Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gaśnice, Odzież ochronna, Znaki bezpieczeństwa Trójkąt ognia Co powoduje ogień ? TlenCiepło Paliwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gaśnice, Odzież ochronna, Znaki bezpieczeństwa Trójkąt ognia Co powoduje ogień ? TlenCiepło Paliwo."— Zapis prezentacji:

1

2 Gaśnice, Odzież ochronna, Znaki bezpieczeństwa

3 Trójkąt ognia Co powoduje ogień ? TlenCiepło Paliwo

4 Gaśnice Gaśnica jest aktywnym urządzeniem ochrony przeciwpożarowej wykorzystywanych do gaszenia lub kontroli małych pożarów, często w sytuacjach awaryjnych. Nie jest przeznaczona do użycia w przypadku ognia który nie jest pod kontrolą, to znaczy takiego, który osiągnął sufit, stanowi zagrożenie dla użytkownika (to znaczy nie ma drogi ucieczki, występuje dym, zagrożenie wybuchem, itp.), lub w inny sposób wymaga interwencji straży pożarnej. Gaśnica zazwyczaj składa się cylindrycznego naczynia ciśnieniowego zawierającego środek, który może zostać użyty do gaszenia pożaru.

5 Oznaczenia literowe środków gaśniczych stosowane w Polsce i w Europie: A - do gaszenia pożarów ciał stałych, które paląc się nie tylko powodują płomień ale także ulegają rozżarzeniu np. drewna, papieru, gumy, B - do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu np. benzyny, polietylenu, smoły, C - do gaszenia pożarów gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu, D - do gaszenia pożarów metali palnych np. magnezu, sodu, uranu, F - do gaszenia pożarów łatwopalnych środków gotujących (oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce).

6 Polska Norma wyróżnia następujące typy gaśnic (w zależności od zawartego w gaśnicy środka gaśniczego): gaśnice wodne, gaśnice pianowe, gaśnice proszkowe, gaśnice śniegowe CO2, gaśnice halonowe

7 Gaśnica wodna Malowana na czerwono Pożary z grupy A – drewno, meble, papier itp. Nie nadaje się do palnych cieczy, takich jak olej, benzyna, tłuszcz kuchenny, itp. Nie do użycia w pożarach związanych z elektrycznością; Gasi poprzez ochłodzenie

8 Gaśnica pianowa Malowana na czerwono Pożary z grupy A i B; nadaje się do gaszenia palnych cieczy, takich jak olej, benzyna, itp. Nie do użycia w pożarach związanych z elektrycznością; Gasi przez ochłodzenie i odcięcie powierzchni od płonącej cieczy.

9 Gaśnica Proszkowa Malowana na czerwono Do użycia w pożarach typu A, B, C; w zasadzie do użycia w przypadku większości pożarów, z wyłączeniem gaszenia pożarów typu D (metali palnych np. magnezu, sodu, uranu) oraz typu, F (łatwopalnych środków gotujących np. oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce. Działa poprzez chemiczne reakcje z procesem spalania

10 Gaśnica śniegowa [CO 2 ] Malowana na czerwono Bezpieczna w przypadku pożarów typu B; Bezpieczna w przypadku pożarów z elektrycznością; Działanie gaśnicze polega na odcinaniu dostępu tlenu i znacznym obniżeniu temperatury

11 Inne wyposażenie przeciwpożarowe Znaki bezpieczeństwa przeciwpożarowego SPRZĘT POŻARNICZY – HYDRANT WEWNĘTRZNY URZĄDZENIE SYGNALIZACJI POŻAROWEJ – URUCHAMIANIE RĘCZNE

12 Znaki bezpieczeństwa

13 ! Niebieski/Biały = musisz zrobić Czerwony/Biały = NIE WOLNO robić Zielony/Biały = Informacja o bezpieczeństwie Żółty/Czarny = ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem dla zdrowia i bezpieczeństwa Znaki bezpieczeństwa

14 Każdy czerwono-biały znak z ukośną linią oznacza: “Nie wolno lub nie dozwolone” PALENIE TYTONIU ZABRONIONE Znaki bezpieczeństwa

