Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

20-LECIE PODLASKIEGO KLUBU BIZNESU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "20-LECIE PODLASKIEGO KLUBU BIZNESU"— Zapis prezentacji:

1 20-LECIE PODLASKIEGO KLUBU BIZNESU 1994-2014

2 Witamy Parlamentarzystów :
Poseł Robert Tyszkiewicz, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Poseł Barbara Kudrycka Poseł Eugeniusz Czykwin Poseł Krzysztof Jurgiel Poseł Karol Karski Poseł Edmund Borawski Poseł Damian Raczkowski

3 Poseł Tadeusz Iwiński Poseł Dariusz Piontkowski Poseł Jacek Żalek Poseł Jarosław Zieliński Poseł Mariusz Kamiński Poseł Włodzimierz Cimoszewicz Senator Bohdan Paszkowski Senator Tadeusz Arłukowicz

4 Witamy członków Korpusu Konsularnego w Białymstoku:
Aleksander Berebenya, Konsul Generalny Republiki Białorusi w Białymstoku Ewa Moroz Ustymowicz, Konsul Honorowy Rumunii w Białymstoku Andrzej Parafiniuk, Konsul Honorowy Finlandii w Białymstoku Wojciech Strzałkowski, Konsul Honorowy Chorwacji w Białymstoku Janusz Kazberuk, Konsul Honorowy Malty w Białymstoku

5 Wicepremiera Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, Ministra Gospodarki reprezentuje Pan Wiceminister Dariusz Bogdan, którego serdecznie witamy

6 Witamy Duchownych: Jego Ekscelencja Arcybiskup Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej Ksiądz Dariusz Wojtecki, Duszpasterz Przedsiębiorców i Pracodawców Ksiądz Marek Wawreniuk, Duszpasterz Przedsiębiorców i Pracodawców

7 Witamy przedstawicieli władz województwa podlaskiego:
Podlaski Urząd Wojewódzki Maciej Żywno, Wojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski, Wicewojewoda Podlaski Ewa Wojewódko, Dyrektor Generalny PUW w Białymstoku Daniel Szutko, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Nowakowski, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków Zofia Cybulko, Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

8 Urząd Marszałkowski i Sejmik Województwa Podlaskiego:
Jarosław Dworzański, Marszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Walenty Korycki, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Karol Pilecki, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

9 Bogdan Dyjuk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Jan Chojnowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Marek Masalski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Jan Syczewski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Zbigniew Nikitorowicz, Dyrektor Gabinetu Marszałka Daniel Górski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Janina Mironowicz, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

10 Urząd Miejski i Rada Miejska w Białymstoku, Łomży i Suwałkach:
Tadeusz Truskolaski, Prezydent Białegostoku Adam Poliński, Zastępca Prezydenta Białegostoku Andrzej Meyer, Zastępca Prezydenta Białegostoku Renata Przygodzka, Zastępca Prezydenta Białegostoku Aleksander Sosna, Zastępca Prezydenta Białegostoku Włodzimierz Kusak, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kochan, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

11 Kazimierz Dudziński, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Nazaruk, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Karpieszuk, Sekretarz Miasta Białegostoku Anna Daszuta-Zalewska, Dyrektor Parku Naukowo- Technologicznego Tomasz Buczek, Dyrektor Departamentu Strategii I Rozwoju w UM w Białymstoku Janusz Ostrowski, Dyrektor Departamentu Budownictwa i Inwestycji Miejskich Andrzej Ostrowski, Dyrektor Zarządu Mienia Komunalnego

12 Przemysław Tuchliński, Zastępca Dyrektora Departamentu Prezydenta Białegostoku Waldemar Pawłowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz, Radny Rady Miejskiej Białegostoku Marek Chojnowski, Radny Rady Miejskiej Białegostoku Mieczysław Czerniawski, Prezydent Łomży Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk Wiesław Pusz, Starosta Powiatu Białostockiego Iwona Rojcewicz, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku Jacek Lulewicz, Burmistrz Zabłudowa

13 Witamy Przedstawicieli Urzędów Skarbowych:
Maria Suszczyńska, Dyrektor Izby Skarbowej Bożena Karpio, Wicedyrektor Izby Skarbowej Wiesław Klukowski, Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej Barbara Ołdziejewska, Wicedyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej Agnieszka Targońska, Wicedyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej

