Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Koszykowa 16 ul. Taborowa 33 00- 564 Warszawa02-699 Warszawa tel. 022 60 174 02tel. 022 60 174 14 fax. 022 60 174 13fax. 022 60 174 19 www.udsc.gov.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Koszykowa 16 ul. Taborowa 33 00- 564 Warszawa02-699 Warszawa tel. 022 60 174 02tel. 022 60 174 14 fax. 022 60 174 13fax. 022 60 174 19 www.udsc.gov.pl."— Zapis prezentacji:

1 ul. Koszykowa 16 ul. Taborowa 33 00- 564 Warszawa02-699 Warszawa tel. 022 60 174 02tel. 022 60 174 14 fax. 022 60 174 13fax. 022 60 174 19 www.udsc.gov.pl e-mail: t.cytrynowicz@uric.gov.pl Nowe prawo o cudzoziemcach

2 Trochę historii 2  Ustawa z dnia 29 marca 1963 r. o cudzoziemcach  Ustawa z dnia z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach  Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach  Ustawa z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650) - Wejście w życie – 1 maja 2014 r.

3 Geneza i cele nowego prawa o cudzoziemcach 3  Systemowa zmiana zgodna z kierunkami polskiej polityki migracyjnej  Uproszczenie procedur legalizacji pobytu  Zapobieganie sytuacjom delegalizowania pobytu cudzoziemców w Polsce  Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa  Uporządkowanie struktury ustawy o cudzoziemcach i nadanie jej większej przejrzystości  Racjonalny podział właściwości rzeczowej i miejscowej organów  Spodziewane rezultaty

4 Kierunki Polskiej polityki migracyjnej 4  Uzupełniający charakter imigracji ekonomicznej  Pozyskiwanie pracowników wysoko wykwalifikowanych  Rozwój nauki oraz wykorzystywanie potencjału wyedukowanych w Polsce cudzoziemców  Umożliwienie osiedlania się cudzoziemców posiadających polskie pochodzenie

5 Uproszczenie procedur legalizacji pobytu 5  Brak terminów składania wniosków o zezwolenia  Niesformalizowane wymogi dokumentacyjne  Uściślenie kryteriów uzyskiwania zezwoleń na pobyt  Rezygnacja z nieistotnych wymogów dowodowych  Dłuższe okresy ważności zezwoleń na pobyt czasowy  Priorytetyzacja niektórych kategorii cudzoziemców  Nowe formy legalizacji pobytu

6 Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa 6  Utrzymanie zasady kauzalności pobytu cudzoziemca  Zaangażowanie we wszystkie procedury dopuszczenia cudzoziemca do terytorium Polski Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji i Straży Granicznej  Osobiste stawiennictwo  Biometria  Usprawnione działanie Wykazu cudzoziemców, których pobyt jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niepożądany

7 Zapobieganie sytuacjom delegalizowania pobytu cudzoziemców w Polsce 7  Promowanie dobrowolnych powrotów  Indywidualizacja okresu zakazu wjazdu  Ochrona prawa do życia rodzinnego i prywatnego  Ochrona cudzoziemców pracowników  Szerokie gwarancje procesowe w sprawach o zobowiązanie do powrotu  Alternatywne do detencji środki zapewnienia wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu

8 Uporządkowanie struktury ustawy o cudzoziemcach i nadanie jej większej przejrzystości 8  Ustawa składa się z trzynastu działów  Działy podzielone są na rozdziały  Struktura ustawy o cudzoziemcach ma ułatwić jej stosowanie oraz późniejszą nowelizację  Nowa struktura ustawy sprawiła, iż ustawa o cudzoziemcach jest większa objętościowo

9 Racjonalny podział właściwości rzeczowej i miejscowej organów 9  Legalizacja pobytu – Wojewodowie – Szef UdSC  Zobowiązanie do powrotu – Straż Graniczna – Szef UdSC  Odpowiedzialność przewoźnika – Straż Graniczna  Koszty zobowiązania do powrotu – Straż Graniczna

10 Oczekiwane rezultaty 10  Szybsza i bardziej efektywna obsługa petentów – cudzoziemców  Stymulacja imigracji w szczególnie pożądanych obszarach – studenci, cudzoziemcy z polskim pochodzeniem, pracownicy i pracownicy wysoko wykwalifikowani  Lepsze wykorzystanie potencjału imigrantów  Zrównoważony udział imigrantów w społeczeństwie  Minimalizacja zjawiska nielegalnej imigracji  Polepszenie dostępu do informacji  Kampanie społeczne – „Polska, tu mieszkam”  Integracja

11 Dziękuję za uwagę Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców 022 60 147 14 t.cytrynowicz@udsc.gov.pl 11


Pobierz ppt "Ul. Koszykowa 16 ul. Taborowa 33 00- 564 Warszawa02-699 Warszawa tel. 022 60 174 02tel. 022 60 174 14 fax. 022 60 174 13fax. 022 60 174 19 www.udsc.gov.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google