Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycja umiejscowienia przystanków na linii kolejowej Gliwice-Bytom Opracował: Marek Zięba1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycja umiejscowienia przystanków na linii kolejowej Gliwice-Bytom Opracował: Marek Zięba1."— Zapis prezentacji:

1 Propozycja umiejscowienia przystanków na linii kolejowej Gliwice-Bytom Opracował: Marek Zięba1

2 TRASA: GLIWICE - BYTOM Stan obecny długość linii liczba przystanków czas przejazdu pojemność prędkość handlowa częstotliwość kursowania w godzinach szczytu autobus 85026 km1056 min100 -160*28 km/hco 45 min pociąg18,6 km324 min400 - 500*46,5 km/h> 60 min * - w zależności od typu pojazdu Opracował: Marek Zięba2

3  Dublowanie się linii autobusowej 850 i linii kolejowej Gliwice Bytom  Niewystarczająca liczba przystanków niewykorzystująca potencjału terenów leżących przy linii Gliwice-Bytom  Niskie zapełnienie składu spowodowane słabą ofertą taryfową i ilościową pomimo znajdowania się linii w całości wewnątrz aglomeracji  Brak wspólnego biletu aglomeracyjnego: autobus-tramwaj-pociąg, który cenowo nie powinien przekraczać 130% ceny biletu KZKGOP (tyle więcej są skłonni zapłacić pasażerowie, chcący również korzystać z pociągów).  Wykorzystanie niewłaściwego środka transportu do wykonywania przewozów (EN57 jest za duży do możliwych potoków i energochłonny) Wady obecnego stanu Opracował: Marek Zięba3

4 o budowa 5 nowych przystanków kolejowych o Remont przystanku w stacji Zabrze Biskupice o Reorganizacja istniejących linii autobusowych w celu obsługi nowych przystanków kolejowych (14, 83,259, 720, 280, 169 i 750, 127, 227) o Budowa drogi dojazdowej przy CH Plejada o Likwidacja linii autobusowej 850, 286 o Możliwa likwidacja linii 86 i 250 (szczegóły później) o Zapewnienie oferty wspólnego biletu na kolej-tramwaj-autobus atrakcyjnej cenowo. Bilet taki powinien być droższy nie więcej niż 30% (szacunkowo) ceny biletu KZKGOP o Duża częstotliwość kursów pociągów (nie rzadziej niż 60 minut w ciągu dnia i dni wolne i nie rzadziej niż 30 minut w godzinach szczytu w dni robocze). Konieczna inwestycje w celu zapewnienia sukcesu marketingowego linii Opracował: Marek Zięba4

5 GLIWICE SOŚNICA Opracował: Marek Zięba5

6 GLIWICE SOŚNICA Opracował: Marek Zięba6

7 GLIWICE SOŚNICA Opracował: Marek Zięba7

8 Konieczne inwestycje:  zbudowanie 2 peronów (dodatkowy peron nr 1 opcjonalnie w przypadku reaktywowania połączeń pasażerskich na linii Gliwice – Katowice Ligota / Rybnik)  Budowa dwóch przystanków autobusowych dla istniejącej linii 259  Opcjonalnie budowa małego parkingu samochodowego, rowerowego (jest miejsce na taką inwestycję) – Park & Ride  Przystanek obsługuje jedno z największych osiedli Gliwic – Sośnicę z 20500 mieszkańcami, oraz dużą część dzielnicy Zabrze Maciejów (w kierunku na Bytom)  Obsługa kierunku Gliwice – Bytom odbywałaby się tylko na jednym torze. Zmiana toru byłaby możliwa na posterunku odgałęźnym Maciejów Północny. Dzięki powyższemu nie będą konieczne zmiany w układzie torowym.  Istnieje możliwość zabudowania dwóch rozjazdów obsługiwanych przez nastawnię dysponującą GLA, lub Podg MPn, co skróciłoby odcinek jazdy jednotorowej dla składów pasażerskich, zwiększając przepustowość linii. GLIWICE SOŚNICA Opracował: Marek Zięba8