14 Jarosław Osyda, Wicedyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej Elżbieta Wróblewska, Naczelnik I-go Urzędu Skarbowego Wiesław Kuc, Naczelnik II-go Urzędu Skarbowego Piotr Pawluczenia, Naczelnik Podlaskiego Urzędu Skarbowego

15 Witamy Przedstawicieli Świata Nauki i Kultury:
Prof. dr hab. Jacek Nikliński, Rektor Uniwersytetu Medycznego Prof. dr hab. Lech Chyczewski, Rzecznik Uniwersytetu Medycznego Prof. dr hab. Leonard Etel, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Lech Dzienis, Rektor Politechniki Białostockiej Prof. dr hab. Józef Szabłowski, Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania Prof. dr hab. Hanna Konopka, Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej dr Michał Lisowski, Rektor Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Białymstoku

16 Prof. dr hab. Nina Siemieniuk, Prorektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania Prof. dr hab. Henryk Wnorowski, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Janusz Kłoczko, Okręgowa Izba Lekarska dr n. med. Bogusław Poniatowski, Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz, Uniwersytet w Białymstoku, Białostockie Centrum Onkologii dr Marzena Juczewska, Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii dr Tomasz Filipowski, Zastępca Dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii Andrzej Dyrdał, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury

17 Andrzej Lechowski, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Białymstoku Prof
Andrzej Lechowski, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Białymstoku Prof. dr hab. Jan Stasiewicz, Okręgowa Izba Lekarska Prof. dr hab. Janusz Kłoczko, Okręgowa Izba Lekarska dr Andrzej Gajewski, Okręgowa Izba Lekarska Prof. dr hab. Hanna Gajewska, Uniwersytet Medyczny Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, Uniwersytet w Białymstoku Prof. dr hab. Joanicjusz Nazarko, Politechnika Białostocka Prof. dr hab. Marek Proniewski, Uniwersytet w Białymstoku Prof. dr hab. Jerzy Grygorczuk, Politechnika Białostocka dr Urszula Łapińska, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

18 Witamy Przedstawicieli Służb Mundurowych:
Gen. Sławomir Mierzwa, Podlaski Komendant Wojewódzki Policji Gen. Mirosław Sienkiewicz, Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku Andrzej Ostrowski, Podlaski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej płk. Andrzej Rytwiński, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Wiesław Antoni Stalewski, Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Andrzej Łapiński, Komendant Miejski Policji w Białymstoku

19 Andrzej Sobolewski, Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej Dariusz Sadowski, Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej Janusz Kondrat, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej Jan Trofimiuk, Zastępca Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Kazimierz Kulesza, Zastępca Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Dariusz Muszyński, Naczelnik Urzędu Celnego

20 Witamy Przedstawicieli następujących organizacji:
Robert Żyliński, Dyrektor Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Dariusz Stankiewicz, Urząd Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Płk Józef Kulikowski, Prezes Stowarzyszenia Pomocy „Rubież” Krzysztof Bil Jaruzelski, Przewodniczący RW SLD Lech Magrel, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Marek Aleksiejuk, Okręgowy Inspektor Pracy

21 Józef Mozolewski, Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” Sergiusz Martyniuk, Prezes Firmy „Pronar” Janusz Rasiński, Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Podlaskiego Franciszek Herud, Zastępca Dyrektora Poczty Polskiej Regionu Białystok Władysław Żero, Prezes Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia Cezary Cieślukowski, Przewodniczący Konwentu Stowarzyszenia Euroregion Niemen Edward Kosakowski, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Jacek Orzel, Przedstawiciel Izby Komorników

22 Witamy przedstawicieli organizacji wchodzących w skład Podlaskiego Forum Gospodarczego:
Danuta Kaszyńska, Prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm Klubu Kobiet Biznesu Witold Karczewski, Prezes Izby Przemysłowo- Handlowej, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Zbigniew Lenart, Prezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości Jarosław Stypułkowski, Prezes Zrzeszenia Kupców Producentów i Usługodawców Zygmunt Jakimowicz, Prezes Związku Ochrony Kupców i Pracodawców Maciej Zajkowski, Prezes Łomżyńskiej Izby Przemysłowo - Handlowej Fryderyk Szubzda, Prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Ziemi Sokólskiej

