Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stryków, 19 stycznia 2006 roku KONFERENCJA PRASOWA Prezesa Rady Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza i Ministra Transportu i Budownictwa Jerzego Polaczka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stryków, 19 stycznia 2006 roku KONFERENCJA PRASOWA Prezesa Rady Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza i Ministra Transportu i Budownictwa Jerzego Polaczka."— Zapis prezentacji:

1 Stryków, 19 stycznia 2006 roku KONFERENCJA PRASOWA Prezesa Rady Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza i Ministra Transportu i Budownictwa Jerzego Polaczka Jerzego Polaczka PROGRAM BUDOWY AUTOSTRAD I DRÓG EKSPRESOWYCH W LATACH 2006 - 2013

2 2 Sieć dróg krajowych w Polsce - stan 2005 Minister Jerzy Polaczek

3 3 Podział dróg publicznych na kategorie – stan 2005 Lp.Kategoria drogikm 1.Drogi krajowe18 368 2.Drogi wojewódzkie28 444 3.Drogi powiatowe128 870 4.Drogi gminne203 773 OGÓŁEM379 455 Minister Jerzy Polaczek

4 4 16 558 km Drogi krajowe w zarządzie GDDKiA 247 km Drogi ekspresowe 570 km Autostrady Drogi krajowe pozostałych klas 15 749 km 15 749 km Stan ilościowy dróg krajowych w Polsce stan 2005 Minister Jerzy Polaczek

5 5 Dotychczasowe rozwiązania systemowe dotyczące programu budowy dróg i autostrad oraz stan realizacji tego programu zostały bardzo krytycznie ocenione w raporcie Najwyższej Izby Kontroli! Minister Jerzy Polaczek

6 6 Cele strategiczne 1. Wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego 2. Poprawa jakości podróżowania 3. Obniżenie kosztów transportu drogowego 4. Umożliwienie zrównoważonego rozwoju regionalnego kraju 5. Dostosowanie do standardów technicznych Unii Europejskiej Minister Jerzy Polaczek

7 7 Działania 1. Budowa autostrad i dróg ekspresowych 2. Wzmocnienie nawierzchni dróg krajowych do przenoszenia nacisków 11,5 t/oś 3. Budowa obwodnic miast i miejscowości 4. Przebudowa dróg (w tym poszerzenie dróg) 5. Odnowa nawierzchni 6.Współfinansowanie ze środków unijnych przebudowy dróg krajowych w miastach na prawach powiatu Minister Jerzy Polaczek

8 8 Priorytety Rządu Premiera Kazimierza Marcinkiewicza  Budowa autostrady A1 (do 2010 roku)  Kontynuacja budowy ciągów autostrad A2 i A4  Budowa drogi ekspresowej S-3 - Szczecin – Gorzów Wlkp. – Zielona Góra – Legnica  Budowa drogi ekspresowej S-8/19 - Suwałki – Białystok – Lublin – Rzeszów  Rozpoczęcie prac przygotowawczych do budowy drogi ekspresowej S-8 Wrocław – Łódź – Warszawa Minister Jerzy Polaczek

9 9 Autostrady i drogi ekspresowe w sieci dróg publicznych do roku 2013 Minister Jerzy Polaczek

10 10 Wzrost ruchu na drogach międzynarodowych do roku 2013 Średni dobowy ruch (pojazdów / dobę) 2006 2009 2013 Lata Minister Jerzy Polaczek

11 11 Wydatki na zamiejskie drogi krajowe do roku 2006 Minister Jerzy Polaczek

12 12 Wydatki na drogi krajowe w roku 2005 (mln zł) Ogółem PLAN 2005 PLAN 2005 8981,5 mln zł Ogółem WYKONANIE 6246,3 mln zł Minister Jerzy Polaczek

13 13 Wydatki na drogi krajowe wg planu 2006 (mln zł) Ogółem PLAN 2006 9 244 mln zł Minister Jerzy Polaczek

14 14 Minister Jerzy Polaczek Wydatki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na drogi krajowe w mln zł SUMA Środki budżetowe Pożyczki EBI i BŚ Unijne Środki Krajowego Funduszu Drogowego 123468 Plan 2006 9 244,0 1 701,2 2 205,9 2 314,1 3 022,6 Przewidywane wykonanie w 2005 6 246,32 261,51 309,41 357,31 318,1 RÓŻNICA 2997,7-560,3896,5956,81704,5 %14875168170229

15 15 Plan i wydatki GDDKiA na drogi krajowe 2004 - 2006 Minister Jerzy Polaczek

16 16 PLAN 2007 - 2009 (mln zł) Ogółem PLAN 2007 - 2009 38 100 mln zł Minister Jerzy Polaczek Plan 2007 - 2009 Środki budżetowe 7 300 Pożyczki3 000 Środki Unijne 14 000 Krajowy Fundusz Drogowy 7 500 Prywatne6 300 38 100

17 17 PLAN 2010 - 2013 (mln zł) Ogółem PLAN 2010 - 2013 51 000 mln zł Minister Jerzy Polaczek Plan 2010 - 2013 Środki budżetowe 9 700 Pożyczki2 500 Środki Unijne 26 000 Krajowy Fundusz Drogowy 12 000 Prywatne800 51 000

