Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie potrzeb firm w kontekście innowacyjności i inteligentnych specjalizacji Tomasz Szuba: +48 604 179 122 Wrocław.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie potrzeb firm w kontekście innowacyjności i inteligentnych specjalizacji Tomasz Szuba: +48 604 179 122 Wrocław."— Zapis prezentacji:

1 Badanie potrzeb firm w kontekście innowacyjności i inteligentnych specjalizacji Tomasz Szuba: tszuba@worldbank.org +48 604 179 122 Wrocław

2 Plan prezentacji

3 3

4 4 a)przeanalizować potencjał i potrzeby wybranych firm w kontekście innowacyjności i inteligentnych specjalizacji, b)wzmocnić zaufanie między biznesem, instytucjami otoczenia biznesu oraz administracją publiczną, c)przedstawić wnioski dotyczące ewentualnego dopasowania oferty instytucji otoczenia biznesu oraz administracji publicznej do potrzeb firm, d)zapewnić, aby podejmowane w chwili obecnej działania miały charakter stały i były kontynuowane po zakończeniu projektu, e)określić cechy grup docelowych wsparcia publicznego.

5 5 a)1000 rozmów z Prezesami firm w 4 regionach. b)Pre-pilot: R1 Dolny Śląsk. c)Projekt w sumie trwa 18 miesięcy – do końca 2015 r. d)Istotne zapewnienie ciągłości działań po formalnym zakończeniu projektu. e)Wpisanie się w inteligentne specjalizacje. f)250 rozmów w R1. g)70 rozmów odbytych pod nadzorem Banku Światowego. h)Istotny udział IOBów. i)R1 – zakończenie w listopadzie 2014 r.

6 6 Szukamy firm, które/którym: 1.Mają ambicje, aby rozwijać się szybciej i postawić na ekspansję swojej działalności; 2.Są gotowe, chętne oraz zdolne do przeprowadzenia zmian nastawionych na podnoszenie poziomu innowacyjności przy wsparciu władz publicznych oraz instytucji otoczenia biznesu; 3.Mają potencjał do rozwoju, jednak jest on „uśpiony”, 4.Inteligentna specjalizacja; 5.Łańcuch dostaw w innowacjach (innovation supply chain); 6.Wielkość firmy; 7.Zaawansowanie technologiczne; 8.Świadomość potrzeb.

7 1.„Mały biznes jest kręgosłupem naszej gospodarki”: B. Obama (2010) 2.„Nowe firmy to krwiobieg zdrowej gospodarki”: D. Cameron (2013)

8 TEST WIEDZY OGÓLNEJ: PYTANIEABC 1. Jaki % firm w regionie odpowiedzialny jest za tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost przychodów? 1%-6%10%-30%40%-60% 2. Czy zwiększenie liczby start-upów przełożyło się na zwiększenie liczby HGF? TAKNIEBEZ ZNACZENIA 3. Czy zainwestowany 1 EUR lub 1 godzina czasu w tworzenie dodatkowej/nowej firmy to rozwiązanie lepsze/gorsze niż zainwestowanie 1 EUR/1 godziny w ekspansję już istniejącej firmy? LEPSZEGORSZEBEZ ZNACZENIA 4. HGFy to zazwyczaj firmy mające……1-2 lata3-10 lat15-30 lat 5. HGFy występują zwykle w następujących sektorach:ICT, life scienceBudownictwo, żywność 6. Dopasuj liczbę firm zatrudniających poniżej 10 pracowników w gospodarce do grupy krajów: 40%, 20%, 95.6% Grecja, Meksyk, Hiszpania, Portugalia, Włochy Niemcy, Szwajcaria, Nowa Zelandia, UK Polska 7. MSP to zazwyczaj firmy, które nie urosną – przez cały okres swojej egzystencji pozostaną MSP PRAWDAFAŁSZ

9 9 Medical engineering technologies

10 10

11 Chemical engineering 11 Biochemical engineering Cellular egineering Molecular engineering Tissue engineering Biomaterials Biotransport Computer science Neural engineering Electrical engineering Bioinstru- mentation Biomedical imaging Biomedical optics Bioinfor- matics Biomecha- nics Soft tissue mechanics Synthetic biology Biologics Biopharma- ceuticals Synthetic chemistry Drug engineering Pharmaceuti cal tech Pharmaceuti cal analysis Medical imaging Implants Bionics Industrial/ systems Safety engineering Computatio- nal biology Functional genomics Structural genomics Proteomics Pharmacoge nomics Cybernetics Bionics Cloning, synthesis,geno- me editing DNA sequencing Biosensors

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 IOBy: 1.Przeszkolenie wybranej liczby konsultantów/pracowników danego IOB; 2.Przekazanie narzędzia informatycznego do analizy i porównania; 3.Szkolenie trenerów; 4.Potwierdzenie wsparcia Banku Światowego; 5.Referencje. 6.Możliwość umieszczenia logo WB na stronie z informacją o projekcie. 7.Dopasowanie oferty IOBów do potrzeb firm;FIRMY: 1.Doradztwo gospodarcze: motory wzrostu i czynniki blokujące wzrost w firmie; 2.Określenie obszarów do wzmocnienia w firmie; 3.Tworzenie „mapy drogowej” innowacyjności w firmie; 4.Przekazanie narzędzia IT do benchmarku; 5.Lepsze profilowanie polityki innowacyjnej; 6.Budowanie zaufania między biznesem, administracją publiczną oraz instytucjami otoczenia biznesu; 7.Pisemne potwierdzenie udziału firmy w projekcie.

23


Pobierz ppt "Badanie potrzeb firm w kontekście innowacyjności i inteligentnych specjalizacji Tomasz Szuba: +48 604 179 122 Wrocław."

Podobne prezentacje


Reklamy Google