Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE jako instrument wsparcia mikro i małych przedsiębiorstw z województwa pomorskiego Irena Wróblak – Prezes.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE jako instrument wsparcia mikro i małych przedsiębiorstw z województwa pomorskiego Irena Wróblak – Prezes."— Zapis prezentacji:

1 Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE jako instrument wsparcia mikro i małych przedsiębiorstw z województwa pomorskiego Irena Wróblak – Prezes Zarządu Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

2 DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU

3  Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych powstał w 2002 roku z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego, Agencji Rozwoju Pomorza S.A. oraz Miasta Gdynia.  Fundusz jest spółką non profit.  Misją Funduszu jest wspieranie przedsiębiorstw z województwa pomorskiego, poprzez udzielanie poręczeń kredytów na działalność gospodarczą.  Kapitał poręczeniowy PRFPK przekracza 46 mln zł.

4 Udziałowcy Funduszu

5 Roczna akcja poręczeniowa

6 Dotychczasowe wsparcie  Liczba udzielonych poręczeń od początku istnienia Funduszu – 965 sztuk  Kwota udzielonych poręczeń od początku istnienia Funduszu –115,7 mln zł  Liczba udzielonych poręczeń w 2009 roku – 205 sztuk  Kwota udzielonych poręczeń w 2009 roku – 28,9 mln zł  Liczba nowo utworzonych, dzięki poręczeniu, miejsc pracy w 2009 roku – 216

7 INICJATYWA JEREMIE

8  Inicjatywa JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) została podjęta w styczniu 2007 roku przez Komisję Europejską, Europejski Fundusz Inwestycyjny i Europejski Bank Inwestycyjny.  Inicjatywa wpisuje się w założenia odnowionej Strategii Lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia i ma na celu poprawę dostępu do finansowania rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Inicjatywa JEREMIE – geneza

9  Istotą inicjatywy JEREMIE jest dostarczenie środków unijnych nie bezpośrednio do MŚP, ale do pośredników finansowych, którzy oferują otrzymane środki w ramach rynkowych instrumentów finansowych.  Oferowane instrumenty finansowe mogą być wykorzystywane w sposób ciągły i odnawialny w przeciwieństwie do pomocy w formie dotacji, która może być wykorzystany tylko raz. Przyniesie to o wiele większe korzyści dla MŚP, niż system dotacji gwarantując ciągłość i stabilność systemu wsparcia. Nowy rodzaj wsparcia

10  W województwie pomorskim projekt pn. „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie pomorskim” jest realizowany w ramach Działania 1.3 RPO WP 2007- 2013 JEREMIE w pomorskim  Inicjatywa JEREMIE realizowana jest przez Instytucję Zarządzającą (Zarząd Województwa Pomorskiego) za pośrednictwem Menedżera Funduszu Powierniczego JEREMIE (BGK).

11  15 kwietnia 2010 roku Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE ogłosił konkurs na wybór Pośrednika Finansowego wspartego mechanizmem reporęczenia ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE  13 maja 2010 roku PRFPK złożył wniosek o dopuszczenie do konkursu  1 lipca 2010 roku Instytucja Zarządzająca wybrała wniosek PRFPK do dofinansowania  20 lipca 2010 roku została podpisana Umowa Operacyjna z Menedżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE  31 sierpnia 2010 roku Fundusz złożył Wniosek o Wsparcie w wysokości 30 mln zł  3 września 2010 roku Menedżer Funduszu zaakceptował Wniosek o Wsparcie  17 września 2010 pierwsze wnioski przedsiębiorców o poręczenie w ramach Inicjatywy JEREMIE Kalendarium

12 Inicjatywa JEREMIE w PRFPK

13  PRFPK otrzymał wsparcie z Funduszu Powierniczego JEREMIE w wysokości 30 mln zł - maksymalne możliwe do uzyskania w województwie pomorskim wsparcie na instrument reporęczenia.  PRFPK jest jedyną instytucją w województwie pomorskim udzielającą poręczeń objętych reporęczeniem ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE. Reporęczenie jest to poręczenie Menedżera Funduszu Powierniczego JEREMIE na rzecz Pośrednika Finansowego (PRFPK) mające na celu zabezpieczenie spłaty zobowiązań Pośrednika wobec banku który udzielił MŚP kredytu lub pożyczki.

