Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycja umiejscowienia przystanków na linii kolejowej Gliwice-Bytom

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycja umiejscowienia przystanków na linii kolejowej Gliwice-Bytom"— Zapis prezentacji:

1 Propozycja umiejscowienia przystanków na linii kolejowej Gliwice-Bytom
Opracował: Marek Zięba Opracował: Marek Zięba

2 częstotliwość kursowania w godzinach szczytu
Stan obecny TRASA: GLIWICE - BYTOM długość linii liczba przystanków czas przejazdu pojemność prędkość handlowa częstotliwość kursowania w godzinach szczytu autobus 850 26 km 10 56 min * 28 km/h co 45 min pociąg 18,6 km 3 24 min * 46,5 km/h > 60 min * - w zależności od typu pojazdu Opracował: Marek Zięba

3 Wady obecnego stanu Dublowanie się linii autobusowej 850 i linii kolejowej Gliwice Bytom Niewystarczająca liczba przystanków niewykorzystująca potencjału terenów leżących przy linii Gliwice-Bytom Niskie zapełnienie składu spowodowane słabą ofertą taryfową i ilościową pomimo znajdowania się linii w całości wewnątrz aglomeracji Brak wspólnego biletu aglomeracyjnego: autobus-tramwaj-pociąg, który cenowo nie powinien przekraczać 130% ceny biletu KZKGOP (tyle więcej są skłonni zapłacić pasażerowie, chcący również korzystać z pociągów). Wykorzystanie niewłaściwego środka transportu do wykonywania przewozów (EN57 jest za duży do możliwych potoków i energochłonny) Opracował: Marek Zięba

4 Konieczna inwestycje w celu zapewnienia sukcesu marketingowego linii
budowa 5 nowych przystanków kolejowych Remont przystanku w stacji Zabrze Biskupice Reorganizacja istniejących linii autobusowych w celu obsługi nowych przystanków kolejowych (14, 83,259, 720, 280, 169 i 750, 127, 227) Budowa drogi dojazdowej przy CH Plejada Likwidacja linii autobusowej 850, 286 Możliwa likwidacja linii 86 i 250 (szczegóły później) Zapewnienie oferty wspólnego biletu na kolej-tramwaj-autobus atrakcyjnej cenowo. Bilet taki powinien być droższy nie więcej niż 30% (szacunkowo) ceny biletu KZKGOP Duża częstotliwość kursów pociągów (nie rzadziej niż 60 minut w ciągu dnia i dni wolne i nie rzadziej niż 30 minut w godzinach szczytu w dni robocze). Opracował: Marek Zięba

5 GLIWICE SOŚNICA Opracował: Marek Zięba

6 GLIWICE SOŚNICA Opracował: Marek Zięba

7 GLIWICE SOŚNICA Opracował: Marek Zięba

8 GLIWICE SOŚNICA Konieczne inwestycje:
zbudowanie 2 peronów (dodatkowy peron nr 1 opcjonalnie w przypadku reaktywowania połączeń pasażerskich na linii Gliwice – Katowice Ligota / Rybnik) Budowa dwóch przystanków autobusowych dla istniejącej linii 259 Opcjonalnie budowa małego parkingu samochodowego, rowerowego (jest miejsce na taką inwestycję) – Park & Ride Przystanek obsługuje jedno z największych osiedli Gliwic – Sośnicę z mieszkańcami, oraz dużą część dzielnicy Zabrze Maciejów (w kierunku na Bytom) Obsługa kierunku Gliwice – Bytom odbywałaby się tylko na jednym torze. Zmiana toru byłaby możliwa na posterunku odgałęźnym Maciejów Północny. Dzięki powyższemu nie będą konieczne zmiany w układzie torowym. Istnieje możliwość zabudowania dwóch rozjazdów obsługiwanych przez nastawnię dysponującą GLA, lub Podg MPn, co skróciłoby odcinek jazdy jednotorowej dla składów pasażerskich, zwiększając przepustowość linii. Opracował: Marek Zięba

