Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do UML dr hab. inż. Kazimierz Subieta profesor PJWSTK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do UML dr hab. inż. Kazimierz Subieta profesor PJWSTK."— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do UML dr hab. inż. Kazimierz Subieta profesor PJWSTK

2 RATIONAL SOFTWARE CORPORATION UML 0.8-0.9, styczeń 1995 - wrzesień 1996 UML 1.0, styczeń 1997, przesłany do OMG UML 1.1, koniec 1997, zatwierdzony jako składnik standardu OMG UML 1.3, kwiecień 1999 (mówi się o wersji 1.4, ale brak danych) Połączone siły trzech znanych metodologów oprogramowania: Grady Booch Ivar Jacobson James Rumbaugh http://www.rational.com/uml (dokumentacja on line) Unified Modeling Language (UML)

3 UML: Krótka charakterystyka (1)  Notacja UML, która opiera się o podstawowe pojęcia obiektowości może być wykorzystana w dowolnej metodyce.  Pojęcia UML, wynikające z doświadczenia jej twórców, mają w założeniu przykrywać większość istotnych aspektów modelowanych systemów.  UML jest składową standardu OMG (CORBA).  Nie wszyscy są zachwyceni UML. Niektórzy specjaliści uważają go za twór przereklamowany: niestabilny, zbyt ciężki, źle zdefiniowany. UML ma konkurentów w postaci metodyki i notacji OPEN, “design by contracts” oraz innych.  UML cieszy się aktualnie bardzo dużą popularnością. Prawdopodobnie przez wiele najbliższych lat będzie dominował w obszarze analizy i projektowania.  UML jest metodyką projektowania ? Definicja podana przez Rational [http://www.rational.com/uml ] : "The Unified Modeling Language (UML) is a language for specifying, constructing, visualizing, and documenting the artifacts of a software-intensive system."

4 UML: Krótka charakterystyka (2) OMT (Rumbaugh): dobry do modelowania dziedziny przedmiotowej. Nie przykrywa dostatecznie dokładnie zarówno aspektu użytkowników systemu, jak i aspektu implementacji (konstrukcji). OOSE (Jacobson): dobrze podchodzi do kwestii modelowania użytkowników i cyklu życiowego systemu. Nie przykrywa dokładnie modelowania dziedziny przedmiotowej jak i aspektu implementacji (konstrukcji). OOAD (Booch): dobrze podchodzi do kwestii projektowania, konstrukcji i związków ze środowiskiem implementacji. Nie przykrywa dostatecznie dobrze fazy rozpoznania i analizy wymagań użytkowników. Wady i zalety metodyk, których autorami są twórcy UML: Istnieje wiele aspektów projektowania systemów, które nie zostały przykryte przez żadną z wyżej wymienionych metodyk, np. włączenie prototypowania w cykl życiowy, rozproszenie i komponenty, przystosowanie notacji do preferencji projektantów i inne. Celem UML jest przykrycie również tych aspektów.

5 Diagramy definiowane w UML Diagramy przypadków użycia (use case) Diagramy klas, w tym diagramy pakietów Diagramy dynamiczne (behavior):  Diagramy stanów  Diagramy aktywności  Diagramy interakcji: Diagramy sekwencji Diagramy współpracy (collaboration) Diagramy implementacyjne:  Diagramy komponentów  Diagramy wdrożeniowe (deployment) Diagramy te zapewniają uzyskanie wielu perspektyw projektowanego systemu w trakcie jego budowy.

6 Model a diagram; modele w UML Model - pewna abstrakcja projektowanego systemu, widziana z określonej perspektywy, na określonym poziomie szczegółowości. Diagram - środek służący do opisu modelu. Model może być opisany przy pomocy wielu diagramów. Dany element modelu może pojawiać się na wielu diagramach jednego modelu. Dwa najważniejsze modele w UML, wykorzystywane w fazie analizy, to:  model przypadków użycia opisujący system widziany z perspektywy jego przyszłego użytkownika (za pomocą diagramów przypadków użycia),  model obiektowy przedstawiający statyczną budowę, czyli strukturę systemu (za pomocą diagramów klas i diagramów obiektów). Diagram klas może zawierać obiekty. Diagram obiektów nie zawiera klas, ale wyłącznie obiekty. Głównym zadaniem pomocniczego modelu dynamicznego (zachowań) jest wypełnienie diagramu klas metodami wynikłymi z analizy zachowania systemu w trakcie wykonywania zadań, gdzie zadaniem może być np. realizacja przypadku użycia czy też jednego konkretnego scenariusza danego przypadku użycia.

7 Stereotypy Stereotypy są jednym z mechanizmów rozszerzalności UML. Dają możliwość definiowania nowych elementów, co ułatwia przystosowanie UML do specyficznego procesu, do preferencji użytkownika oraz pozwala na uszczegóławianie semantyki modelu:  Stereotypy są wyrażeniami językowymi umożliwiającymi metaklasyfikację elementów modelu.  Istnieje lista stereotypów dla każdego rodzaju elementów UML.  Element modelu może mieć co najwyżej jeden stereotyp.  Są stereotypy predefiniowane, ale użytkownicy mogą też definiować własne stereotypy.  Stereotypy mogą mieć implikacje semantyczne (ograniczenia). Notacja: > lub ikona.

8 Wartości etykietowane Wartości etykietowane są następnym z mechanizmów rozszerzalności UML Wartość etykietowaną stanowi ciąg znaków o postaci: słowo kluczowe = wartość. Listę wartości etykietowanych (oddzielonych przecinkami) umieszcza się w {}. Dowolny element modelu może być skojarzony z listą wartości etykietowanych. {autor = “Jan Nowak”, termin zakończenia = “31 Maja 1999”, status = analiza} Przykłady list wartości etykietowanych: {abstract = TRUE}{abstract} można skrócić do W ten sposób można na diagramach umieścić dowolną dodatkową informację. Zakłada się, że narzędzia CASE umożliwią odszukanie odpowiedniego elementu na podstawie słowa kluczowego i skojarzonej z nim wartości. Uwaga: wartości etykietowane służą raczej do opisu pojedynczego elementu modelu niż do metaklasyfikcji (patrz: stereotypy).


Pobierz ppt "Wprowadzenie do UML dr hab. inż. Kazimierz Subieta profesor PJWSTK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google