Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 11.06.2008 System ewaluacji PO KL Priorytetu II działań 2.1, 2.2 SPOTKANIE INAUGURUJĄCE PRACE GRUPY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 11.06.2008 System ewaluacji PO KL Priorytetu II działań 2.1, 2.2 SPOTKANIE INAUGURUJĄCE PRACE GRUPY."— Zapis prezentacji:

1 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, System ewaluacji PO KL Priorytetu II działań 2.1, 2.2 SPOTKANIE INAUGURUJĄCE PRACE GRUPY DS. EWALUACJI Maciej Szałaj Sekcja Ewaluacji Zespół Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

2 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, Rola PARP w systemie wdrażania PO KL Instytucja Pośrednicząca II stopnia w Priorytecie II – Działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Beneficjent projektów systemowych Działania 2.1, 2.2

3 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, Rola PARP w systemie wdrażania PO KL Projekty konkursowe – szkolenia o zasięgu ponadregionalnym, projekty organizacji branżowych i partnerów społecznych Projekty systemowe – projekty badawcze, e-learning, budowa systemu instytucji otoczenia przedsiębiorstw, projekty szkoleniowo-doradcze adresowane do firm rodzinnych oraz pracowników o niskich kwalifikacjach

4 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Priorytet II PO KL) Instytucja Pośrednicząca II stopnia (PO IG) MPiPS (PO KL) IP I MG, MNiSW (PO IG) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego IZ IP II Ramy działalności PARP – perspektywa PARP (PO RPW) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa,

5 planowanie i projektowanie ewaluacji programów wdrażanych przez PARP zlecanie i zarządzanie ewaluacjami zewnętrznymi realizacja projektów własnych – ewaluacje wewnętrzne udział w procesie ewaluacji PO KL, PO IG, PO RPW udział w procesie ewaluacji SPO RZL SPO WKP oraz Phare Infrastruktura 2000 upowszechnienie wyników ewaluacji programów wdrażanych przez PARP współpraca międzyinstytucjonalna w obszarze budowania potencjału ewaluacyjnego w administracji państwowej Zadania Sekcji Ewaluacji w PARP Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

6 Ewaluacja PO KL na poziomie PARP Cel ogólny: dostarczanie wiedzy odnośnie efektów badanych Interwencji, ich wpływu na realizację celów operacyjnych i strategicznych oraz rekomendacji użytecznych z punktu widzenia zarządzania procesami wdrażania badanych obszarów interwencji publicznych Zapewnienie finansowania badań Komplementarny plan ewaluacji Budowa sprawnego systemu obiegu informacji Sprawne mechanizmy współpracy z otoczeniem systemowym Sprawny system ewaluacji WARUNKI Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

7 Ewaluacja PO KL na poziomie PARP (2008) Cele bieżące Opracowanie Systemu wskaźników dla Działań 2.1, 2.2. Przygotowanie Systemu gromadzenia danych wskaźnikowych Diagnoza problemów Opracowanie systemu i projektów ewaluacji dla Działań 2.1, 2.2 Projekty ewaluacji tematycznych Plan ewaluacji Opracowanie narzędzi dla badań cyklicznych Podręcznik ewaluacji PO KL (2.1, 2.2) Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

8 Warszawa, Grupa ds. Ewaluacji Działań 2.1, 2.2 PO KL KJO DZEFS (IZ) MPIPS (IP I) PARP (IP II) Zarząd PARP Zespół RZL Zespół IS Zespół WP Zespół Innowacji i Technologii Zespół Przedsiębiorczości Zespół Promocji i Informacji Grupa Ekspercka

9 Grupa ds. Ewaluacji PO KL Działań PARP Plan prac 2008 Wypracowanie kompleksowego zestawu narzędzi pomiaru efektów Działań 2.1, 2.2 Opracowanie Planu Ewaluacji PO KL na lata Opracowanie narzędzi dla badań cyklicznych Określenie zakresu przyszłych ewaluacji tematycznych Publikacja podsumowująca Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

10 Grupa Ekspercka Projekt ewaluacji Działań 2.1, 2.2 PO Szczegółowa analiza celów i logiki programowej Przegląd i weryfikacja systemu sprawozdawczości Opracowanie katalogu wskaźników Przygotowanie zestawu narzędzi pomiaru efektów Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

11 Warszawa, Dziękuję za uwagę. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/ Warszawa Telefony informatorium , , ,


Pobierz ppt "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 11.06.2008 System ewaluacji PO KL Priorytetu II działań 2.1, 2.2 SPOTKANIE INAUGURUJĄCE PRACE GRUPY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google