Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOGISTYKA ćwiczenie 2. Poziom obsługi klienta  Prawdopodobieństwo nie wystąpienia braku w zapasie w danym cyklu uzupełniania zapasu (POP, POK1),  Stopień.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOGISTYKA ćwiczenie 2. Poziom obsługi klienta  Prawdopodobieństwo nie wystąpienia braku w zapasie w danym cyklu uzupełniania zapasu (POP, POK1),  Stopień."— Zapis prezentacji:

1 LOGISTYKA ćwiczenie 2

2 Poziom obsługi klienta  Prawdopodobieństwo nie wystąpienia braku w zapasie w danym cyklu uzupełniania zapasu (POP, POK1),  Stopień ilościowej realizacji zamówień (SIR, POK2).

3 Poziom obsługi klienta Gdzie:  Pr – popyt roczny  P – popyt tygodniowy  ld – liczba dostaw  D – wielkość dostawy  σ PT –odchylenie standardowe popytu w cyklu dostawy  σ P –odchylenie standardowe popytu  σ T –odchylenie standardowe cyklu dostawy  T – cykl dostawy  nb – liczba braków w cyklu dostawy  NB – dopuszczalna liczba braków  I( ω) – standaryzowana liczna braków

4 Poziom obsługi klienta: POP  Odczytaj SIR z danych,  Wyznacz popyt roczny,  Wyznacz liczbę dostaw,  Wyznacz dopuszczalną liczbę braków,  Wyznacz odchylenie standardowe popytu w cyklu dostawy,  Wyznacz standaryzowaną liczbę braków,  Odczytaj POP z tablic

5 Poziom obsługi klienta: POP  Średni popyt tygodniowy na margarynę wynosi 1460 opakowań zbiorczych, przy odchyleniu standardowym 480.  Jednorazowa dostawa wynosi 6300, czas cyklu uzupełniania zapasu wynosi 1 tydzień, właściciel dopuszcza 2% niezrealizowanego popytu.  Jakie jest prawdopodobieństwo nie wystąpienia braku?

6 Poziom obsługi klienta: PNB  Dopuszczalny poziom niezrealizowanego popytu = 2%, czyli SIR = 98%  Pr = 1460*52=75920  ld= 75920/6300 = 12  Nb=0,02*75920=1518,4  nb= 1518,4/12= 126,53  σ PT =√480 2 *1 = 480  I( ω ) = 126,53/ 480 = 0,264  PNB = 62%

7 Poziom obsługi klienta: SIR  Odczytaj z tablic wielkość współczynnika bezpieczeństwa i standaryzowaną liczbę braków,  Wyznacz popyt roczny,  Wyznacz odchylenie standardowe popytu w cyklu dostawy,  Wyznacz liczbę braków przypadających na jeden cykl,  Wyznacz roczną sumę braków,  Wyznacz SIR

8 Poziom obsługi klienta: SIR  Średni popyt tygodniowy na margarynę wynosi 1460 opakowań zbiorczych, przy odchyleniu standardowym 480.  Jednorazowa dostawa wynosi 6300, czas cyklu uzupełniania zapasu wynosi 1 tydzień, prawdopodobieństwo nie wystąpienia braku wynosi 98%.  Jaki jest stopień ilościowej realizacji popytu?

9 Poziom obsługi klienta  PNB = 98%, zatem I(w) = 0,0074,  nb= I(w)* σ PT, zatem nb= 0,0074*480 (wyliczone jak w poprzednim przykładzie) = 3,553,  NB= ld*nb, zatem Nb= 12*3,553 = 42,624  SIR= [(Pr-Nb)/Pr]*100%, zatem SIR = 99,94%

10 Poziom obsługi klienta: PNB  PNB = 98%, czyli I( ω ) = 0,0074  Pr = 1460*52=75920  σ PT=√480 2 *1 = 480  nb =0,0074*480 =3,553  NB= 12*3,553= 42,624  SIR = ((75920- 42,624)/75920)*100% =99,94%

11 Poziom obsługi klienta: SIR Wyznacz poziom obsługi klienta i podaj oczekiwaną wielkość niezrealizowanych zamówień PNBP σPσP T σTσT ld 95%10002502010 98%2000400414

12 Poziom obsługi klienta: PNB Wyznacz poziom obsługi klienta i podaj oczekiwaną wielkość niezrealizowanych zamówień SIRP σPσP T σTσT ld 99%500015001010 96%500200315


Pobierz ppt "LOGISTYKA ćwiczenie 2. Poziom obsługi klienta  Prawdopodobieństwo nie wystąpienia braku w zapasie w danym cyklu uzupełniania zapasu (POP, POK1),  Stopień."

Podobne prezentacje


Reklamy Google