Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KS-ZZL Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KS-ZZL Zarządzanie Zasobami Ludzkimi"— Zapis prezentacji:

1 KS-ZZL Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT

2 KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL
Plan prezentacji Misja systemu Wspomaganie bieżących działań kadr i płac Obieg informacji w systemie Podsumowanie KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL

3 KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL
Misja systemu Kompleksowe traktowanie zagadnień związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem zasobami ludzkimi przy zastosowaniu najnowszych rozwiązań informatycznych i projektowych. Wspomaganie bieżących działań związanych z problematyką kadrowo-płacową uwzględniając aktualne przepisy z zakresu prawa pracy oraz wymagania instytucji zewnętrznych w zakresie sprawozdawczości (urzędy skarbowe, ZUS, GUS, NFZ). Ułatwianie racjonalnego kształtowania polityki kadrowej firmy. KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL

4 Wspomaganie bieżących działań kadr i płac
Rejestracja danych personalnych pracowników. KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL

5 KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL
Rejestracja różnych typów umów: o pracę, cywilno- prawnych, kontraktów menedżerskich itp. Możliwość zawierania wielu umów z jednym pracownikiem w tym samym okresie czasu. Ewidencja staży. Możliwość definiowania własnych typów staży. Automatyczna kontrola limitów urlopów. KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL

6 KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL
Ewidencja szkoleń pracowników. Ewidencja badań lekarskich oraz szkoleń BHP: kontrola terminów ważności. KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL

7 KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL
Prowadzenie pełnej ewidencji czasu pracy: możliwość definiowania własnych typów obecności, definiowalny kalendarz firmowy, kontrola rozliczania absencji, możliwość wykorzystania zintegrowanego rejestratora czasu pracy, KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL

8 KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL
indywidualne harmonogramy czasu pracy, automatyczne generowanie i rozliczanie godzin nocnych oraz świątecznych, system uprawnień pozwalający na planowanie czasu pracy pracowników przez kierowników jednostek organizacyjnych, KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL

9 KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL
zbiorcza ewidencja czasu pracy. Możliwość definiowania składników wynagrodzeń. Pełna automatyzacja wyliczeń elementów list płac np. wynagrodzenie za godziny nocne, pracę w święta, godziny nadliczbowe, dodatki stażowe, funkcyjne, potrącenia itp. Możliwość definiowania własnych algorytmów wyliczania składników wynagrodzeń. KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL

10 KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL
Automatyczne naliczanie wynagrodzeń za urlopy, nieobecności chorobowe itp. KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL

11 KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL
Przygotowanie i wydruk wszystkich niezbędnych dokumentów i zestawień kadrowych: umowy, zestawienia związane z czasem pracy, świadectwa pracy, różnego rodzaju zaświadczenia itp. KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL

12 KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL
Duży wybór zestawień płacowych: zbiorcze oraz indywidualne listy płac, przychody narastająco, karty zasiłkowe, zaświadczenia o dochodach itp. KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL

13 KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL
Mechanizmy definiowalnych zestawień oraz szablonów wydruków: szablony dokumentów – wydruk dowolnych dokumentów definiowanych za pomocą edytora tekstu np. MS Word, OpenOffice itp. zestawienia ogólne, KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL

14 KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL
KS-RAPORT – narzędzie do tworzenia wszelkiego rodzaju zestawień, raportów z danych przechowywanych w bazach systemu, przy pomocy języka zapytań SQL. KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL

15 KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL
Automatyczne przygotowanie raportów dla instytucji zewnętrznych: wydruk deklaracji dla urzędów skarbowych: PIT‑4R, PIT‑11, PIT‑40, PIT‑8A, PIT‑8C itp. KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL

16 KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL
przygotowanie deklaracji dla ZUS (ZUA, ZZA, RZA, RCA, RSA, DRA itp.) odczytywanych przez program Płatnik, tworzenie wybranych zestawień dla GUS, generowanie przelewów w postaci elektronicznej lub papierowej. Obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: tworzenie funduszy zapomogowo-pożyczkowych, przyznawanie pożyczek lub zapomóg, rozliczanie spłat. KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL

17 OBSŁUGA KAS POŻYCZKOWYCH
Obieg informacji KALENDARZ GRAFIK RCP KS-FARMANET BANK HOME BANK ZUS PŁATNIK US DEKLARACJE PIT GUS DEKLARACJE NFZ DEKLARACJA KS-MEDIS KS-SOMED KS-SOZAP KS-FKW KS-ZZL KADRY PŁACE 1. Produkt Informatyczny KS-ZZL zbudowany jest ze zintegrowanych ze sobą modułów. Każdy moduł składa się z wielu różnego rodzaju funkcji. Funkcje te zostały pogrupowane w ramach poziomu funkcjonalności. Takie rozwiązanie pozwala na łatwe dostosowanie systemu do potrzeb różnych firm. 2. Dane o czasie pracy pracowników mogą spływać z różnych źródeł: Kalendarza firmowego, indywidualnego grafiku czasu pracy , rejestratora czasu pracy (odciski palców lub karty z kodem kreskowym) oraz z KS-Farmanet. 3. Automatyczna wymiana między danymi kadrowymi a ewidencją czasu pracy. 4. Moduły programu KS-ZZL pracują na wspólnych bazach danych. Dane zawarte w module Kadrowym widoczne są z poziomu modułu Płacowego, np. na listy płac generowane są składniki wynagrodzeń powiązane z obecnościami pracowników (tj. urlopy, chorobowe, nadgodziny). 5. Na listy płac przechodzą również dane dotyczące między innymi rat spłaty pożyczek. 6. Na podstawie danych przekazywanych z systemów medycznych (np. z KS-SOMED) np. obroty wypracowane przez lekarzy, istnieje możliwość wypłacania premii pracownikom. Aktualnie, zwłaszcza w służbie zdrowia, wiele osób świadczących usługi dla pracodawcy jest rozliczanych na podstawie wypracowanych kontraktów. W KS-ZZL istnieje mechanizm tworzący składniki wynagrodzeń tak, by była możliwość automatycznego naliczenia wynagrodzeń dla pracowników na podstawie wypracowanych kontraktów. Mechanizm zapewnia możliwość rozliczenia usług przekazanych np. z KS-SOMED. 7. Transmisja dokumentów z KS-ZZL do KS-FKW. Pełna integracja z programem KS-FKW umożliwiająca automatyczne rozksięgowanie kosztów związanych z wynagrodzeniami z dokładnością do pracownika, umowy, a nawet wybranej listy płac. Możliwość zaksięgowania kosztów pracownika na jednym lub kilku ośrodkach kosztów. 8. KS-ZZL współpracuje również z systemami zewnętrznymi, tj..: systemy Bankowości Elektronicznej (HomeBank) - tworzenie plików do programów umożliwiających wykonywanie przelewów elektronicznych. ZUS – deklaracje do programu Płatnik –ZUA, ZZA, ZCZA, RZA, RCA, RSA, DRA, ZWUA Urząd Skarbowy – deklaracje PIT-4R, PIT-11, PIT-40, PIT-8AR, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R GUS – pomoc w tworzeniu sprawozdań: DG-1, Z-03, Z-05, Z-06, Z-12 NFZ – zestawienie obniżonych składek na ubezpieczenie zdrowotne EWIDENCJA CZASU PRACY OBSŁUGA KAS POŻYCZKOWYCH KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL

18 KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL
Podsumowanie Atuty produktu informatycznego KS-ZZL: Dobry stosunek oferowanej funkcjonalności do ceny. Duże możliwości oraz elastyczność programu (np. dowolne definiowanie składników płac oraz potrąceń, obsługa różnego typu umów, możliwość definiowania własnych szablonów wydruków oraz zestawień itp.). Program został wdrożony w wielu dużych firmach, w zdecydowanej większości branży farmaceutycznej i medycznej. Ciągły rozwój systemu i dostosowanie do zmieniających się przepisów prawnych. Stała opieka ze strony producenta oprogramowania. Integracja z pozostałymi produktami firmy KAMSOFT. KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiPrezentacja systemu KS-ZZL

19 Dziękuję za uwagę KS-ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimiII Zjazd Administratorów Hurtowni Farmaceutycznych - Ustroń Prezentacja systemu KS-ZZL


Pobierz ppt "KS-ZZL Zarządzanie Zasobami Ludzkimi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google