Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA PRASOWA Prezesa Rady Ministrów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA PRASOWA Prezesa Rady Ministrów"— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA PRASOWA Prezesa Rady Ministrów
Kazimierza Marcinkiewicza i Ministra Transportu i Budownictwa Jerzego Polaczka PROGRAM BUDOWY AUTOSTRAD I DRÓG EKSPRESOWYCH W LATACH Stryków, 19 stycznia 2006 roku

2 Sieć dróg krajowych w Polsce - stan 2005
Minister Jerzy Polaczek Sieć dróg krajowych w Polsce - stan 2005

3 Podział dróg publicznych na kategorie – stan 2005
Minister Jerzy Polaczek Podział dróg publicznych na kategorie – stan 2005 Lp. Kategoria drogi km 1. Drogi krajowe 18 368 2. Drogi wojewódzkie 28 444 3. Drogi powiatowe 4. Drogi gminne OGÓŁEM

4 Stan ilościowy dróg krajowych w Polsce stan 2005
Minister Jerzy Polaczek Stan ilościowy dróg krajowych w Polsce stan 2005 km Drogi krajowe w zarządzie GDDKiA Drogi krajowe pozostałych klas km 247 km Drogi ekspresowe 570 km Autostrady

5 Minister Jerzy Polaczek
Dotychczasowe rozwiązania systemowe dotyczące programu budowy dróg i autostrad oraz stan realizacji tego programu zostały bardzo krytycznie ocenione w raporcie Najwyższej Izby Kontroli!

6 Cele strategiczne Wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
Minister Jerzy Polaczek Cele strategiczne Wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego Poprawa jakości podróżowania Obniżenie kosztów transportu drogowego Umożliwienie zrównoważonego rozwoju regionalnego kraju Dostosowanie do standardów technicznych Unii Europejskiej

7 Działania Budowa autostrad i dróg ekspresowych
Minister Jerzy Polaczek Działania Budowa autostrad i dróg ekspresowych Wzmocnienie nawierzchni dróg krajowych do przenoszenia nacisków 11,5 t/oś Budowa obwodnic miast i miejscowości Przebudowa dróg (w tym poszerzenie dróg) Odnowa nawierzchni Współfinansowanie ze środków unijnych przebudowy dróg krajowych w miastach na prawach powiatu

8 Priorytety Rządu Premiera Kazimierza Marcinkiewicza
Minister Jerzy Polaczek Priorytety Rządu Premiera Kazimierza Marcinkiewicza Budowa autostrady A1 (do 2010 roku) Kontynuacja budowy ciągów autostrad A2 i A4 Budowa drogi ekspresowej S-3 - Szczecin – Gorzów Wlkp. – Zielona Góra – Legnica Budowa drogi ekspresowej S-8/19 - Suwałki – Białystok – Lublin – Rzeszów Rozpoczęcie prac przygotowawczych do budowy drogi ekspresowej S-8 Wrocław – Łódź – Warszawa

9 Autostrady i drogi ekspresowe w sieci dróg publicznych do roku 2013
Minister Jerzy Polaczek Autostrady i drogi ekspresowe w sieci dróg publicznych do roku 2013

10 Wzrost ruchu na drogach międzynarodowych do roku 2013
Minister Jerzy Polaczek Wzrost ruchu na drogach międzynarodowych do roku 2013 2006 2009 2013 Lata Średni dobowy ruch (pojazdów / dobę)

11 Wydatki na zamiejskie drogi krajowe do roku 2006
Minister Jerzy Polaczek Wydatki na zamiejskie drogi krajowe do roku 2006

12 Wydatki na drogi krajowe w roku 2005 (mln zł)
Minister Jerzy Polaczek Wydatki na drogi krajowe w roku 2005 (mln zł) Ogółem PLAN 2005 8981,5 mln zł Ogółem WYKONANIE 6246,3 mln zł

13 Wydatki na drogi krajowe wg planu 2006 (mln zł)
Minister Jerzy Polaczek Wydatki na drogi krajowe wg planu (mln zł) Ogółem PLAN mln zł

14 Środki Krajowego Funduszu Drogowego
Minister Jerzy Polaczek Wydatki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na drogi krajowe w mln zł SUMA Środki budżetowe Pożyczki EBI i BŚ Unijne Środki Krajowego Funduszu Drogowego 1 2 3 4 6 8 Plan 2006 9 244,0 1 701,2 2 205,9 2 314,1 3 022,6 Przewidywane wykonanie w 2005 6 246,3 2 261,5 1 309,4 1 357,3 1 318,1 RÓŻNICA 2997,7 -560,3 896,5 956,8 1704,5 % 148 75 168 170 229

15 Plan i wydatki GDDKiA na drogi krajowe
Minister Jerzy Polaczek Plan i wydatki GDDKiA na drogi krajowe

16 PLAN 2007 - 2009 (mln zł) 38 100 mln zł Ogółem PLAN 2007 - 2009
Minister Jerzy Polaczek PLAN (mln zł) Ogółem PLAN mln zł Plan Środki budżetowe 7 300 Pożyczki 3 000 Środki Unijne 14 000 Krajowy Fundusz Drogowy 7 500 Prywatne 6 300 38 100