9 ZABRZE M1 Opracował: Marek Zięba9

10 ZABRZE M1 Opracował: Marek Zięba10

11 ZABRZE M1 Opracował: Marek Zięba11 Przedłużenie ulicy Szkubacza jest jednym z priorytetów poprawy układu komunikacyjnego Zabrza i pozwoli odciążyć centrum miasta z potoków pojazdów na kierunku północ – południe i zdecydowanie wpłynie na poprawę życia mieszkańców. Jednocześnie ulica ta stanowić będzie najkrótszą drogą z centrum i południowych dzielnic miasta do przystanku kolejowego, wielkich obiektów handlowych i zakładów pracy.

12 Konieczne inwestycje:  Budowa dwóch peronów  budowa drogi dojścia do peronów (przejście podziemne pod wiaduktem), jeśli jeszcze nie zostanie rozpoczęte przedłużenie ulicy Szkubacza do ulicy Wolności, która będzie stanowiła zachodnią obwodnicę Zabrza  Warta rozpatrzenia jest budowa kładek dla pieszych wprost z peronów na drugą stronę przedłużanej ulicy Szkubacza  W przypadku budowy przedłużenia ulicy Szkubacza, budowa nowych przystanków autobusowych dla obsługi przeorganizowanej linii autobusowej 86  Przystanek obsługiwałby duże osiedle Kotarbińskiego (9500 mieszk.) i największe obiekty w Zabrzu i na Górnym Śląsku (M1 i Centrum Logistyczne Poczty Polskiej)  Można namówić M1 do partycypacji w kosztach powstania i / lub utrzymywania przystanku kolejowego zapewniając możliwość reklamowania się na przystanku jak i samo nazewnictwo tego przystanku: Zabrze M1 (w innym wypadku można, ale nie trzeba nazwę zmienić) ZABRZE M1 Opracował: Marek Zięba12

13 ZABRZE PÓŁNOC Opracował: Marek Zięba13

14 ZABRZE PÓŁNOC Opracował: Marek Zięba14

15 Konieczne inwestycje:  Budowa dwóch peronów  Przesunięcie istniejących przystanków autobusowych w pobliże nowoprojektowanych peronów (do rozważenia)  Przystanek obsługiwałby jedne z najbardziej zagęszczonych dzielnic miasta: oś Kopernika 5600 mieszk., Centrum Północ 30500 mieszk., część oś Kotarbińskiego, Makro, BRW, OBI, Multikino i Aqua Park zlokalizowane w bezpośredniej odległości od przystanku  W przypadku przeprojektowania linii autobusowych; niektóre linie przesunięto by z ulicy Mikulczyckiej na ulicę Korfantego (np. 14 i 83) przystanek obsługiwałby wtedy zdecydowanie więcej pasażerów z dzielnicy Mikulczyce (15400 mieszk.) ZABRZE PÓŁNOC Opracował: Marek Zięba15

16 ZABRZE M1 I ZABRZE PÓŁNOC Opracował: Marek Zięba16 Wersja nr 1 Bez wydłużenia ulicy Szkubacza *) Mapka zawiera tylko linie, których trasy uległyby zmianie

17 Reorganizacja komunikacji autobusowej:  Linia 14 i 83 od Bytomia i Tarnowskich Gór do ulicy Chopina w Zabrzu bez zmian, następnie przekierowanie na ulicę Solskiego – 11 listopada – Heweliusza – Bruno – Korfantego – Goethego Dw. Autobusowy  Likwidacja linii 86 i 286, których zadaniem było dowożenie ludzi z Goethego na MC Skłodowską i Kopernika. Korzyści:  Pierwsze bezpośrednie połączenie dużych Os. MC Skłodowskiej i Os. Kopernika z północnymi dzielnicami Zabrza!  Dużo szybszy i sprawniejszy dojazd mieszkańców z północnych dzielnic Zabrza do Multikina, Aqua Parku (obecnie w budowie), Obi, Makro, czy M1 (z przesiadką)  720 przejąłby część trasy linii 286, przez co zwiększyłaby się frekwencja w tym autobusie  Zdecydowany wzrost frekwencji w autobusach 14 i 83  Dodatkowa funkcja – dowóz pasażerów z Mikulczyc do przystanku kolejowego Zabrze Północ ZABRZE M1 i ZABRZE PÓŁNOC wariant 1 Opracował: Marek Zięba17

