Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność Lokalnych Grup Działania a aktywność mieszkańców wsi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność Lokalnych Grup Działania a aktywność mieszkańców wsi"— Zapis prezentacji:

1 Działalność Lokalnych Grup Działania a aktywność mieszkańców wsi
Roman Grzyb Wiceprezes Pomorskiej Sieci Leader Dyrektor Biura LGD „Trzy Krajobrazy” Szymbark, r.

2 Pomorskie Lokalne Grupy Działania, realizujące podejście Leader w ramach PROW 2007-2013.
Leader bazuje na zaangażowaniu lokalnych społeczności i partnerów z trzech sektorów w celu budowy kapitału społecznego, kreowania i rozwoju własnego miejsca zamieszkania.

3 Działania realizowane w ramach Osi 4 LEADER
ukierunkowane na aktywizację społeczności lokalnej i rozwój obszaru Odnowa i rozwój wsi Małe Projekty Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Funkcjonowanie LGD (działania własne LGD, aktywizacja i nabywanie umiejętności

4 Odnowa i rozwój wsi - Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe (OPP) Działania inwestycyjne: zrealizowane oraz w trakcie realizacji ok. 380 wniosków, na łączną kwotę zł w tym zadania takie jak: remont, odbudowa, wyposażenie obiektów społeczno-kulturalnych (gminne ośrodki kultury, świetlice wiejskie), zagospodarowanie przestrzeni wokół tych obiektów remont lub wyposażenie obiektów sportowych zagospodarowanie przestrzeni publicznej utworzenie ścieżek, tras rowerowych utworzenie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej remont lub odnowienie zabytków

5 ok. 98 wniosków na remont, odbudowę, wyposażenie, obiektów społeczno-kulturalnych (gminne ośrodki kultury, świetlice wiejskie), zagospodarowanie przestrzeni wokół tych obiektów na łączną kwotę ok ,00 zł Świetlice wiejskie: stworzenie miejsc do działalności kulturalnej, kulinarnej, warsztatowej, szkoleniowej, imprez kulturalnych poprzez remonty i wyposażenia obiektów – działalność zarobkowa KGW jak i zatrudnienie osób prowadzących zajęcia (remont świetlicy w Lędowie – Gmina Pruszcz Gdański,)

6 ok. 45 wniosków na remont lub wyposażenie obiektów sportowych na łączną kwotę ok. 8 130 000,00 zł
Budowa obiektów sportowych i ścieżek zdrowia: organizacja imprez sportowych

7 ok. 81 wniosków na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na ok
ok. 81 wniosków na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na ok ,00 zł Miejsca spotkań mobilizują społeczność do działań, do realizacji pomysłów ( Skowarcz – gm. Pszczółki)

8 ok. 29 wniosków na utworzenie ścieżek, tras rowerowych na ok
ok. 29 wniosków na utworzenie ścieżek, tras rowerowych na ok ,00 zł Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przy ścieżkach rowerowych ( obsługa turystów )

9 ok. 102 wniosków związanych z utworzeniem infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na ok ,00 zł Zagospodarowywanie atrakcyjnych miejsc nad jeziorami : zwiększenie atrakcyjności obiektów poprzez wyposażenie oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół obiektów (stwarzanie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, powstawanie baz noclegowych, wypożyczalni sprzętu żeglarskiego, prowadzenie szkoleń –Jezioro Kolbudzkie, Gmina Kolbudy) – wykorzystywanie infrastruktury przez inwestorów (pola biwakowe i namiotowe, mała gastronomia, wypożyczalnia sprzętu wodnego) – Gmina Sławno, Jezioro Łętowo –LGD Partnerstwo Dorzecza Słupi

10 ok. 23 wnioski na remont lub odnowienie zabytków na łączną kwotę ok
ok. 23 wnioski na remont lub odnowienie zabytków na łączną kwotę ok ,00 zł Zabezpieczenie murów XIV – wiecznego kościoła w Steblewie – Gmina Suchy Dąb (Żuławy Gdańskie) Zagospodarowanie przestrzeni przed wejściem do zabytkowego kościoła w miejscowości Pręgowo (Gmina Kolbudy) oraz prace konserwatorskie przy ambonie we wnętrzu świątyni

