Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Właściwości i budowa materii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Właściwości i budowa materii"— Zapis prezentacji:

1 Właściwości i budowa materii

2 Budowa materii

3 uważał, że cały świat składa się które są wieczne i niepodzielne
Starożytny filozof – Demokryt z Abdery uważał, że cały świat składa się z atomów, które są wieczne i niepodzielne

4 Dziś wiemy, że atom składa się z jeszcze mniejszych cząsteczek

5

6 Atomy łączą się w cząsteczki

7 Zjawisko dyfuzji

8 Dyfuzja polega na samorzutnym mieszaniu się cząsteczek i atomów różnych substancji. Zachodzi ona pod wpływem ruchów cieplnych. Najszybciej zachodzi ona oczywiście w gazach. Już niewielka ilość silnie pachnącej (albo obrzydliwie cuchnącej) substancji daje się wyczuć nosem po niedługim czasie od zetknięcia z powietrzem. Po prostu cząsteczki owego zapachowego środka odrywają się od macierzystej powierzchni i mieszają się z powietrzem. Dalej są one roznoszone we wszystkie strony, bo są chaotycznie popychane przez cząsteczki powietrza. Na rysunku poniżej przedstawiono sytuację, gdy na starcie dwa gazy są zlokalizowane w oddzielnych obszarach. Oczywiste jest, że jeśli cząsteczki tych gazów chaotycznie poruszają się, zderzają, przekazują energię kinetyczną, to wkrótce nastąpi ich wymieszanie i powstanie sytuacja np. jak na rysunku poniżej. Co ciekawe, dyfuzja zachodzi nie tylko dla gazów i cieczy (co jest dość zrozumiałe, jako że cząsteczki w tych stanach skupienia wykonują intensywne ruchy chaotyczne), ale nawet i w ciałach stałych. Jednak w tym ostatnim przypadku jej tempo jest bardzo powolne. Dyfuzja polega na samorzutnym mieszaniu się cząsteczek i atomów różnych substancji. Zachodzi ona pod wpływem ruchów cieplnych. Najszybciej zachodzi ona oczywiście w gazach. Już niewielka ilość silnie pachnącej (albo obrzydliwie cuchnącej) substancji daje się wyczuć nosem po niedługim czasie od zetknięcia z powietrzem. Po prostu cząsteczki owego zapachowego środka odrywają się od macierzystej powierzchni i mieszają się z powietrzem. Dalej są one roznoszone we wszystkie strony, bo są chaotycznie popychane przez cząsteczki powietrza.

9 Co ciekawe, dyfuzja zachodzi nie tylko dla gazów i cieczy (co jest dość zrozumiałe, jako że cząsteczki w tych stanach skupienia wykonują intensywne ruchy chaotyczne), ale nawet i w ciałach stałych. Jednak w tym ostatnim przypadku jej tempo jest bardzo powolne.

10 Stany skupienia

11 Są 3 podstawowe stany skupienia:
gazowy stały ciekły Oraz: plazma Kondensat Bosego-Einsteina

12 JAKIE SĄ RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA POMIĘDZY BUDOWĄ CIAŁ STAŁYCH, CIECZY I GAZÓW?

13 Najważniejsze ich podobieństwo to atomowa struktura: ciała stałe, ciecze, i gazy zbudowane są z atomów, które pozostają w ciągłym ruchu. Ruch ten jest tym szybszy im wyższa jest temperatura. Różnice pochodzą stąd, że w każdym z trzech stanów skupienia atomy są inaczej rozmieszczone.

14 W gazie atomy albo zbudowane z nich cząsteczki poruszają się dość swobodnie, od czasu do czasu zderzając się ze sobą lub ze ściankami naczynia. Dlatego gaz umieszczony w naczyniu rozszerza się i wypełnia całkowicie jego objętość. Grad uderzeń atomów lub cząsteczek w ścianki naczynia wytwarza ciśnienie działające na te ścianki.

15 W ciele stałym atomy są ułożone w bezpośrednim kontakcie ze sobą, tworząc uporządkowaną strukturę. Porządek ten byłby idealny w temperaturze zera absolutnego, która jednak nie jest osiągalna. W rzeczywistości każdy atom wykonuje wokół swojego położenia równowagi ruch drgający, pozostając cały czas bardzo blisko tego położenia. Inaczej mówiąc, każdy atom ma w ciele stałym stale tych samych sąsiadów. Dlatego ciało stałe zachowuje swój kształt i nie rozszerza się tak, jak gaz. Żeby zmienić kształt ciała stałego (na przykład ugiąć sprężynę) trzeba przyłożyć do niego siłę. Bardzo trudno jednak zmniejszyć objętość ciała stałego - w odróżnieniu od gazu nie ma w nim wiele miejsca między atomami, dlatego po przyłożeniu nawet bardzo wielkich ciśnień objętość ciała stałego zmniejsza się nieznacznie.

16 W cieczy sytuacja jest pośrednia: atomy (lub cząsteczki) pozostają w bezpośrednim kontakcie ze sobą podobnie, jak w ciele stałym, ale nie są ułożone sztywno jeden względem drugiego. Mogą się względem siebie łatwo przesuwać, podobnie jak ziarnka suchego piasku w piaskownicy. Dlatego ciecz, podobnie jak piasek, przyjmuje kształt naczynia, w którym ją umieścimy. Nie dąży jednak do całkowitego jego wypełnienia, jakby to zrobił gaz. Niektóre cząsteczki (atomy) opuszczają jednak ciecz i poruszają się w pozostałej części naczynia, tworząc parę - substancję w stanie gazowym. Rozmieszczenie atomów w cieczy w bezpośrednim kontakcie ze sobą powoduje, że jest ona, podobnie jak ciało stałe, trudno ściśliwa.

17 Co to są kryształy?

18 Kryształ - jest to ciało stałe, którego strukturę wewnętrzną cechuje uporządkowanie - cząsteczki jony i atomy nie mają swobody przemieszczania się, gdyż zajmują ściśle określone miejsca w sieci przestrzennej i mogą jedynie drgać w obrębie zajmowanych przez siebie miejsc. Kryształy to ciała jednorodne. Posiadają symetrię translacyjną, która odróżnia je od ciał bezpostaciowych np. szkła. Kryształy, które powstały w wyniku naturalnych, geologicznych procesów nazywamy minerałami.Wyróżniamy monokryształy i polikryształy Monokryształ, pojedynczy kryształ, bez defektów makroskopowych, lecz niekoniecznie ograniczony naturalnymi, płaskimi ścianami. Polikryształ, ciało polikrystaliczne, zbiór mikrokryształów lub mikrokrystalitów zorientowanych w różnych kierunkach


Pobierz ppt "Właściwości i budowa materii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google