Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe prawo o cudzoziemcach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe prawo o cudzoziemcach"— Zapis prezentacji:

1 Nowe prawo o cudzoziemcach
ul. Koszykowa ul. Taborowa 33 Warszawa Warszawa tel tel fax fax Nowe prawo o cudzoziemcach

2 Trochę historii Ustawa z dnia 29 marca 1963 r. o cudzoziemcach
Ustawa z dnia z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach Ustawa z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650) - Wejście w życie – 1 maja 2014 r.

3 Geneza i cele nowego prawa o cudzoziemcach
Systemowa zmiana zgodna z kierunkami polskiej polityki migracyjnej Uproszczenie procedur legalizacji pobytu Zapobieganie sytuacjom delegalizowania pobytu cudzoziemców w Polsce Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa Uporządkowanie struktury ustawy o cudzoziemcach i nadanie jej większej przejrzystości Racjonalny podział właściwości rzeczowej i miejscowej organów Spodziewane rezultaty

4 Kierunki Polskiej polityki migracyjnej
Uzupełniający charakter imigracji ekonomicznej Pozyskiwanie pracowników wysoko wykwalifikowanych Rozwój nauki oraz wykorzystywanie potencjału wyedukowanych w Polsce cudzoziemców Umożliwienie osiedlania się cudzoziemców posiadających polskie pochodzenie

5 Uproszczenie procedur legalizacji pobytu
Brak terminów składania wniosków o zezwolenia Niesformalizowane wymogi dokumentacyjne Uściślenie kryteriów uzyskiwania zezwoleń na pobyt Rezygnacja z nieistotnych wymogów dowodowych Dłuższe okresy ważności zezwoleń na pobyt czasowy Priorytetyzacja niektórych kategorii cudzoziemców Nowe formy legalizacji pobytu

6 Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa
Utrzymanie zasady kauzalności pobytu cudzoziemca Zaangażowanie we wszystkie procedury dopuszczenia cudzoziemca do terytorium Polski Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji i Straży Granicznej Osobiste stawiennictwo Biometria Usprawnione działanie Wykazu cudzoziemców, których pobyt jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niepożądany

7 Zapobieganie sytuacjom delegalizowania pobytu cudzoziemców w Polsce
Promowanie dobrowolnych powrotów Indywidualizacja okresu zakazu wjazdu Ochrona prawa do życia rodzinnego i prywatnego Ochrona cudzoziemców pracowników Szerokie gwarancje procesowe w sprawach o zobowiązanie do powrotu Alternatywne do detencji środki zapewnienia wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu

8 Uporządkowanie struktury ustawy o cudzoziemcach i nadanie jej większej przejrzystości
Ustawa składa się z trzynastu działów Działy podzielone są na rozdziały Struktura ustawy o cudzoziemcach ma ułatwić jej stosowanie oraz późniejszą nowelizację Nowa struktura ustawy sprawiła, iż ustawa o cudzoziemcach jest większa objętościowo

9 Racjonalny podział właściwości rzeczowej i miejscowej organów
Legalizacja pobytu – Wojewodowie – Szef UdSC Zobowiązanie do powrotu – Straż Graniczna – Szef UdSC Odpowiedzialność przewoźnika – Straż Graniczna Koszty zobowiązania do powrotu – Straż Graniczna

10 Oczekiwane rezultaty Szybsza i bardziej efektywna obsługa petentów – cudzoziemców Stymulacja imigracji w szczególnie pożądanych obszarach – studenci, cudzoziemcy z polskim pochodzeniem, pracownicy i pracownicy wysoko wykwalifikowani Lepsze wykorzystanie potencjału imigrantów Zrównoważony udział imigrantów w społeczeństwie Minimalizacja zjawiska nielegalnej imigracji Polepszenie dostępu do informacji Kampanie społeczne – „Polska, tu mieszkam” Integracja

11 Dziękuję za uwagę Departament Legalizacji Pobytu
Urząd do Spraw Cudzoziemców 11


Pobierz ppt "Nowe prawo o cudzoziemcach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google