Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szymbark, 12 czerwca 2014 r. Aktywność zawodowa mieszkańców pomorskiej wsi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szymbark, 12 czerwca 2014 r. Aktywność zawodowa mieszkańców pomorskiej wsi."— Zapis prezentacji:

1 Szymbark, 12 czerwca 2014 r. Aktywność zawodowa mieszkańców pomorskiej wsi

2 2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Ludność w województwie pomorskim

3 3 Ludność w wieku produkcyjnym* w województwie pomorskim Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. *wiek produkcyjny – 18-59/64 lata ** prognoza

4 4 Struktura ludności w województwie pomorskim według ekonomicznych grup wieku* Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. *wiek przedprodukcyjny – 0-17 lat, wiek produkcyjny – 18-59/64 lata, wiek poprodukcyjny – 60+/65+ ** prognoza

5 5 Udział osób aktywnych i biernych zawodowo w ludności w wieku 15 lat i więcej w województwie pomorskim (BAEL) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

6 6 Bierni zawodowo w woj. pomorskim według stanu na 31 marca 2011 r. (dane Narodowego Spisu Powszechnego 2011) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

7 7 Wskaźnik zatrudnienia w województwie pomorskim (BAEL) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

8 8 Struktura pracujących według sektorów ekonomicznych w województwie pomorskim i w Polsce w 2012 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

9 9 Bezrobotni zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01.

10 10 Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego według wykształcenia (stan na 31 grudnia 2013 r.) Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01.

11 11 Struktura ludności i bezrobotnych w województwie pomorskim według miejsca zamieszkania Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01.

12 Czynniki wpływające na aktywność zawodową mieszkańców wsi: niski poziom wykształcenia brak kwalifikacji zawodowych mniejsza możliwość zatrudnienia w pobliżu miejsca zamieszkania niedogodne warunki dojazdu do pracy wykluczenie z rynku pracy osób w wieku powyżej 50 lat ubóstwo mała mobilność 12

13 Dziękuję za uwagę Tadeusz Adamejtis Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Szymbark, 12 czerwca 2014 r.


Pobierz ppt "Szymbark, 12 czerwca 2014 r. Aktywność zawodowa mieszkańców pomorskiej wsi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google