Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” Janusz Korczak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” Janusz Korczak"— Zapis prezentacji:

1 „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” Janusz Korczak
Prawa Dziecka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” Janusz Korczak

2 Każde dziecko na świecie wygląda inaczej.
Ma inne pomysły, doświadczenia, obyczaje i zdolności. Każde dziecko należy do wielkiej ludzkiej rodziny, wzbogaca ją swoimi zdolnościami.

3 Co to jest konwencja? Konwencja to umowa między państwami.
Rząd ma obowiązek zagwarantować, że zawarte w konwencji postanowienia będą przestrzegane. Konwencja ma zapewnić dzieciom wszystko to co jest potrzebne dla ich bezpieczeństwa, zdrowia, rozwoju i nauki.

4 Dlaczego potrzebna jest osobna Konwencja Praw Dziecka?
Ratyfikując, czyli przyjmując konwencję Państwo składa obietnicę, że będzie zachowywać jej postanowienia. Dlaczego potrzebna jest osobna Konwencja Praw Dziecka? Jest potrzebna, aby podkreślić, że ludzie mają równe prawa, i że każdy człowiek powinien je szanować.

5 Prawo jest pojęciem abstrakcyjnym. To, że masz jakieś prawo oznacza,
Co to znaczy mieć prawo? Prawo jest pojęciem abstrakcyjnym. To, że masz jakieś prawo oznacza, że możesz robić pewne rzeczy, a inne osoby mają obowiązek postępować tak, abyś Ty mógł żyć szczęśliwie, zdrowo i bezpiecznie. Oczywiście inni mają te same prawa, a Ty musisz je szanować. Prawa zapewniają każdemu człowiekowi równe szanse w dążeniu do celu. Wszystkie dzieci mają te same prawa . Prawa wszystkich są jednakowo ważne.

6 Dlaczego prawa są ważne?
Gdy ludzie wzajemnie szanują swoje prawa budują lepszy i spokojniejszy świat.

7 Konwencję sformułowano kierując się następującymi zasadami:
zasadą dobra dziecka  zasadą równości zasadą poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców zasadą pomocy państwa

8 Niech się wreszcie każdy dowie  I rozpowie w świecie całym,  Że dziecko to także człowiek,  Tyle, że jeszcze mały. 

9 Dlatego ludzie uczeni,  Którym za to należą się brawa  Chcąc wielu dzieci los odmienić,  Spisali dla was mądre prawa.  Więc je na co dzień i od święta  Spróbujcie dobrze zapamiętać: 

10 PRAWO DO ŻYCIA BEZ PRZEMOCY I PONIŻANIA PRAWO DO ŻYCIA BEZ PRZEMOCY I PONIŻANIA

11 oznacza, że bicie, znęcanie, okrutne i poniżające traktowanie, są niedopuszczalne i karalne

12 PRAWO DO ŻYCIA BEZ PRZEMOCY I PONIŻANIA

13 MAM PRAWO POWIEDZIEĆ NIE
Rysunek wykonała: Jesika kl.1b

14 MAM PRAWO WYGRYWAĆ I PRZEGRYWAĆ
Rysunek wykonała: Martyna kl.1b

15 MAM PRAWO DO SZCZĘŚCIA Rysunek wykonała: Oliwia kl.1c

16 PRAWO DO ŻYCIA I ROZWOJU
Oznacza, że nikogo nie wolno pozbawić życia, a dorośli muszą stworzyć dziecku warunki do prawidłowego rozwoju.

17 MAM PRAWO DO PODZIWIANIA PRZYRODY
Rysunek wykonała: Tosia kl.1a Rysunek wykonała: Ola kl.1a

18 MAM PRAWO DO ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ
Rysunek wykonał: Paweł kl.1c Rysunek wykonał: Oskar kl.2a

19 PRAWO DO NAUKI

20 Szkoła ma służyć dziecku,
tworząc warunki jego rozwoju fizycznego, intelektualnego i duchowego. Szkoła ma obowiązek dbać o zaspokajanie indywidualnych potrzeb dziecka.

21 Do czego uczeń ma prawo w szkole
Do pełnego bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego. Do poszanowania godności – niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdzie. Do praw i wolności osobistych gwarantowanych przez Konwencję o Prawach Dziecka. Do planu nauczania i wymagań dostosowanych do możliwości młodego organizmu. Do przyjaznego nauczyciela (wychowawcy) nastawionego nie na represje, lecz na pomoc w rozwiązywaniu problemów. Do obiektywnej informacji i sprawiedliwej oceny uwzględniającej zarówno stan wiedzy, jak i umiejętności oraz starania. Do wychowania nie narzucającego żadnego światopoglądu politycznego, społecznego i religijnego. Do pomocy w nauce, do pomocy psychologiczno- -pedagogicznej.

22 MAM PRAWO PRZYNALEŻNOŚCI DO STOWARZYSZEŃ
Rysunek wykonała: Julia kl.1c

23 kiedy jego prawa są łamane?
Co może zrobić uczeń kiedy jego prawa są łamane? Najlepiej jest, jeśli konflikt rozwiązywany jest na terenie szkoły.    W szkole uczeń może poprosić o pomoc : Wychowawcę klasy. Innego nauczyciela, którego darzy zaufaniem. Pedagoga szkolnego. Samorząd Uczniowski Dyrektora szkoły. Rodziców. 

24 kiedy jego prawa są łamane?
Co może zrobić uczeń kiedy jego prawa są łamane? Jeśli problemu nie udało się rozwiązać na terenie szkoły i są to sprawy dla ucznia ważne, warto interweniować dalej.    Poza szkołą uczeń może zwrócić się do :  Organizacji pozarządowych – są to różne stowarzyszenia i fundacje, wiele z nich pomaga dzieciom. Do najbardziej znanych należy Komitet Ochrony Praw Dziecka.  Naczelnego Sądu Administracyjnego /w imieniu ucznia występuje rodzic/ lub Kuratorium Oświaty.

25 PRAWO DO WYCHOWANIA W RODZINIE

26 Oznacza, że nikomu nie wolno zabrać dziecka od rodziców, chyba że z bardzo ważnych powodów; gdyby zdarzyło się, że rodzice będą osobno, dziecko ma prawo do kontaktów z obojgiem rodziców

27 PRAWO DO PRYWATNOŚCI

28 Oznacza, że dziecko może dysponować własnymi rzeczami,
ma prawo do tajemnicy korespondencji, nikomu nie wolno bez bardzo ważnych powodów wkraczać w jego sprawy osobiste i rodzinne.

29 MAM PRAWO DO SPOKOJNEGO ODPOCZYNKU
Rysunek wykonała: Wiktoria kl.1a

30 PRAWO DO POSZANOWANIA TWOJEJ ODMIENNOŚCI

31 Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,  A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.   

32 Tak się tu w wierszu poukładały, Prawa dla dzieci na całym świecie, Byście w potrzebie z nich korzystały Najlepiej jak umiecie.

33 Dziękuję Prezentację opracowała mgr Anna Niedzielska


Pobierz ppt "„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” Janusz Korczak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google