Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Układy jednostek miar na świecie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Układy jednostek miar na świecie."— Zapis prezentacji:

1 Układy jednostek miar na świecie.

2 SPIS TREŚCI 1.Układ SI 2. Układ CGS 3. Układ Anglosaski 4. Układ MKS 5.Układ MKSA 6. Układ MTS 7. Układ Ciężarowy 8.Jednostki Ilości 9.Miary Staropolskie 10.Koniec

3 Układ SI

4 Układ SI - Międzynarodowy układ jednostek miar
Układ SI - Międzynarodowy układ jednostek miar. Został zatwierdzony w 1960r.(później był modyfikowany) przez Generalną Konferencję Miar. Jest stworzony w oparciu o metryczny system miar. Jednostki w układzie dzielimy na podstawowe i pochodne oraz główne i wtórne. Składa się z siedmiu jednostek podstawowych, dwóch jednostek uzupełniających oraz jednostek pochodnych. W Polsce układ SI obowiązuje od 1966r. , został oficjalnie przyjęty przez wszystkie kraje świata z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, Liberii i Birmy.

5 Jednostki podstawowe SI.

6 Jednostki pochodne SI.

7 Jednostki główne i wtórne
jednostki główne - jednostki podstawowe i te z jednostek pochodnych, które wynikają wprost z równań definicyjnych jednostki wtórne – pomocnicze jednostki tej samej wielkości, co jednostka główna, stosowane w celu łatwiejszego wyrażania określonych przedziałów wartości według ustalonej zasady stopniowania, np. jednostka długości kilometr (km), 1 km = 1000 m. Tworzone są zazwyczaj przez dodanie przedrostka do nazwy jednostki głównej dla danej wielkości

8 PRZEDROSTKI JEDNOSTEK FIZYCZNYCH UKŁADU SI

9

10 Układ CGS

11 Układ CGS(Centymetr Gram Sekunda)-był nazywany bezwzględnym układem jednostek.
Podstawowe jednostki : centymetr(cm),gram(g),sekunda(s). Istnieje siedem odmian układu CGS. Najszersze zastosowanie miały układy - em CGS - es CGS - Gaussa CGS - Został zastąpiony przez układ SI. Układ CGS był rozpowszechniony w fizyce.

12 Układ Anglosaski

13 Układ Anglosaski-został oparty na podstawowych jednostkach : jard -długość -funt –masa -sekunda –czas Układ anglosaski jest używany w Stanach Zjednoczonych. Istnieją dwa układy: angielski i amerykański, różniące się definicją, a co za tym idzie wartością jardu i funta. Różnice są na tyle małe, że w praktyce warsztatowej się ich nie uwzględnia.

14 Układ MKS

15 Układ MKS-(Metr Kilogram Sekunda)-został zastąpiony przez układ SI.
Układ jednostek miar wielkości mechanicznych. Jednostki podstawowe: -metr(m) -kilogram(kg) -sekunda(s)

16 Układ MKSA

17 Układ MKSA(Metr Kilogram Sekunda Amper)- został zastąpiony przez układ SI. Układ jednostek miar elektromagnetycznych. Podstawowe jednostki: - metr(m) - kilogram(kg) - sekunda(s) - amper(A) Jest rozszerzeniem układu MKS o wielkości elektryczne.

18 Układ MTS

19 Układ MTS-(Metr Tona Sekunda)-został zastąpiony przez układ SI.
Podstawowe jednostki: - metr(m) - tona(t) - sekunda(s)

20 Układ Ciężarowy

21 ` Układ Ciężarowy –(zwany także technicznym) – został zastąpiony przez układ SI. Podstawowe jednostki: -metr(m) -kilogram –siła(kG) -sekunda(s) Jednostką masy jest w tym układzie incert. 1 incert = 9,80665 kg

22 Jednostki ilości

23 Miary staropolskie Cal- szerokość wielkiego palca
Drelink- 30 wiader wina Kul snopków siana Syfunt- ok.200kg Staje kroków Stopa-22 centymetry Pręt- 15 stop Kwaterka-1/4 litra Kwarta-1,125litra Halba- pół kwarty Garniec warszawski- 4kwarty Garniec litewski- 3kwarty Baryła-24 garnce warszawskie Czasza-12 garncy warszawskich Ćwierć krakowska- 42 garnce warszawskie Ćwiertnia- 16 garncy Stągiew- 50 garncy

24 KONIEC Michał Górecki, Jakub Górecki IIa


Pobierz ppt "Układy jednostek miar na świecie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google