Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zip zap Sprachanimationen Animacje językowe Workshops warsztaty 2014. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) już od 2008 roku organizuje warsztaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zip zap Sprachanimationen Animacje językowe Workshops warsztaty 2014. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) już od 2008 roku organizuje warsztaty."— Zapis prezentacji:

1 zip zap Sprachanimationen Animacje językowe Workshops warsztaty 2014. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) już od 2008 roku organizuje warsztaty z animacji językowej Zip-Zap. W ubiegłych latach wzięło w nich udział ok. 700 uczestników. Warsztaty skierowane są do aktywnych organizatorów polsko- -niemieckiej wymiany dzieci i młodzieży. Seit 2008 organisiert das Deutsch-Polnische Jugendwerk (DPJW) Zip-Zap-Workshops zur Sprachanimation, an denen sich in den vergangenen Jahren rund 700 Teilnehmende beteiligten. Die Workshops richten sich an aktive Organisatoren von deutsch-polnischen Kinder- und Jugendaustauschen.

2 4. 5 Struktura cyklu Zip-Zap 2014 Struktur der Zip-Zap Reihe 2014 Grupa docelowa: Aktywni organizatorzy polsko-niemieckiej wymiany dzieci i młodzieży. Zielgruppe: Aktive Organisatoren von deutsch-polnischen Kinder- und Jugendaustauschprogrammen. 1- do 3-dniowe warsztaty dla grup jedno- lub dwunarodowych Terminy: wrzesień - grudzień na terenie Polski i Niemiec. Celem warsztatów jest przedstawienie i wypróbowanie podstaw metody animacji językowej w pracy z młodzieżą. Pracownia animacji językowej Międzynarodowe Centrum Studiów i Spotkań im. Dietricha Bonhoeffera Termin: 11.-13.12.2014, Szczecin Kontakt: Magdalena Sambor, tel. +48 91 422 52 41 email: sambor@bonhoeffer.pl Polsko-niemieckie szkolenie na animatora Schabernack - Zentrum für Praxis und Theorie der Jgendhilfe e.V. Termin: 05. - 08.10.2014, Güstrow Kontakt: Gabriela Fütterer, tel. +49 3843/833826 email: Gabrielafuetterer@schabernack-guestrow.de, Formularz zgłoszeniowy na www.schabernack-guestrow.de Warsztaty „Zip-Zap na zamówienie” Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej PNWM pod aktualności i projekty/ projekty PNWM. 1- bis 3- tägige Workshops für mono- oder binationale Gruppen Termine: September - Dezember in Deutschland und Polen. Ziel ist es, die praktischen Grundlagen der Methode für die Jugendarbeit darzustellen und auszuprobieren. Mini- Forum für Sprachanimation „Ideenschmiede” Internationales Dietrich Bonhoeffer Studien- und Begegnungszentrum Termin: 11.-13.12.2014, Stettin Kontakt: Magdalena Sambor, Tel. +48 91 422 52 41, Email: sambor@bonhoeffer.pl De-Pl Schulung zum/r SprachanimateurIn Schabernack-Zentrum für Praxis und Theorie der Jugendhilfe e.V Termin: 05.- 08.10. 2014, Güstrow Kontakt: Gabriela Fütterer, Tel. +49 3843/833826, Email: Gabrielafuetterer@schabernack-guestrow.de Anmeldeformular auf www.schabernack-guestrow.de Workshop „Zip- Zap auf Bestellung” Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Internet- seite des DPJW unter: News & Pro- jekte/aktuelle Projekte des DPJW Koordination: Ewa Wieczorkowska E-mail: zipzap@dpjw.org Tel. +48 660 932 582 Koordynacja: Ewa Wieczorkowska e-mail: zipzap@pnwm.org Tel. +48 660 932 582

