Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Roman Grzyb Wiceprezes Pomorskiej Sieci Leader Dyrektor Biura LGD „Trzy Krajobrazy” Szymbark, 12.06.2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Roman Grzyb Wiceprezes Pomorskiej Sieci Leader Dyrektor Biura LGD „Trzy Krajobrazy” Szymbark, 12.06.2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Roman Grzyb Wiceprezes Pomorskiej Sieci Leader Dyrektor Biura LGD „Trzy Krajobrazy” Szymbark, 12.06.2014 r.

2 Pomorskie Lokalne Grupy Działania, realizujące podejście Leader w ramach PROW 2007-2013. Leader bazuje na zaangażowaniu lokalnych społeczności i partnerów z trzech sektorów w celu budowy kapitału społecznego, kreowania i rozwoju własnego miejsca zamieszkania.

3 Działania realizowane w ramach Osi 4 LEADER ukierunkowane na aktywizację społeczności lokalnej i rozwój obszaru  Odnowa i rozwój wsi  Małe Projekty  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  Funkcjonowanie LGD (działania własne LGD, aktywizacja i nabywanie umiejętności

4 Odnowa i rozwój wsi - Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe (OPP) - Działania inwestycyjne: zrealizowane oraz w trakcie realizacji ok. 380 wniosków, na łączną kwotę 55 600 000 zł w tym zadania takie jak:  remont, odbudowa, wyposażenie obiektów społeczno-kulturalnych (gminne ośrodki kultury, świetlice wiejskie), zagospodarowanie przestrzeni wokół tych obiektów  remont lub wyposażenie obiektów sportowych  zagospodarowanie przestrzeni publicznej  utworzenie ścieżek, tras rowerowych  utworzenie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej  remont lub odnowienie zabytków

5  ok. 98 wniosków na remont, odbudowę, wyposażenie, obiektów społeczno-kulturalnych (gminne ośrodki kultury, świetlice wiejskie), zagospodarowanie przestrzeni wokół tych obiektów na łączną kwotę ok. 12 470 000,00 zł Świetlice wiejskie: stworzenie miejsc do działalności kulturalnej, kulinarnej, warsztatowej, szkoleniowej, imprez kulturalnych poprzez remonty i wyposażenia obiektów – działalność zarobkowa KGW jak i zatrudnienie osób prowadzących zajęcia (remont świetlicy w Lędowie – Gmina Pruszcz Gdański,)

6 Budowa obiektów sportowych i ścieżek zdrowia: organizacja imprez sportowych  ok. 45 wniosków na remont lub wyposażenie obiektów sportowych na łączną kwotę ok. 8 130 000,00 zł

7  ok. 81 wniosków na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na ok. 9 230 000,00 zł Miejsca spotkań mobilizują społeczność do działań, do realizacji pomysłów ( Skowarcz – gm. Pszczółki)

8  ok. 29 wniosków na utworzenie ścieżek, tras rowerowych na ok. 6 800 000,00 zł Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przy ścieżkach rowerowych ( obsługa turystów )

9 Zagospodarowywanie atrakcyjnych miejsc nad jeziorami : zwiększenie atrakcyjności obiektów poprzez wyposażenie oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół obiektów (stwarzanie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, powstawanie baz noclegowych, wypożyczalni sprzętu żeglarskiego, prowadzenie szkoleń –Jezioro Kolbudzkie, Gmina Kolbudy) – wykorzystywanie infrastruktury przez inwestorów (pola biwakowe i namiotowe, mała gastronomia, wypożyczalnia sprzętu wodnego) – Gmina Sławno, Jezioro Łętowo –LGD Partnerstwo Dorzecza Słupi  ok. 102 wniosków związanych z utworzeniem infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na ok. 15 870 000,00 zł

10  ok. 23 wnioski na remont lub odnowienie zabytków na łączną kwotę ok. 3 100 000,00 zł Zabezpieczenie murów XIV – wiecznego kościoła w Steblewie – Gmina Suchy Dąb (Żuławy Gdańskie) Zagospodarowanie przestrzeni przed wejściem do zabytkowego kościoła w miejscowości Pręgowo (Gmina Kolbudy) oraz prace konserwatorskie przy ambonie we wnętrzu świątyni

