Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działania edukacyjne na rzecz regionalnych kadr gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działania edukacyjne na rzecz regionalnych kadr gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Działania edukacyjne na rzecz regionalnych kadr gospodarki Fundusze europejskie w działalności ZDZ Katowice dr Marcin Jakubowski Kierownik Wydziału Programów Europejskich ZDZ Katowice Katowice, r.

2 Programy przedakcesyjne – realizacja / współrealizacja projektów z zakresu rozwoju zasobów ludzkich z których skorzystało około 21 tys. osób. Europejski Fundusz Społeczny ( ) – realizacja / współrealizacja 29 projektów, z których skorzystało około tys. osób. Europejski Fundusz Społeczny ( ) – realizacja / współrealizacja 64 projektów, z których skorzystało około tys. osób. Inne programy (Leonardo da Vinci, Commenius, Grundvig, Arion, Młodzież, Interreg)

3 Programy przedakcesyjne
m.in.: Inicjatywa II – „Łagodzenie społecznych skutków restrukturyzacji przemysłu górniczego w Polsce” / „Łagodzenie społecznych skutków restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali w Polsce” Rozwój zasobów ludzkich - Szkolenie i Poradnictwo Biznesowe dla Osób Zagrożonych Bezrobociem w województwie śląskim Pomoc dla młodzieży poszukującej pracy 2 Grupy docelowe (m.in.): pracownicy restrukturyzowanych sektorów gospodarki, młodzież wchodząca na rynek pracy Oferowane wsparcie (m.in.): szkolenia staże w miejscu pracy doradztwo biznesowe i zawodowe

4 Europejski Fundusz Społeczny Perspektywa 2004-2006
m.in.: Kwalifikacje kadry kluczem do sukcesu Szkolenie – rozwój – awans Szkolenie kadr MŚP w zakresie wdrażania norm BHP Wyższe kwalifikacje – szersze perspektywy Nowy zawód – nowe możliwości Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw branży elektronicznej Inwestycja w kadry 2 Grupy docelowe (m.in.): pracodawcy i pracownicy sektora MŚP, pracownicy sektorów podlegających restrukturyzacji, pracujące osoby dorosłe. Oferowane wsparcie (m.in.): szkolenia doradztwo biznesowe i zawodowe

5 Europejski Fundusz Społeczny Perspektywa 2007-2013
Nowy zawód (PO KL 8.1.2) Okres realizacji: Beneficjenci: osoby pracujące (zatrudnione w przedsiębiorstwach przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne). Oferowane kursy kierunków w tym m.in.: kierowca kat. C, spawacz MAG/TIG, operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, obsługa suwnic IS, obsługa dźwigów towarowo-osobowych, technolog robót wykończeniowych, murarz – tynkarz, malarz – tapeciarz.

6 Europejski Fundusz Społeczny Perspektywa 2007-2013
Nowy zawód (PO KL 8.1.2) Rezultaty: Zrealizowanych kursów: 126 Liczba osób objętych szkoleniami: 1864 Liczba osób, które ukończyły szkolenia: 1843 Utrzymanie/zmiana/podjęcie pracy: 1778

7 Europejski Fundusz Społeczny Perspektywa 2007-2013
Angielski z polotem! Podnoszenie kompetencji językowych dla spełnienia wymogów Level 4 ICAO przez osoby pracujące ze Śląska (PO KL 8.1.1) Lider: Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o. Okres realizacji: Beneficjenci: osoby dorosłe zatrudnione i/lub zamieszkujące na terenie woj. śląskiego, zainteresowane nabyciem nowych lub uzupełnieniem posiadanych kompetencji w zakresie branżowego języka angielskiego Oferowane kursy - kurs języka angielskiego „Aviation English”

8 Europejski Fundusz Społeczny Perspektywa 2007-2013
Angielski z polotem! Podnoszenie kompetencji językowych dla spełnienia wymogów Level 4 ICAO przez osoby pracujące ze Śląska (PO KL 8.1.1) Lider: Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o. Rezultaty: Zrealizowanych kursów: 38 Liczba osób objętych szkoleniami: 266 Liczba osób, które ukończyły szkolenia: 252 Zwiększenie zdolności komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego (lotniczego): 241