14 Poręczenia w ramach JEREMIE są przeznaczone wyłącznie dla mikro i małych przedsiębiorstw, spełniających kryteria:  nie są w trudnej sytuacji finansowej,  nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy publicznej,  prowadzą działalność gospodarczą w województwie pomorskim,  mogą być stosownie do Rozporządzenia Komisji Europejskiej beneficjentami pomocy de minimis. Rynek docelowy poręczeń

15 Poręczenia udzielane w ramach JEREMIE są:  powiązane z kredytem lub pożyczką, udzieloną przez bank, z którym Fundusz zawarł umowę o współpracy,  związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzenia działalności przedsiębiorcy,  ograniczone w czasie - maksymalny okres trwania poręczenia to 66 miesięcy,  ograniczone kwotowo - maksymalna wartość poręczenia to 500 tys. zł i jednocześnie co najwyżej 70% kwoty kredytu. Charakterystyka poręczenia

16 PKO BP S. A. PEKAO S. A. Nordea Bank Polska S. A. Kredyt Bank S. A. Bank Ochrony Środowiska S. A. Oddział Regionalny Gdańsk Bank Spółdzielczy w Brodnicy Bank Spółdzielczy w Sztumie Bank Spółdzielczy w Tczewie Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim Bank Spółdzielczy w Rumi Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Krokowej Bank Spółdzielczy w Koronowie Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie Bank Spółdzielczy w Łebie Bank Spółdzielczy w Gniewie Bank Spółdzielczy w Stegnie Bank BPH S. A. DnB Nord S. A. Meritum Bank S. A. Getin Bank S. A. Lista banków współpracujących z Funduszem w ramach JEREMIE

17  Zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego MŚP, które dotychczas z powodu:  braku zabezpieczeń,  słabszego standingu finansowego,  braku historii kredytowej, nie miałyby możliwości skorzystania z takiego finansowania.  Niższe koszty pozyskania finansowania MŚP.  Elastyczność: finansowanie może zostać skierowane na szczególne grupy beneficjentów, np. dla nowo powstających przedsiębiorstw. Korzyści dla MŚP

18 Poręczenia w ramach JEREMIE są udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis. Warunek: Przedsiębiorca w ciągu 3 lat może skorzystać z pomocy de minimis o łącznej wartości do 200 tys. euro. Korzyści dla MŚP

19 Koszty poręczenia - porównanie Wartość poręczenia Czas trwania Prowizja – warunki rynkowe Prowizja – pomoc de minimis 100 000 zł 12 m-cy900 zł400 zł 24 m-ce1 100 zł500 zł 36 m-cy1 300 zł600 zł 48 m-cy1 500 zł700 zł 66 m-cy2 500 zł700 zł 72% mniej!

20 PRFPK + JEREMIE = NOWE MOŻLIWOŚCI

21  W ramach JEREMIE wsparcie w postaci poręczeń zostanie udzielone ponad 300 firmom na łączną wartość blisko 40 mln zł.  Realizacja Inicjatywy przyczyni się do zwiększenia efektywności i dostępności systemu poręczeń w województwie pomorskim, w tym na terenach o niższej aktywności gospodarczej i słabych strukturalnie.  Wzrośnie ich konkurencyjność w regionie poprzez zwiększenie nakładów na inwestycje oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Planowane rezultaty

22 Planowany wzrost ilości inwestycji

23 Planowany wzrost ilości poręczeń dla mikro i małych przedsiębiorstw

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

25 Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. ul. Szara 32-33 80-116 Gdańsk tel. 58 320 34 05, 58 320 34 06 fax 58 320 36 37 e-mail: prfpk@prfpk.pl http://www.prfpk.pl


Pobierz ppt "Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE jako instrument wsparcia mikro i małych przedsiębiorstw z województwa pomorskiego Irena Wróblak – Prezes."

Podobne prezentacje


Reklamy Google