Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stryków, 19 stycznia 2006 roku KONFERENCJA PRASOWA Prezesa Rady Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza i Ministra Transportu i Budownictwa Jerzego Polaczka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stryków, 19 stycznia 2006 roku KONFERENCJA PRASOWA Prezesa Rady Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza i Ministra Transportu i Budownictwa Jerzego Polaczka."— Zapis prezentacji:

1 Stryków, 19 stycznia 2006 roku KONFERENCJA PRASOWA Prezesa Rady Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza i Ministra Transportu i Budownictwa Jerzego Polaczka Jerzego Polaczka PROGRAM BUDOWY AUTOSTRAD I DRÓG EKSPRESOWYCH W LATACH

2 2 Sieć dróg krajowych w Polsce - stan 2005 Minister Jerzy Polaczek

3 3 Podział dróg publicznych na kategorie – stan 2005 Lp.Kategoria drogikm 1.Drogi krajowe Drogi wojewódzkie Drogi powiatowe Drogi gminne OGÓŁEM Minister Jerzy Polaczek

4 km Drogi krajowe w zarządzie GDDKiA 247 km Drogi ekspresowe 570 km Autostrady Drogi krajowe pozostałych klas km km Stan ilościowy dróg krajowych w Polsce stan 2005 Minister Jerzy Polaczek

5 5 Dotychczasowe rozwiązania systemowe dotyczące programu budowy dróg i autostrad oraz stan realizacji tego programu zostały bardzo krytycznie ocenione w raporcie Najwyższej Izby Kontroli! Minister Jerzy Polaczek

6 6 Cele strategiczne 1. Wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego 2. Poprawa jakości podróżowania 3. Obniżenie kosztów transportu drogowego 4. Umożliwienie zrównoważonego rozwoju regionalnego kraju 5. Dostosowanie do standardów technicznych Unii Europejskiej Minister Jerzy Polaczek

7 7 Działania 1. Budowa autostrad i dróg ekspresowych 2. Wzmocnienie nawierzchni dróg krajowych do przenoszenia nacisków 11,5 t/oś 3. Budowa obwodnic miast i miejscowości 4. Przebudowa dróg (w tym poszerzenie dróg) 5. Odnowa nawierzchni 6.Współfinansowanie ze środków unijnych przebudowy dróg krajowych w miastach na prawach powiatu Minister Jerzy Polaczek

8 8 Priorytety Rządu Premiera Kazimierza Marcinkiewicza  Budowa autostrady A1 (do 2010 roku)  Kontynuacja budowy ciągów autostrad A2 i A4  Budowa drogi ekspresowej S-3 - Szczecin – Gorzów Wlkp. – Zielona Góra – Legnica  Budowa drogi ekspresowej S-8/19 - Suwałki – Białystok – Lublin – Rzeszów  Rozpoczęcie prac przygotowawczych do budowy drogi ekspresowej S-8 Wrocław – Łódź – Warszawa Minister Jerzy Polaczek

9 9 Autostrady i drogi ekspresowe w sieci dróg publicznych do roku 2013 Minister Jerzy Polaczek

10 10 Wzrost ruchu na drogach międzynarodowych do roku 2013 Średni dobowy ruch (pojazdów / dobę) Lata Minister Jerzy Polaczek

11 11 Wydatki na zamiejskie drogi krajowe do roku 2006 Minister Jerzy Polaczek

12 12 Wydatki na drogi krajowe w roku 2005 (mln zł) Ogółem PLAN 2005 PLAN ,5 mln zł Ogółem WYKONANIE 6246,3 mln zł Minister Jerzy Polaczek

13 13 Wydatki na drogi krajowe wg planu 2006 (mln zł) Ogółem PLAN mln zł Minister Jerzy Polaczek

14 14 Minister Jerzy Polaczek Wydatki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na drogi krajowe w mln zł SUMA Środki budżetowe Pożyczki EBI i BŚ Unijne Środki Krajowego Funduszu Drogowego Plan , , , , ,6 Przewidywane wykonanie w ,32 261,51 309,41 357,31 318,1 RÓŻNICA 2997,7-560,3896,5956,81704,5 %

15 15 Plan i wydatki GDDKiA na drogi krajowe Minister Jerzy Polaczek

16 16 PLAN (mln zł) Ogółem PLAN mln zł Minister Jerzy Polaczek Plan Środki budżetowe Pożyczki3 000 Środki Unijne Krajowy Fundusz Drogowy Prywatne

17 17 PLAN (mln zł) Ogółem PLAN mln zł Minister Jerzy Polaczek Plan Środki budżetowe Pożyczki2 500 Środki Unijne Krajowy Fundusz Drogowy Prywatne

18 18 Minister Jerzy Polaczek Nowe podmioty realizujące inwestycje drogowe (PSP) podmiot powołany do realizacji celu – budowa (i ewentualnie) eksploatacja autostrad i dróg,podmiot powołany do realizacji celu – budowa (i ewentualnie) eksploatacja autostrad i dróg, podmiot w 100 % kontrolowany przez Państwo,podmiot w 100 % kontrolowany przez Państwo, posiadanie zdolności kredytowej,posiadanie zdolności kredytowej, zadłużenie podmiotu nie jest konsolidowane z długiem Skarbu Państwa,zadłużenie podmiotu nie jest konsolidowane z długiem Skarbu Państwa, środki z KFD jako podstawowe źródło finansowania podmiotu.środki z KFD jako podstawowe źródło finansowania podmiotu.