9 Europejski Fundusz Społeczny Perspektywa 2007-2013
Kwalifikacje na miarę czasów (PO KL 8.1.1) Okres realizacji: Beneficjenci: pracujące osoby dorosłe zamieszkałe i/lub pracujące na terenie woj. śląskiego zainteresowane nabyciem nowych lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych Oferowane kursy język angielski / niemiecki ECDL i ECDL Advanced księgowość komputerowa grafika komputerowa i tworzenie stron www komputerowe kosztorysowanie

10 Europejski Fundusz Społeczny Perspektywa 2007-2013
Kwalifikacje na miarę czasów (PO KL 8.1.1) Rezultaty: Zrealizowanych kursów: 75 Liczba osób, które uzyskały certyfikat ECDL: 93 Liczba osób, które podniosły kompetencje językowe: 429

11 Europejski Fundusz Społeczny Perspektywa 2007-2013
Technologie przyszłości – zawody przyszłości (PO KL 8.1.1) Okres realizacji: 2013r. Beneficjenci: pracodawcy i pracownicy mikro, małych i średnich firm działających w sektorze „Przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy” Oferowane kursy Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Projektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCAD

12 Europejski Fundusz Społeczny Perspektywa 2007-2013
- Wsparcie dla chorzowskich mikroprzedsiębiorców - Aktywny mikroprzedsiębiorca (PO KL 8.1.1) Okres realizacji: Beneficjenci: mikroprzedsiębiorcy i ich pracownicy z przedsiębiorstw powstałych dzięki wsparciu PUP w Chorzowie / PUP w Zabrzu Oferowane kursy Księgowość w mikroprzedsiębiorstwach Marketing dla mikroprzedsiębiorstw Kadry i płace w mikroprzedsiębiorstwie Pozyskiwanie funduszy na rozwój mikroprzedsiębiorstwa

13 Europejski Fundusz Społeczny Perspektywa 2007-2013
Słońce do roboty! (PO KL 8.1.1) Okres realizacji: Beneficjenci: mikro, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy z terenu województwa śląskiego Oferowane kursy Monter instalacji solarnych Monter instalacji fotowoltaicznych

14 Europejski Fundusz Społeczny Perspektywa 2007-2013
Inne projekty skierowane do regionalnych kadr gospodarki: NA ZDROWIE - kwalifikacje służby zdrowia najlepszą inwestycją regionu Żywiecczyzna pracuje: lepiej, wydajniej, mądrzej Paszport energetyczny – europejska konieczność Twoje nowe umiejętności Czas dla Mikroprzedsiębiorców! Technologie w zawodach dla Ciebie Nieobcy język obcy Akademia Umiejętności Komputerowych

15 Kompleksowość wsparcia
Staramy się aby oferowane przez nas wsparcie było maksymalnie kompleksowe i odpowiadało na aktualne i rzeczywiste potrzeby naszych klientów Szkolenia miękkie i twarde Poradnictwo zawodowe Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne Pośrednictwo pracy Doradztwo biznesowe Dotacje na rozwój przedsiębiorczości Wymiany młodzieży Staże Praktyki zawodowe Warsztaty dla młodzieży

16 Powszechność i szerokie spektrum odbiorców
osoby pracujące (w tym MŚP) bezrobotni i zagrożeni bezrobociem zagrożeni wykluczeniem społecznym rolnicy i domownicy kobiety młodzież osoby po 45 r.ż. Projekty lokalne (dla jednej instytucji, na terenie jednej gminy lub powiatu) Projekty subregionalne Projekty ogólnowojewódzkie Projekty ogólnokrajowe

17 Ogółem, w ramach 180 projektów realizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach skorzystało około 65 tysięcy osób.

18 Dziękuję za uwagę dr Marcin Jakubowski
Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę dr Marcin Jakubowski Kierownik Wydziału Programów Europejskich ZDZ Katowice


Pobierz ppt "Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działania edukacyjne na rzecz regionalnych kadr gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google