Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWCY I ZARZĄDCY DROGI ZA WYPADKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWCY I ZARZĄDCY DROGI ZA WYPADKI"— Zapis prezentacji:

1 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWCY I ZARZĄDCY DROGI ZA WYPADKI
Adw. Magdalena Fertak Panel: Motocyklista na drodze

2 WSTĘP W OKRESIE 01 – 05.2014 : 12 532 wypadków drogowych, w których
1 105 osoby zginęły osoby odniosły obrażenia ciała Policji zgłoszono kolizji (dane KG Policji) Raporty NIK: 2 x więcej ludzi ginie w wypadkach na terenie Polski niż w innych krajach UE błędy w policyjnej bazie danych SEWIK

3 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZARZĄDCY DROGI
Ustalenie tożsamości zarządcy drogi Obowiązki zarządcy drogi: definicja legalna „utrzymania drogi”, ustawa o drogach publicznych z dn oraz ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z dn Organizacja ruchu Podstawy odpowiedzialności z Kodeksu Cywilnego oraz orzeczenia SN Cr 5550/70 i SN IICR 316/80

4 USTALENIE TOŻSAMOŚCI ZARZĄDCY DROGI
art. 19 ustawy o drogach publicznych: Utrzymanie drogi w stanie właściwym należy do zarządu gminy, powiatu, województwa, prezydenta miasta lub Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w zależności od kwalifikacji drogi… …oraz varia

5 B. OBOWIĄZKI ZARZĄDCY DROGI
„Utrzymanie drogi”: wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej Ustawy przywołują jedynie przykładowe czynności zmierzające do utrzymania drogi w należytym stanie. Orzecznictwo sądowe: zakreśla rozsądne granice odpowiedzialności zgodnie z zasadami doświadczenia życiowego.

6 C. ORGANIZACJA RUCHU Organizacja ruchu: ustawa prawo o ruchu drogowym z dn oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn Niedoceniany element wśród przyczyn wypadków Raport NIK 2013: oznakowanie niezgodne z przyjętą organizacją ruchu, zniszczone znaki drogowe, nieczytelne pasy na jezdni, nagromadzenie znaków utrudniające ich odczytanie, braki w oznakowaniu, reklamy zasłaniające znaki, wreszcie w wielu przypadkach brak przyjętej organizacji ruchu.

7 http://www. nik. gov. pl/aktualnosci/nik-oznakowaniu-drog

8 Budowanie zaufania pomiędzy zarządcą
a uczestnikami ruchu

9 D. PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZARZĄDCY
Art. 415 KC: Kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia Wina + szkoda + związek przyczynowy = odpowiedzialność Art. 362 KC – przyczynienie się poszkodowanego Casus: wiadukt, Rondo Sulejowskie

10 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA RUCHU
Odpowiedzialność karna i za wykroczenie Odpowiedzialność cywilna

11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA I ZA WYKROCZENIE
Rozdział XXI KK: przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji Rozdział XI KW: wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji Art. 1 § 1 KK: Odpowiedzialności karnej podlega tylko ten, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

12 B. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
Art. 436 §1 w związku z art.435 § 1 KC: odpowiedzialność na zasadzie ryzyka – wyjątkiem zderzenie pojazdów mechanicznych Projekt zmiany ustawy prawo o ruchu drogowym Druk nr 1858 zmiana art.13 ust.1 oraz art. 26 ust.1 Przyczynienie się osoby, której winy przypisać nie można Casus: SN z dn IV CSK 118/06

13 3. MOTOCYKLIŚCI Prawo jazdy kat.B na motocykl do 125 cm3 poj. silnika
Motocykl w korku

14 Omijanie a wyprzedzanie
B. MOTOCYKL W KORKU Omijanie a wyprzedzanie Zasada lewej strony przy wyprzedzaniu, z wyjątkami: Jezdnia jednokierunkowa Jezdnia dwukierunkowa z wyznaczonymi dwoma/trzema pasami ruchu Zdjęcie pochodzi ze strony:

15 4. NA KONIEC… „Prawo w żadnym wypadku nie czyni człowieka bardziej odpowiedzialnym, prawym, sprawiedliwym. To ludzie prawi starają się o zachowanie istniejącego prawa i o tworzenie prawa służącego sprawiedliwości” ks. dr hab. Janusz Królikowski podczas odsłonięcia Pomnika Ofiar Wypadków Komunikacyjnych „Przejście” w Zabawie k. Tarnowa


Pobierz ppt "ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWCY I ZARZĄDCY DROGI ZA WYPADKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google