18 ZABRZE M1 I ZABRZE PÓŁNOC Opracował: Marek Zięba18 Wersja nr 2 Uwzględniająca powstanie przedłużenia ulicy Szkubacza i wydłużenia ulicy Gdańskiej do Szkubacza *) Mapka zawiera tylko linie, których trasy uległyby zmianie

19 Reorganizacja komunikacji autobusowej:  Linia 14 i 83 od Bytomia i Tarnowskich Gór do ulicy Chopina w Zabrzu bez zmian, następnie przekierowanie na ulicę Solskiego – 11 listopada – Heweliusza – Bruno – Korfantego – Goethego Dw. Autobusowy  Linia 86 łączy trasę linii 286 i 250, jedzie trasą: Pl Teatralny – Mikulczycka – 11 Listopada, Hewelisza, Bruno, Mielżyńksiego – M1 –przystanek kolejowy Zabrze M1 – Szkubacza – Wolności – Goethego  Linia 270 wydłuża trasę. Z ulicy Gdańskiej nie skręca na Tatarkiewicza, tylko prosto jedzie do Szkubacza zaliczając przystanek kolejowy Zabrze M1, później ulicą Szkubacza do Wolności i dalej na Goethego.  Likwidacja linii 286 i 250 Opracował: Marek Zięba19 ZABRZE M1 i ZABRZE PÓŁNOC wariant 2

20 Korzyści:  Pierwsze bezpośrednie połączenie dużych Os. MC Skłodowskiej i Os. Kopernika z północnymi dzielnicami Zabrza!  Dużo szybszy i sprawniejszy dojazd mieszkańców z północnych dzielnic Zabrza do Multikina, Aqua Parku (obecnie w budowie), Obi, Makro, czy M1 (z przesiadką)  Trasowanie linii 86 zapewniające lepszą funkcję dowozową dużej części miasta do obiektów handlowych i rozrywkowych (Centrum, Centrum Północ, Os Waryńskiego, Os. MC Sklodowskiej, Os. Kopernika, część dzielnicy Mikulczyce, M1, Makro, BRW, Aqua-Park, Platan)  Trasowanie linii 270 zapewniające więcej funkcji dowozowych niż dotychczas (M1, Pl Słowiański, Os. Nad Kanałem), co w konsekwencji skutkuje wzrostem frekwencji  Zdecydowany wzrost frekwencji w autobusach 14, 83, 86, 270 i 720.  Bardzo dobre skomunikowanie silnie zurbanizowanych okolic ulicy Wolności z przystankami kolejowymi M1 i Północ. Opracował: Marek Zięba20 ZABRZE M1 i ZABRZE PÓŁNOC wariant 2

21 ZABRZE BISKUPICE Opracował: Marek Zięba21

22 Konieczne inwestycje:  Remont urządzeń stacyjnych: peronów, drogi dojścia, oświetlenie  Przystanek obsługiwałby pracowników Kopalni Siltech, Koskowni Jadwiga i mieszkańców Osiedla Młodego Górnika  Przy stacji jest przystanek autobusowy, który byłby obsługiwany przez linie 111 i 280.  Przewidywane potoki na tej stacji nie będą duże, ale z punktu widzenia całościowego tej linii przystanek jest rekomendowany ZABRZE BISKUPICE Opracował: Marek Zięba22

