Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 1 Badania operacyjne, Solver Paweł Górczyński

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 1 Badania operacyjne, Solver Paweł Górczyński"— Zapis prezentacji:

1 Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 1 Badania operacyjne, Solver Paweł Górczyński pawel.gorczynski@wszim-sochaczew.edu.pl

2 Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 2 Solver, podstawowe informacje  Dodatek Solver jest częścią zestawu poleceń czasami zwaną narzędziami analizy typu co-jeśli. Korzystając z dodatku Solver, można znaleźć optymalną wartość dla formuły w pojedynczej komórce — zwanej komórką docelową — w arkuszu.  Dodatek Solver pracuje z grupą komórek powiązanych, bezpośrednio lub pośrednio, z formułą w komórce docelowej.  Dodatek Solver dostosowuje wartości w zmieniających się komórkach określonych przez użytkownika — zwanych komórkami zmienianymi — w celu uzyskania wyniku określonego przez użytkownika na podstawie formuły w komórce docelowej.

3 Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 3  Można zastosować ograniczenia które zmniejszają zakres wartości używanych przez dodatek Solver w modelu i mogą odwoływać się do innych komórek wpływających na formułę w komórce docelowej.  Dodatku Solver można używać do ustalenia maksymalnej lub minimalnej wartości określonej komórki przez zmianę innych komórek, na przykład można zmienić przewidywany budżet reklamowy i zobaczyć wpływ tej zmiany na przewidywany zysk.

4 Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 4 Przykład W pierwszej prezentacji poniższe zadanie zostało rozwiązane metodą geometryczną. Teraz zostanie przedstawione rozwiązanie z użyciem Solvera  Przedsiębiorstwo produkuje dwa wyroby W1 i W2. W procesie produkcji tych wyrobów zużywa się wiele środków, spośród których dwa są limitowane. Limity te wynoszą: środek I – 96000 jedn., natomiast środek II – 80000 jedn. Nakłady limitowanych środków na jednostkę wyrobów W1 i W2 podano w tablicy 1. Środki produkcjiJednostkowe nakłady W1W2 I1624 II1610

5 Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 5 Przykład cd  Wiadomo, że zdolności produkcyjne jednego z wydziałów, stanowiącego wąskie gardło procesu produkcyjnego, nie pozwalają produkować więcej niż 3000 szt. wyrobów W1 oraz 4000 szt. wyrobów W2.  Optymalne proporcje produkcji kształtują się odpowiednio jak 3:2. Cena sprzedaży (w zł) jednostki wyrobu W1 wynosi 30, a wyrobu W2 – 40.  Ustalić optymalne rozmiary produkcji wyrobów gwarantujące maksymalizację przychodu ze sprzedaży przy istniejących ograniczeniach.

6 Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 6 Rozwiązanie  Niezależnie od przyjętej metody zaczynamy od zbudowania modelu matematycznego opisującego przedstawioną powyżej sytuację. Mamy dwa wyroby, więc będziemy mieli dwie zmienne decyzyjne  Niech x1 oznacza ilość produkcji wyrobu W1, a x2 – ilość produkcji wyrobu W2. Biorąc pod uwagę limity środków produkcji I i II, mamy dwa pierwsze ograniczenia.

7 Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 7 Rozwiązanie cd  Trzeci warunek opisujący optymalne proporcje przybierze postać:  Warunki brzegowe przybiorą postać:  Funkcja celu Wielkość produkcji nie może być ujemna. Z drugiej strony mamy ograniczenia produkcji dla wyrobu I i II – „wąskie gardła”

8 Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 8  Podsumowując, model matematyczny dla naszego problemu wygląda następująco  Mając gotowy model, możemy przystąpić do rozwiązania.  Zaczynamy od przygotowania wszystkich formuł w arkuszu kalkulacyjnym Excel

9 Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 9 Rozwiązanie krok 1  Uruchamiamy Excela, pusty arkusz  Wprowadzamy lub kopiujemy podstawową tablicę danych

10 Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 10 Krok 2  Modyfikujemy tablicę tak, aby przygotować miejsce na formuły i zmienne decyzyjne W komórkach oznaczonych na żółto, będą zmienne decyzyjne W komórkach oznaczonych na niebiesko – formuły warunków ograniczających

