Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akademia Coachingu i Inspiracji Program Rozwoju Organizacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akademia Coachingu i Inspiracji Program Rozwoju Organizacji"— Zapis prezentacji:

1 Akademia Coachingu i Inspiracji Program Rozwoju Organizacji

2 Wyzwania i Szanse dla Organizacji
„Zysk jest dla organizacji tym, czym tlen dla ciała: jest niezbędny do funkcjonowania, ale nie jest celem życia.” R.Ackhoff – Creating the Corporate Future, Plan or to be Planned For Jaki jest cel Twojej organizacji? Gdzie jesteś dzisiaj, a gdzie chciałbyś być za rok, dwa, trzy lata? W jaki sposób misja i wizja firmy pokrywa się z codziennym działaniem? W jaki sposób wspierasz i inspirujesz swoich pracowników, aby ich zaangażowanie i własny wkład przyczyniały się do rozwoju organizacji? Jaka jest kultura organizacyjna Twojej firmy? W jaki sposób Twoja organizacja czyni świat lepszym? „Czyny mówią więcej niż słowa. Kreuj zmianę, którą chcesz widzieć w świecie.” Gandhi

3 Kapitał Kulturowy reprezentuje 60% - 80% wartości rynkowej organizacji
Wartość Organizacji Właściwa i spójna Kultura Organizacyjna wpływa na tworzenie się wartościowego Kapitału Kulturowego Kapitał Kulturowy reprezentuje 60% - 80% wartości rynkowej organizacji INNOVEST Investment Research

4 Teorie Sukcesu Organizacji
Zasada 1: Kapitał Kulturowy jest kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej (wspiera i inspiruje pracowników) Zasada 2: Transformacja kulturowa (transformacja kultury organizacyjnej) rozpoczyna się wraz z transformacją jednostek/ pracowników Zasada 3: Wskaźniki są ważne! Jeśli czegoś nie można zmierzyć, nie można tym zarządzać! Mierniki dają przejrzystość w ocenie sytuacji, napędzają działanie, a tym samym wpływają na zachowanie!

5 Dlaczego Program Rozwoju Organizacji i Kultura Organizacyjna Jest Tak Ważna
Organizacje, które utrzymują adaptacyjny poziom kultury, która jest dostosowana do ich celów biznesowych, stale się rozwijają, mają niski poziom rotacji pracowników, utrzymują stabilną pozycję na rynku. Badania dowodzą, że firmy w których jest silna kultura organizacyjna wyprzedzają konkurencję o minimum 200% . Aby osiągnąć podobne wyniki należy zbadać doczesną kulturę, zastanowić się jaka kultura jest najbardziej odpowiednia dla organizacji i przeprowadzić transformację kultury organizacyjnej.

6 Co To Jest Kultura Organizacyjna
„Właściwy klimat organizacyjny i sposób zarządzania, system zachęt, kwalifikacji, stosunki międzyludzkie”. E. Piętkiewicz, S. Kałużny „Zespół wartości, tradycji, przekonań, postaw, które są istotą wszystkiego, co się robi i myśli w organizacji. Jest ona zasilana przez system obrzędów, rytuałów, wzorców komunikowania się, nieformalnych struktur”. L.J. Mullins „System znaczeń przyjmowanych przez członków organizacji, odróżniający tę organizację od innych.” Stephen P. Robbins

7 Jak Kultura Organizacyjna Wpływa na Wyniki
Średni zwrot z inwestycji (ROE) przy słabo rozwiniętej kulturze wynosi: 6% Natomiast średni zwrot z inwestycji przy dobrze rozwiniętej kulturze wynosi: 21% Dension Organisational Cultures Survey 2006 Badania przeprowadzone w okresie czterech lat w 200 organizacjach: Wzrost Obrotu 4 razy szybszy Zatrudnienie 7 razy większe Wzrost Wartości Giełdowej 12 razy szybsza Zysk % wyższy Wojna o Talenty, McKinsey & Co. 1998

8 Jak Kultura Organizacyjna Wpływa na Atrakcyjność Miejsca Pracy
Kultura organizacyjna jest najwyżej punktowanym współczynnikiem atrakcyjności zatrudnienia. Badania przeprowadzone spośród 200 top executives w 77 największych korporacjach: Kultura i Wartości 58% Swoboda i Autonomia 56% Ciekawe Wyzwania 51% Sprawny System Operacyjny 50% Wojna o Talenty, McKinsey & Co. 1998

9 Co To Oznacza Przejście od istniejącej kultury organizacyjnej, która nie spełnia oczekiwań i potrzeb zarówno pracowników, jak i podmiotów zewnętrznych do pożądanego systemu wartości w organizacji. Zbudowanie spójnego, jednolitego systemu norm opartego na potrzebach istniejącego w danej organizacji Kapitału Kulturowego, w tym m.in.: na zaufaniu, współpracy, jedności, porozumieniu i promowaniu dobrych praktyk. Program Rozwoju Organizacji jest procesem długofalowym, zmieniającym postawy, zachowania i sposoby funkcjonowania w organizacji. W porównaniu do zmiany proces ten nie ulega cofnięciu, gdyż zostaje zakorzeniony głęboko w świadomości poszczególnych jednostek. Wierzymy, że w DNA każdego człowieka, podobnie jak i w DNA każdej organizacji wpisana jest naturalna potrzeba rozwoju i doskonalenia!

