Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Logistyka ćwiczenie 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Logistyka ćwiczenie 2."— Zapis prezentacji:

1 Logistyka ćwiczenie 2

2 Poziom obsługi klienta
Prawdopodobieństwo nie wystąpienia braku w zapasie w danym cyklu uzupełniania zapasu (POP, POK1), Stopień ilościowej realizacji zamówień (SIR, POK2).

3 Poziom obsługi klienta
Gdzie: Pr – popyt roczny P – popyt tygodniowy ld – liczba dostaw D – wielkość dostawy σPT –odchylenie standardowe popytu w cyklu dostawy σP –odchylenie standardowe popytu σT –odchylenie standardowe cyklu dostawy T – cykl dostawy nb – liczba braków w cyklu dostawy NB – dopuszczalna liczba braków I(ω) – standaryzowana liczna braków

4 Poziom obsługi klienta: POP
Odczytaj SIR z danych, Wyznacz popyt roczny, Wyznacz liczbę dostaw, Wyznacz dopuszczalną liczbę braków, Wyznacz odchylenie standardowe popytu w cyklu dostawy, Wyznacz standaryzowaną liczbę braków, Odczytaj POP z tablic

5 Poziom obsługi klienta: POP
Średni popyt tygodniowy na margarynę wynosi opakowań zbiorczych, przy odchyleniu standardowym 480. Jednorazowa dostawa wynosi 6300, czas cyklu uzupełniania zapasu wynosi 1 tydzień, właściciel dopuszcza 2% niezrealizowanego popytu. Jakie jest prawdopodobieństwo nie wystąpienia braku?

6 Poziom obsługi klienta: PNB
Dopuszczalny poziom niezrealizowanego popytu = 2%, czyli SIR = 98% Pr = 1460*52=75920 ld= 75920/6300 = 12 Nb=0,02*75920=1518,4 nb= 1518,4/12= 126,53 σPT=√4802*1 = 480 I(ω) = 126,53/ 480 = 0,264 PNB = 62%

7 Poziom obsługi klienta: SIR
Odczytaj z tablic wielkość współczynnika bezpieczeństwa i standaryzowaną liczbę braków, Wyznacz popyt roczny, Wyznacz odchylenie standardowe popytu w cyklu dostawy, Wyznacz liczbę braków przypadających na jeden cykl, Wyznacz roczną sumę braków, Wyznacz SIR

8 Poziom obsługi klienta: SIR
Średni popyt tygodniowy na margarynę wynosi opakowań zbiorczych, przy odchyleniu standardowym 480. Jednorazowa dostawa wynosi 6300, czas cyklu uzupełniania zapasu wynosi 1 tydzień, prawdopodobieństwo nie wystąpienia braku wynosi 98%. Jaki jest stopień ilościowej realizacji popytu?

9 Poziom obsługi klienta
PNB = 98%, zatem I(w) = 0,0074, nb= I(w)* σPT, zatem nb= 0,0074*480 (wyliczone jak w poprzednim przykładzie) = 3,553, NB= ld*nb, zatem Nb= 12*3,553 = 42,624 SIR= [(Pr-Nb)/Pr]*100%, zatem SIR = 99,94%

10 Poziom obsługi klienta: PNB
PNB = 98%, czyli I(ω) = 0,0074 Pr = 1460*52=75920 σPT=√4802*1 = 480 nb =0,0074*480 =3,553 NB= 12*3,553= 42,624 SIR = (( ,624)/75920)*100% =99,94%

11 Poziom obsługi klienta: SIR
Wyznacz poziom obsługi klienta i podaj oczekiwaną wielkość niezrealizowanych zamówień PNB P σP T σT ld 95% 1000 250 2 10 98% 2000 400 4 1

12 Poziom obsługi klienta: PNB
Wyznacz poziom obsługi klienta i podaj oczekiwaną wielkość niezrealizowanych zamówień SIR P σP T σT ld 99% 5000 1500 1 10 96% 500 200 3 5


Pobierz ppt "Logistyka ćwiczenie 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google