3 Terminy warsztatów Zip-Zap 2014 save the date! Niemcy Koszty: 20 do 80 PLN w zależności od długości warsztatów; Opłata obejmuje koszty programu, materiałów i wyżywienia, w przypadku warsztatów kilkudniowych również zakwaterowania. Czas trwania warsztatów: informacje bezpośrednio u organizatorów Kontakt: patrz poniżej Zgłoszenia online: patrz link na dole strony 26.09.2014, Bad Segeberg JugendAkademie Segeberg Kontakt: Dieter Fiesinger, fiesinger.dieter@vjka.de tel. 04551959111 13.10.2014, Poczdam (grupa DE/RU) HochDrei e.V. Kontakt: Birgit Weidemann weidemann@hochdrei.org tel. +49 331-5813-244 17.-18.10.2014, Bad Muskau Soziokulturelles Zentrum Turmvilla Kontakt:Markus Güttler markus.guettler@turmvilla.de tel. + 49 35771/640 322 21.11.2014, Görlitz (grupa PL-DE) Second Attempt e.V. Kontakt: Margarete Kozaczka info@second-attempt.de tel. +49 3581 89 31 928 Landesjugendamt des Landschaftsverbandes Formularz zgłoszeniowy: http://wiki.dpjw.org/webform/de/node/83 Polska Koszty: 20 do 80 PLN w zależności od długości warsztatów; Opłata obejmuje koszty programu, materiałów i wyżywienia, w przypadku warsztatów kilkudniowych również zakwaterowania. Czas trwania warsztatów: informacje bezpośrednio u organizatorów Kontakt: patrz poniżej Zgłoszenia online: patrz link na dole strony 26- 27.09.2014, Wrocław (grupa PL) Fundacja Przemian Społecznych „Zmiana” Wrocław Kontakt: Martyna Sikorska martyna@tratwa.org tel. +48 519 338 738 01.10.2014, Kraków (grupa PL) Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania Kontakt: Jacek Gazda gazda@schdw.org.pl tel. +48 12 430 31 45 18.10.2014, Toruń (grupa PL) Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych 'Motyka‚ Kontakt: Ewa Głodowska-Morawska motyka.torun@wp.pl tel. +48 56-655 50 22 Październik 2014, Chocianów (grupa PL) Fundacja „Wrzosowa Kraina” Kontakt: Dorota Kyc Dorota.kyc@wp.pl tel./fax +48 76 8184 541

4 Termine der Zip-Zap-Workshops 2014 save th date! 7 Anmeldeformular: http://wiki.dpjw.org/webform/de/node/82 Polen Kosten: 10 bis 60 Euro, der Preis hängt von der Dauer der einzelnen Workshops ab. Der Preis umfasst das Programm, Workshopsma- terialien, Verpflegung und ggf. Übernachtung (mehrtägige Programme). Dauer: Informationen zur Dauer bei Organisatoren Kontakt: siehe unten Anmeldung: siehe Link auf dieser Seite unten 26- 27.09.2014, Wrocław (Gruppe PL) Fundacja Przemian Społecznych „Zmiana” Wrocław Kontakt: Martyna Sikorska martyna@tratwa.org Tel. +48 519 338 738 01.10.2014, Kraków (Gruppe PL) Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania Kontakt: Jacek Gazda gazda@schdw.org.pl Tel. +48 12 430 31 45 18.10.2014, Toruń (Gruppe PL) Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych 'Motyka‚ Kontakt: Ewa Głodowska-Morawska motyka.torun@wp.pl Tel. +48 56-655 50 22 Oktober 2014, Chocianów (Gruppe PL) Fundacja „Wrzosowa Kraina” Kontakt: Dorota Kyc Dorota.kyc@wp.pl Tel./Fax +48 76 8184 541 Deutschland Kosten: 10 bis 60 Euro, der Preis hängt von der Dauer der einzelnen Workshops ab. Der Preis umfasst das Programm, Workshopsma- terialien, Verpflegung und ggf. Übernachtung (mehrtägige Programme). Dauer: Informationen zur Dauer bei Organisatoren Kontakt: siehe unten Anmeldung: siehe Link auf dieser Seite unten 26.09.2014, Bad Segeberg JugendAkademie Segeberg Kontakt: Dieter Fiesinger, fiesinger.dieter@vjka.de Tel. 04551959111 13.10.2014, Potsdam (Gruppe DE/RU) HochDrei e.V. Kontakt: Birgit Weidemann weidemann@hochdrei.org Tel. +49 331-5813-244 17.-18.10.2014, Bad Muskau (Gruppe DE) Soziokulturelles Zentrum Turmvilla Kontakt: Markus Güttler markus.guettler@turmvilla.de Tel. + 49 35771/640 322 21.11.2014, Görlitz (Gruppe PL-DE) Second Attempt e.V. Kontakt: Margarete Kozaczka info@second-attempt.de Tel. +49 3581 89 31 928