18 18 Minister Jerzy Polaczek Nowe podmioty realizujące inwestycje drogowe (PSP) podmiot powołany do realizacji celu – budowa (i ewentualnie) eksploatacja autostrad i dróg,podmiot powołany do realizacji celu – budowa (i ewentualnie) eksploatacja autostrad i dróg, podmiot w 100 % kontrolowany przez Państwo,podmiot w 100 % kontrolowany przez Państwo, posiadanie zdolności kredytowej,posiadanie zdolności kredytowej, zadłużenie podmiotu nie jest konsolidowane z długiem Skarbu Państwa,zadłużenie podmiotu nie jest konsolidowane z długiem Skarbu Państwa, środki z KFD jako podstawowe źródło finansowania podmiotu.środki z KFD jako podstawowe źródło finansowania podmiotu.

19 19 Minister Jerzy Polaczek Zalety i możliwości PSP większy wpływ Państwa na program budowy dróg niż w formule PPP,większy wpływ Państwa na program budowy dróg niż w formule PPP, mniejsze koszty finansowe podmiotu (dzięki większej wiarygodności kredytowej PSP niż instytucji komercyjnej, występującej w modelu PPP),mniejsze koszty finansowe podmiotu (dzięki większej wiarygodności kredytowej PSP niż instytucji komercyjnej, występującej w modelu PPP), większa efektywność działania podmiotu wobec struktur administracyjnych,większa efektywność działania podmiotu wobec struktur administracyjnych, pozyskiwanie środków przez podmiot w formie finansowania pozabudżetowego,pozyskiwanie środków przez podmiot w formie finansowania pozabudżetowego,

20 20 Minister Jerzy Polaczek Zalety i możliwości PSP – cd. dodatkowe możliwości finansowe programu budowy dróg i autostrad ze względu na traktowanie VAT-u jako kosztu kwalifikowanego,dodatkowe możliwości finansowe programu budowy dróg i autostrad ze względu na traktowanie VAT-u jako kosztu kwalifikowanego, uzyskanie możliwości efektywnego prowadzenia równolegle wielu inwestycji drogowych,uzyskanie możliwości efektywnego prowadzenia równolegle wielu inwestycji drogowych, wieloletnie planowanie finansowe podmiotu,wieloletnie planowanie finansowe podmiotu, menadżerski system zarządzania i wynagradzaniamenadżerski system zarządzania i wynagradzania

21 21 W budowie W eksploatacji Autostrady i drogi ekspresowe A1 A6 A4 A18 A4 A2 A1 A8 Minister Jerzy Polaczek Autostrady i drogi ekspresowe do roku 2006

22 22 Minister Jerzy Polaczek Autostrady i drogi ekspresowe do roku 2009 W eksploatacji W budowie Autostrady i drogi ekspresowe Kompleksowe przygotowanie budowy drogi S19

23 23 Minister Jerzy Polaczek Autostrady i drogi ekspresowe w realizacji do roku 2013 W budowie W eksploatacji Autostrady i drogi ekspresowe

24 24 Autostrady i drogi ekspresowe po roku 2013 Minister Jerzy Polaczek W budowie W eksploatacji Autostrady i drogi ekspresowe Autostrady – 2 085 km Drogi ekspresowe – 5 466 km

25 25 Minister Jerzy Polaczek Rehabilitacja i odnowy dróg krajowych ROK 2004 1 800 km ROK 2005 1 600 km ROK 2006 2 000 km

26 26 Minister Jerzy Polaczek Rehabilitacja i odnowy dróg krajowych Zostanie zwiększona dynamika rehabilitacji i odnów sieci drogowej. W latach 2006 – 2009 będzie przeznaczone na ten cel 4 mld zł. Działania te zostaną sfinansowane z budżetu państwa oraz z pożyczek Banku Światowego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W roku 2006 zostanie wyremontowanych 2 000 km dróg krajowych.

27 27 Zmiany stanu technicznego nawierzchni do roku 2013 Minister Jerzy Polaczek

28 28 Stan ilościowy dróg krajowych w Polsce stan 2013 Minister Jerzy Polaczek Nakłady na program drogowy w latach 2006 – 2013 wyniosą ponad 107 mld zł

29 29 Priorytety Rządu Premiera Kazimierza Marcinkiewicza  Budowa autostrady A1 (do 2010 roku)  Kontynuacja budowy ciągów autostrad A2 i A4  Budowa drogi ekspresowej S-3 - Szczecin – Gorzów Wlkp. – Zielona Góra – Legnica  Budowa drogi ekspresowej S-8/19 - Suwałki – Białystok – Lublin – Rzeszów  Rozpoczęcie prac przygotowawczych do budowy drogi ekspresowej S-8 Wrocław – Łódź – Warszawa Minister Jerzy Polaczek


Pobierz ppt "Stryków, 19 stycznia 2006 roku KONFERENCJA PRASOWA Prezesa Rady Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza i Ministra Transportu i Budownictwa Jerzego Polaczka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google