15 MATERIAŁY ŁATWO ZAPALNE OSTRZEŻENIE PRZED PROMIENIAMI LASEROWYMI Żółty + Czarny = OSTRZEŻENIE PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM Znaki bezpieczeństwa

16 OSTRZEŻENIE PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM ZATRUCIA SUBSTANCJAMI TOKSYCZNYMI NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU – MATERIAŁY WYBUCHOWE OSTRZEŻENIE PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Znaki bezpieczeństwa

17 Zielony + Biały = Informacja o BEZPIECZEŃSTWIE Pierwsza pomoc medyczna Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej Znaki bezpieczeństwa

18 Ogólny znak nakazu Nakaz stosowania ochrony rąk MUSISZ NOSIĆ RĘKAWICE OCHRONNE Nakaz stosowania ochrony słuchu MUSISZ NOSIĆ NAUSZNIKI Niebieski + Biały = Konieczne lub musisz zrobić Znaki bezpieczeństwa

19 Następne dwanaście pytań pozwoli Ci sprawdzić, na ile pamiętasz znaki bezpieczeństwa. Używaj kursora myszki by wybrać i kliknąć poprawną odpowiedź. Interaktywne sprawdzenie wiedzy

20 Kliknij na logo by rozpocząć

21 Ten test sprawdzi twoją znajomość następujących kwestii : Zakazy Ostrzeżenia Nakazy Ogień Oznaczenie pierwszej pomocy KONTYNUACJA

22 Wybierz i kliknij ten obrazek, który ma poprawny kształt i kolor dla Znaku zakazu Pytanie 1

23 Przykro nam, zła odpowiedź Podpowiedź: Wszystkie znaki zakazu są czerwone Spróbuj jeszcze raz

24 Podpowiedź: Wszystkie znaki zakazu są okrągłe z czerwoną krawędzią Spróbuj jeszcze raz Przykro nam, zła odpowiedź

25 Podpowiedź: Wszystkie znaki zakazu mają białe tło Spróbuj jeszcze raz Przykro nam, zła odpowiedź

26 Odpowiedź prawidłowa Prawidłowa konstrukcja znaku zakazu to a)Okrągły kształt b)Czarny piktogram na białym tle, czerwona ukośna linia (przekątna) Następne pytanie

27 Kliknij na obrazek poniżej, który ma odpowiedni kolor i kształt dla znaku ostrzegawczego. Pytanie 2

28 Podpowiedź: Wszystkie znaki ostrzegawcze są żółte Spróbuj jeszcze raz Przykro nam, zła odpowiedź

29 Spróbuj jeszcze raz Podpowiedź: Wszystkie znaki ostrzegawcze są trójkątne Przykro nam, zła odpowiedź

30 Spróbuj jeszcze raz Podpowiedź: Wszystkie znaki ostrzegawcze mają czarne piktogramy Przykro nam, zła odpowiedź

31 Następne pytanie Prawidłowa konstrukcja znaku ostrzegawczego to : a)Kształt trójkątny b)Czarny piktogram na żółtym tle, czarne krawędzie Odpowiedź prawidłowa

32 Kliknij na obrazek poniżej, który ma odpowiedni kolor i kształt dla znaku nakazu (mówiącego, że musisz coś zrobić) Pytanie 3

33 Podpowiedź: Wszystkie znaki nakazu są niebieskie Spróbuj jeszcze raz Przykro nam, zła odpowiedź

34 Spróbuj jeszcze raz Podpowiedź: Wszystkie znaki nakazu mają biały piktogram na niebieskim tle Przykro nam, zła odpowiedź

35 Spróbuj jeszcze raz Podpowiedź: Wszystkie znaki nakazu są okrągłe. Przykro nam, zła odpowiedź

36 Następne pytanie Prawidłowa konstrukcja znaku nakazu to: a)Okrągły kształt a)Biały piktogram na niebieskim tle, biała krawędź. Odpowiedź prawidłowa

37 Kliknij na obrazek poniżej, który ma odpowiedni kolor i kształt dla znaku pożarowego Pytanie 4

38 Podpowiedź: Wszystkie znaki pożarowe to czerwone kwadraty Spróbuj jeszcze raz Przykro nam, zła odpowiedź

39 Spróbuj jeszcze raz Podpowiedź: Wszystkie znaki pożarowe mają biały piktogram na czerwonym tle. Przykro nam, zła odpowiedź

