Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Research and Innovation Participant Portal Jak znaleźć interesujący mnie konkurs? Agnieszka Wyżgolik, Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Źródło:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Research and Innovation Participant Portal Jak znaleźć interesujący mnie konkurs? Agnieszka Wyżgolik, Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Źródło:"— Zapis prezentacji:

1 Research and Innovation Participant Portal Jak znaleźć interesujący mnie konkurs? Agnieszka Wyżgolik, Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Źródło: FAQ Participant Portal, publikacje KE

2 Unikalny system dostępu Oferuje zewnętrznym interesantom system interakcji z Komisją Europejską lub Agencjami umożliwiający koordynację akcji związanych z grantami na podstawie: -Rejestracji (ECAS) -Autoryzacji opartej na roli/funkcji w projekcie (Identity and access management – IAM) Wynik: spersonalizowane usługi świadczone przez Portal Wnosi jednorodność, przejrzystość i lepszą integrację usług zarządzania grantami

3 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

4 Możliwości finansowani a badań i innowacji

5 Znajdź odpowied ni konkurs -Każdy filar ma swój kolor -Konkursy ogłoszone na lata 2014-2015

6 Wyszukiwanie konkursów po słowach kluczowych Uwaga: podpowiada tylko tematy pre- definiowane, dodatkowo sprawdź też konkursy otwarte bez narzuconych tematów (akcje Marie Skłodowskiej-Curie, ERC, FET Open…)

7 Aktualizacje Uaktualnienia dokumentów, które publikowane są w sprawie konkursów, wyniki ewaluacji

8 Wybór konkursu

9 Dokum entacja ogólna

10 Wsparcie Adresy: -punktów kontaktowych -EEN -IPR Helspdesk -zapytania (Research Enquiry Service) Itd….

11 Powiadomienia

12

13 Dokumentacja konkursowa Ogólne dokumenty

14 System składania wniosków

15 Przewodnik

16

17 Programy Pracy 2014201520162017201820192020 Program strategiczny 1 Program Pracy Program strategiczny 2 Program Pracy Program strategiczny 3 Program Pracy 4 Program Pracy -Doskonała baza naukowa -Wyzwania społeczne -Wiodąca pozycja w przemyśle Europejska Rada Badań Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC) Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) Euratom

18 Doskonała baza naukowa 24,4 mld € Europejska Rada Badań - European Research Council (ERC) European Research Council Work Programme Future and Emerging Technologies (FET) 2. Future and Emerging Technologies (FETs) Akcje Marie Skłodowska-Curie 3. Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA) Infrastruktury badawcze 4. Research infrastructures (including e-Infrastructures) Doskonała baza naukowa 24,4 mld € Europejska Rada Badań - European Research Council (ERC) European Research Council Work Programme Future and Emerging Technologies (FET) 2. Future and Emerging Technologies (FETs) Akcje Marie Skłodowska-Curie 3. Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA) Infrastruktury badawcze 4. Research infrastructures (including e-Infrastructures) Granty dla indywidualnych naukowców (i zespołów badawczych), tematy otwarte Konkursy dla konsorcjów naukowych o dowolnym temacie (open), długoterminowych (flagships), o zadanym temacie (proactive) Granty przeznaczone na mobilność – ryczałtowe, tematy otwarte Granty dla laboratoriów na przyjmowanie naukowców, projektowanie i e-infrasrtuktury zgodnie z mapą ESFRI

19 Wyzwania społeczne 29,7 mld € 11. Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 12. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna 13. Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia 14. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport 15. Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowcami 16. Europa w zmieniającym się świecie - Integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa 17. Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli Wyzwania społeczne 29,7 mld € 11. Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 12. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie i gospodarka ekologiczna 13. Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia 14. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport 15. Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowcami 16. Europa w zmieniającym się świecie - Integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa 17. Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli Konkursy z zadanymi tematami na projekty badawczo-innowacyjne, innowacyjne i wspierające (top-down) dla konsorcjów

20 Industrial Leadership Wiodąca pozycja w przemyśle 17,04 mld € Badania w zakresie wspomagających i przemysłowych LEIT(13,5 mld): 5. Introduction to LEITs (Leadership In Enabling and Industrial Technologies) 6. ICT – Information and communication technologies 7. Nanotechnologies, Advanced materials, Advanced manufacturing and processing, Biotechnology 8. Space Dostęp do finansowania ryzyka (2,8 mld) 9. Access to risk finance Innowacje w MŚP (0,6 mld) 10. Innovation in SME Industrial Leadership Wiodąca pozycja w przemyśle 17,04 mld € Badania w zakresie wspomagających i przemysłowych LEIT(13,5 mld): 5. Introduction to LEITs (Leadership In Enabling and Industrial Technologies) 6. ICT – Information and communication technologies 7. Nanotechnologies, Advanced materials, Advanced manufacturing and processing, Biotechnology 8. Space Dostęp do finansowania ryzyka (2,8 mld) 9. Access to risk finance Innowacje w MŚP (0,6 mld) 10. Innovation in SME Konkursy z zadanymi tematami na projekty badawczo- innowacyjne, innowacyjne i wspierające (top-down) dla konsorcjów Konkursy dla agencji pośredniczących w ramach instrumentów kapitałowych i dłużnych, wspierających przedsiębiorczość Konkursy wyłącznie dla innowacyjnych MŚP w danych obszarze tematycznym

21 Składanie wniosku

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Eksperci oceniający: duże doświadczenie, umiejętności i wiedza w danym temacie (zarządza-nie projektem, inno- wacje, wykorzystywanie wyników, rozpowszechnianie wiedzy) Umiejętności, doświadczenie, wiedza, Różnorodność geograficzna, Równowaga płci – gender, Gdzie stosowne prywatny i publiczny sektor i Adekwatna rotacja ekspertów w ciągu roku Zostań ekspertem

31 Zasady Rejestracja nie gwarantuje wyznaczenia jako eksperta; Zaproszenie z informacją o warunkach; Dzienna stawka 450 euro na podstawie umowy pomiędzy ekspertem a Wspólnotą, dieta dzienną w wysokości ~92 euro, dietę hotelową - ~100 euro/doba oraz zwrot kosztów podróży Rocznie max 10 dni pobytu w Brukseli lub Luksemburgu, coraz popularniejsze oceny on-line; Dwie opcje: ekspert oceniający i przeglądający lub monitorujący;

32 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Research and Innovation Participant Portal Jak znaleźć interesujący mnie konkurs? Agnieszka Wyżgolik, Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Źródło:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google