5 Animacja językowa w praktyce Zamiana miejsc* cele: nauka języka (hobby), integracja grupy czas: 15 min. materiały: kopie kart (patrz: poniżej, jedno hasło dla każdego uczestnika) opis gry: Grupa siedzi w kole. Prowadzący rozdaje karty z wyrazami. Każdy zapamiętuje swój wyraz i oddaje prowadzącemu swoją kartę. Prowadzący wyczytuje karty w dowolnej kolejności. Osoby, których wyraz został wyczy- tany, przesiadają się na następne krzesło po lewej stronie. Oczywiście może tak się zdarzyć, że już ktoś siedzi na tym krześle. Wtedy siadamy tej osobie na kolana. W ten sposób może zdarzyć się, że parę osób siedzi sobie na ko- lanach. Tylko osoba siedząca na górze może przy wyczytaniu zmienić swo- je miejsce. Wygrywa osoba w grupie, która jako pierwsza wróci na swoje miejsce. Sprachanimation in der Praxis Platzwechsel* Ziele: Spracherwerb (Hobbys), Gruppenintegration Zeit: 15. min. Material: Kopien von Kärtchen (s. unten, ein Begriff pro Teilnehmer_in) Spielbeschreibung: Die Gruppe sitzt im Kreis. Der Spielleiter verteilt Kärtchen mit Begriffen. Je- der merkt sich seinen Begriff und gibt dem Leiter sein Kärtchen zurück. Dann liest dieser die Begriffe auf den Kärtchen in beliebieger reihenfol- ge vor. Die Personen, deren Begriff vorgelesen wurde, setzen sich auf den Platz links von ihnen. natürlich kann es passieren, dass dort schon jemand sitzt. In diesem Fall setzt sich die Person auf dessen Schoß. auf diese Weise kann es auch dazu kommen, dass mehrere Personen einander auf dem Schoß sitzen. es darf aber nur die Person, die oben sitzt, ihren Platz wech- seln. Gewinner ist derjenige, der als Erster an seinen Ursprungsplatz zu- rückkehrt. reisen podróżować reisen podróżować reisen podróżować Freunde treffen spotykać przyjaciół Freunde treffen spotykać przyjaciół Freunde treffen spotykać przyjaciół Musik hören słuchać muzyki Musik hören słuchać muzyki Musik hören słuchać muzyki ins Kino gehen iść do kina ins Kino gehen iść do kina ins Kino gehen iść do kina *Quelle/ Źródło : Bojanowska, Joanna (2008), Sprachanimation / animacja językowa. Das Buch und andere DPJW-Publikationen sind erhältlich unter www.dpjw.org. Umfangreiche Informationen zu Sprachanimation finden Sie auch unter www.triolinguale.eu / Książkę oraz inne publikacje PNWM można zamówić przez stronę internetową www.pnwm.org. Obszerne informacje na temat animacji językowej znajdą Państwo na stronie www.triolinguale.eu


Pobierz ppt "Zip zap Sprachanimationen Animacje językowe Workshops warsztaty 2014. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) już od 2008 roku organizuje warsztaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google