Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dotacje i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Sylwia Bednarczyk-Mikuli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dotacje i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Sylwia Bednarczyk-Mikuli."— Zapis prezentacji:

1 Dotacje i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Sylwia Bednarczyk-Mikuli Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

2 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa partnerstwa - Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników zgodnie ze Strategią Europa 2020 przedsiębiorczość i praca na własny rachunek są kluczem do osiągnięcia inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, istotne jest skoncentrowanie wsparcia na rozwoju przedsiębiorczości rozumianej jako zakładanie, prowadzenie i rozwijanie własnej działalności gospodarczej przez osoby, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.2 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej 55 mln euro Celem głównym działania jest wsparcie zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Typy projektów Typy projektów: szkolenia i doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej dotacje dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza, tj.: osób dojrzałych (powyżej 50. roku życia), osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, niskowykwalifikowanych, kobiet, opiekunów osób zależnych.

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Typy projektów Typy projektów: Dotacja Dotacja do 30 000 zł lub - w przypadku utworzenia dodatkowego miejsca pracy, do 20 000 zł na każde tworzone miejsce pracy. wsparcie pożyczkowe wsparcie pożyczkowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym działalności typu spin off/spin out) do 50 000 zł; działania na rzecz wsparcia i rozwoju młodych stażem przedsiębiorców (uczestników projektów) w początkowym okresie rozwijania działalności gospodarczej (do 12 miesięcy) poprzez udzielanie wsparcia np.: doradczego szkoleniowego konsultacyjnego  wymóg prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 18 miesięcy od daty jej zarejestrowania i rozpoczęcia

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.3 Rozwój kompetencji kadr MŚP i adaptacja do zmian Schemat A: Rozwój kompetencji kadr MŚP 35 mln euro wsparcie informacyjno - konsultacyjne w zakresie identyfikacji potrzeb rozwojowych MŚP, inicjatywy na rzecz zwiększenia świadomości MŚP, co do korzyści płynących z inwestowania w rozwój pracowników (łącznie z innymi formami wsparcia), obsługa systemu popytowego, realizacja usług rozwojowych, w tym szkoleń i doradztwa (przez podmioty wpisane do Rejestru Usług Rozwojowych), wsparcie inicjatyw na rzecz zwiększenia świadomości pracodawców, co do korzyści inwestowania w rozwój pracowników.

6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III Przedsiębiorcza Małopolska Działanie 3.3 Konkurencyjność małopolskich MŚP 120 000 000 euro Schemat A: Wsparcie inwestycyjne dla MŚP - instrumenty finansowe Wsparcie projektów inwestycyjnych obejmujących rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa (inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług). Podmioty wnioskujące w ramach Działania 3.3: MŚP, koordynatorzy klastrów, instytucje finansowe - wyłącznie w odniesieniu do instrumentów finansowych, IOB - wyłącznie w odniesieniu do instrumentów finansowych.

7 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Jasnogórska 11 (II piętro) 31-358 Kraków www.mcp.malopolska.pl Konsultacje: tel. 12 376 91 91/ 92/ 93 Sylwia Bednarczyk-Mikuli Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości


Pobierz ppt "Dotacje i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Sylwia Bednarczyk-Mikuli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google