Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe elementy Strategii Rozwoju Obszaru Społeczno-Gospodarczego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe elementy Strategii Rozwoju Obszaru Społeczno-Gospodarczego"— Zapis prezentacji:

1 Podstawowe elementy Strategii Rozwoju Obszaru Społeczno-Gospodarczego

2 Strategia jako instrument zarządzania rozwojem
Dlaczego strategia i myślenie strategiczne ? Koncentracja na strategii i jej istota Strategia jak przejaw inteligentnego dopasowania do wyzwań rozwoju Możliwości i bariery wdrożeniowe strategii

3 Strategia jako instrument zarządzania rozwojem
Wiedza diagnostyczna Jak jest? Wiedza dyrektywna Jak działać, aby było tak, jak być powinno? 3

4 Myślenie strategiczne obejmuje
Myślenie strategiczne dotyczy zachowań rozpatrywanych w długookresowej skali, co ukierunkowane jest na stworzenie pewnej wizji przyszłości. Pozwala ona na koordynację różnych funkcji w celu utrzymania równowagi z otoczeniem. Myślenie strategiczne obejmuje: wizję strategiczną – określa sytuację, w jakiej region chce i może znaleźć się w przyszłości, jest to swego rodzaju scenariusz określający przyszłość regionu; misję– określa ona przyczynę powstania i istnienia projektu, sposób przestrzegania przez społeczeństwo oraz nadaje kierunek działalności i wskazuje dziedziny, którymi będzie się zajmować; strategię działania – stanowi ona projekt określający kierunki, reguły i instrumenty działań, będących odpowiedzią na sygnały płynące z otoczenia, czyli jest spójną koncepcją działania zapewniającą regionowi uzyskanie przyszłej pozycji. cele i zadania – określają to wszystko, co region zamierza osiągnąć w przyszłości, w jaki sposób oraz co należy zrobić w celu osiągnięcia postawionych przed sobą celów; 4

5 Zakres myślenia strategicznego
myślenie strategiczne jest sztuką, zatem należy koncentrować się na: odkrywaniu problemów i ich formułowaniu w celu rozwiązania; wskazywaniu nowych sposobów dziania; formułowaniu przyszłych celów wykorzystując dostępne informacje strategiczne; określaniu procedury realizacji przyszłych celów; wskazywaniu ideałów i wartości ważnych dla rozwoju obszaru

6 Strategia i jej istota Strategia to właściwe planowanie i alokowanie zasobów, które: określają cele i poprawnie zdefiniowane plany działania; ukierunkowane są na poprawę jakości życia i sprawności zarządzania; dążą do utrzymywania stałej konkurencyjnej przewagi nad konkurentami; koncentrują się na najważniejszych problemach; cechują się elastycznością – łatwością modyfikacji przystosowujących plan strategiczny do zmieniającego się otoczenia.

7 Myślenie metodyczne w strategii procedury konstruowania strategii
Analiza otoczenia; Analiza zasobów strategicznych Ustalenie celów strategicznych; Określenie strategicznych; kierunków działania; Identyfikacja aktualnych celów operacyjnych; Określenie zmian procesie rozwoju; Podjęcie decyzji strategicznych; Wdrażanie strategii; Pomiar postępów i kontrola;

8 W procesie budowy strategii należy uwzględnić specyfikę obszaru dla którego planujemy proces rozwoju

9 STRATEGIA PONADLOKALNA DLA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
Syntetyczna diagnoza, Terytorialny wymiar wsparcia, Cele rozwojowe, Wskaźniki do osiągnięcia w obszarze, Priorytety inwestycyjne, Tryb i zasady wyboru projektów, Lista przedsięwzięć przewidzianych do realizacji, System wdrażania i monitorowania. * Niezbędne jest zachowanie spójności z regionalnymi, krajowymi i unijnymi dokumentami strategicznymi oraz planistycznymi

10 Strategia rozwoju województwa
Strategie Krajowe Strategia rozwoju województwa Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Strategia RLKS LSR

11 Instytucja Zarządzająca
Strategia Obszaru Instytucja Zarządzająca Kontrakt Regionalny Realizacja Wykaz Projektów

12 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Podstawowe elementy Strategii Rozwoju Obszaru Społeczno-Gospodarczego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google