Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

kryteria zaliczenia projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "kryteria zaliczenia projektu"— Zapis prezentacji:

1 kryteria zaliczenia projektu
mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W UE

2 PROJEKT - Obszary tematyczne
Relacje UE z Rosją. Gazociąg Północny a sprawa polska. Sojusz militarny UE i NATO (własna opinia, wnioski) Jakie znaczenie dla procesu integracji miał udział Polski w konflikcie irackim? Rola Unii Europejskiej w Arabskiej Rewolucji (własna opinia, wnioski) "Przywództwo" niemiecko-francuskie UE a kwestia bezpieczeństwa (własna opinia, wnioski) Relacje EWG z UW w czasie tzw. Zimnej Wojny. Misje pokojowe UE (ale ich efekty, kontrowersje a nie opis ich!)

3 Wpływ na zaliczenie projektu będą miały takie elementy jak:
udział studenta w konsultacjach na AFD (co najmniej 2 x w semestrze), treść referatu, ocena umiejętności samodzielnej pracy, ogólne wiadomości nabyte podczas realizacji projektu, sumienność, terminowość zgodność treści projektu z jego tytułem sposób wnioskowania.

4 Etapy sprawdzania projektu:
1. Antyplagiat. Jeśli jest plagiat– nie sprawdzam dalej. 2. Wymagania formalne – edycja, części składowe, przypisy itp. Jeśli nie spełnia – nie sprawdzam dalej. 3. Merytoryka. Jeśli błędy – NIEZALICZONY.

5 Składowe zaliczenia projektu:
AFD: co najmniej 2 wpisy w semestrze (przed terminem oddania pracy) Zakładamy własny folder z imieniem i nazwiskiem TYLKO W NIM UMIESZCZAMY: pierwszy wpis najpóźniej do – temat projektu drugi wpis najpóźniej do – spis treści lub bibliografia

6 Termin oddania gotowego projektu:
Wersja elektroniczna - przesłana na adres Nieoddanie projektu do tego dnia skutkuje oceną niedostateczną w pierwszym terminie. plagiat dyskwalifikuje pracę i skutkuje rozpoczęciem procedury DYSCYPLINARNEJ!!!!!

7 Zasady pisania projektu:
1. Treść zgodna z tytułem 2. Podział projektu na części (patrz: wzór) - numerujemy JEDYNIE rozdziały i podrozdziały. Wstępu, zakończenia, wykazu literatury i streszczenia już NIE. 3. Merytoryka! 4. Projekt nie może być czysto opisowy. Nie może składać się z samych wypunktowań! Ma zwierać wnioski autora, jego przemyślenia związane z tematem.

8 Wymagania edytorskie:
Numeracja stron – automatyczna. Pierwszą stroną pracy jest strona tytułowa i od niej należy zacząć numerowanie, ale nie umieszczać na niej numeru strony. Automatyczny spis treści. Czcionka tekstu – Times New Roman, rozmiar 12 pkt., grubość normalna. Odstępy między wierszami – 1,5 (interlinia). Tekst justowany obustronnie.

9 Wymagania edytorskie:
Wyliczenia w tekście –automatyczne wypunktowanie lub numerowanie. Marginesy 2,5 cm. co najmniej 1 przypis na jedną stronę tekstu projektu - średnio, czyli jeśli 5 stron tekstu to w całym projekcie 5 przypisów (czcionka Times New Roman, 10 pkt., interlinia 1 pkt.) Objętość projektu: ZNAKÓW ZE SPACJAMI

10 Układ projektu: Strona 1 - strona tytułowa pracy (patrz WZÓR)
Strona 2 - spis treści Kolejne strony: wprowadzenie – cel pracy treść projektu podzielona na krótkie rozdziały Zakończenie – podsumowanie, własne wnioski 3-5 zdań Bibliografia – czyli wykaz literatury, z której korzystał student przy pisaniu projektu Streszczenie – do 5 zdań

11 PRZYPISY do: Książki, np.:
D. Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000, s Artykułu w czasopiśmie, np.:   S.T. Wierzchoń, Systemy rozpoznawania, Informatyka, nr 12/1999, s Strony internetowej (konieczne jest podanie daty użycia strony), np.:

12 Przypis po przypisie do tego samego źródła:
D. Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000, s Tamże, s. 54.

13 CYTATY W PRACY:

14 Przypisywanie sobie cudzych wypowiedzi, fragmentów prac itp
Przypisywanie sobie cudzych wypowiedzi, fragmentów prac itp. jest PLAGIATEM!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nie korzystać ze stron typu: Wikipedia sciaga.pl zgapa.pl itp.

15 Polecane strony internetowe

16 Bibliografia: Wydawnictwa zwarte, np.:
Wydawnictwa zwarte, np.: Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000. Artykuł w czasopiśmie, np.:  Wierzchoń S.T., Systemy rozpoznawania, Informatyka, nr 12/1999, s Strona internetowa:

17 Inne niezbędne informacje
Konsultacje - Poniedziałki - w weekendy po mailowym uzgodnieniu w zależności od potrzeb Studentów mail: mail TYLKOdo projektów: Telefon do Katedry


Pobierz ppt "kryteria zaliczenia projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google