23 BYTOM PLEJADA Opracował: Marek Zięba23

24 BYTOM PLEJADA Opracował: Marek Zięba24

25 Konieczne inwestycje:  Budowa drogi dojazdowej dla linii autobusowej 169, 280 i 750  Budowa dwóch peronów  Przystanek obsługiwałby największe centrum handlowe w Bytomiu - Plejada i Castorama oraz mieszkańców dzielnicy Miechowice 24500 mieszk.  Można namówić CH Plejada do partycypacji w kosztach powstania i / lub utrzymywania przystanku kolejowego zapewniając możliwość reklamowania się na przystanku jak i samo nazewnictwo tego przystanku: Bytom Plejada (w innym wypadku można, ale nie trzeba nazwę zmienić np. na Bytom Miechowice)  Opcjonalnie budowa małego parkingu samochodowego, rowerowego (jest miejsce na taką inwestycję) – Park & Ride BYTOM PLEJADA Opracował: Marek Zięba25

26 BYTOM PLEJADA Opracował: Marek Zięba26

27 Reorganizacja komunikacji autobusowej:  Linia 280 – od Gliwic do ulicy Bytomskiej w Zabrzu bez zmian, następnie przekierowanie na ulicę Ziemską - stację Zabrze Biskupice - Osiedle Młodego Górnika (Kopalnia Siltech) – DK88 –Plejada dworzec – CH Plejada – Energetyków – Racjonalizatorów – Francuska – Frenzla – Felińskiego – Miechowice Pętla. Autobus zatrzymywałby się tylko raz jadąc w jedną stronę zarówno przy stacji Zabrze Biskupice, jak i stacji Bytom Plejada Korzyści:  Pierwsze bezpośrednie połączenie Biskupic i Osiedla Młodego Górnika z CH Plejada i Miechowicami  Znacznie krótsze połączenie Miechowic z Zabrzem  Likwidacja alternatywy dla pociągu z Bytomia do Gliwic  Zwiększenie frekwencji pasażerów zarówno pociągu jak i linii tramwajowej 5 BYTOM PLEJADA Opracował: Marek Zięba27

28 Reorganizacja komunikacji autobusowej:  Linia 169 – Górniki Pętla do ulicy Francuskiej w Bytomiu bez zmian, następnie przekierowanie na ulicę Energetyki – CH Plejada – Plejada dworzec. Korzyści:  Pierwsze bezpośrednie połączenie Górnik, Stolarzowic, Helenki, Rokitnicy z CH Plejada i dworcem kolejowym  Na odcinku Górniki / Rokitnica / Miechowice bardzo wiele linii prowadzi do Bytomia Dw Autobusowego, więc tylko wzrośnie frekwencja na pozostałych liniach BYTOM PLEJADA Opracował: Marek Zięba28

29 Reorganizacja komunikacji autobusowej:  Linia 750 – Bytom Dw. Autobusowy do Karbia bez zmian, następnie przekierowanie na ulicę Frenza – Pl. Szpitalny – Francuska – Racjonalizatorów – Energetyki – CH Plejada – Plejada dworzec. Korzyści:  bezpośrednie połączenie sporej części dzielnicy Miechowice z CH Plejada i dworcem kolejowym  Poniekąd zabranie z Miechowic pasażerów ze starej trasy linii 169 do Bytomia  Pasażerowie jadący dotychczas z Bytomia z Dw. Autobusowego do CH Plejada busem 750 wybiorą znacznie szybszy i wygodniejszy pociąg.  750 nadal jest potrzebny dla mieszkańców okolic ulicy Wrocławskiej i Miechowickiej BYTOM PLEJADA Opracował: Marek Zięba29

30 BYTOM BOBREK I SZOMBIERKI Opracował: Marek Zięba30

31 BYTOM BOBREK Opracował: Marek Zięba31

32 BYTOM SZOMBIERKI Opracował: Marek Zięba32

33 Konieczne inwestycje:  Budowa 4 peronów (2 dla kierunku na Tarnowskie Góry i dwóch na kierunku na Gliwice)  ZEC Bytom S.A. planuje przekształcić Elektrociepłownię Szombierki w dynamiczne centrum kulturalne połączone z pasażem handlowym, centrum kongresowym, powierzchniami wystawienniczymi oraz średniej klasy hotelem. Dodatkowo w tym miejscu znajduje się trasa kolejki wąskotorowej i środek dzielnicy Szombierki, gdzie przy właściwym usytuowaniu linii autobusowej szybko mógłby liczyć na dobrą frekwencję.  W zależności od późniejszych planów ożywienia tej części miasta, jest możliwość zabudowy tam parkingu typu „Park & Ride” BYTOM SZOMBIERKI Opracował: Marek Zięba33