9 ZABRZE M1 Opracował: Marek Zięba

10 ZABRZE M1 Opracował: Marek Zięba

11 ZABRZE M1 Przedłużenie ulicy Szkubacza jest jednym z priorytetów poprawy układu komunikacyjnego Zabrza i pozwoli odciążyć centrum miasta z potoków pojazdów na kierunku północ – południe i zdecydowanie wpłynie na poprawę życia mieszkańców. Jednocześnie ulica ta stanowić będzie najkrótszą drogą z centrum i południowych dzielnic miasta do przystanku kolejowego, wielkich obiektów handlowych i zakładów pracy. Opracował: Marek Zięba

12 ZABRZE M1 Konieczne inwestycje: Budowa dwóch peronów
budowa drogi dojścia do peronów (przejście podziemne pod wiaduktem), jeśli jeszcze nie zostanie rozpoczęte przedłużenie ulicy Szkubacza do ulicy Wolności, która będzie stanowiła zachodnią obwodnicę Zabrza Warta rozpatrzenia jest budowa kładek dla pieszych wprost z peronów na drugą stronę przedłużanej ulicy Szkubacza W przypadku budowy przedłużenia ulicy Szkubacza, budowa nowych przystanków autobusowych dla obsługi przeorganizowanej linii autobusowej 86 Przystanek obsługiwałby duże osiedle Kotarbińskiego (9500 mieszk.) i największe obiekty w Zabrzu i na Górnym Śląsku (M1 i Centrum Logistyczne Poczty Polskiej) Można namówić M1 do partycypacji w kosztach powstania i / lub utrzymywania przystanku kolejowego zapewniając możliwość reklamowania się na przystanku jak i samo nazewnictwo tego przystanku: Zabrze M1 (w innym wypadku można, ale nie trzeba nazwę zmienić) Opracował: Marek Zięba

13 ZABRZE PÓŁNOC Opracował: Marek Zięba

14 ZABRZE PÓŁNOC Opracował: Marek Zięba

15 ZABRZE PÓŁNOC Konieczne inwestycje: Budowa dwóch peronów
Przesunięcie istniejących przystanków autobusowych w pobliże nowoprojektowanych peronów (do rozważenia) Przystanek obsługiwałby jedne z najbardziej zagęszczonych dzielnic miasta: oś Kopernika 5600 mieszk., Centrum Północ mieszk., część oś Kotarbińskiego, Makro, BRW, OBI, Multikino i Aqua Park zlokalizowane w bezpośredniej odległości od przystanku W przypadku przeprojektowania linii autobusowych; niektóre linie przesunięto by z ulicy Mikulczyckiej na ulicę Korfantego (np. 14 i 83) przystanek obsługiwałby wtedy zdecydowanie więcej pasażerów z dzielnicy Mikulczyce (15400 mieszk.) Opracował: Marek Zięba

16 ZABRZE M1 I ZABRZE PÓŁNOC
Wersja nr 1 Bez wydłużenia ulicy Szkubacza *) Mapka zawiera tylko linie, których trasy uległyby zmianie Opracował: Marek Zięba

17 ZABRZE M1 i ZABRZE PÓŁNOC wariant 1
Reorganizacja komunikacji autobusowej: Linia 14 i 83 od Bytomia i Tarnowskich Gór do ulicy Chopina w Zabrzu bez zmian, następnie przekierowanie na ulicę Solskiego – 11 listopada – Heweliusza – Bruno – Korfantego – Goethego Dw. Autobusowy Likwidacja linii 86 i 286, których zadaniem było dowożenie ludzi z Goethego na MC Skłodowską i Kopernika. Korzyści: Pierwsze bezpośrednie połączenie dużych Os. MC Skłodowskiej i Os. Kopernika z północnymi dzielnicami Zabrza! Dużo szybszy i sprawniejszy dojazd mieszkańców z północnych dzielnic Zabrza do Multikina, Aqua Parku (obecnie w budowie), Obi, Makro, czy M1 (z przesiadką) 720 przejąłby część trasy linii 286, przez co zwiększyłaby się frekwencja w tym autobusie Zdecydowany wzrost frekwencji w autobusach 14 i 83 Dodatkowa funkcja – dowóz pasażerów z Mikulczyc do przystanku kolejowego Zabrze Północ Opracował: Marek Zięba

