Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gaśnice, Odzież ochronna, Znaki bezpieczeństwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gaśnice, Odzież ochronna, Znaki bezpieczeństwa"— Zapis prezentacji:

1 Gaśnice, Odzież ochronna, Znaki bezpieczeństwa

2 Co powoduje ogień ? Trójkąt ognia Ciepło Tlen Paliwo
Ogień nie zdarza się tak po prostu. Istnieją 3 elementy, które muszą zajść jednocześnie, by powstał ogień: Ciepło, Paliwo i Tlen. Wszystkie 3 są niezbędne do powstania ognia, tak więc wystarczy usunąć tylko jedną z nich by ogień przestał się palić. Tlen występuje niemal zawsze i zwykle nie jest usuwany, gdyż potrzebujemy go do oddychania. Dlatego mamy kontrolę tylko nad dwoma pozostałymi elementami. Ważną zasadą jest, aby nigdy nie mieszać potencjalnego paliwa i ciepła. Paliwo

3 Gaśnice Gaśnica jest aktywnym urządzeniem ochrony przeciwpożarowej wykorzystywanych do gaszenia lub kontroli małych pożarów, często w sytuacjach awaryjnych. Nie jest przeznaczona do użycia w przypadku ognia który nie jest pod kontrolą, to znaczy takiego, który osiągnął sufit, stanowi zagrożenie dla użytkownika (to znaczy nie ma drogi ucieczki, występuje dym, zagrożenie wybuchem, itp.), lub w inny sposób wymaga interwencji straży pożarnej. Gaśnica zazwyczaj składa się cylindrycznego naczynia ciśnieniowego zawierającego środek, który może zostać użyty do gaszenia pożaru.

4 Oznaczenia literowe środków gaśniczych stosowane w Polsce i w Europie:
A - do gaszenia pożarów ciał stałych, które paląc się nie tylko powodują płomień ale także ulegają rozżarzeniu np. drewna, papieru, gumy, B - do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu np. benzyny, polietylenu, smoły, C - do gaszenia pożarów gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu, D - do gaszenia pożarów metali palnych np. magnezu, sodu, uranu, F - do gaszenia pożarów łatwopalnych środków gotujących (oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce).

5 Polska Norma wyróżnia następujące typy gaśnic (w zależności od zawartego w gaśnicy środka gaśniczego): gaśnice wodne, gaśnice pianowe, gaśnice proszkowe, gaśnice śniegowe CO2, gaśnice halonowe

6 Gaśnica wodna Malowana na czerwono
Pożary z grupy A – drewno, meble, papier itp. Nie nadaje się do palnych cieczy, takich jak olej, benzyna, tłuszcz kuchenny, itp. Nie do użycia w pożarach związanych z elektrycznością; Gasi poprzez ochłodzenie

7 Gaśnica pianowa Malowana na czerwono
Pożary z grupy A i B; nadaje się do gaszenia palnych cieczy, takich jak olej, benzyna, itp. Nie do użycia w pożarach związanych z elektrycznością; Gasi przez ochłodzenie i odcięcie powierzchni od płonącej cieczy.

8 Gaśnica Proszkowa Malowana na czerwono
Do użycia w pożarach typu A, B, C; w zasadzie do użycia w przypadku większości pożarów, z wyłączeniem gaszenia pożarów typu D (metali palnych np. magnezu, sodu, uranu) oraz typu , F (łatwopalnych środków gotujących np. oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce. Działa poprzez chemiczne reakcje z procesem spalania

9 Gaśnica śniegowa [CO2] Malowana na czerwono
Bezpieczna w przypadku pożarów typu B; Bezpieczna w przypadku pożarów z elektrycznością; Działanie gaśnicze polega na odcinaniu dostępu tlenu i znacznym obniżeniu temperatury

10 Inne wyposażenie przeciwpożarowe
Znaki bezpieczeństwa przeciwpożarowego URZĄDZENIE SYGNALIZACJI POŻAROWEJ – URUCHAMIANIE RĘCZNE SPRZĘT POŻARNICZY – HYDRANT WEWNĘTRZNY

11 Znaki bezpieczeństwa

12 ! Znaki bezpieczeństwa Niebieski/Biały = musisz zrobić
Zielony/Biały = Informacja o bezpieczeństwie ! Czerwony/Biały = NIE WOLNO robić Żółty/Czarny = ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem dla zdrowia i bezpieczeństwa

13 Znaki bezpieczeństwa PALENIE TYTONIU ZABRONIONE
Każdy czerwono-biały znak z ukośną linią oznacza: “Nie wolno lub nie dozwolone” PALENIE TYTONIU ZABRONIONE

