Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA – DANE ZBIORCZE Rok akademicki 2012/2013 Semestr letni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA – DANE ZBIORCZE Rok akademicki 2012/2013 Semestr letni."— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA – DANE ZBIORCZE Rok akademicki 2012/2013 Semestr letni

2 Liczba wypełnionych ankiet ogółem w % w sem. letnim

3 Liczba wypełnionych ankiet ogółem w sem. zimowym i letnim roku akad. 2012/2013 WYDZIAŁ LICZBA ANKIET W SEM. ZIMOWYM 2012/13 LICZBA ANKIET W SEM. LETNIM 2012/13 Wydział Wojskowo-Lekarski Wydział Lekarski Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu Wydział Farmaceutyczny Oddział Stomatologiczny Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Studia w języku angielskim33133 OGÓŁEM

4 Liczba wypełnionych ankiet w semestrze letnim według kierunków studiów KIERUNEK STUDIÓWLICZBA WYPEŁNIONYCH ANKIETLICZBA STUDENTÓW, KTÓRZY WYPEŁNILI ANKIETY Lekarski Fizjoterapia Wojskowo-lekarski Pielęgniarstwo Położnictwo Farmacja Lekarsko-dentystyczny Zdrowie publiczne Biotechnologia medyczna Analityka medyczna Ratownictwo medyczne Dietetyka Kosmetologia Socjologia80793 Techniki dentystyczne72965 BANGL - Lekarski13327 OGÓŁEM

5 Liczba studentów Uniwersytetu Medycznego, którzy wzięli udział w ewaluacji

6 Liczba ocenionych nauczycieli z poszczególnych wydziałów/jednostek ogólnouczelnianych WYDZIAŁ LICZBA OCENIONYCH NAUCZYCIELI Wydział Lekarski436 Wydział Wojskowo-Lekarski316 Wydział Nauk o Zdrowiu206 Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego156 Wydział Farmaceutyczny156 Oddział Stomatologiczny142 Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa131 Jednostki ogólnouczelniane60 OGÓŁEM1603

7 Kwestionariusz ankiety obowiązujący w roku akademickim 2012/13 W trosce o zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi pragniemy Państwa zaprosić do współpracy przy ocenie kadry dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety. Dla każdego pytania należy zaznaczyć odpowiedź we właściwej kolumnie, używając skali 0 – 5 (0 – opinia bardzo negatywna, 5 – opinia wysoce pozytywna). W przypadku oceny wykładu, ankietę wypełniają jedynie studenci, którzy brali udział w powyżej 50% zajęć. Ankieta jest anonimowa. 1.Czy zajęcia wzbogaciły Twoją wiedzę lub pozwoliły nabyć nowe umiejętności? 2.Czy prowadzący rozpoczynał i kończył zajęcia zgodnie z planem? 3.Czy prowadzący był dobrze przygotowany do zajęć? 4.Uwagi dotyczące zajęć i sposobu ich prowadzenia: ………………………………………………………………………………………………………

8 Średnia ocen z pytań zamkniętych z podziałem na wydziały

9 Średnia ocen z pytań zamkniętych z podziałem na kierunki

10 Czy zajęcia wzbogaciły Twoją wiedzę lub pozwoliły zdobyć nowe umiejętności? (średnia od 0 do 5)

11 Czy prowadzący rozpoczynał i kończył zajęcia zgodnie z planem? (średnia od 0 do 5)

12 Czy prowadzący był dobrze przygotowany do zajęć? (średnia od 0 do 5)

13 Wnioski z analizy uwag szczegółowych Najczęściej zgłaszane uwagi to: Złe warunki odbywania zajęć – za ciasne sale, za ciemne, źle ogrzewane; Złe rozplanowanie zajęć (za późno, w miejscu, do którego trudno się dostać, np. CZMP we wczesnych godzinach porannych); Brak przygotowania do zajęć, brak aktualnej wiedzy na temat prezentowanych zagadnień, nie wychodzenie poza treści z podręcznika; Spóźnianie się na zajęcia/nie przychodzenie na zajęcia i nie uprzedzenie o tym studentów; Niesprawiedliwe oceniane, niezrozumiałe kryteria oceny; Utrudniona komunikacja z wykładowcą; Wprowadzanie stresującej atmosfery na zajęcia; Źle przygotowane prezentacje (za mała czcionka, za dużo treści na slajdach);

14 Wnioski z analizy uwag szczegółowych c.d. Złe prowadzenie zajęć (zbyt ciche mówienie, niewyraźne mówienie, za szybkie mówienie, czytanie treści ze slajdów, chaotyczny sposób prowadzenia zajęć); Postrzeganie zajęć jako niepotrzebnych w toku studiów; Powtarzanie treści zajęć na różnych przedmiotach i/lub na pierwszym i na drugim stopniu studiów; Brak zgodności między zagadnieniami prezentowanymi na zajęciach a pytaniami na kolokwiach, egzaminach; Brak zgodności między zagadnieniami zawartymi w sylabusie a rzeczywiście omawianymi na zajęciach; Brak wystarczającej pomocy ze strony prowadzącego na zajęciach o charakterze praktycznym (zajęcia kliniczne, zajęcia praktyczne); Zbyt długi okres oczekiwania na sprawdzenie kolokwiów, egzaminów; Prezentowanie zbyt obszernych treści w zbyt krótkim czasie.

15 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "EWALUACJA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA – DANE ZBIORCZE Rok akademicki 2012/2013 Semestr letni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google