11 Małe Projekty Beneficjenci: osoby fizyczne, prawne, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, związki wyznaniowe, jednostki samorządu terytorialnego Działania uzupełniające przedsięwzięcia inwestycyjne – łączna ilość wniosków 2008 na kwotę 38 720 000 zł :  szkolenia, warsztaty, spotkania plenerowe  imprezy, festyny, festiwale, wydarzenia kulturalno-sportowe  budowa lub odbudowa parków, skwerów, placów, infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, zagospodarowanie terenów  wyposażenie lub doposażenie obiektów kulturalno-sportowych  wydawnictwa (foldery, albumy, ulotki, przewodniki) oraz materiały promocyjne, a także tworzenie portali i stron internetowych

12 ok. 455 wniosków na szkolenia, warsztaty, spotkania plenerowe na łączną kwotę ok. 5 660 000,00 zł. Przyjmując uczestnictwo średnio 15 osób w jednym spotkaniu mamy ok. 7000 osób w różnym wieku Gotowanie piekielnych potraw – KGW Rokitnica Twórcza gmina – warsztaty muzyczne i fotograficzne w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich

13  ok. 394 wnioski na imprezy, festyny, festiwale, wydarzenia kulturalno-sportowe na łączną kwotę ok. 5 500 000,00 zł Organizacja pikniku militarnego „Pierwszy dzień wolności” – osoba fizyczna (obszar LGD Naszyjnik Północy) X Przegląd pieśni o morzu – organizacja pozarządowa (obszar LGD Małe Morze Regaty 700 lecia Strzepcza – obszar LGD Kaszubska Droga Gminny Plener Malarski - Wiosna w Sercu Borów Tucholskich - Rytel 2014 – obszar LGD Sandry Brdy Np. :

14  ok. 538 wniosków na budowę lub odbudowę parków, skwerów, placów, infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, zagospodarowanie terenów na łączną kwotę ok. 13 860 000,00 zł Park wspinaczkowy w Wiślinie – Gmina Pruszcz Gdański Siłownia zewnętrzna w Sulminie – STK Kaszuby

15  ok. 408 wniosków na wyposażenie lub doposażenie obiektów publicznych lub prywatnych na łączną kwotę ok. 9 100 000,00 zł Utworzenie Zespołu Pieśni i Tańca "Krajanie" - zakup strojów ludowych z regionu Krajny oraz pianina cyfrowego wraz z wzmacniaczem – obszar LGD Naszyjnik Północy Budowa wiaty drewnianej z kamiennym grillem oraz kompletem mebli ogrodowych w Gospodarstwie Agroturystycznym Gościniec u Pelplińskich – obszar STK Kaszuby Utworzenie Pracowni turystyczno - językowej na terenie LGD Żuławy i Mierzeja BACHUSEK - zakup rowerów do wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego i sportowego – obszar STK Kaszuby Np. :

16  ok. 213 wniosków na wydawnictwa (foldery, albumy, ulotki, przewodniki) oraz materiały promocyjne, a także tworzenie portali i stron internetowych na łączną kwotę ok. 4 600 000,00 z ł Wydanie folderu promującego freski XIV – wiecznego kościoła w Pręgowie – nakład 10 000 szt. – obszar LGD Trzy Krajobrazy Produkcja i promocja filmu "Z dziejów polskiej tolerancji - mennonici na Żuławach„ – obszar LGD Żuławy i Mierzeja Poznaj lepiej Gminę Liniewo - tablice informacyjne – obszar LGD Chata Kociewia Pamięć, zaduma, świadectwo - publikacja książki o dziedzictwie kaszubskiej martyrologii w Piaśnicy – obszar LGD Kaszubska Droga

17 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, ma wpłynąć na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Z informacji od beneficjentów, niejednokrotnie wynika, iż dodatkowa działalność przeradza się w późniejszym okresie w działalność podstawową przejmowaną przez członków rodziny rolnika.

18 Dodatkowy dochód, wprowadzanie nowych usług na rynek, poszerzenie oferty turystycznej  ok. 73 wnioski zł na łączną kwotę ok. 4 900 000,00 zł Wnioski dotyczyły przeważnie adaptowania małych gospodarstw rolnych w obiekty agroturystyczne np. doposażenie, adaptacja budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na miejsca noclegowe do 5 pokoi.