11 Małe Projekty Beneficjenci: osoby fizyczne, prawne, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, związki wyznaniowe, jednostki samorządu terytorialnego Działania uzupełniające przedsięwzięcia inwestycyjne – łączna ilość wniosków 2008 na kwotę zł : szkolenia, warsztaty, spotkania plenerowe imprezy, festyny, festiwale, wydarzenia kulturalno-sportowe budowa lub odbudowa parków, skwerów, placów, infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, zagospodarowanie terenów wyposażenie lub doposażenie obiektów kulturalno-sportowych wydawnictwa (foldery, albumy, ulotki, przewodniki) oraz materiały promocyjne, a także tworzenie portali i stron internetowych

12 Gotowanie piekielnych potraw – KGW Rokitnica
ok. 455 wniosków na szkolenia, warsztaty, spotkania plenerowe na łączną kwotę ok ,00 zł . Przyjmując uczestnictwo średnio 15 osób w jednym spotkaniu mamy ok osób w różnym wieku Gotowanie piekielnych potraw – KGW Rokitnica Twórcza gmina – warsztaty muzyczne i fotograficzne w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich

13 ok. 394 wnioski na imprezy, festyny, festiwale, wydarzenia kulturalno-sportowe na łączną kwotę ok ,00 zł Np. : X Przegląd pieśni o morzu – organizacja pozarządowa (obszar LGD Małe Morze Organizacja pikniku militarnego „Pierwszy dzień wolności” – osoba fizyczna (obszar LGD Naszyjnik Północy) Regaty 700 lecia Strzepcza – obszar LGD Kaszubska Droga Gminny Plener Malarski - Wiosna w Sercu Borów Tucholskich - Rytel 2014 – obszar LGD Sandry Brdy

14 ok. 538 wniosków na budowę lub odbudowę parków, skwerów, placów, infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, zagospodarowanie terenów na łączną kwotę ok ,00 zł Park wspinaczkowy w Wiślinie – Gmina Pruszcz Gdański Siłownia zewnętrzna w Sulminie – STK Kaszuby

15 ok. 408 wniosków na wyposażenie lub doposażenie obiektów publicznych lub prywatnych na łączną kwotę ok ,00 zł Np. : Utworzenie Zespołu Pieśni i Tańca "Krajanie" - zakup strojów ludowych z regionu Krajny oraz pianina cyfrowego wraz z wzmacniaczem – obszar LGD Naszyjnik Północy Budowa wiaty drewnianej z kamiennym grillem oraz kompletem mebli ogrodowych w Gospodarstwie Agroturystycznym Gościniec u Pelplińskich – obszar STK Kaszuby Utworzenie Pracowni turystyczno - językowej na terenie LGD Żuławy i Mierzeja BACHUSEK - zakup rowerów do wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego i sportowego – obszar STK Kaszuby

16 ok. 213 wniosków na wydawnictwa (foldery, albumy, ulotki, przewodniki) oraz materiały promocyjne, a także tworzenie portali i stron internetowych na łączną kwotę ok ,00 zł Wydanie folderu promującego freski XIV – wiecznego kościoła w Pręgowie – nakład szt. – obszar LGD Trzy Krajobrazy Produkcja i promocja filmu "Z dziejów polskiej tolerancji - mennonici na Żuławach„ – obszar LGD Żuławy i Mierzeja Poznaj lepiej Gminę Liniewo - tablice informacyjne – obszar LGD Chata Kociewia Pamięć, zaduma, świadectwo - publikacja książki o dziedzictwie kaszubskiej martyrologii w Piaśnicy – obszar LGD Kaszubska Droga

17 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, ma wpłynąć na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Z informacji od beneficjentów, niejednokrotnie wynika, iż dodatkowa działalność przeradza się w późniejszym okresie w działalność podstawową przejmowaną przez członków rodziny rolnika.