18 ZABRZE M1 I ZABRZE PÓŁNOC
Wersja nr 2 Uwzględniająca powstanie przedłużenia ulicy Szkubacza i wydłużenia ulicy Gdańskiej do Szkubacza *) Mapka zawiera tylko linie, których trasy uległyby zmianie Opracował: Marek Zięba

19 ZABRZE M1 i ZABRZE PÓŁNOC wariant 2
Reorganizacja komunikacji autobusowej: Linia 14 i 83 od Bytomia i Tarnowskich Gór do ulicy Chopina w Zabrzu bez zmian, następnie przekierowanie na ulicę Solskiego – 11 listopada – Heweliusza – Bruno – Korfantego – Goethego Dw. Autobusowy Linia 86 łączy trasę linii 286 i 250, jedzie trasą: Pl Teatralny – Mikulczycka – 11 Listopada, Hewelisza, Bruno, Mielżyńksiego – M1 –przystanek kolejowy Zabrze M1 – Szkubacza – Wolności – Goethego Linia 270 wydłuża trasę. Z ulicy Gdańskiej nie skręca na Tatarkiewicza, tylko prosto jedzie do Szkubacza zaliczając przystanek kolejowy Zabrze M1, później ulicą Szkubacza do Wolności i dalej na Goethego. Likwidacja linii 286 i 250 Opracował: Marek Zięba

20 ZABRZE M1 i ZABRZE PÓŁNOC wariant 2
Korzyści: Pierwsze bezpośrednie połączenie dużych Os. MC Skłodowskiej i Os. Kopernika z północnymi dzielnicami Zabrza! Dużo szybszy i sprawniejszy dojazd mieszkańców z północnych dzielnic Zabrza do Multikina, Aqua Parku (obecnie w budowie), Obi, Makro, czy M1 (z przesiadką) Trasowanie linii 86 zapewniające lepszą funkcję dowozową dużej części miasta do obiektów handlowych i rozrywkowych (Centrum, Centrum Północ, Os Waryńskiego, Os. MC Sklodowskiej, Os. Kopernika, część dzielnicy Mikulczyce, M1, Makro, BRW, Aqua-Park, Platan) Trasowanie linii 270 zapewniające więcej funkcji dowozowych niż dotychczas (M1, Pl Słowiański, Os. Nad Kanałem), co w konsekwencji skutkuje wzrostem frekwencji Zdecydowany wzrost frekwencji w autobusach 14, 83, 86, 270 i 720. Bardzo dobre skomunikowanie silnie zurbanizowanych okolic ulicy Wolności z przystankami kolejowymi M1 i Północ. Opracował: Marek Zięba

21 ZABRZE BISKUPICE Opracował: Marek Zięba

22 ZABRZE BISKUPICE Konieczne inwestycje:
Remont urządzeń stacyjnych: peronów, drogi dojścia, oświetlenie Przystanek obsługiwałby pracowników Kopalni Siltech, Koskowni Jadwiga i mieszkańców Osiedla Młodego Górnika Przy stacji jest przystanek autobusowy, który byłby obsługiwany przez linie 111 i 280. Przewidywane potoki na tej stacji nie będą duże, ale z punktu widzenia całościowego tej linii przystanek jest rekomendowany Opracował: Marek Zięba

