Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

jednakże bez względu na wiek – każdy powinien pamiętać o ogólnie przyjętych zasadach bezpieczeństwa oraz o przestrzeganiu przepisów Prawa o ruchu drogowym!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "jednakże bez względu na wiek – każdy powinien pamiętać o ogólnie przyjętych zasadach bezpieczeństwa oraz o przestrzeganiu przepisów Prawa o ruchu drogowym!"— Zapis prezentacji:

1

2 jednakże bez względu na wiek – każdy powinien pamiętać o ogólnie przyjętych zasadach bezpieczeństwa oraz o przestrzeganiu przepisów Prawa o ruchu drogowym! Rowerzystą może zostać każdy…

3

4 4 lampa ze światłem białym lub żółtym selektywnym, umieszczona z przodu sygnał dźwiękowy (dzwonek) o nieprzeraźliwym tonie lampa ze światłem czerwonym umieszczona z tyłu (może być światło migające) czerwone światełko odblaskowe umieszczone z tyłu (w kształcie innym niż trójkąt) przynajmniej jeden skutecznie działający hamulec (ręczny lub nożny)

5 5 Prawidłowo wyposażony rower i kask na głowie - zwiększą Twoje bezpieczeństwo!

6 Dbaj o stan techniczny swojego roweru: czyść światełka odblaskowe oraz sprawdzaj: oświetlenie, układ hamulcowy i kierowniczy

7

8 osoby, w wieku 10 – 18 lat mogą poruszać się po drogach publicznych tylko wówczas, gdy posiadają kartę rowerową lub motorowerową osoby, które nie ukończyły 10 lat mogą poruszać się po drogach publicznych jedynie pod opieką osoby dorosłej (w polskich przepisach uważani są za pieszych)

9 Ruch rowerzystów i pieszych odbywa się po stronach drogi wskazanych na znaku Ruch rowerzystów i pieszych odbywa się na całej powierzchni drogi, przy czym rowerzysta ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu Znak droga dla rowerów oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani korzystać z tej drogi.

10 W razie braku drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych – rowerzysta obowiązany jest korzystać z: pobocza lub jezdni - jeśli pobocze nie nadaje się do jazdy lub jazda utrudniałaby ruch pieszych jezdni - jeśli pobocze nie nadaje się do jazdy lub jazda utrudniałaby ruch pieszych

11 Rowerzysta może poruszać się po chodniku lub drodze dla pieszych wówczas, gdy: opiekuje się on kierującą rowerem osobą w wieku poniżej 10 lat szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością większą niż 50 km/h - wynosi co najmniej 2 metry i brak jest wydzielonej drogi dla rowerów Wówczas jest on obowiązany: zachować szczególną ostrożność, jechać powoli i ustępować miejsca pieszym!

12

13 D-7 Droga ekspresowa D-9 Autostrada B-9 Zakaz wjazdu rowerów B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach B-2 Zakaz wjazdu Przepisy zabraniają ruchu rowerów i motorowerów po drogach ekspresowych i autostradach: Ruch rowerów może być także zabroniony znakami:

14

15 porusza się on poboczem lub drogą przeznaczoną dla rowerzystów i pieszych zbliża się do przejścia dla pieszych, skręca w drogę poprzeczną, a pieszy przechodzi przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża, niezależnie czy skręca w prawo czy w lewo - nawet wówczas, kiedy pieszy nie przechodzi po pasach! Kierujący rowerem obowiązany jest zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić miejsca pieszym, w każdej sytuacji - kiedy:

16  upewnij się czy manewr będzie bezpieczny  zasygnalizuj zamiar jego wykonania - wystawiając lewą rękę  ponownie upewnij się czy jesteś bezpieczny  zbliż się do środka jezdni – ponownie upewniając się czy nic Ci nie zagraża  sygnalizując swój zamiar - zdecydowanie skręć  po wykonaniu manewru – zajmij miejsce przy prawej krawędzi jezdni

17  upewnij się, czy manewr będzie bezpieczny  zasygnalizuj swój zamiar - wystawiając lewą rękę  rozpocznij omijanie – upewniając się, że jesteś bezpieczny  wracaj na poprzedni tor jazdy – sygnalizując ten zamiar prawą ręką oraz upewniając się, czy nie zajeżdżasz nikomu drogi  zbliż się do krawędzi jezdni i kontynuuj jazdę

18

19 Na przejeździe dla rowerzystów: wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd oraz zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny Przejeżdżania rowerem wzdłuż przejścia dla pieszych (po zebrze). Chcąc znaleźć się na drugiej stronie drogi – należy zsiąść z roweru i przeprowadzić go po przejściu. Wtedy zgodnie z prawem – rowerzysta jest pieszym.

20 Jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu Jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach Czepiania się pojazdów

21

22 Droga rowerowa może krzyżować się z jezdnią lub torowiskiem. W takiej sytuacji rowerzysta może przejechać przez tę część po wyznaczonym przejeździe dla rowerzystów, zachowując szczególną ostrożność. P-11 D-6aD-6b P-11 – znak poziomy (umieszczony na jezdni) – oznacza przejazd dla rowerzystów. Oznakowaniu poziomemu towarzyszy znak pionowy informacyjny: D-6a – przejazd dla rowerzystów lub D-6b – przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów.

23

24 Na skrzyżowaniu, na którym pierwszeństwo przejazdu nie jest regulowane przez sygnalizację świetlną ani znaki drogowe – kierujący jest obowiązany udzielić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony, a jeśli skręca w lewo – także pojazdowi jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo. Wyjątkiem jest prawo pierwszeństwa pojazdu szynowego, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.

