Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 11.06.2008 System ewaluacji PO KL Priorytetu II działań 2.1, 2.2 SPOTKANIE INAUGURUJĄCE PRACE GRUPY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 11.06.2008 System ewaluacji PO KL Priorytetu II działań 2.1, 2.2 SPOTKANIE INAUGURUJĄCE PRACE GRUPY."— Zapis prezentacji:

1 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 11.06.2008 System ewaluacji PO KL Priorytetu II działań 2.1, 2.2 SPOTKANIE INAUGURUJĄCE PRACE GRUPY DS. EWALUACJI Maciej Szałaj Sekcja Ewaluacji Zespół Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

2 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 11.06.2008 Rola PARP w systemie wdrażania PO KL Instytucja Pośrednicząca II stopnia w Priorytecie II – Działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Beneficjent projektów systemowych Działania 2.1, 2.2

3 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 11.06.2008 Rola PARP w systemie wdrażania PO KL Projekty konkursowe – szkolenia o zasięgu ponadregionalnym, projekty organizacji branżowych i partnerów społecznych Projekty systemowe – projekty badawcze, e-learning, budowa systemu instytucji otoczenia przedsiębiorstw, projekty szkoleniowo-doradcze adresowane do firm rodzinnych oraz pracowników o niskich kwalifikacjach

4 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Priorytet II PO KL) Instytucja Pośrednicząca II stopnia (PO IG) MPiPS (PO KL) IP I MG, MNiSW (PO IG) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego IZ IP II Ramy działalności PARP – perspektywa 2007-2013 PARP (PO RPW) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 11.06.2008

5 planowanie i projektowanie ewaluacji programów wdrażanych przez PARP zlecanie i zarządzanie ewaluacjami zewnętrznymi realizacja projektów własnych – ewaluacje wewnętrzne udział w procesie ewaluacji PO KL, PO IG, PO RPW udział w procesie ewaluacji SPO RZL SPO WKP oraz Phare Infrastruktura 2000 upowszechnienie wyników ewaluacji programów wdrażanych przez PARP współpraca międzyinstytucjonalna w obszarze budowania potencjału ewaluacyjnego w administracji państwowej Zadania Sekcji Ewaluacji w PARP Warszawa, 11.06.2008Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

6 Ewaluacja PO KL na poziomie PARP Cel ogólny: dostarczanie wiedzy odnośnie efektów badanych Interwencji, ich wpływu na realizację celów operacyjnych i strategicznych oraz rekomendacji użytecznych z punktu widzenia zarządzania procesami wdrażania badanych obszarów interwencji publicznych Zapewnienie finansowania badań Komplementarny plan ewaluacji Budowa sprawnego systemu obiegu informacji Sprawne mechanizmy współpracy z otoczeniem systemowym Sprawny system ewaluacji WARUNKI Warszawa, 11.06.2008Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

7 Ewaluacja PO KL na poziomie PARP (2008) Cele bieżące Opracowanie Systemu wskaźników dla Działań 2.1, 2.2. Przygotowanie Systemu gromadzenia danych wskaźnikowych Diagnoza problemów Opracowanie systemu i projektów ewaluacji dla Działań 2.1, 2.2 Projekty ewaluacji tematycznych Plan ewaluacji 2009-14 Opracowanie narzędzi dla badań cyklicznych Podręcznik ewaluacji PO KL (2.1, 2.2) - 2009 Warszawa, 11.06.2008Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

8 Warszawa, 11.06.2008 Grupa ds. Ewaluacji Działań 2.1, 2.2 PO KL KJO DZEFS (IZ) MPIPS (IP I) PARP (IP II) Zarząd PARP Zespół RZL Zespół IS Zespół WP Zespół Innowacji i Technologii Zespół Przedsiębiorczości Zespół Promocji i Informacji Grupa Ekspercka

9 Grupa ds. Ewaluacji PO KL Działań PARP Plan prac 2008 Wypracowanie kompleksowego zestawu narzędzi pomiaru efektów Działań 2.1, 2.2 Opracowanie Planu Ewaluacji PO KL na lata 2009-2014 Opracowanie narzędzi dla badań cyklicznych Określenie zakresu przyszłych ewaluacji tematycznych Publikacja podsumowująca Warszawa, 11.06.2008 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

10 Grupa Ekspercka Projekt ewaluacji Działań 2.1, 2.2 PO Szczegółowa analiza celów i logiki programowej Przegląd i weryfikacja systemu sprawozdawczości Opracowanie katalogu wskaźników Przygotowanie zestawu narzędzi pomiaru efektów Warszawa, 11.06.2008 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

11 Warszawa, 11.06.2008 Dziękuję za uwagę. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Telefony informatorium 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93 0 801 33 22 02, 0 801 406 416 www.parp.gov.pl


Pobierz ppt "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 11.06.2008 System ewaluacji PO KL Priorytetu II działań 2.1, 2.2 SPOTKANIE INAUGURUJĄCE PRACE GRUPY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google