23 Barbara Sarna, Prezes Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów Stanisław Łapiński-Piechota, Okręgowa Izba Architektów Paweł Lawda, Prezes Podlaskiej Izby Turystyki, Oddział Podlaski Rafał Rutkowski, Prezes Podlaskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji Grzegorz Leszczyński, Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej Kazimierz Grygutis, Prezes Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Kazimierz Skalmowski, Dziekan Izby Adwokackiej w Białymstoku

24 Witamy przedstawicieli banków:
Alicja Kalinowska, Dyrektor Oddziału Banku PKO BP w Białymstoku Jerzy Półjanowicz, Dyrektor Oddziału Banku PKO BP w Białymstoku Wojciech Tarasiuk, Dyrektor Oddziału Banku PKO BP w Białymstoku Józef Modzelewski, Dyrektor Oddziału NBP w Białymstoku Mirosława Łysiuk, Dyrektor II Oddziału Banku SBR w Białymstoku

25 Halina Wyrkowska, Dyrektor II Oddziału Banku BGŻ w Białymstoku Izabela Domanowska, Dyrektor Banku Alior w Białymstoku Tadeusz Możejko, Dyrektor I Oddziału Kredyt Bank w Białymstoku Dorota Łapińska, Dyrektor Oddziału Banku PEKAO S.A. w Białymstoku Dariusz Sałaj, Białostocki Oddział NBP Ida Stefanowicz, Białostocki Oddział NBP Mieczysław Pugawko, CRIDO Taxand

26 Witamy Przedstawicieli Mediów:
Władysław Prochowicz, Prezes Radio Białystok S.A Piotr Wąsikowski, Redaktor Naczelny „Kuriera Porannego” Grzegorz Sawicki, Dyrektor TV Białystok Jan Oniszczuk, Redaktor Naczelny TV Białystok Wojciech Kuczyński, Redaktor Naczelny Radia i Telewizji JARD Grzegorz Dąbrowski, Redaktor Naczelny „Gazety Wyborczej” Oddział w Białymstoku Julitta Grzywa, Redaktor Naczelna Radia AKADERA

27 Maryla Pawlak-Żalikowska, Dziennikarz „Kuriera Porannego”
Wojciech Jarmołowicz, Agencja Prasa Podlaska Lech Pilarski, Redaktor Radia Białystok S.A. Artur Gawryluk, Właściciel Białystok Online Joanna Baran, Redaktor Telewizji Polskiej Oddział w Białymstoku Marcin Tomkiel, Dziennikarz Polskiego Radia Białystok

28 Witamy Rodziny, Przyjaciół i Znajomych Członków Podlaskiego Klubu Biznesu:
Hanna i Andrzej Gajewscy Marek i Anna Strzalińscy Elżbieta i Marek Róg Lucyna i Andrzej Dyrdał Janusz Tałuć Ryszard Tur Władysław Pietruk Krystyna Łukaszuk

29 Witamy Członków założycieli Podlaskiego Klubu Biznesu:
Michał Artysiewicz Jakub Półtorzycki Zbigniew Rybiński Jerzy Szajowski Zbigniew Piesowicz Zbigniew Żochowski Mirosław Newel Jarosław Stypułkowski Władysław Wasiński Piotr Laskowski Jarosław Dziemian Andrzej Mierzejewski Tadeusz Backiel Witold Dutko

30 Witamy Osoby pełniące funkcje Prezesów PKB w latach:
Jarosław Dziemian od do Andrzej Mierzejewski od do Lech Pilecki od do Stanisław Rokicki od do Jerzy Kotowski od do Lech Pilecki od do chwili obecnej