14 Znaki bezpieczeństwa MATERIAŁY ŁATWO ZAPALNE
Żółty + Czarny = OSTRZEŻENIE PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM MATERIAŁY ŁATWO ZAPALNE OSTRZEŻENIE PRZED PROMIENIAMI LASEROWYMI

15 OSTRZEŻENIE PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
Znaki bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM ZATRUCIA SUBSTANCJAMI TOKSYCZNYMI OSTRZEŻENIE PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU – MATERIAŁY WYBUCHOWE

16 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej
Znaki bezpieczeństwa Zielony + Biały = Informacja o BEZPIECZEŃSTWIE Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej Pierwsza pomoc medyczna

17 Znaki bezpieczeństwa Ogólny znak nakazu Nakaz stosowania ochrony rąk
Niebieski + Biały = Konieczne lub musisz zrobić Ogólny znak nakazu Nakaz stosowania ochrony rąk MUSISZ NOSIĆ RĘKAWICE OCHRONNE Nakaz stosowania ochrony słuchu MUSISZ NOSIĆ NAUSZNIKI

18 Interaktywne sprawdzenie wiedzy
Następne dwanaście pytań pozwoli Ci sprawdzić, na ile pamiętasz znaki bezpieczeństwa. Używaj kursora myszki by wybrać i kliknąć poprawną odpowiedź.

19 Kliknij na logo by rozpocząć

20 Ten test sprawdzi twoją znajomość następujących kwestii :
Zakazy Ostrzeżenia Nakazy Ogień Oznaczenie pierwszej pomocy KONTYNUACJA

21 Pytanie 1 Wybierz i kliknij ten obrazek, który ma poprawny kształt
i kolor dla Znaku zakazu

22 Przykro nam, zła odpowiedź
Podpowiedź: Wszystkie znaki zakazu są czerwone Spróbuj jeszcze raz

23 Wszystkie znaki zakazu są okrągłe z czerwoną krawędzią
Przykro nam, zła odpowiedź Podpowiedź: Wszystkie znaki zakazu są okrągłe z czerwoną krawędzią Spróbuj jeszcze raz

24 Wszystkie znaki zakazu mają białe tło
Przykro nam, zła odpowiedź Podpowiedź: Wszystkie znaki zakazu mają białe tło Spróbuj jeszcze raz

25 Odpowiedź prawidłowa Następne pytanie
Prawidłowa konstrukcja znaku zakazu to Okrągły kształt Czarny piktogram na białym tle, czerwona ukośna linia (przekątna) Następne pytanie

26 Pytanie 2 Kliknij na obrazek poniżej, który ma odpowiedni kolor i kształt dla znaku ostrzegawczego.

27 Przykro nam, zła odpowiedź
Podpowiedź: Wszystkie znaki ostrzegawcze są żółte Spróbuj jeszcze raz

28 Przykro nam, zła odpowiedź
Podpowiedź: Wszystkie znaki ostrzegawcze są trójkątne Spróbuj jeszcze raz

29 Przykro nam, zła odpowiedź
Podpowiedź: Wszystkie znaki ostrzegawcze mają czarne piktogramy Spróbuj jeszcze raz

30 Odpowiedź prawidłowa Następne pytanie
Prawidłowa konstrukcja znaku ostrzegawczego to : Kształt trójkątny Czarny piktogram na żółtym tle, czarne krawędzie Następne pytanie

31 Pytanie 3 Kliknij na obrazek poniżej, który ma odpowiedni kolor i kształt dla znaku nakazu (mówiącego, że musisz coś zrobić)

32 Przykro nam, zła odpowiedź
Podpowiedź: Wszystkie znaki nakazu są niebieskie Spróbuj jeszcze raz

33 Przykro nam, zła odpowiedź
Podpowiedź: Wszystkie znaki nakazu mają biały piktogram na niebieskim tle Spróbuj jeszcze raz

34 Przykro nam, zła odpowiedź
Podpowiedź: Wszystkie znaki nakazu są okrągłe. Spróbuj jeszcze raz

35 Odpowiedź prawidłowa Następne pytanie
Prawidłowa konstrukcja znaku nakazu to: Okrągły kształt Biały piktogram na niebieskim tle, biała krawędź. Następne pytanie

36 Pytanie 4 Kliknij na obrazek poniżej, który ma odpowiedni kolor i kształt dla znaku pożarowego

37 Przykro nam, zła odpowiedź
Podpowiedź: Wszystkie znaki pożarowe to czerwone kwadraty Spróbuj jeszcze raz

38 Przykro nam, zła odpowiedź
Podpowiedź: Wszystkie znaki pożarowe mają biały piktogram na czerwonym tle. Spróbuj jeszcze raz

