Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finanse drużyny Hufiec PIAST Poznań Stare – Miasto Materiał dla kwatermistrzów, skarbników drużyn oraz drużynowych Autor: hm. Mateusz Żurek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finanse drużyny Hufiec PIAST Poznań Stare – Miasto Materiał dla kwatermistrzów, skarbników drużyn oraz drużynowych Autor: hm. Mateusz Żurek."— Zapis prezentacji:

1 Finanse drużyny Hufiec PIAST Poznań Stare – Miasto Materiał dla kwatermistrzów, skarbników drużyn oraz drużynowych Autor: hm. Mateusz Żurek

2 Dokumentacja finansowa książka finansowa drużyny, zasady jej wypełniania, krok po kroku, ćwiczenie, dokumentacja źródłowa i jej rodzaje, zasady opracowywania dokumentacji źródłowej od A do Z.

3 Książka finansowa

4 Każda drużyna, która zbiera składki lub osiąga dochody, musi prowadzić dokumentację finansową zgodnie z instrukcją Fundusze drużyny składki członkowskie, odpłatności za udział w rajdach, zlotach, biwakach, dochody z ofiarności publicznej (np.: darowizny, wpłaty z 1%, zbiórki z ofiarności publicznej np: pakowanie zakupów), wpływy z prowadzonej przez drużynę działalności zarobkowej (na którą należy uzyskać zgodę komendanta i skarbnika chorągwi lub upoważnione przez nich osoby), dotacje i inne środki przekazywane na prowadzenie zadań i akcji zleconych przez organy publiczne (administracji rządowej i samorządu terytorialnego) oraz podmioty gospodarcze, naliczone środki na odtworzenie sprzętu.

5 data zaksięgowania dowodu źródłowego tzn. data wpisu do książki finansowej kolejny numer dowodu źródłowego, który sami nadajemy np.: 1,2,3, treść dokumentu źródłowego np.: składki członkowskie I kwartał w kolumnach od 4 do 9 wpisujemy kwotę wpływów szczegółowo. Kwotę tę przyporządkowujemy konkretnie tylko do jednej kolumny w kolumnie 10 podsumowujemy wpływy wcześniej rozpisane szczegółowo w kolumnach 4-9 z całego wiersza w poziomie

6 Gdy kończy się nam strona w książce finansowej podsumowujemy wszystkie kolumny i sprawdzamy czy lewa strona (wpływy) zgadza się z prawą stroną (wydatki). Dokładnie tak samo postępujemy gdy robimy rozliczenie drużyny na koniec roku.

7 W kolumnie saldo wpisujemy AKTUALNY stan naszej kasy po dodaniu wpływów lub też po odjęciu wydatków tzn.: jeżeli mamy wpisane coś w kolumnie 10 to dodajemy to do SALDA a jeżeli w kolumnie 12 to odejmujemy od SALDA w kolumnie 12 podsumowujemy wydatki szczegółowo rozpisane w kolumnach 13-19 z całego wiersza w poziomie w kolumnach od 13 do 19 wpisujemy kwotę wydatków szczegółowo. Kwotę tę przyporządkowujemy konkretnie do jednej kolumny lub też rozbijamy na części w zależności od artykułów wpisanych na fakturze np.: na fakturze są gwoździe i młotek to kwota za gwoździe kolumna 14, a kwota za młotek to kolumna 13 itp. WYJĄTKIEM SĄ SKŁADKI CZŁONKOWSKIE ale o tym za chwilę

8 Suma kolumn 13-19 powinna dać kolumnę 12. Suma kolumn 4-9 powinna dać kolumnę 10. (SALDA – nie podsumowujemy). Po podsumowaniu kolumnę 12 odejmujemy od kolumny 10 i powinno nam to dać wynik znajdujący się w SALDZIE jeżeli tak jest to wszystko jest w porządku.

9 Jeszcze raz - =

10 Podsumowanie data – to data zaksięgowania numer dowodu – to nasz kolejny numer który sami nadajemy treść – to nazwa tego co znajduje się np.: na fakturze wpływy szczegółowo - to wszystkie pieniądze wpływające do drużyny wpływy razem - to podsumowanie kolumn 4 do 9 wydatki szczegółowe - to rozpiska tego na co wydaliśmy pieniądze wydatki razem - to podsumowanie kolumn 13 do 19 saldo - to kwota naszych pieniędzy 4-9 3 2 1 11 12 13-19 10

11 ćwiczenie

12 8 I 07 1 Wpłata do drużyny- Składki członkowskie I kwartał 2007 120,00 15 I 07 2 Wpłata do KH- składki członkowskie I kwartał 2007 120,00 0,00 Pobranie z KH 200,00 12 II 07 3

13

14 Dokumentacja źródłowa kwitariusz przychodowy KP faktura Vat faktura Vat Korygująca nota korygująca faktura Vat RR rachunek polecenie wyjazdu służbowego (delegacja) wniosek o zaliczkę nota księgowa dowód wpłaty KP polisa ubezpieczeniowa inne dowody źródłowe (np.: paragon do 6 zł, bilety)

15 120,00 0,00 200,00 Mamy nasz młotek i gwoździe znajdujące się na jednej fakturze - jak to wpisać ??? Po wypełnieniu kolumn 1,2 oraz 3 (treść): w naszym wypadku młotek ( 51 zł) i gwoździe (20 zł) 5 1,0071,00 129,00 Rozpisujemy szczegółowo. Mamy na jednej fakturze materiał i sprzęt rozbijamy pozycje z naszej faktury i wpisujemy w osobnej kolumnie ale w jednym wierszu nasze artykuły kol. 13 zakup sprzętu (młotek) i kol. 14 zakup materiałów (gwoździe) 20,00

16 dokumentacja źródłowa – jak ją opracować ? pokażemy to na przykładzie naszej faktury

17 Bardzo ważne aby podać dokładne dane ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec „Piast” Poznań Stare Miasto 61-809 Poznań; ul. Św. Marcin 80/82 NIP 778-14-40-251 4 W prawym górnym narożniku wpisujemy kolejny nr dowodu (patrz kolumna 2- książka finansowa)

18 Druga strona W lewym górnym narożniku przystawiamy pieczątkę drużyny, w której będzie rozliczana nasza faktura Młotek zakupiono w celu uzupełnienia sprzętu pionierskiego drużyny – wpisano do książki inwentarzowej hufca pod pozycją 12. Gwoździe zakupiono i zużyto podczas budowy skrzyń magazynowych drużyny. następnie opisujemy co stało się z zakupionymi artykułami. Jeżeli np.: coś zużyto na biwaku to trzeba to napisać (i do czego to zużyto również) oraz gdzie był ten biwak. 10.05.07 71,00 10.05 7 Drużynowy Skarbnik

19 sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym ? formalnym i rachunkowym - skarbnik sprawdza czy dokumenty źródłowe zostały wystawione w sposób prawidłowy, zawierają wszystkie elementy prawidłowego dowodu oraz, że ich dane liczbowe nie zawierają błędów rachunkowych. merytorycznym – drużynowy sprawdza rzetelności zawartych danych, celowości, gospodarności i legalności operacji gospodarczych a także na stwierdzeniu, że dowody zostały wystawione przez właściwe jednostki. Opisana faktura przez osoby upoważnione jest jednoznaczna z zatwierdzeniem pod względem merytorycznym.

20 Dziękuję za uwagę !!!


Pobierz ppt "Finanse drużyny Hufiec PIAST Poznań Stare – Miasto Materiał dla kwatermistrzów, skarbników drużyn oraz drużynowych Autor: hm. Mateusz Żurek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google