Anmeldung: siehe Link auf dieser Seite unten , Bad Segeberg JugendAkademie Segeberg Kontakt: Dieter Fiesinger, Tel , Potsdam (Gruppe DE/RU) HochDrei e.V. Kontakt: Birgit Weidemann Tel , Bad Muskau (Gruppe DE) Soziokulturelles Zentrum Turmvilla Kontakt: Markus Güttler Tel / , Görlitz (Gruppe PL-DE) Second Attempt e.V. Kontakt: Margarete Kozaczka Tel Anmeldeformular:

5 Animacja językowa w praktyce Sprachanimation in der Praxis
Zamiana miejsc* Platzwechsel* cele: nauka języka (hobby), integracja grupy Ziele: Spracherwerb (Hobbys), Gruppenintegration czas: 15 min. Zeit: 15. min. materiały: kopie kart (patrz: poniżej, jedno hasło dla każdego uczestnika) Material: Kopien von Kärtchen (s. unten, ein Begriff pro Teilnehmer_in) opis gry: Spielbeschreibung: Grupa siedzi w kole. Prowadzący rozdaje karty z wyrazami. Każdy Die Gruppe sitzt im Kreis. Der Spielleiter verteilt Kärtchen mit Begriffen. Je- zapamiętuje swój wyraz i oddaje prowadzącemu swoją kartę. Prowadzący der merkt sich seinen Begriff und gibt dem Leiter sein Kärtchen zurück. wyczytuje karty w dowolnej kolejności. Osoby, których wyraz został wyczy- Dann liest dieser die Begriffe auf den Kärtchen in beliebieger reihenfol- tany, przesiadają się na następne krzesło po lewej stronie. Oczywiście może ge vor. Die Personen, deren Begriff vorgelesen wurde, setzen sich auf den tak się zdarzyć, że już ktoś siedzi na tym krześle. Wtedy siadamy tej osobie Platz links von ihnen. natürlich kann es passieren, dass dort schon jemand na kolana. W ten sposób może zdarzyć się, że parę osób siedzi sobie na ko- sitzt. In diesem Fall setzt sich die Person auf dessen Schoß. auf diese Weise lanach. Tylko osoba siedząca na górze może przy wyczytaniu zmienić swo- kann es auch dazu kommen, dass mehrere Personen einander auf dem je miejsce. Wygrywa osoba w grupie, która jako pierwsza wróci na swoje Schoß sitzen. es darf aber nur die Person, die oben sitzt, ihren Platz wech- miejsce. seln. Gewinner ist derjenige, der als Erster an seinen Ursprungsplatz zu- rückkehrt. reisen Freunde treffen Musik hören ins Kino gehen podróżować spotykać przyjaciół słuchać muzyki iść do kina reisen Freunde treffen Musik hören ins Kino gehen podróżować spotykać przyjaciół słuchać muzyki iść do kina reisen Freunde treffen Musik hören ins Kino gehen podróżować spotykać przyjaciół słuchać muzyki iść do kina *Quelle/ Źródło : Bojanowska, Joanna (2008), Sprachanimation / animacja językowa. Das Buch und andere DPJW-Publikationen sind erhältlich unter Umfangreiche Informationen zu Sprachanimation finden Sie auch unter / Książkę oraz inne publikacje PNWM można zamówić przez stronę internetową Obszerne informacje na temat animacji językowej znajdą Państwo na stronie


Pobierz ppt "2014 zip zap Sprachanimationen Animacje językowe Workshops warsztaty"

Podobne prezentacje


Reklamy Google