Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne"— Zapis prezentacji:

1 Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne
Źródła finansowania inwestycji w agroturystyce w nowej perspektywie finansowej Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne Poznań, 14 maja r.

2 OZE w gospodarstwie rolnym
P L A N P R E Z E N T A C J I 1. PROW i NOWY PROW 2. OZE w gospodarstwie rolnym 3. Co dalej ?

3 Prezentację prowadzi:
Wiesław Wasilewski konsultant ds. pozyskiwania funduszy pomocowych 0 – (22)

4

5 Jeszcze ok. 750 mln zł … „Ułatwianie startu młodym rolnikom” – do 40 roku życia 189 mln EURO ~ wniosków 100 tyś. zł w tym 80 /20 % po spełnieniu warunków nabór od 15 maja do 21 czerwca br. zakupu, instalacji lub budowy elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym utwardzania placów manewrowych, zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych

6 Kredyty preferencyjne
KREDYTY z dopłatami do oprocentowania nGP, nBR 15 i … – 3,0 %, min. na: Budowa, przebudowa, remont Zakup i instalacja maszyn – mogą być używane !!! Zakup budynków i budowli !!! Infrastruktura techniczna w tym ochrony środowiska i OZE Kredyty z częściową spłatą kapitału (CSK) GWARANCJE oraz PORĘCZENIA spłaty kredytów

7 PROW

8

9 WYPŁACONO – 55,3 mld zł POZOSTAŁO JESZCZE ~ 8/70 mld ZŁ lider w Europie (Niemcy, Francja, Włochy)

10 PROW Pomoc na budowę lub rozbudowę bazy turystycznej (w tym na instalacje OZE) można BYŁO otrzymać w ramach PROW - „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Dotacja w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 100 tys. PLN. - „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” dla inwestycji zlokalizowanych na terenach wiejskich i małomiasteczkowych (do 5 tyś RLM). Dotacja w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 300 tyś PLN (uzależnione od utworzenia ilości miejsc pracy – max. 3)

11

12 AGROTURYSTYKA Najczęściej popełniane błędy
Pomylenie agroturystyki (czasowe, krótkotrwałe zakwaterowanie na terenie czynnego gospodarstwa rolnego) z turystyką wiejską (obiekty turystyczne, hotelowe funkcjonujące na wsi lub prowadzone przez rolników), Próby remontu, modernizacji, wyposażenia lokali mieszkalnych w celach teoretycznie agroturystycznych. Np. dom stojący na terenie wiejskim poddaje się modernizacji, a gospodarstwo nie istnieje – grunty są wydzierżawione lub ich brak. To nie jest agroturystyka, ale może być turystyka wiejska, Usiłowanie otrzymania dotacji do obiektów czy działalności oddalonych od czynnego gospodarstwa rolnego. Działalność będąca przedmiotem projektu musi wykorzystywać istniejące zasoby czynnego gospodarstwa rolnego oraz regionu, gdzie leży gospodarstwo, Zakupy sprzętu lub wyposażenia niezwiązanego z działalnością agroturystyczną np. osobowego środka transportu czy do celów usługowych, budowy nowych domów mieszkalnych (przy składaniu wniosków należy pamiętać, że zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych budynki zakwaterowania turystycznego kwalifikowane są jako niemieszkalne), Wnioskowanie o sfinansowanie przebudowy budynków gospodarczych na mieszkalne. Możliwa jest jednak przebudowa budynku gospodarczego na budynek niemieszkalny (jak dom letniskowy), ale to już nie jest agroturystyka.

13 OZE w gospodarstwie rolnym

14 OZE w gospodarstwie rolnym
Pompy ciepła – stosowane głównie w domach mieszkalnych (z funkcją agroturystyczną) i nielicznie w procesie produkcji np. suszarnie. Uzasadnione ekonomicznie głównie w przypadku braku dostępu do sieci gazowej – Rozporządzenie MG z LEGALIZACJA Małe turbiny wiatrowe – głównie mikro turbiny o rozpiętości łopat do 3 metrów bez przytwierdzenia masztowego, niewymagające uzyskania Pozwolenia na Budowę oraz wszelkich, żmudnych formalności z tym związanych. Panele solarne i fotowoltaiczne – mikro źródła instalowane głównie na poszyciu dachowym niekiedy, jako samodzielna budowla coraz częściej stosowanej w formie hybrydowej z możliwością uzyskiwania energii elektrycznej i ciepłej wody. Ze względów klimatycznych należy spodziewać się dynamicznego rozwoju instalacji hybrydowych paneli i mikro turbin

