Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Folie 1 Serdecznie witamy Państwa w Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) Prof. Dr. Ralf Schlauderer.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Folie 1 Serdecznie witamy Państwa w Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) Prof. Dr. Ralf Schlauderer."— Zapis prezentacji:

1 Folie 1 Serdecznie witamy Państwa w Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) Prof. Dr. Ralf Schlauderer

2 Folie 2 LOKALIZACJA UCZELNI Straubing Hochschule Weihenstephan- Triesdorf Centrum Rozwoju Surowców Odnawialnych

3 Folie 3 STRUKTURA UCZELNI Wydział Rolnictwa Wydział Biotechnologii i Bioinformatyki Wydział Ogrodnictwa i Technologii Żywności Wydział Architektury Krajobrazu Wydział Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Wydział Leśnictwa Wydział Inżynierii Środowiska Oddział Freising Oddział Triesdorf Centrum Kompetencyjne ds. Surowców Odnawialnych Straubing

4 Liczby│Dane│Fakty n.t. uczelni HSWT » 5.500 studentów (1.800 przyjętych na I roku w semestrze zimowym 2012/2013 / 6400 chętnych na I rok w semestrze zimowym 2013/14) » 137 profesorów » 7 wydziałów, z tego 2 w oddziale uczelni w Triesdorfie » 25 kierunków studiów (licencjackich i magisterskich) » studia zawodowe (system dualny) : ›kształcenie zawodowe + studia ›rozszerzona praktyka + studia » 290 studentów zagranicznych » 71 partnerskich uczelni zagranicznych » ok. 65 przewodów doktorskich (w uczelni i poza nią) » instytuty badawcze (120 pracowników) Nowoczesne kierunki studiów  Zapotrzebowanie ze strony gospodarki większe od liczby naszych absolwentów !

5 Triesdorf 1192pierwsza wzmianka w dokumentach o Triesdorfie 1600 margrabia Georg Friedrich nabywa posiadłość Triesdorf 1621początek przekształcania Triesdorfu w letnią siedzibę ze zwierzyńcem 1748 z inicjatywy margrabiego początek kształcenia w zakresie rolnictwa w Triesdorfie 1791 przekazanie Triesdorfu Państwu Pruskiemu przez Christiana Friedricha Carla Alexandra (brak następców i przeprowadzka wraz ze swoją metresą Elizabeth Craven do Anglii) 1806 Triesdorf przechodzi do Królestwa Bawarii 1847 ustanowienie Państwowej Szkoły Rolniczej 1971 przekształcenie Szkoły Inżynierów Rolnictwa w Triesdorfie w oddział Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych Weihenstephan (FH Weihenstephan Abt. Triesdorf)

6 Folie 6 Bawarska epoka lat 1806 – 1895

7 Uniwersytet Weihenstephan – Triesdorf (HSWT) Gospodarstwo Szkolne Liceum Zawodowe Wyższa Szkoła Rolnicza Technikum Akademia Zawodowa Szkoła Hodowlana Szkoła Zawodowa Naukowo- Doświadczalne Centrum Szkoleniowe Analityki Mleka Szkoła Mechanizacji Rolnictwa Centrum Edukacji - Triesdorf dzisiaj Centrum Kształcenia Ustawicznego - Triesdorf Centrum Energii

8 Folie 8 Usytuowanie HSWT w Centrum Edukacji - Triesdorf

9 Kierunki studiów Triesdorf Wydział Rolnictwa Kierunki licencjackie: » Żywienie i zarządzanie aprowizacją (300) » Rolnictwo (360) » Zarządzanie żywnością (250) » Technika w rolnictwie (37) Kierunki magisterskie: » Międzynarodowe studia – Zarządzanie w rolnictwie (MBA) (90) » Zarządzanie regionalne (MBA) (22) Wydział Inżynierii Środowiska Kierunki licencjackie: » Ochrona środowiska (300) » Technologia energii odnawialnych (250) » Technologia wody (100) » Kierunek magisterski: Zarządzanie energią i technologia energii (w kooperacji z Wyższymi Szkołami z Ansbach i Nürnberg)

10 Wydział Rolnictwa Ogniwa łańcucha żywnościowego Żywienie i konsumpcja - gospodarstwa domowe, zakłady usługowe Produkcja rolnicza, surowce Przetwórstwo żywności orientacja- orientacja - na surowce technologie Handel żywnością Rolnictwo BACHELOR Zarządzanie żywnością Żywienie & Zarządzanie aprowizacją MASTER Technika rolnicza Międzynarodowe studia – Zarządzanie w rolnictwie Zarządzanie regionalne