34 BYTOM SZOMBIERKI Opracował: Marek Zięba34

35 Reorganizacja komunikacji autobusowej:  Linia 127 i 227 – kursujące na tej samej trasie w odwrotnych kierunkach powinny nieco wydłużyć swoją trasę zaliczając większą część dzielnicy Szombierki, dojeżdżając do przystanku kolejowego Bytom Szombierki i przyszłościowego centrum kultury, rozrywki i handlu – trasa zmieniałaby się od ulicy Grota- Roweckiego dalej przez – Puszkina – Wróblewskiego (przystanek kolejowy Bytom Szombierki) – Rostkowskiego – Mochnackiego – Karpacka i dalej już Zabrzańską Korzyści:  Zdecydowanie większy obszar ciążenia pozwalający szybko dotrzeć mieszkańcom Łagiewnik i większej części Szombierek do przystanku kolejowego i wyżej wspomnianego planowanego centrum, co w przyszłości zdecydowanie wpłynie na wzrost frekwencji na obu liniach. BYTOM SZOMBIERKI Opracował: Marek Zięba35

36 PROPOZYCJA ODRADZANA ZABRZE PÓŁNOC Opracował: Marek Zięba36

37 Argumenty przeciwko powstaniu przystanku  Bardzo słaba zabudowa (domki jednorodzinne i ogródki działkowe)  Pasażerowie tylko z dzielnicy Mikulczyce nie są wystarczającym uzasadnieniem dla budowy przystanku (ludzie z centrum i południa Zabrza dojadą do Bytomia szybciej tramwajem bezpośrednim, a do Gliwic autobusem lub pociągiem z linii Katowice – Gliwice. To samo ludzie z Grzybowic, Rokitnicy i os. Helenka maja szybszy bezpośredni dojazd do obu miast autobusami. Ponadto w prosty sposób reorganizując jedną z północnych linii autobusowych, np. linię nr 14 zapewniamy mieszkańcom Mikulczyc równie szybki dojazd busem do przystanku kolejowego na nowej lokalizacji przy Alejach Korfantego PROPOZYCJA ODRADZANA STARA LOKALIZACJA ZABRZE PÓŁNOC Opracował: Marek Zięba37

38  Skrócenie czasu podróży  Zmniejszenie kosztów utrzymania komunikacji autobusowej poprzez likwidację linii 850, 286 i ewentualnie w zależności od wariantu 250 lub 86  zwiększenie atrakcyjności (opłacalności), a tym samym zapełnienia przeorganizowanych innych linii autobusowych (np.: 14, 83, 280, 169, 750, 127, 227 i ewentualnie w zależności od wariantu 270,86 i 720)  Wzrost opłacalności i efektywności komunikacji kolejowej  Zdecydowany wzrost satysfakcji pasażera  Wzrost liczby przewiezionych pasażerów (zmniejszenie liczby przejazdów komunikacją indywidualną)  Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnych terenów zlokalizowanych w pobliżu nowych przystanków kolejowych Oczekiwane korzyści zaproponowanych działań Opracował: Marek Zięba38

39 Dziękuję za uwagę i oferuję pomoc w kwestiach szczegółowych Marek Zięba Inżynier transportu E-mail: marek.zieba@onet.plmarek.zieba@onet.pl Tel: 502-060-969 Opracował: Marek Zięba39


Pobierz ppt "Propozycja umiejscowienia przystanków na linii kolejowej Gliwice-Bytom Opracował: Marek Zięba1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google