Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katowice, 25.06.2014r. Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dr Marcin Jakubowski Kierownik Wydziału.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katowice, 25.06.2014r. Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dr Marcin Jakubowski Kierownik Wydziału."— Zapis prezentacji:

1 Katowice, 25.06.2014r. Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dr Marcin Jakubowski Kierownik Wydziału Programów Europejskich ZDZ Katowice

2  Programy przedakcesyjne – realizacja / współrealizacja 15 projektów z zakresu rozwoju zasobów ludzkich z których skorzystało około 21 tys. osób.  Europejski Fundusz Społeczny (2004-2006) – realizacja / współrealizacja 29 projektów, z których skorzystało około 19 tys. osób.  Europejski Fundusz Społeczny (2007-2013) – realizacja / współrealizacja 64 projektów, z których skorzystało około 14 tys. osób.  Inne programy (Leonardo da Vinci, Commenius, Grundvig, Arion, Młodzież, Interreg) 2

3 Programy przedakcesyjne 3 m.in.: Inicjatywa II – „Łagodzenie społecznych skutków restrukturyzacji przemysłu górniczego w Polsce” / „Łagodzenie społecznych skutków restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali w Polsce” Rozwój zasobów ludzkich - Szkolenie i Poradnictwo Biznesowe dla Osób Zagrożonych Bezrobociem w województwie śląskim Pomoc dla młodzieży poszukującej pracy - @lternatywa / @lternatywa 2 Grupy docelowe (m.in.): pracownicy restrukturyzowanych sektorów gospodarki, młodzież wchodząca na rynek pracy Oferowane wsparcie (m.in.): -szkolenia - staże w miejscu pracy - doradztwo biznesowe i zawodowe

4 Europejski Fundusz Społeczny Perspektywa 2004-2006 4 m.in.: Kwalifikacje kadry kluczem do sukcesu Szkolenie – rozwój – awans Szkolenie kadr MŚP w zakresie wdrażania norm BHP Wyższe kwalifikacje – szersze perspektywy Nowy zawód – nowe możliwości Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw branży elektronicznej Inwestycja w kadry 2 Grupy docelowe (m.in.): pracodawcy i pracownicy sektora MŚP, pracownicy sektorów podlegających restrukturyzacji, pracujące osoby dorosłe. Oferowane wsparcie (m.in.): -szkolenia - doradztwo biznesowe i zawodowe

5 Europejski Fundusz Społeczny Perspektywa 2007-2013 5 Nowy zawód (PO KL 8.1.2) Okres realizacji: 2009 - 2011 Beneficjenci: osoby pracujące (zatrudnione w przedsiębiorstwach przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne). Oferowane kursy - 30 kierunków w tym m.in.: kierowca kat. C, spawacz MAG/TIG, operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, obsługa suwnic IS, obsługa dźwigów towarowo-osobowych, technolog robót wykończeniowych, murarz – tynkarz, malarz – tapeciarz.

6 Europejski Fundusz Społeczny Perspektywa 2007-2013 6 Nowy zawód (PO KL 8.1.2) Rezultaty: Zrealizowanych kursów: 126 Liczba osób objętych szkoleniami: 1864 Liczba osób, które ukończyły szkolenia: 1843 Utrzymanie/zmiana/podjęcie pracy: 1778

7 Europejski Fundusz Społeczny Perspektywa 2007-2013 7 Angielski z polotem! Podnoszenie kompetencji językowych dla spełnienia wymogów Level 4 ICAO przez osoby pracujące ze Śląska (PO KL 8.1.1) Lider: Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o. Okres realizacji: 2010 - 2011 Beneficjenci: osoby dorosłe zatrudnione i/lub zamieszkujące na terenie woj. śląskiego, zainteresowane nabyciem nowych lub uzupełnieniem posiadanych kompetencji w zakresie branżowego języka angielskiego Oferowane kursy - kurs języka angielskiego „Aviation English”

8 Europejski Fundusz Społeczny Perspektywa 2007-2013 8 Angielski z polotem! Podnoszenie kompetencji językowych dla spełnienia wymogów Level 4 ICAO przez osoby pracujące ze Śląska (PO KL 8.1.1) Lider: Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o. Rezultaty: Zrealizowanych kursów: 38 Liczba osób objętych szkoleniami: 266 Liczba osób, które ukończyły szkolenia: 252 Zwiększenie zdolności komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego (lotniczego): 241