40 Spróbuj jeszcze raz Podpowiedź: Wszystkie znaki pożarowe to kwadraty Przykro nam, zła odpowiedź

41 Następne pytanie Prawidłowa konstrukcja znaku pożarowego to : a)Kwadratowy kształt b)Biały piktogram na czerwonym tle, biała krawędź. Odpowiedź prawidłowa

42 Kliknij na obrazek poniżej, który ma odpowiedni kolor i kształt dla znaku informacyjnego Pytanie 5

43 Podpowiedź: Wszystkie znaki informacyjne mają biały piktogram. Spróbuj jeszcze raz Przykro nam, zła odpowiedź

44 Spróbuj jeszcze raz Podpowiedź: Wszystkie znaki informacyjne są zielone Przykro nam, zła odpowiedź

45 Spróbuj jeszcze raz Podpowiedź: Znaki informacyjne mogą być kwadratami lub prostokątami. Przykro nam, zła odpowiedź

46 Następne pytanie Prawidłowa konstrukcja znaku informacyjnego to: Kwadratowy lub prostokątny kształt Biały piktogram na zielonym tle. Odpowiedź prawidłowa

47 Palenie dozwolone Jakie jest znaczenie tego znaku? Palenie zabronione Miejsce odpoczynku gdzie wolno palić Zakaz otwartego ognia Pytanie 6

48 To ma mieć związek z paleniem, ale to jest coś, czego nie możesz robić. Spróbuj jeszcze raz Przykro nam, zła odpowiedź

49 Spróbuj jeszcze raz To ma mieć związek z paleniem Przykro nam, zła odpowiedź

50 Spróbuj jeszcze raz To jest znak mówiący, że czegoś nie można robić Przykro nam, zła odpowiedź

51 Następne pytanie Palenie zabronione Odpowiedź prawidłowa

52 O czym informują niebiesko-białe znaki bezpieczeństwa? Niebezpie czeństwo w pobliżu Najbliższe wyjście bezpie- czeństwa Rzeczy, które TRZEBA zrobić Rzeczy, których NIE WOLNO robić Pytanie 7

53 Musisz robić to, o czym taki znak Ci mówi Spróbuj jeszcze raz Przykro nam, zła odpowiedź

54 Spróbuj jeszcze raz Znaki oznaczające wyjścia ewakuacyjne są zielono-białe Przykro nam, zła odpowiedź

55 Spróbuj jeszcze raz Niebiesko-białe znaki są obowiązkowe do wykonania Przykro nam, zła odpowiedź

56 Niebiesko-białe znaki mówią co MUSISZ ZROBIĆ Następne pytanie Odpowiedź prawidłowa

57 Który z poniższych znaków oznacza ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym Pytanie 8

58 Ten znak oznacza niebezpieczeństwo pożaru – materiały utleniające Spróbuj jeszcze raz Przykro nam, zła odpowiedź

59 Spróbuj jeszcze raz Ten znak oznacza ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem zatrucia substancjami toksycznymi Przykro nam, zła odpowiedź

60 Spróbuj jeszcze raz Ten znak oznacza niebezpieczeństwo wybuchu – materiały wybuchowe Przykro nam, zła odpowiedź

61 Następne pytanie Ten znak oznacza ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym Odpowiedź prawidłowa

62 Co ten typ znaku oznacza ? Zakaz Ostrzeżenie o zagrożeniu Informacja o bezpie- czeństwie Obowiązek Pytanie 9

63 To jest przykład znaku zakazu. Spróbuj jeszcze raz Przykro nam, zła odpowiedź

64 Spróbuj jeszcze raz To jest przykład znaku ostrzegającego Przykro nam, zła odpowiedź

65 Spróbuj jeszcze raz To jest przykład znaku informacji o bezpieczeństwie Przykro nam, zła odpowiedź

66 Następne pytanie Odpowiedź prawidłowa Niebieskie tło z białym piktogramem jest znakiem nakazu, np. załóż nauszniki przeciwhałasowe, gogle, rękawice, itp. Należy ubrać rękawice ochronne

