Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

mieszkańców pomorskiej wsi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "mieszkańców pomorskiej wsi"— Zapis prezentacji:

1 mieszkańców pomorskiej wsi
Aktywność zawodowa mieszkańców pomorskiej wsi Szymbark, 12 czerwca 2014 r.

2 Ludność w województwie pomorskim
Dzięki współpracy Urzędu Statystycznego w Gdańsku oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku powstała publikacja „Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie pomorskim w 2012 r.” dostarczająca informacji o bezrobotnych absolwentach szkół wyższych do 27 roku życia, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego po raz pierwszy w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów wyższych. Publikacja ta stanowi rozszerzoną i pogłębioną kontynuację opracowania przygotowanego w roku 2012 zatytułowanego „Absolwenci pomorskich szkół wyższych na rynku pracy w województwie pomorskim w 2011 r.”, będącego dodatkiem do publikacji „Szkoły wyższe i ich finanse w województwie pomorskim w 2011 r.” Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

3 Ludność w wieku produkcyjnym* w województwie pomorskim
*wiek produkcyjny – 18-59/64 lata ** prognoza Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

4 Struktura ludności w województwie pomorskim według ekonomicznych grup wieku*
*wiek przedprodukcyjny – 0-17 lat, wiek produkcyjny – 18-59/64 lata, wiek poprodukcyjny – 60+/65+ ** prognoza Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

5 Udział osób aktywnych i biernych zawodowo
w ludności w wieku 15 lat i więcej w województwie pomorskim (BAEL) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

6 Bierni zawodowo w woj. pomorskim według stanu na 31 marca 2011 r.
(dane Narodowego Spisu Powszechnego 2011) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

7 Wskaźnik zatrudnienia w województwie pomorskim
(BAEL) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

8 Struktura pracujących według sektorów ekonomicznych w województwie pomorskim i w Polsce
w 2012 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

9 Bezrobotni zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01.

10 Struktura bezrobotnych zarejestrowanych
w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego według wykształcenia (stan na 31 grudnia 2013 r.) Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01.

11 Struktura ludności i bezrobotnych w województwie pomorskim
według miejsca zamieszkania Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01.

12 Czynniki wpływające na aktywność zawodową mieszkańców wsi:
niski poziom wykształcenia brak kwalifikacji zawodowych mniejsza możliwość zatrudnienia w pobliżu miejsca zamieszkania niedogodne warunki dojazdu do pracy wykluczenie z rynku pracy osób w wieku powyżej 50 lat ubóstwo mała mobilność

13 Dziękuję za uwagę Tadeusz Adamejtis Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku
Szymbark, 12 czerwca 2014 r.


Pobierz ppt "mieszkańców pomorskiej wsi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google