10 Etapy Programu Rozwoju Organizacji
Szkolenia I. Zaangażowanie osób decyzyjnych w organizacji Kierownik najwyższego szczebla prowadzi sesje wspierające budowanie spójnego zespołu oraz poprawy umiejętności przywództwa Zarząd poprzez dobór wartości oraz innych współczynników określa najbardziej pożądaną kulturę organizacyjną Zarząd zobowiązuje się dawać przykład oraz promować obraną kulturę organizacyjną II. Zdobyć zaangażowanie większości Kierownicy wyższych szczebli wspólnie z ich zespołami angażują się w program zmiany kultury organizacyjnej Udział w spotkaniach wzmacnia proces wdrażania programu, w rezultacie uzyskując zaangażowanie uczestników Poprzez zaangażowanie coraz większej grupy kluczowych pracowników sesje zaczynają coraz bardziej oddziaływać na organizację Warsztaty są kluczowym działaniem prowadzącym do zmiany zachowania i wdrożenia nowej kultury organizacyjnej III. Przekazanie wiedzy i umiejętności wybranym pracownikom organizacji Trening, coaching oraz przekazywanie uprawnień do przeprowadzania wewnętrznych szkoleń wybranym pracownikom, którzy zostali nominowani jako Change Agents (Agenci Zmian) Przekazanie wiedzy oraz umiejętności daje organizacji możliwość kontynuacji programu samodzielnie IV. Objęcie programem całej organizacji Nominowani Change Agents (Agenci Zmian) prowadzą wewnętrzne szkolenia Sesje są zaadresowane do szerokiej grupy odbiorców, aby mieć jak największy wpływ Zakres szkolenia jest dostosowywany do oczekiwanej zmiany w kulturze organizacji 8 19

11 Ogólny Zarys Programu Rozwoju Organizacji
Wdrożenia WZMOCNIENIA PROGRAMOWE – Niezbędne, aby zapobiec regresji Natychmiastowe: Kontrakty osobiste Coaching w zespołach Kontrakt zespołowy Spotkania podsumowujące Spotkania zespołowe dostosowane do bieżących potrzeb Systemowe: Dopasowana ocena zwrotna 360° Coaching Managerski Procesy komunikacji miedzy zespołowej Najważniejsze firmowe wydarzenia INTEGROWANIE- Niezbędne aby podtrzymywać wspólny kierunek działań Funkcja działu HR Rekrutacja /szkolenia/ outsourcing Ocena okresowa Ścieżki kariery Plany motywacyjne Inne funkcje: Jakość / Nowe Technologie Obsługa Klienta Nowe Inicjatywy w Biznesie Biznes Plan/ Budżet / Planowanie Strategiczne Marketing / Budowanie wizerunku Transformacja Organizacji rozpoczyna się od Kadry Zarządzającej 8 19

12 Przykłady korzyści z Programu Rozwoju Organizacji
Wzrost produktywności Efektywne i umiejętne rozwiązywanie konfliktów Zwiększenie efektywności przy mniejszym stresie i wysiłku Umiejętne przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa Poprawa świadomość międzykulturowej w biznesie i stosunkach interpersonalnych Utrzymanie zespołu bez zmian, zahamowanie zwolnieniom Zadowolenie pracowników Porozumienie pomiędzy zarządem a pracownikami Wzrost poziomu motywacji i inspiracji Poprawa kreatywność jednostek i zespołów Akceptacja i zdolność odnalezienia się w nowych warunkach

13 Nasza Oferta – Przykładowy Program
Liczba godzin coachów/ trenerów 127h

14 Nasza Oferta – Przykładowy Program
Założenia: Przygotowanie unikatowego, kompleksowego programu transformacji kulturowej dla Klienta zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, w tym: sesje coachingowe z pracownikami, warsztat 2 dniowy, raport finalny, propozycje dalszych działań (follow up) Uczestnictwo co najmniej 2 coachów/ trenerów Pełne materiały dla uczestników szkolenia/ programu

15 Naszym celem jest dokonanie pozytywnych zmian w Polsce i na świecie
Kontakt Justyna Błaszczyk kom Akademia Coachingu i Inspiracji ul. Sielska 17A Poznan tel Naszym celem jest dokonanie pozytywnych zmian w Polsce i na świecie


Pobierz ppt "Akademia Coachingu i Inspiracji Program Rozwoju Organizacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google