15 OZE w gospodarstwie rolnym
Małe biogazownie rolnicze – stacjonarne lub kontenerowe, w technologii klasycznej lub suchej. Kilka udanych prób budowy małych instalacji kontenerowych (także suchej) daje nadzieję na ich dynamiczny wzrost ilościowy oraz obniżenie cen jednostkowych – stosowane głównie w średnich i specjalistycznych gospodarstwach rolnych. Kotłownie biomasowe – najczęściej obecnie instalowane piece z kategorii OZE w formie opalania brykietem, peletem lub zrębkiem a także, jako współspalanie głównie z miałem węglowym, węglem kamiennym i brunatnym. Małe elektrownie wodne – dosyć kosztowne inwestycje, ale bardzo efektywne ekonomicznie, polegające głównie na odbudowie kiedyś istniejących stopni wodnych, śluz lub jazów, rzadziej (głównie ze względu na problemy środowiskowe) budowa nowych zespołów. Rekuperacja – odzysk energii cieplnej głównie w budynkach mieszkalnych oraz wszelkiego typu suszarniach. Inwestycja cechująca się długą stopą zwrotu, ale zdecydowanie poprawiająca komfort i ekonomikę ogrzewania.

16 OZE w gospodarstwie rolnym
urządzenie, maszyna, budowla czy instalacja ? KI czy oferta dla gospodarstwa rolnego czy dla agroturystyki ? efekt ekonomiczny czy … ? „BIOGOSPODARKA” spółdzielnie energetyczne DLA PROSUMENTA; - kolektory słoneczne, - małe wiatraki, - panele fotowoltaiczne, - pompy ciepła, - małe biogazownie, - piece na biomasę - układy mikrokogeneracyjne.

17 Co dalej ?

18 GŁÓWNE KIERUNKI POMOCY
5 obszarów tematycznych dla inwestowania w innowacje i badania – (inteligentna specjalizacja) zdrowe społeczeństwo, energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami, innowacyjne technologie i procesy przemysłowe biogospodarka rolno-spożywcza (w tym zdrowa żywność).

19 Koniec dotychczasowej logiki dotacyjnej…
NAJBLIŻSZA PRZYSZŁOŚĆ (do 2020 roku) ROZWOJU TERENÓW WIEJSKICH ROZSTRZYGA SIĘ TERAZ !!! Było (praktycznie); JEDEN PROGRAM/ JEDNO MINISTERSTWO/ JEDNA AGENCJA BĘDZIE; KILKA PROGRAMÓW/KILKA MINISTERSTW/KILKA JEDNOSTEK WDRAŻAJĄCYCH

20 WSPÓLNA POLITYKA ROLNA

21 WSPÓLNA POLITYKA ROLNA na lata 2013-2020
Podstawowe źródło wsparcia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich to WPR (28,6 mld euro) uzupełnione (po raz pierwszy) środkami z polityki spójności ~ 5,2 mld EURO (~6,2%) – umowa partnerstwa Każdy program – zarówno krajowy jak i regionalny, będzie wskazywał sposób inwestowania w rozwój obszarów wiejskich – także dla AGROTURYSTYKI (NOVUM !!!)

22

23 Nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020
CO DALEJ ? Nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020 BIOENERGETYKA Efektywność energetyczna i produkcja OZE

24

25

26 CO DALEJ ? BRAK WYDZIELONYCH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ DLA OZE w nowym PROW
Traktowanie OZE jako element a nie cel !!! Możliwość otrzymania dotacji dla OZE z PO z Funduszu Spójności Tylko w jednym działaniu PROW mamy wyraźny zapis o OZE dla agroturystyki – a mianowicie;

27 Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych
CO DALEJ ? Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych) Zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie, Rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa takich rolników. 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo, do 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych 900/500/200

28 Więcej informacji o tej tematyce w cyklu artykułów „Dotacje w praktyce”
.

29 Dziękuję za uwagę: Wiesław Wasilewski funduszepomocowe@wp.pl
… Jesteśmy dumni z faktu, że posiadamy skromny udział w radykalnej zmianie oblicza polskiej wsi … Poznań, 14 maja 2014 r.


Pobierz ppt "Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google