39 Przykro nam, zła odpowiedź
Podpowiedź: Wszystkie znaki pożarowe to kwadraty Spróbuj jeszcze raz

40 Odpowiedź prawidłowa Następne pytanie
Prawidłowa konstrukcja znaku pożarowego to : Kwadratowy kształt Biały piktogram na czerwonym tle, biała krawędź. Następne pytanie

41 Pytanie 5 Kliknij na obrazek poniżej, który ma odpowiedni kolor i kształt dla znaku informacyjnego

42 Przykro nam, zła odpowiedź
Podpowiedź: Wszystkie znaki informacyjne mają biały piktogram. Spróbuj jeszcze raz

43 Przykro nam, zła odpowiedź
Podpowiedź: Wszystkie znaki informacyjne są zielone Spróbuj jeszcze raz

44 Przykro nam, zła odpowiedź
Podpowiedź: Znaki informacyjne mogą być kwadratami lub prostokątami. Spróbuj jeszcze raz

45 Odpowiedź prawidłowa Następne pytanie
Prawidłowa konstrukcja znaku informacyjnego to: Kwadratowy lub prostokątny kształt Biały piktogram na zielonym tle. Następne pytanie

46 Pytanie 6 Jakie jest znaczenie tego znaku? Zakaz otwartego ognia
Miejsce odpoczynku gdzie wolno palić Palenie zabronione Palenie dozwolone

47 Przykro nam, zła odpowiedź
To ma mieć związek z paleniem, ale to jest coś, czego nie możesz robić. Spróbuj jeszcze raz

48 Przykro nam, zła odpowiedź
To ma mieć związek z paleniem Spróbuj jeszcze raz

49 Przykro nam, zła odpowiedź
To jest znak mówiący, że czegoś nie można robić Spróbuj jeszcze raz

50 Odpowiedź prawidłowa Palenie zabronione Następne pytanie

51 Pytanie 7 O czym informują niebiesko-białe znaki bezpieczeństwa?
Rzeczy, których NIE WOLNO robić Rzeczy, które TRZEBA zrobić Najbliższe wyjście bezpie-czeństwa Niebezpieczeństwo w pobliżu

52 Przykro nam, zła odpowiedź
Musisz robić to, o czym taki znak Ci mówi Spróbuj jeszcze raz

53 Znaki oznaczające wyjścia ewakuacyjne są zielono-białe
Przykro nam, zła odpowiedź Znaki oznaczające wyjścia ewakuacyjne są zielono-białe Spróbuj jeszcze raz

54 Niebiesko-białe znaki są obowiązkowe do wykonania
Przykro nam, zła odpowiedź Niebiesko-białe znaki są obowiązkowe do wykonania Spróbuj jeszcze raz

55 Niebiesko-białe znaki mówią
Odpowiedź prawidłowa Niebiesko-białe znaki mówią co MUSISZ ZROBIĆ Następne pytanie

56 Pytanie 8 Który z poniższych znaków oznacza
ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym

57 Przykro nam, zła odpowiedź
Ten znak oznacza niebezpieczeństwo pożaru – materiały utleniające Spróbuj jeszcze raz

58 Przykro nam, zła odpowiedź
Ten znak oznacza ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem zatrucia substancjami toksycznymi Spróbuj jeszcze raz

59 Ten znak oznacza niebezpieczeństwo wybuchu – materiały wybuchowe
Przykro nam, zła odpowiedź Ten znak oznacza niebezpieczeństwo wybuchu – materiały wybuchowe Spróbuj jeszcze raz

60 Odpowiedź prawidłowa Ten znak oznacza ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym Następne pytanie

61 Pytanie 9 Co ten typ znaku oznacza ? Obowiązek Zakaz
Informacja o bezpie-czeństwie Ostrzeżenie o zagrożeniu Obowiązek Zakaz

62 Przykro nam, zła odpowiedź
To jest przykład znaku zakazu. Spróbuj jeszcze raz

63 Przykro nam, zła odpowiedź
To jest przykład znaku ostrzegającego Spróbuj jeszcze raz

64 Przykro nam, zła odpowiedź
To jest przykład znaku informacji o bezpieczeństwie Spróbuj jeszcze raz

65 Należy ubrać rękawice ochronne
Odpowiedź prawidłowa Należy ubrać rękawice ochronne Niebieskie tło z białym piktogramem jest znakiem nakazu, np. załóż nauszniki przeciwhałasowe, gogle, rękawice, itp. Następne pytanie

