Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła finansowania inwestycji w agroturystyce w nowej perspektywie finansowej Poznań, 14 maja 2014 r. 1 Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła finansowania inwestycji w agroturystyce w nowej perspektywie finansowej Poznań, 14 maja 2014 r. 1 Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne."— Zapis prezentacji:

1 Źródła finansowania inwestycji w agroturystyce w nowej perspektywie finansowej Poznań, 14 maja 2014 r. 1 Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne

2 2 P L A N P R E Z E N T A C J I PROW i NOWY PROW OZE w gospodarstwie rolnym Co dalej ? 1. 2. 3.

3 3 Prezentację prowadzi: Wiesław Wasilewski Wiesław Wasilewski konsultant ds. pozyskiwania funduszy pomocowych 0 – 606 255 253 (22) 648 33 47 funduszepomocowe@wp.pl

4 4

5 Jeszcze ok. 750 mln zł … Jeszcze ok. 750 mln zł … -„Ułatwianie startu młodym rolnikom” – do 40 roku życia - 189 mln EURO ~ 7.800 wniosków - 100 tyś. zł w tym 80 /20 % po spełnieniu warunków - nabór od 15 maja do 21 czerwca br. zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych -zakupu, instalacji lub budowy elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym utwardzania placów manewrowych, zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych 5

6 Kredyty preferencyjne Kredyty preferencyjne  KREDYTY  KREDYTY z dopłatami do oprocentowania 3,0 nGP, nBR 15 i … – 3,0 %, min. na: Budowa, przebudowa, remont mogą być używane !!!Zakup i instalacja maszyn – mogą być używane !!! Zakup budynków i budowli !!!Zakup budynków i budowli !!! Infrastruktura techniczna w tym ochrony środowiska i OZE  Kredyty z częściową spłatą kapitału (CSK)  GWARANCJE oraz PORĘCZENIA spłaty kredytów 6

7 7

8 8

9 WYPŁACONO – 55,3 POZOSTAŁO JESZCZE 8 WYPŁACONO – 55,3 mld zł POZOSTAŁO JESZCZE ~ 8 /70 mld ZŁ lider w Europie (Niemcy, Francja, Włochy) 9

10 PROW PROW Pomoc na budowę lub rozbudowę bazy turystycznej (w tym na instalacje OZE) można BYŁO otrzymać w ramach PROW 2007-2013 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” - 311. 100 - „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” - 311. Dotacja w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 100 tys. PLN. 300 - „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - 312 dla inwestycji zlokalizowanych na terenach wiejskich i małomiasteczkowych (do 5 tyś RLM). Dotacja w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 300 tyś PLN (uzależnione od utworzenia ilości miejsc pracy – max. 3) 10

11 11

12 Najczęściej popełniane błędy AGROTURYSTYKA Najczęściej popełniane błędy Pomylenie agroturystyki (czasowe, krótkotrwałe zakwaterowanie na terenie czynnego gospodarstwa rolnego) z turystyką wiejską (obiekty turystyczne, hotelowe funkcjonujące na wsi lub prowadzone przez rolników), Próby remontu, modernizacji, wyposażenia lokali mieszkalnych w celach teoretycznie agroturystycznych. Np. dom stojący na terenie wiejskim poddaje się modernizacji, a gospodarstwo nie istnieje – grunty są wydzierżawione lub ich brak. To nie jest agroturystyka, ale może być turystyka wiejska, Usiłowanie otrzymania dotacji do obiektów czy działalności oddalonych od czynnego gospodarstwa rolnego. Działalność będąca przedmiotem projektu musi wykorzystywać istniejące zasoby czynnego gospodarstwa rolnego oraz regionu, gdzie leży gospodarstwo, Zakupy sprzętu lub wyposażenia niezwiązanego z działalnością agroturystyczną np. osobowego środka transportu czy do celów usługowych, budowy nowych domów mieszkalnych (przy składaniu wniosków należy pamiętać, że zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych budynki zakwaterowania turystycznego kwalifikowane są jako niemieszkalne), Wnioskowanie o sfinansowanie przebudowy budynków gospodarczych na mieszkalne. Możliwa jest jednak przebudowa budynku gospodarczego na budynek niemieszkalny (jak dom letniskowy), ale to już nie jest agroturystyka. 12

13 13

14 OZE w gospodarstwie rolnym Pompy ciepłaPompy ciepła – stosowane głównie w domach mieszkalnych (z funkcją agroturystyczną) i nielicznie w procesie produkcji np. suszarnie. Uzasadnione ekonomicznie głównie w przypadku braku dostępu do sieci gazowej – Rozporządzenie MG z 4.04.2014 LEGALIZACJA Małe turbiny wiatroweMałe turbiny wiatrowe – głównie mikro turbiny o rozpiętości łopat do 3 metrów bez przytwierdzenia masztowego, niewymagające uzyskania Pozwolenia na Budowę oraz wszelkich, żmudnych formalności z tym związanych. Panele solarne i fotowoltaicznePanele solarne i fotowoltaiczne – mikro źródła instalowane głównie na poszyciu dachowym niekiedy, jako samodzielna budowla coraz częściej stosowanej w formie hybrydowej z możliwością uzyskiwania energii elektrycznej i ciepłej wody. Ze względów klimatycznych należy spodziewać się dynamicznego rozwoju instalacji hybrydowych paneli i mikro turbin 14