17 PLAN 2010 - 2013 (mln zł) 51 000 mln zł Ogółem PLAN 2010 - 2013
Minister Jerzy Polaczek PLAN (mln zł) Ogółem PLAN mln zł Plan Środki budżetowe 9 700 Pożyczki 2 500 Środki Unijne 26 000 Krajowy Fundusz Drogowy 12 000 Prywatne 800 51 000

18 Nowe podmioty realizujące inwestycje drogowe (PSP)
Minister Jerzy Polaczek Nowe podmioty realizujące inwestycje drogowe (PSP) podmiot powołany do realizacji celu – budowa (i ewentualnie) eksploatacja autostrad i dróg, podmiot w 100 % kontrolowany przez Państwo, posiadanie zdolności kredytowej, zadłużenie podmiotu nie jest konsolidowane z długiem Skarbu Państwa, środki z KFD jako podstawowe źródło finansowania podmiotu.

19 Zalety i możliwości PSP
Minister Jerzy Polaczek Zalety i możliwości PSP większy wpływ Państwa na program budowy dróg niż w formule PPP, mniejsze koszty finansowe podmiotu (dzięki większej wiarygodności kredytowej PSP niż instytucji komercyjnej, występującej w modelu PPP), większa efektywność działania podmiotu wobec struktur administracyjnych, pozyskiwanie środków przez podmiot w formie finansowania pozabudżetowego,

20 Zalety i możliwości PSP – cd.
Minister Jerzy Polaczek Zalety i możliwości PSP – cd. dodatkowe możliwości finansowe programu budowy dróg i autostrad ze względu na traktowanie VAT-u jako kosztu kwalifikowanego, uzyskanie możliwości efektywnego prowadzenia równolegle wielu inwestycji drogowych, wieloletnie planowanie finansowe podmiotu, menadżerski system zarządzania i wynagradzania

21 Autostrady i drogi ekspresowe do roku 2006
Minister Jerzy Polaczek Autostrady i drogi ekspresowe do roku 2006 A1 A6 A4 A18 A2 A8 W budowie W eksploatacji Autostrady i drogi ekspresowe

22 Autostrady i drogi ekspresowe do roku 2009
Minister Jerzy Polaczek Autostrady i drogi ekspresowe do roku 2009 W budowie Autostrady i drogi ekspresowe Kompleksowe przygotowanie budowy drogi S19 W eksploatacji

23 Autostrady i drogi ekspresowe w realizacji do roku 2013
Minister Jerzy Polaczek Autostrady i drogi ekspresowe w realizacji do roku 2013 W budowie W eksploatacji Autostrady i drogi ekspresowe

24 Autostrady i drogi ekspresowe po roku 2013
Minister Jerzy Polaczek Autostrady i drogi ekspresowe po roku 2013 Autostrady – km Drogi ekspresowe – km W budowie W eksploatacji Autostrady i drogi ekspresowe

25 Rehabilitacja i odnowy dróg krajowych
Minister Jerzy Polaczek Rehabilitacja i odnowy dróg krajowych ROK 2004 1 800 km ROK 2005 1 600 km ROK 2006 2 000 km

26 Rehabilitacja i odnowy dróg krajowych
Minister Jerzy Polaczek Rehabilitacja i odnowy dróg krajowych Zostanie zwiększona dynamika rehabilitacji i odnów sieci drogowej. W latach 2006 – 2009 będzie przeznaczone na ten cel 4 mld zł. Działania te zostaną sfinansowane z budżetu państwa oraz z pożyczek Banku Światowego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W roku 2006 zostanie wyremontowanych km dróg krajowych.

27 Zmiany stanu technicznego nawierzchni do roku 2013
Minister Jerzy Polaczek Zmiany stanu technicznego nawierzchni do roku 2013

28 Stan ilościowy dróg krajowych w Polsce stan 2013
Minister Jerzy Polaczek Stan ilościowy dróg krajowych w Polsce stan 2013 Nakłady na program drogowy w latach 2006 – 2013 wyniosą ponad 107 mld zł

29 Priorytety Rządu Premiera Kazimierza Marcinkiewicza
Minister Jerzy Polaczek Priorytety Rządu Premiera Kazimierza Marcinkiewicza Budowa autostrady A1 (do 2010 roku) Kontynuacja budowy ciągów autostrad A2 i A4 Budowa drogi ekspresowej S-3 - Szczecin – Gorzów Wlkp. – Zielona Góra – Legnica Budowa drogi ekspresowej S-8/19 - Suwałki – Białystok – Lublin – Rzeszów Rozpoczęcie prac przygotowawczych do budowy drogi ekspresowej S-8 Wrocław – Łódź – Warszawa


Pobierz ppt "KONFERENCJA PRASOWA Prezesa Rady Ministrów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google