18 ok. 73 wnioski zł na łączną kwotę ok. 4 900 000,00 zł
Wnioski dotyczyły przeważnie adaptowania małych gospodarstw rolnych w obiekty agroturystyczne np. doposażenie, adaptacja budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na miejsca noclegowe do 5 pokoi. Dodatkowy dochód, wprowadzanie nowych usług na rynek, poszerzenie oferty turystycznej

19 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ma na celu wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy prowadzący do wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich. Ok. 69 wniosków na łączną kwotę ok zł, co daje ok. 93 nowych miejsc pracy

20 Dotychczasowe łączne wyniki wdrażania z 3 działań (Małe Projekty, Różnicowanie, Mikro) na Pomorzu działań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości w ramach Leadera: ok. 140 podmiotów które już uruchomiły lub rozwinęły działalność gospodarczą/pozarolniczą bądź znalazło nowe źródło dochodu w kierunkach które są rzeczywiście pożądane przez lokalne społeczności i wypełnią istotną dla rozwoju lokalnego niszę gospodarczą

21 w ramach funkcjonowania LGD, aktywizacji i nabywania umiejętności
Istotną rolę w aktywizacji społeczności lokalnych pełnią przedsięwzięcia podejmowane przez Lokalne Grupy Działania w ramach funkcjonowania LGD, aktywizacji i nabywania umiejętności Tworzenie Marek Lokalnych Wydobywanie dziedzictwa historyczno – kulturowo - przyrodniczego działania informacyjno - promocyjne szkolenia specjalistyczne i doradztwo w zakresie podejścia Leader uczestnictwo przedstawicieli lokalnych społeczności w Radach oceniających wnioski złożone w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju

22 Lokalne Grupy skutecznie realizują przedsięwzięcia budowania marek lokalnych
Marka Lokalna jest konkursem dla społeczności lokalnych, w którym wybiera się najlepsze produkty w różnych kategoriach (produkt spożywczy, rękodzieło, inicjatywa lokalna) i nadaje się im certyfikaty jakości. Przykłady marek lokalnych: „Kaszubskie Szmaragdy” - LGD Kaszubska Droga Zielone Serce Pomorza, Naszyjnik Północy, Trzy Krajobrazy Ziemi Gdańskiej, Kociewie, które razem budują Markę Pomorskie Efekty budowania marek lokalnych : wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w tym zakresie umożliwienie korzystania z istotnych rynków zbytu jakimi są miasta Aktywizacja lokalnych twórców, poprzez wprowadzanie ich produktów na rynek Tworzenie działalności gospodarczej

23 Promowanie dziedzictwa historyczno – kulturowo - przyrodniczego
- Inicjowanie powstawania produktów kulturowych - Pokazywanie, w jaki sposób można wykorzystać zasoby obszaru w celu prowadzenia działalności - Promocja atrakcji turystycznych a przede wszystkim turystyki kulturowej

24 Spektakl „Wesele Żuławskie z XVII w
Spektakl „Wesele Żuławskie z XVII w.” – wyprodukowany przez LGD Trzy Krajobrazy wsparcie działań związanych z budowaniem i zachowaniem tożsamości danej kultury – LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

25 Promocja atrakcji turystycznych obszaru: zwiększona ilość wydawnictw, przewodników po regionie, tworzenie baz turystycznych, szlaków Efekty: zwiększona ilość turystów, co może wpływać na potrzebę tworzenia usług dla turystów Rowerowe Trzy Krajobrazy Infrastruktura turystyczna

26 Te wszystkie działania i przedsięwzięcia pobudzają lokalne społeczności do tworzenia i rozwoju działalności. wspierania rozwoju przedsiębiorczości umożliwienie korzystania z istotnych rynków zbytu jakimi są miasta LGD wspierają przygotowanie i realizację projektów np. przez twórców ludowych wsparcie działań związanych z budowaniem i zachowaniem tożsamości danej kultury rozwój kapitału społecznego na obszarach wiejskich odkrywanie i wyzwalanie lokalnego potencjału powstawanie nowych organizacji, formalizowanie i profesjonalizację organizacji istniejących, ale też aktywizacja lokalnej społeczności, która nie przyjmuje formalnego wyrazu podejmowanie wspólnych inicjatyw, współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi i firmami

27 Dziękuję za uwagę Roman Grzyb


Pobierz ppt "Działalność Lokalnych Grup Działania a aktywność mieszkańców wsi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google