15 OZE w gospodarstwie rolnym Małe biogazownie rolniczeMałe biogazownie rolnicze – stacjonarne lub kontenerowe, w technologii klasycznej lub suchej. Kilka udanych prób budowy małych instalacji kontenerowych (także suchej) daje nadzieję na ich dynamiczny wzrost ilościowy oraz obniżenie cen jednostkowych – stosowane głównie w średnich i specjalistycznych gospodarstwach rolnych. Kotłownie biomasoweKotłownie biomasowe – najczęściej obecnie instalowane piece z kategorii OZE w formie opalania brykietem, peletem lub zrębkiem a także, jako współspalanie głównie z miałem węglowym, węglem kamiennym i brunatnym. Małe elektrownie wodneMałe elektrownie wodne – dosyć kosztowne inwestycje, ale bardzo efektywne ekonomicznie, polegające głównie na odbudowie kiedyś istniejących stopni wodnych, śluz lub jazów, rzadziej (głównie ze względu na problemy środowiskowe) budowa nowych zespołów. RekuperacjaRekuperacja – odzysk energii cieplnej głównie w budynkach mieszkalnych oraz wszelkiego typu suszarniach. Inwestycja cechująca się długą stopą zwrotu, ale zdecydowanie poprawiająca komfort i ekonomikę ogrzewania. 15

16 OZE w gospodarstwie rolnym  urządzenie, maszyna, budowla czy instalacja ? KI czy oferta  dla gospodarstwa rolnego czy dla agroturystyki ? BIOGOSPODARKA  efekt ekonomiczny czy … ? „BIOGOSPODARKA” spółdzielnie energetyczne  spółdzielnie energetyczne  DLA PROSUMENTA; - kolektory słoneczne, - małe wiatraki, - panele fotowoltaiczne, - pompy ciepła, - małe biogazownie, - piece na biomasę - układy mikrokogeneracyjne. 16

17 17

18 GŁÓWNE KIERUNKI POMOCY GŁÓWNE KIERUNKI POMOCY 5 obszarów tematycznych dla inwestowania w innowacje i badania – (inteligentna specjalizacja)  zdrowe społeczeństwo,  energetyka,  surowce naturalne i gospodarka odpadami,  innowacyjne technologie i procesy przemysłowe biogospodarka rolno-spożywcza  biogospodarka rolno-spożywcza (w tym zdrowa żywność). 18

19 NAJBLIŻSZA PRZYSZŁOŚĆ (do 2020 roku) ROZWOJU TERENÓW WIEJSKICH ROZSTRZYGA SIĘ TERAZ !!! Było (praktycznie); JEDEN PROGRAM/ JEDNO MINISTERSTWO/ JEDNA AGENCJA BĘDZIE; KILKA PROGRAMÓW/KILKA MINISTERSTW/KILKA JEDNOSTEK WDRAŻAJĄCYCH 19 Koniec dotychczasowej logiki dotacyjnej… Koniec dotychczasowej logiki dotacyjnej…

20 20 WSPÓLNA POLITYKA ROLNA WSPÓLNA POLITYKA ROLNA

21 21 WSPÓLNA POLITYKA ROLNA WSPÓLNA POLITYKA ROLNA na lata 2013-2020 WPR uzupełnione ~ 5,2 (~6,2%Podstawowe źródło wsparcia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich to WPR (28,6 mld euro) uzupełnione (po raz pierwszy ) środkami z polityki spójności ~ 5,2 mld EURO (~6,2%) – umowa partnerstwa Każdy program Każdy program – zarówno krajowy jak i regionalny, będzie wskazywał sposób inwestowania w rozwój obszarów wiejskich – także dla AGROTURYSTYKI (NOVUM !!!)

22 22

23 23 Nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020  BIOENERGETYKA  Efektywność energetyczna i produkcja OZE produkcja OZE CO DALEJ ? CO DALEJ ?

24 24

25 25

26 26 CO DALEJ ? CO DALEJ ? BRAK WYDZIELONYCH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ DLA OZEBRAK WYDZIELONYCH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ DLA OZE w nowym PROW Traktowanie OZE jako element a nie cel !!! Możliwość otrzymania dotacji dla OZE z PO z Funduszu Spójności Tylko w jednym działaniu PROW mamy wyraźny zapis o OZE dla agroturystyki – a mianowicie;

27 27 Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych) Zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie, Rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa takich rolników. 60% 50% 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo, do 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych 900/500/200 900/500/200 CO DALEJ ? CO DALEJ ?

28 Więcej informacji o tej tematyce w cyklu artykułów „Dotacje w praktyce”. 28

29 29 Wiesław Wasilewski funduszepomocowe@wp.pl Dziękuję za uwagę: Wiesław Wasilewski funduszepomocowe@wp.pl … Jesteśmy dumni z faktu, że posiadamy skromny udział w radykalnej zmianie polskiej wsi … oblicza polskiej wsi … Poznań, 14 maja 2014 r.


Pobierz ppt "Źródła finansowania inwestycji w agroturystyce w nowej perspektywie finansowej Poznań, 14 maja 2014 r. 1 Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google