25

26 Rowerzysta, który znajduje się na drodze oznakowanej znakiem „ustąp pierwszeństwa” (A-7) - ustępuje pierwszeństwa pojazdom jadącym drogą z pierwszeństwem, niezależnie od tego, z której strony nadjeżdżają

27 Rowerzysta, który znajduje się na drodze oznakowanej znakiem „stop” (B-20) – przed wjazdem na skrzyżowanie ma obowiązek zatrzymać się w wyznaczonym w tym celu linią miejscu (znak poziomy P-12), a w razie jego braku zatrzymuje się tam, gdzie może upewnić się, że nie utrudni ruchu pojazdom jadącym drogą z pierwszeństwem

28

29 1 2 Rowerzysta, który znajduje się na drodze oznakowanej znakiem „droga z pierwszeństwem” ( D-1) - ma pierwszeństwo przejazdu przed innymi pojazdami, niezależnie od tego, z której strony nadjeżdża pojazd z drogi podporządkowanej

30

31 W strefie zamieszkania obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego: Tutaj piesi mają pierwszeństwo przed kierującymi pojazdami i mogą korzystać z całej szerokości drogi. W strefie zamieszkania można spotkać różnych użytkowników dróg – samochody, pieszych, małe dzieci bez opieki rodziców, psy, a także różne „niespodzianki”. Dlatego też należy stosować tu zasadę OGRANICZONEGO ZAUFANIA! D-40 Strefa zamieszkania

32 Rowerzysta powinien dostosować prędkość do warunków panujących na drodze, tj. powinien jechać tak, aby nikomu nie zagrażać i w nagłym przypadku móc - bezpiecznie wyhamować. W strefie zamieszkania nie można przekroczyć 20 km/h.

33 Wyjeżdżając ze strefy zamieszkania – rowerzysta jest włączającym się do ruchu, a więc ma obowiązek ustępowania pierwszeństwa wszystkim pojazdom poruszającym się po drodze, na którą wjeżdża. Włącza się do ruchu także wtedy, gdy wjeżdża na drogę z posesji lub drogi gruntowej. D-41 Koniec strefy zamieszkania

34

35 Do pojazdów uprzywilejowanych należą głównie te używane w związku z ratowaniem życia i mienia ludzkiego, usuwaniem skutków katastrof, a także zapewnieniem bezpieczeństwa. Pojazdem uprzywilejowanym jest pojazd, który wysyła odpowiednie sygnały: świetlne oraz dźwiękowe!

36 Każdy kierujący ma obowiązek ułatwić przejazd pojazdowi uprzywilejowanemu (np. karetce, policji, straży pożarnej), poprzez: niezwłoczne usunięcie się z toru jego jazdy, a w razie potrzeby - zatrzymanie się!

37

38 + =

39 Zanim wsiądziesz na rower - sprawdź jego stan techniczny i wyposażenie! Odpowiednio się ubieraj, Twoje bezpieczeństwo zwiększą: ochraniacze, kask i odblaskowa kamizelka! W czasie jazdy -_ bądź skoncentrowany na tym, co dzieje się na drodze i zawsze przestrzegaj obowiązujących przepisów! Zawsze sygnalizuj zamiar skrętu lub zmiany pasa ruchu! Wykonując jakikolwiek manewr – upewnij się, czy jesteś bezpieczny i nikomu nie zagrażasz! Trzymaj ręce na kierownicy a nogi na pedałach oraz pamiętaj o zakazie jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu! Jeśli to tylko możliwe – korzystaj ze ścieżek rowerowych i poboczy! Dawaj przykład innym jak bezpiecznie korzystać z roweru! Pamiętaj, że nie jest wyposażony w poduszkę powietrzną i kontrolowane strefy zgniotu!

40 Czasem warto, a nawet trzeba zrezygnować z jazdy rowerem, np.: po bardzo ruchliwej jezdni, podczas złej widoczności – w czasie mgły, deszczu czy o zmierzchu...

41

42 1.Jakie jest obowiązkowe wyposażenie roweru i jaką spełnia ono funkcję z punktu widzenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym ? 2.Czy na drogi szybkiego ruchu i autostrady można wjeżdżać rowerem, uzasadnij odpowiedź? 3.W jakich okolicznościach rowerzysta powinien włączyć światła i dlaczego? 4.Jak powinien rowerzysta zachowywać się w strefie zamieszkania ? 5.Co w sygnalizacji świetlnej oznaczają sygnały: - żółty, - czerwony, - zielony ? 6. Jak należy wykonywać manewr omijania ?

43 1. Czy rowerzysta może jechać po jezdni obok innego uczestnika ruchu? Uzasadnij swoją odpowiedź. 2 Jakie znasz rodzaje skrzyżowań? Omów zasady przejazdu przez skrzyżowania, które wymieniłeś. 3. Co oznacza zasada ograniczonego zaufania? Podaj przykłady kiedy należy ją stosować. 4. Co według Ciebie oznacza prędkość bezpieczna? 5. Dlaczego każdy kierujący, który pokonuje skrzyżowanie ma obowiązek zachować szczególną ostrożność?

44 Prezentację przygotowały: mł. asp. Ewa Puciłowska i mł. asp. Aneta Łukowska z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na podstawie materiałów opracowanych przez Komendą Główną Policji


Pobierz ppt "jednakże bez względu na wiek – każdy powinien pamiętać o ogólnie przyjętych zasadach bezpieczeństwa oraz o przestrzeganiu przepisów Prawa o ruchu drogowym!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google