11 Folie 11 Co roku 1400 chętnych na studia na kierunki Wydziału Rolnictwa – na 350 oferowanych miejsc

12

13 Internationaler Masterstudiengang Agrarmanagement IMA

14 Filozofia Międzynarodowych Studiów Magisterskich wnoszenie wkładu w: powiązane z praktyką, fachowe kształcenie w zakresie rolnictwa tworzenie efektywnych struktur edukacji w krajach partnerskich rozwój trwałej współpracy z uczelniami partnerskimi zapewnienie kadr o najwyższych kwalifikacjach na potrzeby niemieckiego przemysłu, a zwłaszcza obecnego na zagranicznych rynkach polepszanie sytuacji dochodowej, zaopatrzenia i w zakresie ochrony środowiska wspieranie szczególnie uzdolnionych studentów

15 W wybranych gospdoarstwach rolnych Zajęcia teoretyczne związane z praktyką Kursy obsługi maszyn rolniczych Kurs hodowli zwierząt (razem 30 ECTS) 1. Semstr teoretyczny 2.Semestr Praktyka semestralna 1. Semestr Praktyka 2. Semstr teoretyczny 3. Semestr Praca magisterska 4. Semestr Zarządzanie i controlling (5 ECTS) Seminarium produkcyjno- ekonomiczne włącznie z techniką produkcji) (5 ECTS) Informatyka ekonomiczna włącznie z doświadczalnymi badaniami społecznymi (5 ECTS) Business Management (5 ECTS) Dodatkowe moduły przedmiotów do wyboru (10 ECTS) Język wykładowy: niemiecki w przedsiębiorstw ie branży rolnej (Handel, Technika Rolnicza, Doradztwo, Przetwórstwo rolno – spoż. itp.) (5 ECTS) Najważniejsze przedmioty: Doradztwo rolnicze lub Doradztwo technologiczno - ekonomiczne lub Polityka regionalna (10 ECTS) Planowanie przedsięwzięć (5 ECTS) Polityka rolna (5 ECTS) Strategie marketingu międzynarodowego (5 ECTS) Przedmiot do wyboru w języku angielskim (5 ECTS) Projektplanung und Projektbeurteilung (5 ECTS) Moduły Wahlpflichtmodule (5 ECTS ) Zakończenie: Master of Business Administration in Agriculture (MBA) Program dla asystentów (6-12 m-cy) Pogłębienie wiedzy z wybranych przedmiotów Tłumaczenie materiałów dydaktycznych Prowadzenie zajęć i udział w pracy badawczej 1. IV – 30. IX 1. X – 14. II 15. II – 14. III15. III – 31. VI1. X-14. III

16 Uczestnicy 1. semestru teoretycznego

17 Zajęcia powiązane z praktyką » Praktyczna znajomość ekonomiki gospodarstw » Przygotowanie prac seminaryjnych » Zbieranie danych bezpośrednio w gospodarstwach » Tworzenie planów rozwoju gospodarstw

18 Studenci MBA- są pod dobra opieką  Pomoc w uzyskaniu stypendiów  Pomoc w zakwaterowaniu  Kurs języka niemieckiego - Zertifikat C1  Opieka nauczycieli i studentów niemieckich  Życie i studia w Niemczech  Wyszukiwanie praktyk  Pomoc w sprawach prywatnych...

19 Praktyka w przedsiębiorstwach..

20 Perspektywy po studiach w gospodarstwach rolnych w przedsiębiorstwach agrobiznesu w filiach zagranicznych niemieckich i międzynarodowych firm jako wykładowcy uczelni i szkół rolniczych udział w międzynarodowych projektach i służbie doradczej w zarządzaniu rolnictwem w pracy naukowej

21 Spotkanie absolwentów w 2011r.: 20 - lat studiów IMA...dla 160 absolwentów z ponad 20 krajów To był niezapomniany wieczór... Spotkanie absolwentów 2012r.

22 Wszechstronna wymiana: - studenci - mobilność uczelni, badania, naukowcy - możliwości promocji (doktoraty) - konferencje - dokształcanie - publikacje naukowe ….. Praca w sieci uczelni partnerskich!


Pobierz ppt "Folie 1 Serdecznie witamy Państwa w Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) Prof. Dr. Ralf Schlauderer."

Podobne prezentacje


Reklamy Google