23 BYTOM PLEJADA Opracował: Marek Zięba

24 BYTOM PLEJADA Opracował: Marek Zięba

25 BYTOM PLEJADA Konieczne inwestycje:
Budowa drogi dojazdowej dla linii autobusowej 169, 280 i 750 Budowa dwóch peronów Przystanek obsługiwałby największe centrum handlowe w Bytomiu - Plejada i Castorama oraz mieszkańców dzielnicy Miechowice mieszk. Można namówić CH Plejada do partycypacji w kosztach powstania i / lub utrzymywania przystanku kolejowego zapewniając możliwość reklamowania się na przystanku jak i samo nazewnictwo tego przystanku: Bytom Plejada (w innym wypadku można, ale nie trzeba nazwę zmienić np. na Bytom Miechowice) Opcjonalnie budowa małego parkingu samochodowego, rowerowego (jest miejsce na taką inwestycję) – Park & Ride Opracował: Marek Zięba

26 BYTOM PLEJADA Opracował: Marek Zięba

27 BYTOM PLEJADA Reorganizacja komunikacji autobusowej:
Linia 280 – od Gliwic do ulicy Bytomskiej w Zabrzu bez zmian, następnie przekierowanie na ulicę Ziemską - stację Zabrze Biskupice - Osiedle Młodego Górnika (Kopalnia Siltech) – DK88 –Plejada dworzec – CH Plejada – Energetyków – Racjonalizatorów – Francuska – Frenzla – Felińskiego – Miechowice Pętla. Autobus zatrzymywałby się tylko raz jadąc w jedną stronę zarówno przy stacji Zabrze Biskupice, jak i stacji Bytom Plejada Korzyści: Pierwsze bezpośrednie połączenie Biskupic i Osiedla Młodego Górnika z CH Plejada i Miechowicami Znacznie krótsze połączenie Miechowic z Zabrzem Likwidacja alternatywy dla pociągu z Bytomia do Gliwic Zwiększenie frekwencji pasażerów zarówno pociągu jak i linii tramwajowej 5 Opracował: Marek Zięba

28 BYTOM PLEJADA Reorganizacja komunikacji autobusowej:
Linia 169 – Górniki Pętla do ulicy Francuskiej w Bytomiu bez zmian, następnie przekierowanie na ulicę Energetyki – CH Plejada – Plejada dworzec. Korzyści: Pierwsze bezpośrednie połączenie Górnik, Stolarzowic, Helenki, Rokitnicy z CH Plejada i dworcem kolejowym Na odcinku Górniki / Rokitnica / Miechowice bardzo wiele linii prowadzi do Bytomia Dw Autobusowego, więc tylko wzrośnie frekwencja na pozostałych liniach Opracował: Marek Zięba

29 BYTOM PLEJADA Reorganizacja komunikacji autobusowej:
Linia 750 – Bytom Dw. Autobusowy do Karbia bez zmian, następnie przekierowanie na ulicę Frenza – Pl. Szpitalny – Francuska – Racjonalizatorów – Energetyki – CH Plejada – Plejada dworzec. Korzyści: bezpośrednie połączenie sporej części dzielnicy Miechowice z CH Plejada i dworcem kolejowym Poniekąd zabranie z Miechowic pasażerów ze starej trasy linii 169 do Bytomia Pasażerowie jadący dotychczas z Bytomia z Dw. Autobusowego do CH Plejada busem 750 wybiorą znacznie szybszy i wygodniejszy pociąg. 750 nadal jest potrzebny dla mieszkańców okolic ulicy Wrocławskiej i Miechowickiej Opracował: Marek Zięba