19 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ma na celu wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy prowadzący do wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich. Ok. 69 wniosków na łączną kwotę ok. 9 300 000 zł, co daje ok. 93 nowych miejsc pracy

20 Dotychczasowe łączne wyniki wdrażania z 3 działań (Małe Projekty, Różnicowanie, Mikro) na Pomorzu działań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości w ramach Leadera: - ok. 140 podmiotów które już uruchomiły lub rozwinęły działalność gospodarczą/pozarolniczą bądź znalazło nowe źródło dochodu w kierunkach które są rzeczywiście pożądane przez lokalne społeczności i wypełnią istotną dla rozwoju lokalnego niszę gospodarczą

21 Istotną rolę w aktywizacji społeczności lokalnych pełnią przedsięwzięcia podejmowane przez Lokalne Grupy Działania w ramach funkcjonowania LGD, aktywizacji i nabywania umiejętności  Tworzenie Marek Lokalnych  Wydobywanie dziedzictwa historyczno – kulturowo - przyrodniczego  działania informacyjno - promocyjne  uczestnictwo przedstawicieli lokalnych społeczności w Radach oceniających wnioski złożone w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju  szkolenia specjalistyczne i doradztwo w zakresie podejścia Leader

22 Lokalne Grupy skutecznie realizują przedsięwzięcia budowania marek lokalnych Marka Lokalna jest konkursem dla społeczności lokalnych, w którym wybiera się najlepsze produkty w różnych kategoriach (produkt spożywczy, rękodzieło, inicjatywa lokalna) i nadaje się im certyfikaty jakości. Przykłady marek lokalnych: „Kaszubskie Szmaragdy” - LGD Kaszubska Droga Zielone Serce Pomorza, Naszyjnik Północy, Trzy Krajobrazy Ziemi Gdańskiej, Kociewie, które razem budują Markę Pomorskie Efekty budowania marek lokalnych : wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w tym zakresie umożliwienie korzystania z istotnych rynków zbytu jakimi są miasta Aktywizacja lokalnych twórców, poprzez wprowadzanie ich produktów na rynek Tworzenie działalności gospodarczej

23 Promowanie dziedzictwa historyczno – kulturowo - przyrodniczego - Inicjowanie powstawania produktów kulturowych - Pokazywanie, w jaki sposób można wykorzystać zasoby obszaru w celu prowadzenia działalności - Promocja atrakcji turystycznych a przede wszystkim turystyki kulturowej

24 Spektakl „Wesele Żuławskie z XVII w.” – wyprodukowany przez LGD Trzy Krajobrazy wsparcie działań związanych z budowaniem i zachowaniem tożsamości danej kultury – LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

25 Promocja atrakcji turystycznych obszaru: zwiększona ilość wydawnictw, przewodników po regionie, tworzenie baz turystycznych, szlaków Efekty: zwiększona ilość turystów, co może wpływać na potrzebę tworzenia usług dla turystów Rowerowe Trzy Krajobrazy Infrastruktura turystyczna

26 Te wszystkie działania i przedsięwzięcia pobudzają lokalne społeczności do tworzenia i rozwoju działalności. - wspierania rozwoju przedsiębiorczości - umożliwienie korzystania z istotnych rynków zbytu jakimi są miasta - LGD wspierają przygotowanie i realizację projektów np. przez twórców ludowych - wsparcie działań związanych z budowaniem i zachowaniem tożsamości danej kultury - rozwój kapitału społecznego na obszarach wiejskich - odkrywanie i wyzwalanie lokalnego potencjału - powstawanie nowych organizacji, formalizowanie i profesjonalizację organizacji istniejących, ale też aktywizacja lokalnej społeczności, która nie przyjmuje formalnego wyrazu - podejmowanie wspólnych inicjatyw, współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi i firmami

27 Dziękuję za uwagę Roman Grzyb


Pobierz ppt "Roman Grzyb Wiceprezes Pomorskiej Sieci Leader Dyrektor Biura LGD „Trzy Krajobrazy” Szymbark, 12.06.2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google