Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Punkt  Prosta A B C a  Półprosta  Odcinek A A B.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Punkt  Prosta A B C a  Półprosta  Odcinek A A B."— Zapis prezentacji:

1

2  Punkt  Prosta A B C a

3  Półprosta  Odcinek A A B

4  Jeśli dwie proste przecinają się pod kątem prostym są to proste prostopadłe. Zapisujemy : m n m n

5  Jeśli dwie proste są narysowane naprzeciwko siebie nazywamy je proste równoległe. Zapisujemy: a b a b

6  Wierzchołkowy Kąty wierzchołkowe naprzeciwko siebie mają taka samą miarę.  Przyległy Kąty przyległe mają razem miarę 180° stopni. β α ɤ δ αβ

7  Wklęsły Kąt wklęsły ma Miarę większą od 180° i mniejszą od 360°.  Wypukły Kąty wypukłe mają więcej niż 0° ale mniej niż 180°. Kąt wypukłyKąt wklęsły

8  Prosty Kąt prosty ma 90°.  Ostry Kąt ostry ma więcej niż 0° ale mniej niż 90°.

9  Rozwarty Kąt rozwarty ma więcej niż 90° ale mniej niż 180°.  Zerowy Ramiona kąta zerowego pokrywają się. Miara jego jest wynosi 0°. A B

10  Pełny Ramiona kąta pełnego pokrywają się. Jego miara jest równa 360°.  Półpełny Ramiona kąta półpełnego tworzą prostą. Jego miara jest równa 180°.

11  Nazwa wielokątów zależy od liczby kątów wewnętrznych w wielokącie np. trójkąt, czworokąt, pięciokąt.  Liczba boków, wierzchołków, kątów wewnętrznych w danym wielokącie jest taka sama np. czworokąt ma 4 wierzchołki, 4 boki i 4 kąty wewnętrzne.  Wielokąt wypukły ma wszystkie kąty wewnętrzne wypukłe, czyli kąty wewnętrzne mają mniej niż 180°.

12 Obwód wielokąta to suma wszystkich jego boków. Obwód czworokąta =a+b+c+d

13 Wielokąt foremny ma boki równej długości i wszystkie kąty wewnętrzne tej samej miary. Np. trójkąt kwadrat pięciokąt równoboczny foremny

14 Wielokąt wklęsły musi mieć jeden kąt wklęsły, czyli jeden kąt ma więcej niż 180°.

15 Różnica między kołem a okręgiem jest taka, że Koło jest w środku wypełnione a okrąg nie. Okrąg i koło nie są wielokontami. koło okrąg

16 Promień to odcinek łączący środek koła i punkt leżący na okręgu.

17 Cięciwa to odcinek łączący dwa punkty na okręgu.

18 Średnica to inaczej najdłuższa cięciwa przechodzi ona przez środek koła.

19  WSZYSTKIE BOKI SĄ JEDNAKOWEJ DŁUGOŚCI.  SUMA MIAR KĄTÓW WEWNĘTRZNYCH – 360 0  WSZYSTKIE KĄTY WEWNĘTRZNE SĄ KĄTAMI PROSTYMI.  PRZEKĄTNE MAJĄ JEDNAKOWĄ DŁUGOŚĆ, PRZECINAJĄ SIĘ W POŁOWIE I SĄ DO SIEBIE PROSTOPADŁE.  PRZEKĄTNE DZIELĄ KĄTY NA POŁOWY.

20  BOKI SĄ PARAMI RÓWNE I RÓWNOLEGŁE.  SUMA MIAR KĄTÓW WEWNĘTRZNYCH – 360 0.  WSZYSTKIE KĄTY SĄ PROSTE.  PRZEKĄTNE MAJĄ JEDNAKOWĄ DŁUGOŚĆ, PRZECINAJĄ SIĘ W POŁOWIE.

21  PRZECIWLEGŁE BOKI SĄ RÓWNOLEGŁE.  WSZYSTKIE BOKI SĄ JEDNAKOWEJ DŁUGOŚCI.  PRZECIWLEGŁE KĄTY SĄ PRZYSTAJĄCE.  DWA PRZECIWLEGŁE KĄTY SĄ ROZWARTE A DWA NASTĘPNE SĄ OSTRE.  PRZEKĄTNE DZIELĄ SIĘ NA POŁOWY I PRZECINAJĄ POD KĄTEM PROSTYM.  PRZEKĄTNE DZIELĄ KĄTY NA POŁOWY.

22  DWIE PARY PRZECIWLEGŁYCH BOKÓW SĄ RÓWNE I SĄ DO SIEBIE RÓWNOLEGŁE.  SUMA MIAR KĄTÓW WEWNĘTRZNYCH – 360 0  PRZECIWLEGŁE KĄTY SĄ DO SIEBIE PRZYSTAJĄCE.  PRZEKĄTNE PRZECINAJĄ SIĘ W POŁOWIE.

23  KAŻDY BOK MA INNĄ DŁUGOŚĆ.  KAŻDY KĄT MA INNĄ MIARĘ.

24  RAMIONA SĄ RÓWNEJ DŁUGOŚCI.  KĄTY PRZY PODSTAWIE MAJĄ RÓWNE MIARY.

25  CO NAJMNIEJ 1 PARA BOKÓW RÓWNOLEGŁYCH TZW. PODSTAWY.  SUMA MIAR KĄTÓW LEŻĄCYCH PRZY TYM SAMYM RAMIENIU- 180 0  SUMA MIAR KĄTÓW WEWNĘTRZNYCH -360 0  PRZEKĄTNE RÓŻNEJ DŁUGOŚCI.

26  RAMIONA RÓWNEJ DŁUGOŚCI.  KĄTY PRZY PODSTAWACH MAJĄ RÓWNE MIARY.  SUMA MIAR KĄTÓW WEWNĘTRZNYCH – 360 0  PRZEKĄTNE SĄ RÓWNEJ DŁUGOŚCI.

27  RÓWNE 2 PARY SĄSIEDNICH BOKÓW.  KĄTY PRZYLEGŁE DO KRÓTSZYCH BOKÓW- PRZYSTAJĄCE.  SUMA MIAR KĄTÓW WEW.- 360 0  PRZEKĄTNE PRZECINAJĄ SIĘ POD KĄTEM 90 0  DŁUŻSZA PRZEKĄTNA DZIELI KRÓTSZĄ NA POŁOWY.

28 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ !!!

29 Wykonała:  Nikola Rybarczyk Źródło:  Podręcznik i zeszyt przedmiotowy


Pobierz ppt " Punkt  Prosta A B C a  Półprosta  Odcinek A A B."

Podobne prezentacje


Reklamy Google