30 BYTOM BOBREK I SZOMBIERKI
Opracował: Marek Zięba

31 BYTOM BOBREK Opracował: Marek Zięba

32 BYTOM SZOMBIERKI Opracował: Marek Zięba

33 BYTOM SZOMBIERKI Konieczne inwestycje:
Budowa 4 peronów (2 dla kierunku na Tarnowskie Góry i dwóch na kierunku na Gliwice) ZEC Bytom S.A. planuje przekształcić Elektrociepłownię Szombierki w dynamiczne centrum kulturalne połączone z pasażem handlowym, centrum kongresowym, powierzchniami wystawienniczymi oraz średniej klasy hotelem. Dodatkowo w tym miejscu znajduje się trasa kolejki wąskotorowej i środek dzielnicy Szombierki, gdzie przy właściwym usytuowaniu linii autobusowej szybko mógłby liczyć na dobrą frekwencję. W zależności od późniejszych planów ożywienia tej części miasta, jest możliwość zabudowy tam parkingu typu „Park & Ride” Opracował: Marek Zięba

34 BYTOM SZOMBIERKI Opracował: Marek Zięba

35 BYTOM SZOMBIERKI Reorganizacja komunikacji autobusowej:
Linia 127 i 227 – kursujące na tej samej trasie w odwrotnych kierunkach powinny nieco wydłużyć swoją trasę zaliczając większą część dzielnicy Szombierki, dojeżdżając do przystanku kolejowego Bytom Szombierki i przyszłościowego centrum kultury, rozrywki i handlu – trasa zmieniałaby się od ulicy Grota-Roweckiego dalej przez – Puszkina – Wróblewskiego (przystanek kolejowy Bytom Szombierki) – Rostkowskiego – Mochnackiego – Karpacka i dalej już Zabrzańską Korzyści: Zdecydowanie większy obszar ciążenia pozwalający szybko dotrzeć mieszkańcom Łagiewnik i większej części Szombierek do przystanku kolejowego i wyżej wspomnianego planowanego centrum, co w przyszłości zdecydowanie wpłynie na wzrost frekwencji na obu liniach. Opracował: Marek Zięba

36 PROPOZYCJA ODRADZANA ZABRZE PÓŁNOC
Opracował: Marek Zięba

37 PROPOZYCJA ODRADZANA STARA LOKALIZACJA ZABRZE PÓŁNOC
Argumenty przeciwko powstaniu przystanku Bardzo słaba zabudowa (domki jednorodzinne i ogródki działkowe) Pasażerowie tylko z dzielnicy Mikulczyce nie są wystarczającym uzasadnieniem dla budowy przystanku (ludzie z centrum i południa Zabrza dojadą do Bytomia szybciej tramwajem bezpośrednim, a do Gliwic autobusem lub pociągiem z linii Katowice – Gliwice. To samo ludzie z Grzybowic, Rokitnicy i os. Helenka maja szybszy bezpośredni dojazd do obu miast autobusami. Ponadto w prosty sposób reorganizując jedną z północnych linii autobusowych, np. linię nr 14 zapewniamy mieszkańcom Mikulczyc równie szybki dojazd busem do przystanku kolejowego na nowej lokalizacji przy Alejach Korfantego Opracował: Marek Zięba

38 Oczekiwane korzyści zaproponowanych działań
Skrócenie czasu podróży Zmniejszenie kosztów utrzymania komunikacji autobusowej poprzez likwidację linii 850, 286 i ewentualnie w zależności od wariantu 250 lub 86 zwiększenie atrakcyjności (opłacalności) , a tym samym zapełnienia przeorganizowanych innych linii autobusowych (np.: 14, 83, 280, 169, 750, 127, 227 i ewentualnie w zależności od wariantu 270,86 i 720) Wzrost opłacalności i efektywności komunikacji kolejowej Zdecydowany wzrost satysfakcji pasażera Wzrost liczby przewiezionych pasażerów (zmniejszenie liczby przejazdów komunikacją indywidualną) Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnych terenów zlokalizowanych w pobliżu nowych przystanków kolejowych Opracował: Marek Zięba

39 Dziękuję za uwagę i oferuję pomoc w kwestiach szczegółowych
Marek Zięba Inżynier transportu Tel: Opracował: Marek Zięba


Pobierz ppt "Propozycja umiejscowienia przystanków na linii kolejowej Gliwice-Bytom"

Podobne prezentacje


Reklamy Google