31 Witamy Tych, którzy byli Członkami Podlaskiego Klubu Biznesu:
Marcin Rutkowski Roman Grabowski Walenty Pacewicz Maciej Mikoś Agata Ciok Franciszek Turlik Andrzej Żamojda Andrzej Jakubczyk Andrzej Tanajewski Wiesław Zimnoch Kazimierz Figarski Mariusz Raczkowski Marek Sakowicz Tadeusz Klimowicz Marzena Sielicka Anna Ostaszewicz – Wróbel Grzegorz Rykowski Kazimierz Wasilewski Zbigniew Wasiluk Wiktor Siergiej Wojciech Kuryłek Cezary Gólcz Mikołaj Tomulewicz Stanisław Topczewski

32 Andrzej Arefiew Jerzy Szmurło Dariusz Ciszewski Sławomir Lipiński Grzegorz Chwiećko Tadeusz Gołębiewski Stanisław Komosa Jerzy Buraczewski Michał Artysiewicz Tadeusz Garniewski Mikołaj Filipiuk Jakub Półtorzycki Artur Radecki Kazimierz Kulesza Tadeusz Rogucki Jarosław Rudnicki Jerzy Wołkowycki Józef Jaworski Karol Pilecki Paweł Skiepko Stanisław Rokicki Dariusz Baruch Edward Szoka Mariusz Kubacki Kazimierz Żurawski Jan Borawski Mirosław Kuklik Jacek Nazarko Przemysław Kranc Karol Augustyn

33 Stanisław Zadykowicz Stefan Korziński Mikołaj Charkiewicz Janusz Zamora Jacek Rode Mirosław Bujnowski Jerzy Kotowski Piotr Żakowicz Janusz Kazberuk Andrzej Gliński Zbigniew Rybiński Lech Rutkowski Andrzej Schroeder Maria Waśkiewicz Adam Dzięcioł Aleksy Breczko Marek Zalewski Eugeniusz Rafałowski Antoni Czerwiński Waldemar Daniło Sławomir Jasiński Michał Ziniewski Wiktor Sawosz Sylwester Pawłow Jacek Daniluk Konstanty Świerzbiński Zbigniew Ambrożej Jerzy Szajewski Zbigniew Piesowicz Zbigniew Żochowski

34 Mirosław Newel Jarosław Stypułkowski Władysław Wasiński Piotr Laskowski Jarosław Dziemian Andrzej Mierzejewski Jarosław Tarachoń Mieczysław Nalewajko Witold Dutko Tomasz Górzyński Lech Aleksandrowicz Zbigniew Świderski Ryszard Kukiełko Cezary Nazar Mirosław Puciłowski Mikołaj Ciełuszycki Wiesław Tomaszewski Mikołaj Waszczuk Zbigniew Lenczewski Leszek Wiesław Dariusz Prochoruk Bogusław Urbanowski Jacek Bojarczyk Jan Nosowicz Anna Jełmak Andrzej Chomczyk Wojciech Piotrowski Edward Jasińczuk Stefan Żędzian Jerzy Darpeński Czesław Jakubowicz

35 Witamy Członków Rzeczywistych i Wspierających Podlaskiego Klubu Biznesu w chwili obecnej:
Lech Pilecki Jerzy Kindziuk Mirosław Kiszko Anna Krygier Wojciech Kręcisz Antoni Stolarski Wojciech Strzałkowski Ryszard Iwaszkiewicz Stanisław Łuniewski Hubert Kaczyński Jarosław Pietruczuk Dorota Ejsztel Witold Karczewski Andrzej Biruk

36 Adam Galas Adam Byglewski Grzegorz Święcicki Grzegorz Chocian Jan Sawicki Stanisław Zubrzycki Paweł Świderski Irena Raducha Michał Lisowski Jacek Kucharewicz Cezary Breczko Jan Karpiuk Urszula Misiejuk Agata Karpińska Jerzy Cywoniuk Jerzy Siemieńczuk Patryk Palczewski Robert Gogol Leszek Mentel Tomasz Kurciński Łukasz Tołwiński Andrzej Wróblewski Andrzej Konopka Emil Chojnowski Tomasz Kozłowski Anatol Chomczyk Lech Zwolan Elżbieta Szymańska Czesław Piotrowski Lech Lachowski Mariusz Tyszkiewicz

37 Witamy Sponsorów Dzisiejszej Uroczystości:


Pobierz ppt "20-LECIE PODLASKIEGO KLUBU BIZNESU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google