Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

autorski program pracowników

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "autorski program pracowników"— Zapis prezentacji:

1 autorski program pracowników
6 autorski program pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu, skierowany do rodziców i opiekunów dzieci pięcioletnich

2 CELE PROGRAMU podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych, przekonanie ich o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i środowisku szkolnym oraz zainteresowanie zdrowiem własnych dzieci i czynnikami wpływającymi na jego zachowanie.

3 w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie własne
Edukacja zdrowotna jest to proces, w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i społeczności, w której żyją. T. Williams

4 Wychowanie przedszkolne
Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej Wychowanie przedszkolne jednym z celów jest troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; treści edukacji zdrowotnej występują w wielu obszarach wychowania przedszkolnego a szczególnie w obszarze 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

5 sformułowano wymagania szczegółowe
Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej Wychowanie przedszkolne sformułowano wymagania szczegółowe Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 1) dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia; 2) dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne; 3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo; 4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej zalecane warunki i sposób realizacji Ze względu na dobro dzieci, należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z rodzicami.

6 Dziecko kontynuuje naukę w klasie II
Rok urodzenia dziecka Rok szkolny /2010 Rok szkolny /2011 Rok szkolny /2012 Rok szkolny /2013 ROCZNIK Dziecko ma prawo do wychowania przedszkolnego Dziecko po przedszkolu może realizować na wniosek rodzica obowiązek szkolny Dziecko kontynuuje naukę w klasie II Dziecko kontynuuje naukę w klasie III Dziecko realizuje obowiązek przedszkolny Dziecko rozpoczyna naukę w szkole, w klasie I Dziecko kontynuuje naukę w klasie II ROCZNIK Dziecko, realizuje obowiązek przedszkolny Dziecko rozpoczyna naukę w szkole, w klasie I ROCZNIK Dziecko, jako pięciolatek realizuje wprowadzony OBOWIĄZEK PRZEDSZKOLNY Dziecko, jako sześciolatek realizuje OBOWIĄZEK SZKOLNY

7 Przykładowy WNIOSEK O PRZYJĘCIE do klasy pierwszej SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr …… w ……………………… gmina……………….. Proszę o przyjęcie mojej/mojego córki/syna w roku szkolnym 2009/2010 do klasy pierwszej SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr …… w ……………………… Dane osobowe dziecka: Nazwisko:…………………....Imiona:……………………………………………………... Data i miejsce urodzenia: dzień………..miesiąc…………rok…………………… w………………………….woj. ……………………………..kraj………………..………… PESEL:…………………………………………………………………………………..……. Imiona rodziców:……………………………………………………………………….……. Adres stałego zameldowania: kod pocztowy……………………………………..… miejscowość…………………………….ulica i nr domu………………… woj…………………tel. domowy……………………tel. kom……………………………... …………………………………………………………………………………….……. Adres do korespondencji:……………………..………………………………………………….………. Dodatkowe informacje dotyczące dzieci urodzonych w roku 2003: Czy dziecko realizowało, jako pięciolatek, wychowanie przedszkolne ? TAK / NIE* Jeśli tak, to proszę podać adres placówki……………………………………………………………………………………… Jeżeli nie, to proszę o załączenie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej . Czy dziecko będzie korzystało z opieki świetlicowej? TAK / NIE* Jeśli, tak to w jakich godzinach……………………………….. Czy będzie korzystało z oferowanego przez szkołę wyżywienia? TAK / NIE* Podpis rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………………………………….. * Niepotrzebne skreślić

8 Diagnoza przedszkolna
Zadaniem nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego jest prowadzenie obserwacji mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Zadaniem nauczycieli jest także przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej (oceny stanu gotowości szkolnej dziecka) w roku szkolnym poprzedzającym termin rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole

9 Program „Moje dziecko idzie do szkoły” porusza zagadnienia:
prawidłowego żywienia, wymogów sanitarnych przy przygotowywaniu i spożywaniu posiłków, zapobiegania nadwadze i otyłości, higieny jamy ustnej, prawidłowej postawy dziecka, ochrony wzroku, skutków biernego palenia, dobrodziejstwa szczepień ochronnych, wad wymowy, bezpieczeństwa dziecka w drodze do i ze szkoły, w domu i w szkole, zdrowia psychicznego dziecka.

10

11 Zasady prawidłowego siedzenia
A – stopy w butach płasko spoczywają na podłodze, B – tylna część podudzia nie powinna dotykać krawędzi siedziska, C – przednia krawędź siedziska nie może wywierać ucisku na uda, D – między górną powierzchnią uda a dolną powierzchnią płyty stołu powinna być zachowana przestrzeń niezbędna do swobodnego ruchu nóg, E- wysokość stołu należy dobrać tak, aby łokcie przy kończynie górnej zgiętej pod kątem prostym, leżały na poziomie górnej krawędzi płyty lub nieco poniżej, F – oparcie krzesła powinno podpierać kręgosłup w okolicy lędźwiowej oraz poniżej łopatek.

12 SKUTKI KORZYSTANIA Z UMEBLOWANIA NIEDOSTOSOWANEGO DO WYMAGAŃ ERGONOMII – POGŁĘBIENIE LUB NABYCIE WAD POSTAWY Skoliozy (boczne skrzywienia kręgosłupa), Plecy płaskie (zmniejszone wygięcia krzywizny kręgosłupa, opadające barki), Plecy okrągłe (głowa pochylona do przodu, zwiotczałe mięśnie grzbietu, przykurczone mięśnie piersiowe, odstające łopatki), Szpotawość kolan (rozciągnięcie mięśni i więzadeł zewnętrznej strony kończyny przy jednoczesnym przykurczu mięśni wewnętrznej strony kończyny), Koślawość kolan (skrzywienie kości udowej i piszczelowej, rozciągnięcie mięśni wewnętrznej strony kończyny dolnej przy jednoczesnym przykurczu mięśni zewnętrznej strony kończyny dolnej)

13 Prawidłowy rozwój dziecka zależy również od postawy rodziców wobec dziecka, wobec jego zalet i wad i jego nowych obowiązków związanych z rozpoczęciem edukacji w szkole…. W związku z tym: okaż często, (jak tylko to możliwe), miłość, wyrozumiałość i uznanie pomóż w wywiązywaniu się dziecka z obowiązków szkolnych, jednak nie zastępuj i nie wyręczaj go. chcąc ułatwić dziecku wywiązanie się z tych szkolnych obowiązków w harmonii ze zdrowiem planuj każdy dzień tak, aby miało ono czas na różne czynności np.: · pracę - odrabianie lekcji i zajęcia dodatkowe, · zabawę - najwłaściwiej ruch na świeżym powietrzu, · posiłki - pełnowartościowe, świeże i zjedzone bez pośpiechu, · zabiegi higieniczne - mycie rąk, zębów, wieczorna kąpiel całego ciała, · sen - im dziecko młodsze potrzebuje więcej snu (w tym okresie wiekowym najmniej 9 – 10 godzin)

14 .. serdecznie zapraszamy do udziału w programie
Drodzy rodzice! Dobry start szkolny ma zasadnicze znaczenie dla dalszego rozwoju i edukacji dziecka. Dlatego aby towarzyszyć dziecku w kolejnym ważnym kroku i wspierać je w tej drodze .. .. serdecznie zapraszamy do udziału w programie ŹRÓDŁO: wsse-poznan.pl


Pobierz ppt "autorski program pracowników"

Podobne prezentacje


Reklamy Google