Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie informacji w analizie instrumentu finansowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie informacji w analizie instrumentu finansowego."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie informacji w analizie instrumentu finansowego

2 Rodzaje źródeł informacji  Źródła odnoszące się do: Zagregowanej analizy ekonomicznej Zagregowanej analizy rynku papierów wartościowych Analizy sektora przemysłowego Analizy akcji i obligacji

3 Zagregowana analiza ekonomiczna  Główny Urząd Statystyczny http://www.stat.gov.pl/gus Demografia Inflacja Bezrobocie Inflacja Inne wskaźniki makro Prognozy, wyniki przedsiębiorstw, tendencje Wydatki i przychodu budżetu państwa Inne… Bank danych lokalnych -> http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=i ndeks http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=i ndeks

4 Zagregowana analiza ekonomiczna  Narodowy Bank Polski Kalendarz udostępniania danych http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kale ndarz/kalendarz.html http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kale ndarz/kalendarz.html Dane tj.: ○ Bilans płatniczy ○ Aktywa rezerwowe NBP ○ Podaż pieniądza M3 ○ Inflacja bazowa ○ Oczekiwania inflacyjne ○ Ale, przede wszystkim stopy procentowe http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.ht m http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.ht m

5 Zagregowana analiza ekonomiczna  Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/p age/portal/eurostat/home/ http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/p age/portal/eurostat/home/  Europejski odpowiednik GUS  UWAGA! Występują różnice w metodologii niektórych wskaźników czy prezentacji danych! Np. bezrobocie (Eurostat stosuje BAEL)

6 Zagregowana analiza ekonomiczna  Europejski Bank Centralny  Zadania -> http://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/html /index.pl.html http://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/html /index.pl.html  Hurtownia danych -> http://sdw.ecb.europa.eu/ http://sdw.ecb.europa.eu/

7 Zagregowana analiza ekonomiczna  Pozostałe instytucje http://www.ebrd.com/pages/homepage.shtml http://ec.europa.eu/index_pl.htm

8 Zagregowanej analizy rynku papierów wartościowych  Lista podmiotów posiadających status agencji informacyjnej w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Bloomberg L.P. z siedzibą w Nowym Yorku (USA), 731 Lexington Avenue New York, NY 10022www.bloomberg.com/polska,www.bloomberg.com/polska Cait sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, ul. Katowicka 51, 41-400 Mysłowice, www.tsg.com.pl,www.tsg.com.pl Grupa INTERIA.PL sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków,http://mojeinwestycje.interia.pl,http://mojeinwestycje.interia.pl Notoria Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Miedziana 3A/17, 00- 814 Warszawa, www.notoria.pl,www.notoria.pl Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bracka 6/8 00-502 Warszawa, www.pap.pl,www.pap.pl StockWatch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Płatnicza 76/78 01- 827 Warszawa, www.stockwatch.pl.www.stockwatch.pl

9 Zagregowanej analizy rynku papierów wartościowych  Komisja Nadzoru Finansowego http://www.knf.gov.pl/index.html http://www.knf.gov.pl/index.html Warte uwagi są opracowania nt. rynku kapitałowego http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ka pitalowy/index.html http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ka pitalowy/index.html  Dodatkowo dostępnych jest wiele opracowań, danych czy materiałów o charakterze informacyjnym na stronach domów maklerskich

10 Zagregowanej analizy rynku papierów wartościowych i inne  Nie można zapomnieć o stronach GPW SA w Warszawie http://gpw.pl/ http://gpwcatalyst.pl/ http://www.newconnect.pl/  Związek Banków Polskich http://zbp.pl/http://zbp.pl/  Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych http://www.sii.org.pl/ http://www.sii.org.pl/  Warto się również odnieść do sprawozdań, opracowań i innych dokumentów tworzonych przez spółki, z których na uwagę zasługuje prospekt emisyjny oraz sprawozdania roczne/kwartalne  Na koniec warto zaznaczyć prasę specjalistyczną – dzienniki czy tygodniki


Pobierz ppt "Wykorzystanie informacji w analizie instrumentu finansowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google