Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRYTERIA ZALICZENIA PROJEKTU mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRYTERIA ZALICZENIA PROJEKTU mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W UE."— Zapis prezentacji:

1 KRYTERIA ZALICZENIA PROJEKTU mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W UE

2 PROJEKT - Obszary tematyczne  Relacje UE z Rosją.  Gazociąg Północny a sprawa polska.  Sojusz militarny UE i NATO (własna opinia, wnioski)  Jakie znaczenie dla procesu integracji miał udział Polski w konflikcie irackim?  Rola Unii Europejskiej w Arabskiej Rewolucji (własna opinia, wnioski)  "Przywództwo" niemiecko-francuskie UE a kwestia bezpieczeństwa (własna opinia, wnioski)  Relacje EWG z UW w czasie tzw. Zimnej Wojny.  Misje pokojowe UE (ale ich efekty, kontrowersje a nie opis ich!)

3 Zaliczenie projektu Wpływ na zaliczenie projektu będą miały takie elementy jak:  udział studenta w konsultacjach na AFD (co najmniej 2 x w semestrze),  treść referatu,  ocena umiejętności samodzielnej pracy,  ogólne wiadomości nabyte podczas realizacji projektu,  sumienność, terminowość  zgodność treści projektu z jego tytułem  sposób wnioskowania.

4 Etapy sprawdzania projektu:  1. Antyplagiat.  Jeśli jest plagiat– nie sprawdzam dalej.  2. Wymagania formalne – edycja, części składowe, przypisy itp.  Jeśli nie spełnia – nie sprawdzam dalej.  3. Merytoryka.  Jeśli błędy – NIEZALICZONY.

5 Składowe zaliczenia projektu: AFD: co najmniej 2 wpisy w semestrze (przed terminem oddania pracy)  Zakładamy własny folder z imieniem i nazwiskiem  TYLKO W NIM UMIESZCZAMY:  pierwszy wpis najpóźniej do 10.03.2013 – temat projektu  drugi wpis najpóźniej do 28.03.2013 – spis treści lub bibliografia

6 Termin oddania gotowego projektu: 30.05.2013 r.  Wersja elektroniczna - przesłana na adres wolska.eva@gmail.com  Nieoddanie projektu do tego dnia skutkuje oceną niedostateczną w pierwszym terminie.  plagiat dyskwalifikuje pracę i skutkuje rozpoczęciem procedury DYSCYPLINARNEJ!!!!!

7 Zasady pisania projektu:  1. Treść zgodna z tytułem  2. Podział projektu na części (patrz: wzór)  - numerujemy JEDYNIE rozdziały i podrozdziały. Wstępu, zakończenia, wykazu literatury i streszczenia już NIE.  3. Merytoryka!  4. Projekt nie może być czysto opisowy.  Nie może składać się z samych wypunktowań!  Ma zwierać wnioski autora, jego przemyślenia związane z tematem.

8 Wymagania edytorskie:  Numeracja stron – automatyczna.  Pierwszą stroną pracy jest strona tytułowa i od niej należy zacząć numerowanie, ale nie umieszczać na niej numeru strony.  Automatyczny spis treści.  Czcionka tekstu – Times New Roman, rozmiar 12 pkt., grubość normalna.  Odstępy między wierszami – 1,5 (interlinia).  Tekst justowany obustronnie.

9 Wymagania edytorskie:  Wyliczenia w tekście –automatyczne wypunktowanie lub numerowanie.  Marginesy 2,5 cm.  co najmniej 1 przypis na jedną stronę tekstu projektu - średnio, czyli jeśli 5 stron tekstu to w całym projekcie 5 przypisów (c zcionka Times New Roman, 10 pkt., interlinia 1 pkt.)  Objętość projektu: 8000 - 10000 ZNAKÓW ZE SPACJAMI

10 Układ projektu:  Strona 1 - strona tytułowa pracy (patrz WZÓR)  Strona 2 - spis treści  Kolejne strony:  wprowadzenie – cel pracy  treść projektu podzielona na krótkie rozdziały  Zakończenie – podsumowanie, własne wnioski 3-5 zdań  Bibliografia – czyli wykaz literatury, z której korzystał student przy pisaniu projektu  Streszczenie – do 5 zdań

11 PRZYPISY do:  Książki, np.: D. Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000, s. 68-72.  Artykułu w czasopiśmie, np.: S.T. Wierzchoń, Systemy rozpoznawania, Informatyka, nr 12/1999, s. 33-39.  Strony internetowej (konieczne jest podanie daty użycia strony), np.: http://www.ie.lodz.pl/dokumenty.asp, 15.05.04.

12  Przypis po przypisie do tego samego źródła: 1. D. Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000, s. 68-72. 2. Tamże, s. 54.

13 CYTATY W PRACY:

14 Przypisywanie sobie cudzych wypowiedzi, fragmentów prac itp. jest PLAGIATEM!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nie korzystać ze stron typu:  Wikipedia  sciaga.pl  zgapa.pl  itp.

15 Polecane strony internetowe  http://konflikty.wp.pl/ http://konflikty.wp.pl/  http://www.psz.pl/ http://www.psz.pl/  http://www.osw.waw.pl/ http://www.osw.waw.pl/  http://www.stosunki.pl/ http://www.stosunki.pl/  http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/ http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/

16 Bibliografia:  Wydawnictwa zwarte, np.: Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000.  Artykuł w czasopiśmie, np.: Wierzchoń S.T., Systemy rozpoznawania, Informatyka, nr 12/1999, s. 33-39.  Strona internetowa: http://www.ie.lodz.pl

17 Inne niezbędne informacje Konsultacje - Poniedziałki 08.00-10.00 - w weekendy po mailowym uzgodnieniu w zależności od potrzeb Studentów  mail: ewolska@wsiz.rzeszow.plewolska@wsiz.rzeszow.pl  mail TYLKOdo projektów: wolska.eva@gmail.comwolska.eva@gmail.com  Telefon do Katedry 17 866 14 47


Pobierz ppt "KRYTERIA ZALICZENIA PROJEKTU mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google