Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. 2."— Zapis prezentacji:

1 INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 Wieloaspektowe działania naprawcze (społeczne, urbanistyczne, ekonomiczne, kulturowe) w obszarach kryzysowych (często w przestrzeni zdegradowanej) odnoszące się do potrzeb życiowych zbiorowości społecznych zamieszkujących bądź użytkujących daną przestrzeń w celu poprawy jakości życia jej mieszkańców. 7

8 8

9 9

10  20 % powierzchni miast to przestrzeń zdegradowana: - dzielnice śródmiejskie (stara zabudowa); - blokowiska (osiedla z wielkiej płyty);  tereny poprzemysłowe (dawne fabryki, magazyny) ;  tereny powojskowe (poligony, koszary);  tereny pokolejowe;  zdegradowane obszary wiejskie (tereny byłych PGR-ów, spółdzielni rolniczych) 10

11 - Podwyższony poziom bezrobocia - Szerszy zasięg ubóstwa - Podwyższony poziom przestępczości - Niski poziom wykształcenia - Niski poziom aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości - Niski poziom aktywności społecznej i kulturowej 11

12  Płaszczyzna społeczna staje się pierwszoplanowa we współczesnym myśleniu o działaniach rewitalizacyjnych (naprawczych)  Modernizacja budynków i przestrzeni to tylko jeden z aspektów działań  Podstawowym obiektem tych działań są ludzie 12

13 Brak specjalistów w zakresie współpracy władz lokalnych z mieszkańcami dotyczącej:  diagnozowania potrzeb społeczności lokalnych,  tworzenia całościowych bądź cząstkowych programów naprawczych,  wykorzystywania zróżnicowanych źródeł ich finansowania (środki lokalne, państwowe, europejskie) 13

14 „ Jednym z najważniejszych zadań finansowanych ze środków UE na lata , będzie rewitalizacja, na związane z nią projekty zarezerwowano już ok mld zł., a kwota ta z pewnością wzrośnie.” E. Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego, r. 14

15 Efekty ekonomiczne: ◦ Wzrost zatrudnienia, redukcja bezrobocia ◦ Aktywizacja zawodowa kategorii szczególnie zagrożonych bezrobociem ◦ Kultura przedsiębiorczości (tworzenie mikrofirm, spółdzielczość socjalna) 15

16 Efekty społeczne: ◦ Tworzenie i odnawianie powiązań społecznych: nieformalnych (np. sąsiedztwo) i sformalizowanych (np. stowarzyszenia, komitety) ◦ Partycypacja obywatelska, reprezentowanie interesów lokalnych (udział we władzach lokalnych) ◦ Wzrost poczucia odpowiedzialności i bezpieczeństwa mieszkańców 16

17 Efekty kulturowe: ◦ Kreowanie i wzmacnianie postaw wspólnej odpowiedzialności za otoczenie ◦ „Przywracanie do życia” niedziałających instytucji (domy kultury, kina, kluby) i tworzenie nowych ◦ Wzrost estetyki otoczenia (centra, tereny zielone) 17

18 18

19 19

20  Slajd 2: Plan restrukturyzacji fragmentu Łodzi www. architektura.info bszar/ pol-PL/ec_1_rewitalizowany_obszar_page.jpg bszar/ pol-PL/ec_1_rewitalizowany_obszar_page.jpg  Slajd 3: projekt restrukturyzacji pałac w Sławaie  Slajd 4: Warszawa Krakowskie Przedmieście  Slajd 5: Efekty rewitalizacji budynku  Slajd 6: Rewitalizacja bloków w Leinefelde ( ) https://encrypted- tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRBt7bsc3yIwAao595DAb0LsgxkBbFGY9uq02opZpWy8Zoqx63TwIU5rtY whttps://encrypted- tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRBt7bsc3yIwAao595DAb0LsgxkBbFGY9uq02opZpWy8Zoqx63TwIU5rtY w  Slajd 8: Rewitalizacja podwórka  Slajd 9: Rewitalizacja podwórka  Slajd 18: Elektrownia Battersea n/ pol-PL/rewitalizacja_londyn_page.jpg n/ pol-PL/rewitalizacja_londyn_page.jpg Slajd 19: Projekt polski – Szczecin 20


Pobierz ppt "INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google