66 Pytanie 10 Jakie jest znaczenie tego znaku? To jest głośny obszar
Trzeba ubrać nauszniki przeciw-hałasowe Można ubrać nauszniki przeciw-hałasowe To jest głośny obszar Uwaga na głucho-niemych

67 Nie masz wyboru To jest znak nakazu Spróbuj jeszcze raz
Przykro nam, zła odpowiedź Nie masz wyboru To jest znak nakazu Spróbuj jeszcze raz

68 To może być głośny obszar, ale nie to ten znak nakazuje.
Przykro nam, zła odpowiedź To może być głośny obszar, ale nie to ten znak nakazuje. Spróbuj jeszcze raz

69 Przykro nam, zła odpowiedź
Jeżeli nie zrobisz tego, co nakazuje ten znak, to sam możesz ogłuchnąć ! Spróbuj jeszcze raz

70 Odpowiedź prawidłowa Ten znak nakazuje, że MUSISZ ubrać nauszniki przeciwhałasowe podczas pracy w tym obszarze. Następne pytanie

71 Pytanie 11 Której z tych gaśnic nie można użyć do gaszenia pożaru z elektrycznością?

72 Przykro nam, zła odpowiedź
Gaśnica proszkowa może być użyta do gaszenia pożarów z elektrycznością Spróbuj jeszcze raz

73 Przykro nam, zła odpowiedź
Gaśnica śniegowa (CO2) może być użyta do gaszenia pożarów z elektrycznością Spróbuj jeszcze raz

74 Kliknij tutaj by przejść do odzieży ochronnej
Odpowiedź prawidłowa Woda nie powinna być używana do gaszenia pożarów z elektrycznością, ponieważ woda przewodzi elektryczność, co podczas gaszenia może spowodować poważne obrażenia. Kliknij tutaj by przejść do odzieży ochronnej

75 PO CO JEST ODZIEŻ OCHRONNA?
SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ ZAPEWNIA OCHRONĘ OD JEDNEGO LUB WIĘCEJ ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA LUB BEZPIECZEŃSTWA.

76 PRZYKŁADY ODZIEŻY OCHRONNEJ KASK OKULARY LUB GOGLE BEZPIECZEŃSTWA
RĘKAWICE OBUWIE OCHRONNE ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA ŚRODKI OCHRONNE

77 Jakiej odzieży ochronnej użyć?
Przepisy prawne Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP (tj.. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650, załącznik nr 2 Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy oraz podstawowe środki zapobiegawcze, wymaga się, by odzież ochronna została dostarczona i użyta kiedykolwiek ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa nie może być kontrolowane w inny sposób. Jakiej odzieży ochronnej użyć? Upewnij się, że Twoja odzież ochronna jest odpowiednia do Twojej pracy/wykonywanego zadania. Sprawdź, czy jest w dobrym stanie Czy są jakieś szczególne wymagania dotyczące odzieży ochronnej w Twoim miejscu pracy? Np. musisz ubrać rękawice lub zabezpieczyć oczy.

78 TYPOWE ZNAKI Obuwie ochronne musi być noszone
Odzież ostrzegawcza musi być noszona Kaski muszą być noszone

79 Pytanie 12 Którego z tych oznaczeń odzieży ochronnej
użyłbyś w przypadku „spadających lub latających obiektów”?

80 Przykro nam, zła odpowiedź
Podpowiedź: Spadający obiekt ciągle wyrządzi krzywdę. Nawet jeżeli nosisz okulary bezpieczeństwa Spróbuj jeszcze raz

81 Przykro nam, zła odpowiedź
Podpowiedź: To pomoże tylko w głośnych pomieszczeniach Spróbuj jeszcze raz

82 Przykro nam, zła odpowiedź
Podpowiedź: Jeżeli je założysz, spadający obiekt ciągle może wyrządzić szkodę Twojej głowie. Spróbuj jeszcze raz

83 Kliknij tutaj by zakończyć
Odpowiedź prawidłowa Kask lub hełm bezpieczeństwa ochroni Cię przed spadającymi lub latającymi obiektami. Kliknij tutaj by zakończyć

84 Jeżeli wszystkie odpowiedzi były prawidłowe
No i jak Ci poszło ? Jeżeli wszystkie odpowiedzi były prawidłowe GRATULACJE ! Jeżeli klika odpowiedzi było nieprawidłowych, wróć do testu jeszcze raz i tym razem postaraj się zdobyć 100% Kliknij na logo by zacząć od początku Wyjście


Pobierz ppt "Gaśnice, Odzież ochronna, Znaki bezpieczeństwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google