Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Załącznik uzupełniajacy nr 5

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Załącznik uzupełniajacy nr 5"— Zapis prezentacji:

1 Załącznik uzupełniajacy nr 5
S.U.W. W ALEKSANDROWIE ALEKSANDRÓW JEDLNIA LETNISKO SICZKI PIOTROWICE GZOWICE FOLWARK GZOWICE GZOWICE KOLONIA SIEĆ WODOCIĄGOWA ZASILANA Z UJĘCIA W ALEKSANDROWIE Jedlnia Letnisko Załącznik uzupełniający nr 3/ Taryfa dla wody i ścieków – rok 2013 Sieć eksploatowane przez Gminę Jedlnia Letnisko Uwaga! Eksploatacje całej sieci wodociągowej prowadzą służby gminne. Pozyskiwanie, uzdatnianie, dystrybucja wody prowadzona jest przez służby gminne. Koszty pozyskania, uzdatniania i dystrybucji wody uwzględnione zostały w przedkładanej do zatwierdzenia taryfie. WRZOSÓW Taryfa dla wody i scieków - rok 2007

2 Sieć wodociągowa Pionki
SIEĆ WODOCIĄGOWA ZASILANA Z PIONEK Sieć wodociągowa Pionki Zasilanie rezerwowe Eksploatacja sieci Gmina Pionki Granica własności i eksploatacji sieci wodociągowej Eksploatacja sieci Gmina Jedlnia Letnisko SIEĆ WODOCIĄGOWA JEDLNI LETNISKO Zasilanie podstawowe MARYNO CUDNÓW SŁUPICA Uwaga! W miejscowościach, których nazwę otoczono linią pogrubioną (tło niebieskie), eksploatacje sieci prowadzą służby Gminy Jedlnia Letnisko. Awaryjny zakup wody zbiorowy od Gminy Pionki, dystrybucja służby gminne. Koszty zakupu wody i eksploatacji sieci uwzględnione w przedkładanej do zatwierdzenia taryfie. Podstawowe zasilanie miejscowości z ujęcia własnego Gminy Jedlnia Letnisko – SUW w Aleksandrowie. Załącznik uzupełniający nr 3/ Taryfa dla wody i ścieków – rok 2013

3 SIEĆ WODOCIĄGOWA ZASILANA Z RADOMIA
SADKÓW GÓRKI SIEĆ WODOCIĄGOWA MIASTA RADOMIA NATOLIN SADKÓW RAJEC SZLACHECKI LASOWICE Zasilanie z zasobów SUW w Aleksandrowie GROSZOWICE RAJEC PODUCHOWNY Rajec Poduchowny: 16 przyłączy – zasilanie podstawowe z zasobów SUW w Aleksandrowie, Rezerwowe WM Radom Pozostałe – WM Radom Groszowice: 61 przyłączy – zasilanie podstawowe z zasobów SUW w Aleksandrowie, Rezerwowe – WM Radom Pozostałe – WM Radom DAWIDÓW MYŚLISZEWICE Dawidów i Antoniówka: Zasilanie podstawowe: z zasobów SUW w Aleksandrowie Rezerwowe – WM Radom ANTONIÓWKA Uwaga! Miejscowości: Sadków Górki, Sadków, Rajec Szlachecki, Natolin, Lasowice i Myśliszewice są obsługiwane w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez Wodociągi Miejskie Radom. W miejscowościach: Rajec Poduchowny (16 przyłączy), Groszowice (61 przyłączy) jest obsługiwana przez służby Gminy Jedlnia Letnisko a pozostałe przyłącza w tych miejscowościach obsługiwane są przez WM Radom. Wszystkie przyłącza w miejscowościach: Dawidów i Antoniówka są obsługiwane w całości przez służby Gminy Jedlnia Letnisko. Odbiorcy obsługiwani przez służby Gminy Jedlnia Letnisko korzstają z zasobów SUW w Aleksandrowie z możliwością zbiorowego zakupu wody od WM Radom; są rozliczani wg niniejszej taryfy. Załącznik uzupełniający nr 3/ Taryfa dla wody i ścieków – rok 2013

4 Powiązana z Oczyszczalnią Ścieków w Radomiu
SIEĆ KANALIZACYJNA Powiązana z Oczyszczalnią Ścieków w Radomiu NATOLIN PRZEPOMPOWNIA NATOLIN Rajec Szlachecki Sadków PRZEPOMPOWNIA UL. KĘDZIERSKIEGO Eksploatacja sieci Gmina Jedlnia Letnisko Granica własności i eksploatacji sieci wodociągowej Eksploatacja sieci Wodociągi Miejskie w Radomiu OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W RADOMIU Uwaga! Koszt eksploatacji sieci kanalizacyjnej pokrywany jest z budżetu Gminy Jedlnia Letnisko. Dostawca usługi odprowadzania ścieków, zawarł Indywidualne umowy z odbiorcami usług i rozlicza je na podstawie własnej taryfy zatwierdzonej przez Radę Gminy Jedlnia Letnisko. Koszt eksploatacji sieci kanalizacyjnej ponoszony jest przez budżet Gminy Jedlnia Letnisko, nie jest uwzględniony w kalkulacji ceny usługi odprowadzania ścieków do Oczyszczalni w Radomiu (również w niniejszej taryfie przedkładanej do zatwierdzenia). Załącznik uzupełniający nr 4/ Taryfa dla wody i ścieków – rok 2012

5 Powiązana z Oczyszczalnią Ścieków w Jedlni Letnisko
SIEĆ KANALIZACYJNA Powiązana z Oczyszczalnią Ścieków w Jedlni Letnisko OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W JEDLNI LETNISKO PRZEPOMPOWNIA NR 1 JEDLNIA LETNISKO PRZEPOMPOWNIA NR 2 JEDLNIA LETNISKO JEDLNIA LETNISKO PRZEPOMPOWNIA RADOMSKA (GMINA) PRZEPOMPOWNIA NR 3 JEDLNIA LETNISKO JEDLNIA LETNISKO PRZEPOMPOWNIA KOPERNIKA PRZEPOMPOWNIA NR 4 JEDLNIA LETNISKO JEDLNIA LETNISKO PRZEPOMPOWNIA STARORADOMSKA PRZEPOMPOWNIA NR 5 JEDLNIA LETNISKO 3 PRZEPOMPOWNIE GROSZOWICE PRZEPOMPOWNIA WRZOSÓW PRZEPOMPOWNIA NR 6 JEDLNIA LETNISKO PRZEPOMPOWNIA NR 7 JEDLNIA LETNISKO JEDLNIA LETNISKO PRZEPOMPOWNIA PODGÓRNA Uwaga! Eksploatację sieci kanalizacyjnej prowadzą służby gminne. Koszty eksploatacji zostały uwzględnione w przedkładanej do zatwierdzenia taryfie. Załącznik uzupełniający nr 4/ Taryfa dla wody i ścieków – rok 2012


Pobierz ppt "Załącznik uzupełniajacy nr 5"

Podobne prezentacje


Reklamy Google