67 Jakie jest znaczenie tego znaku? Trzeba ubrać nauszniki przeciw- hałasowe Uwaga na głucho- niemych To jest głośny obszar Można ubrać nauszniki przeciw- hałasowe Pytanie 10

68 Nie masz wyboru To jest znak nakazu Spróbuj jeszcze raz Przykro nam, zła odpowiedź

69 Spróbuj jeszcze raz To może być głośny obszar, ale nie to ten znak nakazuje. Przykro nam, zła odpowiedź

70 Spróbuj jeszcze raz Jeżeli nie zrobisz tego, co nakazuje ten znak, to sam możesz ogłuchnąć ! Przykro nam, zła odpowiedź

71 Następne pytanie Ten znak nakazuje, że MUSISZ ubrać nauszniki przeciwhałasowe podczas pracy w tym obszarze. Odpowiedź prawidłowa

72 Której z tych gaśnic nie można użyć do gaszenia pożaru z elektrycznością? Pytanie 11

73 Przykro nam, zła odpowiedź Gaśnica proszkowa może być użyta do gaszenia pożarów z elektrycznością Spróbuj jeszcze raz

74 Przykro nam, zła odpowiedź Gaśnica śniegowa (CO 2 ) może być użyta do gaszenia pożarów z elektrycznością Spróbuj jeszcze raz

75 Odpowiedź prawidłowa Woda nie powinna być używana do gaszenia pożarów z elektrycznością, ponieważ woda przewodzi elektryczność, co podczas gaszenia może spowodować poważne obrażenia. Kliknij tutaj by przejść do odzieży ochronnej

76 Odzież ochronna PO CO JEST ODZIEŻ OCHRONNA? SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ ZAPEWNIA OCHRONĘ OD JEDNEGO LUB WIĘCEJ ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA LUB BEZPIECZEŃSTWA.

77 PRZYKŁADY ODZIEŻY OCHRONNEJ KASK OKULARY LUB GOGLE BEZPIECZEŃSTWA RĘKAWICE OBUWIE OCHRONNE ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA ŚRODKI OCHRONNE

78 Przepisy prawne Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP (tj.. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650, załącznik nr 2 Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy oraz podstawowe środki zapobiegawcze, wymaga się, by odzież ochronna została dostarczona i użyta kiedykolwiek ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa nie może być kontrolowane w inny sposób. Jakiej odzieży ochronnej użyć? Upewnij się, że Twoja odzież ochronna jest odpowiednia do Twojej pracy/wykonywanego zadania. Sprawdź, czy jest w dobrym stanie Czy są jakieś szczególne wymagania dotyczące odzieży ochronnej w Twoim miejscu pracy? Np. musisz ubrać rękawice lub zabezpieczyć oczy.

79 Obuwie ochronne musi być noszone Odzież ostrzegawcza musi być noszona Kaski muszą być noszone TYPOWE ZNAKI

80 Pytanie 12 Którego z tych oznaczeń odzieży ochronnej użyłbyś w przypadku „spadających lub latających obiektów”?

81 Przykro nam, zła odpowiedź Spróbuj jeszcze raz Podpowiedź: Spadający obiekt ciągle wyrządzi krzywdę. Nawet jeżeli nosisz okulary bezpieczeństwa

82 Spróbuj jeszcze raz Przykro nam, zła odpowiedź Podpowiedź: To pomoże tylko w głośnych pomieszczeniach

83 Spróbuj jeszcze raz Przykro nam, zła odpowiedź Podpowiedź: Jeżeli je założysz, spadający obiekt ciągle może wyrządzić szkodę Twojej głowie.

84 Odpowiedź prawidłowa Kliknij tutaj by zakończyć Kask lub hełm bezpieczeństwa ochroni Cię przed spadającymi lub latającymi obiektami.

85 No i jak Ci poszło ? Jeżeli wszystkie odpowiedzi były prawidłowe GRATULACJE ! Jeżeli klika odpowiedzi było nieprawidłowych, wróć do testu jeszcze raz i tym razem postaraj się zdobyć 100% Kliknij na logo by zacząć od początku Wyjście


Pobierz ppt "Gaśnice, Odzież ochronna, Znaki bezpieczeństwa Trójkąt ognia Co powoduje ogień ? TlenCiepło Paliwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google