Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KS-ZZL Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KS-ZZL Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT."— Zapis prezentacji:

1 KS-ZZL Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT

2 KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL Plan prezentacji 1.Misja systemu 2.Wspomaganie bieżących działań kadr i płac 3.Obieg informacji w systemie 4.Podsumowanie

3 KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL Misja systemu Kompleksowe traktowanie zagadnień związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem zasobami ludzkimi przy zastosowaniu najnowszych rozwiązań informatycznych i projektowych. ●Wspomaganie bieżących działań związanych z problematyką kadrowo-płacową uwzględniając aktualne przepisy z zakresu prawa pracy oraz wymagania instytucji zewnętrznych w zakresie sprawozdawczości (urzędy skarbowe, ZUS, GUS, NFZ). ●Ułatwianie racjonalnego kształtowania polityki kadrowej firmy.

4 KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL Wspomaganie bieżących działań kadr i płac ●Rejestracja danych personalnych pracowników.

5 KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL ●Rejestracja różnych typów umów: o pracę, cywilno- prawnych, kontraktów menedżerskich itp. ●Możliwość zawierania wielu umów z jednym pracownikiem w tym samym okresie czasu. ●Ewidencja staży. Możliwość definiowania własnych typów staży. ●Automatyczna kontrola limitów urlopów.

6 KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL ●Ewidencja szkoleń pracowników. ●Ewidencja badań lekarskich oraz szkoleń BHP: –kontrola terminów ważności.

7 KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL ●Prowadzenie pełnej ewidencji czasu pracy: –możliwość definiowania własnych typów obecności, –definiowalny kalendarz firmowy, –kontrola rozliczania absencji, –możliwość wykorzystania zintegrowanego rejestratora czasu pracy,

8 KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL –indywidualne harmonogramy czasu pracy, –system uprawnień pozwalający na planowanie czasu pracy pracowników przez kierowników jednostek organizacyjnych, –automatyczne generowanie i rozliczanie godzin nocnych oraz świątecznych,

9 KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL –zbiorcza ewidencja czasu pracy. ●Możliwość definiowania składników wynagrodzeń. ●Pełna automatyzacja wyliczeń elementów list płac np. wynagrodzenie za godziny nocne, pracę w święta, godziny nadliczbowe, dodatki stażowe, funkcyjne, potrącenia itp. ●Możliwość definiowania własnych algorytmów wyliczania składników wynagrodzeń.

10 KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL ●Automatyczne naliczanie wynagrodzeń za urlopy, nieobecności chorobowe itp.

11 KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL ●Przygotowanie i wydruk wszystkich niezbędnych dokumentów i zestawień kadrowych: –umowy, –zestawienia związane z czasem pracy, –świadectwa pracy, –różnego rodzaju zaświadczenia itp.

12 KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL ●Duży wybór zestawień płacowych: –zbiorcze oraz indywidualne listy płac, –przychody narastająco, –karty zasiłkowe, –zaświadczenia o dochodach itp.

13 KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL ●Mechanizmy definiowalnych zestawień oraz szablonów wydruków: –szablony dokumentów – wydruk dowolnych dokumentów definiowanych za pomocą edytora tekstu np. MS Word, OpenOffice itp. –zestawienia ogólne,

14 KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL –KS-RAPORT – narzędzie do tworzenia wszelkiego rodzaju zestawień, raportów z danych przechowywanych w bazach systemu, przy pomocy języka zapytań SQL.

15 KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL ●Automatyczne przygotowanie raportów dla instytucji zewnętrznych: –wydruk deklaracji dla urzędów skarbowych: PIT ‑ 4R, PIT ‑ 11, PIT ‑ 40, PIT ‑ 8A, PIT ‑ 8C itp.

16 KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL –przygotowanie deklaracji dla ZUS (ZUA, ZZA, RZA, RCA, RSA, DRA itp.) odczytywanych przez program Płatnik, –generowanie przelewów w postaci elektronicznej lub papierowej. –tworzenie wybranych zestawień dla GUS, ●Obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: –tworzenie funduszy zapomogowo-pożyczkowych, –przyznawanie pożyczek lub zapomóg, –rozliczanie spłat.

17 KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL Obieg informacji KS-ZZL KADRYPŁACE EWIDENCJA CZASU PRACY OBSŁUGA KAS POŻYCZKOWYCH KALENDARZ GRAFIK RCP KS-FARMANET KS-MEDIS KS-SOMED KS-SOZAP KS-FKW BANK HOME BANK ZUS PŁATNIK US DEKLARACJE PIT GUS DEKLARACJE NFZ DEKLARACJA

18 KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL Podsumowanie Atuty produktu informatycznego KS-ZZL: ●Dobry stosunek oferowanej funkcjonalności do ceny. ●Program został wdrożony w wielu dużych firmach, w zdecydowanej większości branży farmaceutycznej i medycznej. ●Ciągły rozwój systemu i dostosowanie do zmieniających się przepisów prawnych. ●Stała opieka ze strony producenta oprogramowania. ●Integracja z pozostałymi produktami firmy KAMSOFT. ●Duże możliwości oraz elastyczność programu (np. dowolne definiowanie składników płac oraz potrąceń, obsługa różnego typu umów, możliwość definiowania własnych szablonów wydruków oraz zestawień itp.).

19 KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiII Zjazd Administratorów Hurtowni Farmaceutycznych - Ustroń 2007. Prezentacja systemu KS-ZZL Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "KS-ZZL Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google