9 Europejski Fundusz Społeczny Perspektywa 2007-2013 9 Kwalifikacje na miarę czasów (PO KL 8.1.1) Okres realizacji: 2010 - 2011 Beneficjenci: pracujące osoby dorosłe zamieszkałe i/lub pracujące na terenie woj. śląskiego zainteresowane nabyciem nowych lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych Oferowane kursy  język angielski / niemiecki  ECDL i ECDL Advanced  księgowość komputerowa  grafika komputerowa i tworzenie stron www  komputerowe kosztorysowanie

10 Europejski Fundusz Społeczny Perspektywa 2007-2013 10 Kwalifikacje na miarę czasów (PO KL 8.1.1) Rezultaty: Zrealizowanych kursów: 75 Liczba osób, które uzyskały certyfikat ECDL: 93 Liczba osób, które podniosły kompetencje językowe: 429

11 Europejski Fundusz Społeczny Perspektywa 2007-2013 11 Technologie przyszłości – zawody przyszłości (PO KL 8.1.1) Okres realizacji: 2013r. Beneficjenci: pracodawcy i pracownicy mikro, małych i średnich firm działających w sektorze „Przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy” Oferowane kursy  Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC  Projektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCAD

12 Europejski Fundusz Społeczny Perspektywa 2007-2013 12 - Wsparcie dla chorzowskich mikroprzedsiębiorców - Aktywny mikroprzedsiębiorca (PO KL 8.1.1) Oferowane kursy  Księgowość w mikroprzedsiębiorstwach  Marketing dla mikroprzedsiębiorstw  Kadry i płace w mikroprzedsiębiorstwie  Pozyskiwanie funduszy na rozwój mikroprzedsiębiorstwa Okres realizacji: 2013 - 2014 Beneficjenci: mikroprzedsiębiorcy i ich pracownicy z przedsiębiorstw powstałych dzięki wsparciu PUP w Chorzowie / PUP w Zabrzu

13 Europejski Fundusz Społeczny Perspektywa 2007-2013 13 Słońce do roboty! (PO KL 8.1.1) Oferowane kursy  Monter instalacji solarnych  Monter instalacji fotowoltaicznych Okres realizacji: 2013 - 2014 Beneficjenci: mikro, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy z terenu województwa śląskiego

14 Europejski Fundusz Społeczny Perspektywa 2007-2013 14 Inne projekty skierowane do regionalnych kadr gospodarki: NA ZDROWIE - kwalifikacje służby zdrowia najlepszą inwestycją regionu Żywiecczyzna pracuje: lepiej, wydajniej, mądrzej Paszport energetyczny – europejska konieczność Twoje nowe umiejętności Czas dla Mikroprzedsiębiorców! Technologie w zawodach dla Ciebie Nieobcy język obcy Akademia Umiejętności Komputerowych

15 Kompleksowość wsparcia 15 Szkolenia miękkie i twarde Poradnictwo zawodowe Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne Pośrednictwo pracy Doradztwo biznesowe Dotacje na rozwój przedsiębiorczości Wymiany młodzieży Staże Praktyki zawodowe Warsztaty dla młodzieży Staramy się aby oferowane przez nas wsparcie było maksymalnie kompleksowe i odpowiadało na aktualne i rzeczywiste potrzeby naszych klientów

16 Powszechność i szerokie spektrum odbiorców 16 osoby pracujące (w tym MŚP) bezrobotni i zagrożeni bezrobociem zagrożeni wykluczeniem społecznym rolnicy i domownicy kobiety młodzież osoby po 45 r.ż. Projekty lokalne (dla jednej instytucji, na terenie jednej gminy lub powiatu) Projekty subregionalne Projekty ogólnowojewódzkie Projekty ogólnokrajowe

17 Ogółem, w ramach 180 projektów realizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach skorzystało około 65 tysięcy osób. 17

18 dr Marcin Jakubowski Kierownik Wydziału Programów Europejskich ZDZ Katowice Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Katowice, 25.06.2014r. Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dr Marcin Jakubowski Kierownik Wydziału."

Podobne prezentacje


Reklamy Google