Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Kiedy ś mieje si ę dziecko, ś mieje si ę ca ł y ś wiat” Janusz Korczak Prawa Dziecka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Kiedy ś mieje si ę dziecko, ś mieje si ę ca ł y ś wiat” Janusz Korczak Prawa Dziecka."— Zapis prezentacji:

1 „Kiedy ś mieje si ę dziecko, ś mieje si ę ca ł y ś wiat” Janusz Korczak Prawa Dziecka

2 www.sp2.laziska.pl Każde dziecko na świecie wygląda inaczej. Ma inne pomysły, doświadczenia, obyczaje i zdolności. Każde dziecko należy do wielkiej ludzkiej rodziny, wzbogaca ją swoimi zdolnościami.

3 Konwencja to umowa między państwami. Konwencja to umowa między państwami. Rząd ma obowiązek zagwarantować, że zawarte w konwencji postanowienia będą przestrzegane. Rząd ma obowiązek zagwarantować, że zawarte w konwencji postanowienia będą przestrzegane. Konwencja ma zapewnić dzieciom wszystko to co jest potrzebne dla ich bezpieczeństwa, zdrowia, rozwoju i nauki. Konwencja ma zapewnić dzieciom wszystko to co jest potrzebne dla ich bezpieczeństwa, zdrowia, rozwoju i nauki.

4 www.sp2.laziska.pl Ratyfikując, czyli przyjmując konwencję Państwo składa obietnicę, że będzie zachowywać jej postanowienia. Dlaczego potrzebna jest osobna Konwencja Praw Dziecka? Jest potrzebna, aby podkreślić, że ludzie mają równe prawa, i że każdy człowiek powinien je szanować.

5 www.sp2.laziska.pl Prawo jest pojęciem abstrakcyjnym. To, że masz jakieś prawo oznacza, że możesz robić pewne rzeczy, a inne osoby mają obowiązek postępować tak, abyś Ty mógł żyć szczęśliwie, zdrowo i bezpiecznie. Oczywiście inni mają te same prawa, a Ty musisz je szanować. Prawa zapewniają każdemu człowiekowi równe szanse w dążeniu do celu. Wszystkie dzieci mają te same prawa. Prawa wszystkich są jednakowo ważne. Co to znaczy mieć prawo?

6 www.sp2.laziska.pl Dlaczego prawa są ważne? Gdy ludzie wzajemnie szanują swoje prawa budują lepszy i spokojniejszy świat.

7 Konwencję sformułowano kierując się następującymi zasadami: www.sp2.laziska.pl zasadą dobra dziecka zasadą równości zasadą poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców zasadą pomocy państwa

8 Niech się wreszcie każdy dowie I rozpowie w świecie całym, Że dziecko to także człowiek, Tyle, że jeszcze mały. www.sp2.laziska.pl

9 Dlatego ludzie uczeni, Którym za to należą się brawa Chcąc wielu dzieci los odmienić, Spisali dla was mądre prawa. Więc je na co dzień i od święta Spróbujcie dobrze zapamiętać: www.sp2.laziska.pl

10

11 oznacza, że bicie, znęcanie, okrutne i poniżające traktowanie, są niedopuszczalne i karalne

12 www.sp2.laziska.pl

13 MAM PRAWO POWIEDZIEĆ NIE www.sp2.laziska.pl Rysunek wykonała: Jesika kl.1b

14 MAM PRAWO WYGRYWAĆ I PRZEGRYWAĆ www.sp2.laziska.pl Rysunek wykonała: Martyna kl.1b

15 MAM PRAWO DO SZCZĘŚCIA www.sp2.laziska.pl Rysunek wykonała: Oliwia kl.1c

16 www.sp2.laziska.pl Oznacza, że nikogo nie wolno pozbawić życia, a dorośli muszą stworzyć dziecku warunki do prawidłowego rozwoju.

17 MAM PRAWO DO PODZIWIANIA PRZYRODY www.sp2.laziska.pl Rysunek wykonała: Tosia kl.1a Rysunek wykonała: Ola kl.1a

18 MAM PRAWO DO ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ Rysunek wykonał: Paweł kl.1c Rysunek wykonał: Oskar kl.2a www.sp2.laziska.pl

19

20 Szkoła ma służyć dziecku, tworząc warunki jego rozwoju fizycznego, intelektualnego i duchowego. Szkoła ma obowiązek dbać o zaspokajanie indywidualnych potrzeb dziecka.

21 www.sp2.laziska.pl Do czego uczeń ma prawo w szkole Do pełnego bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego. Do poszanowania godności – niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdzie. Do praw i wolności osobistych gwarantowanych przez Konwencję o Prawach Dziecka. Do planu nauczania i wymagań dostosowanych do możliwości młodego organizmu. Do przyjaznego nauczyciela (wychowawcy) nastawionego nie na represje, lecz na pomoc w rozwiązywaniu problemów. Do obiektywnej informacji i sprawiedliwej oceny uwzględniającej zarówno stan wiedzy, jak i umiejętności oraz starania. Do wychowania nie narzucającego żadnego światopoglądu politycznego, społecznego i religijnego. Do pomocy w nauce, do pomocy psychologiczno- -pedagogicznej.

22 MAM PRAWO PRZYNALEŻNOŚCI DO STOWARZYSZEŃ www.sp2.laziska.pl Rysunek wykonała: Julia kl.1c

23 www.sp2.laziska.pl Co może zrobić uczeń kiedy jego prawa są łamane? Najlepiej jest, jeśli konflikt rozwiązywany jest na terenie szkoły. W szkole uczeń może poprosić o pomoc :  Wychowawcę klasy.  Innego nauczyciela, którego darzy zaufaniem.  Pedagoga szkolnego.  Samorząd Uczniowski  Dyrektora szkoły.  Rodziców.

24 www.sp2.laziska.pl Jeśli problemu nie udało się rozwiązać na terenie szkoły i są to sprawy dla ucznia ważne, warto interweniować dalej. Poza szkołą uczeń może zwrócić się do :  Organizacji pozarządowych – są to różne stowarzyszenia i fundacje, wiele z nich pomaga dzieciom. Do najbardziej znanych należy Komitet Ochrony Praw Dziecka.  Naczelnego Sądu Administracyjnego /w imieniu ucznia występuje rodzic/ lub Kuratorium Oświaty. Co może zrobić uczeń kiedy jego prawa są łamane?

25 www.sp2.laziska.pl

26 Oznacza, że nikomu nie wolno zabrać dziecka od rodziców, chyba że z bardzo ważnych powodów; gdyby zdarzyło się, że rodzice będą osobno, dziecko ma prawo do kontaktów z obojgiem rodziców

27 www.sp2.laziska.pl

28 Oznacza, że dziecko może dysponować własnymi rzeczami, ma prawo do tajemnicy korespondencji, nikomu nie wolno bez bardzo ważnych powodów wkraczać w jego sprawy osobiste i rodzinne.

29 MAM PRAWO DO SPOKOJNEGO ODPOCZYNKU www.sp2.laziska.pl Rysunek wykonała: Wiktoria kl.1a

30 www.sp2.laziska.pl

31 Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa. www.sp2.laziska.pl

32 Tak się tu w wierszu poukładały, Prawa dla dzieci na całym świecie, Byście w potrzebie z nich korzystały Najlepiej jak umiecie. www.sp2.laziska.pl

33 Dziękuję Prezentację opracowała mgr Anna Niedzielska


Pobierz ppt "„Kiedy ś mieje si ę dziecko, ś mieje si ę ca ł y ś wiat” Janusz Korczak Prawa Dziecka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google