11 Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 11 Krok 3  Wprowadzamy formuły dla warunków ograniczających Wprowadzamy lewe strony warunków ograniczających Dla czytelności warto też zapisać operator porównania w kolumnie „F”, tutaj <=

12 Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 12 Krok 4  Zapisanie pozostałych warunków

13 Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 13 Krok 5 Dla ostatnich dwóch warunków zostały zapisane tylko ograniczenia x1 <= 3000 i x2 <= 4000 Ograniczenie brzegowe x1, x2 >=0 można ustawić później w opcjach SOLVERA

14 Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 14 Krok 6  Zapisanie funkcji celu Funkcję celu, jak i pozostałe warunki można zapisać efektywniej np. blokując właściwe komórki i korzystając z funkcji suma iloczynów. Jednak dla czytelności została tu użyta najprostsza postać

15 Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 15 Krok 7, uruchomienie Solvera, v 2003  Solver znajduje się w menu narzędzia  Jeśli nie jest widoczny na liście, należy go najpierw aktywować 1 2 3 4

16 Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 16 Krok 7, uruchomienie Solvera, v 2007  Solver znajduje się na wstążce „Dane” w grupie poleceń „Analiza”  Jeśli nie jest widoczny, należy go najpierw aktywować – pkt. 2, 3 1 2 3

17 Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 17  Po uruchomieniu Solvera, należy uzupełnić właściwe parametry  Wskazać komórkę w której zapisaliśmy funkcję celu  Określić czy szukamy wartości max czy min  Wskazać komórki zmieniane, ze zmiennymi decyzyjnymi  Zdefiniować warunki ograniczające  Ustawić opcje  Model liniowy  Zmienne nieujemne

18 Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 18 Solver, parametry  W pierwszym kroku wskazujemy komórkę w której zapisaliśmy funkcję celu  Zaznaczamy także opcję Maks lub Min

19 Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 19 Solver, parametry  Kolejnym krokiem jest wskazanie komórek zmienianych.

20 Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 20 Solver, parametry  W kolejnym kroku definiujemy warunki ograniczające  Okno dodawania warunków składa się z trzech elementów  Lewa strona warunku  Operator porównania  Prawa strona warunku  Definiowanie sprowadza się do wskazań wcześniej przygotowanych formuł  Po każdym warunku klikamy przycisk Dodaj  Ostatni warunek akceptujemy klawiszem OK

21 Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 21 Solver, parametry  Poniżej widać trzy pierwsze warunki w trakcie definiowania

22 Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 22 Solver, parametry  Po zdefiniowaniu wszystkich warunków w oknie „Warunki ograniczające” możemy podejrzeć i zweryfikować wszystkie uprzednio zdefiniowane ograniczenia

23 Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 23 Solver opcje  Ostatnim krokiem, jest zdefiniowanie opcji  Z głównego okna wywołujemy okno szczegółowe i aktywujemy dwa ustawienia  przyjmij model liniowy  przyjmij nieujemne (to ograniczenie x1,x2 >= 0)

24 Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 24 Solver rozwiązanie  Pozostało już tylko naciśnięcie przycisku „Rozwiąż”  Jeśli wszystko zdefiniowaliśmy poprawnie ujrzymy poniższy komunikat  Komunikaty należy czytać uważnie, ponieważ komunikat informujący o braku rozwiązania różni się tylko słowem „nie”  Możemy teraz nacisnąć klawisz OK. i przejść do weryfikacji rozwiązania

25 Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 25 Solver, weryfikacja  Przede wszystkim patrzymy na lewe i prawe strony warunków ograniczających  Wszystkie warunki są spełnione  Wartość funkcji celu to 170 000  Wartość x1 to 3000, wartość x2 to 2000

26 Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 26 Odpowiedź do zadania  Ostatnim etapem rozwiązania jest sformułowanie odpowiedzi  Na tym etapie nie mówimy już o x1 i x2  Przedsiębiorstwo powinno produkować 3000 jednostek Wyrobu W1 i 2000 jednostek wyrobu W2  Maksymalna wartość przychodu wynosi 170 000 zł  Warto zastanowić się także, czy obydwa surowce zostały w pełni wykorzystane a także czy produkcja wykorzystuje w pełni dostępny czas pracy oddziałów


Pobierz ppt "Paweł Górczyński, Badania operacyjne, Slajd 1 Badania operacyjne, Solver Paweł Górczyński"

Podobne prezentacje


Reklamy Google