Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dotacje i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Sylwia Bednarczyk-Mikuli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dotacje i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Sylwia Bednarczyk-Mikuli."— Zapis prezentacji:

1 Dotacje i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata Sylwia Bednarczyk-Mikuli Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

2 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020
- Umowa partnerstwa - Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników zgodnie ze Strategią Europa 2020 przedsiębiorczość i praca na własny rachunek są kluczem do osiągnięcia inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, istotne jest skoncentrowanie wsparcia na rozwoju przedsiębiorczości rozumianej jako zakładanie, prowadzenie i rozwijanie własnej działalności gospodarczej przez osoby, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

3 Działanie 8.2 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata Działanie 8.2 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej 55 mln euro Celem głównym działania jest wsparcie zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Typy projektów: szkolenia i doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza, tj.: osób dojrzałych (powyżej 50. roku życia), osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, niskowykwalifikowanych, kobiet, opiekunów osób zależnych.

4 wsparcie pożyczkowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata Typy projektów: Dotacja do zł lub - w przypadku utworzenia dodatkowego miejsca pracy, do zł na każde tworzone miejsce pracy. wsparcie pożyczkowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym działalności typu spin off/spin out) do zł; działania na rzecz wsparcia i rozwoju młodych stażem przedsiębiorców (uczestników projektów) w początkowym okresie rozwijania działalności gospodarczej (do 12 miesięcy) poprzez udzielanie wsparcia np.: doradczego szkoleniowego konsultacyjnego wymóg prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 18 miesięcy od daty jej zarejestrowania i rozpoczęcia

5 Działanie 8.3 Rozwój kompetencji kadr MŚP i adaptacja do zmian
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata Działanie 8.3 Rozwój kompetencji kadr MŚP i adaptacja do zmian Schemat A: Rozwój kompetencji kadr MŚP 35 mln euro wsparcie informacyjno - konsultacyjne w zakresie identyfikacji potrzeb rozwojowych MŚP, inicjatywy na rzecz zwiększenia świadomości MŚP, co do korzyści płynących z inwestowania w rozwój pracowników (łącznie z innymi formami wsparcia), obsługa systemu popytowego, realizacja usług rozwojowych, w tym szkoleń i doradztwa (przez podmioty wpisane do Rejestru Usług Rozwojowych), wsparcie inicjatyw na rzecz zwiększenia świadomości pracodawców, co do korzyści inwestowania w rozwój pracowników.

6 OŚ PRIORYTETOWA III Przedsiębiorcza Małopolska
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata OŚ PRIORYTETOWA III Przedsiębiorcza Małopolska Działanie 3.3 Konkurencyjność małopolskich MŚP euro Schemat A: Wsparcie inwestycyjne dla MŚP - instrumenty finansowe Wsparcie projektów inwestycyjnych obejmujących rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa (inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług). Podmioty wnioskujące w ramach Działania 3.3: MŚP, koordynatorzy klastrów, instytucje finansowe - wyłącznie w odniesieniu do instrumentów finansowych, IOB - wyłącznie w odniesieniu do instrumentów finansowych.

7 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11 (II piętro) Kraków Konsultacje: tel / 92/ 93 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Sylwia Bednarczyk-Mikuli Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości


Pobierz ppt "Dotacje i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Sylwia Bednarczyk-Mikuli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google