19 19 Minister Jerzy Polaczek Zalety i możliwości PSP większy wpływ Państwa na program budowy dróg niż w formule PPP,większy wpływ Państwa na program budowy dróg niż w formule PPP, mniejsze koszty finansowe podmiotu (dzięki większej wiarygodności kredytowej PSP niż instytucji komercyjnej, występującej w modelu PPP),mniejsze koszty finansowe podmiotu (dzięki większej wiarygodności kredytowej PSP niż instytucji komercyjnej, występującej w modelu PPP), większa efektywność działania podmiotu wobec struktur administracyjnych,większa efektywność działania podmiotu wobec struktur administracyjnych, pozyskiwanie środków przez podmiot w formie finansowania pozabudżetowego,pozyskiwanie środków przez podmiot w formie finansowania pozabudżetowego,

20 20 Minister Jerzy Polaczek Zalety i możliwości PSP – cd. dodatkowe możliwości finansowe programu budowy dróg i autostrad ze względu na traktowanie VAT-u jako kosztu kwalifikowanego,dodatkowe możliwości finansowe programu budowy dróg i autostrad ze względu na traktowanie VAT-u jako kosztu kwalifikowanego, uzyskanie możliwości efektywnego prowadzenia równolegle wielu inwestycji drogowych,uzyskanie możliwości efektywnego prowadzenia równolegle wielu inwestycji drogowych, wieloletnie planowanie finansowe podmiotu,wieloletnie planowanie finansowe podmiotu, menadżerski system zarządzania i wynagradzaniamenadżerski system zarządzania i wynagradzania

21 21 W budowie W eksploatacji Autostrady i drogi ekspresowe A1 A6 A4 A18 A4 A2 A1 A8 Minister Jerzy Polaczek Autostrady i drogi ekspresowe do roku 2006

22 22 Minister Jerzy Polaczek Autostrady i drogi ekspresowe do roku 2009 W eksploatacji W budowie Autostrady i drogi ekspresowe Kompleksowe przygotowanie budowy drogi S19

23 23 Minister Jerzy Polaczek Autostrady i drogi ekspresowe w realizacji do roku 2013 W budowie W eksploatacji Autostrady i drogi ekspresowe

24 24 Autostrady i drogi ekspresowe po roku 2013 Minister Jerzy Polaczek W budowie W eksploatacji Autostrady i drogi ekspresowe Autostrady – km Drogi ekspresowe – km

25 25 Minister Jerzy Polaczek Rehabilitacja i odnowy dróg krajowych ROK km ROK km ROK km

26 26 Minister Jerzy Polaczek Rehabilitacja i odnowy dróg krajowych Zostanie zwiększona dynamika rehabilitacji i odnów sieci drogowej. W latach 2006 – 2009 będzie przeznaczone na ten cel 4 mld zł. Działania te zostaną sfinansowane z budżetu państwa oraz z pożyczek Banku Światowego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W roku 2006 zostanie wyremontowanych km dróg krajowych.

27 27 Zmiany stanu technicznego nawierzchni do roku 2013 Minister Jerzy Polaczek

28 28 Stan ilościowy dróg krajowych w Polsce stan 2013 Minister Jerzy Polaczek Nakłady na program drogowy w latach 2006 – 2013 wyniosą ponad 107 mld zł

29 29 Priorytety Rządu Premiera Kazimierza Marcinkiewicza  Budowa autostrady A1 (do 2010 roku)  Kontynuacja budowy ciągów autostrad A2 i A4  Budowa drogi ekspresowej S-3 - Szczecin – Gorzów Wlkp. – Zielona Góra – Legnica  Budowa drogi ekspresowej S-8/19 - Suwałki – Białystok – Lublin – Rzeszów  Rozpoczęcie prac przygotowawczych do budowy drogi ekspresowej S-8 Wrocław – Łódź – Warszawa Minister Jerzy Polaczek


Pobierz ppt "Stryków, 19 stycznia 2006 roku KONFERENCJA PRASOWA Prezesa Rady Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza i Ministra Transportu i Budownictwa Jerzego Polaczka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google