Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rolnictwo - branża przyszłości Wyzwania, Strategie, Odpowiedzialność Wrocław, 29. listopada 2013 Prof. Dr. Johannes Holzner.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rolnictwo - branża przyszłości Wyzwania, Strategie, Odpowiedzialność Wrocław, 29. listopada 2013 Prof. Dr. Johannes Holzner."— Zapis prezentacji:

1 Rolnictwo - branża przyszłości Wyzwania, Strategie, Odpowiedzialność Wrocław, 29. listopada 2013
Prof. Dr. Johannes Holzner

2 Najnowsze doniesienia z czasopism rolniczych
Zbiory kukurydzy naciskają na ceny. AZ Zaczyna brakować pszenicy. AZ MATIF włącza bieg wsteczny. AZ Australijskie zapasy cierpią. AZ Rzepak – wysokie loty przed upadkiem? DLG 11/2013 Nawozy – kupować teraz! DLG 11/2013

3 Konkurencyjność w aspekcie:
wyzwań strategii odpowiedzialności

4 Wyzwania

5 Demografia

6 Monachium i region

7

8

9 Zamieszki z powodu głodu i kryzysy żywnościowe

10

11 Światowe zasoby wody Erst Erklären, Farben und Bedeutung
Zu Erkennen: Wassermangel und zunehmender Mangel vor Allem in Afrika und Asien, hier wächst die Bevölkerung aber am stärksten. Gleichzeitig sind dies aber auch die Gebiete die am stärksten von der Desertifikation betroffen sind Süßwasservorräte sind global ungleich verteilt 26 Länder mit ca. 230 Mio Einwohnern leiden bereits unter Wassermangel

12 Zużycie energii

13 Rynki płodów rolnych i pasz

14 Zboża: Produkcja światowa i regionalna w 2012r.
Quelle: LfL Agrarmarkt, 2012; Agrarwirtschaft 2012

15 Eksport z USA Japan USA Korea Mexiko Ägypten Venezuela Nigeria
Quelle: Santer, Kammermeier, Kügel, Duller 2009

16 Eksport z krajów EU-27 Tunesien Iran Libyen Algerien Ägypten
Quelle: Santer, Kammermeier, Kügel, Duller 2009

17 Koszty transportu Zboże
Magdeburg – Port w Hamburgu (transport samochodowy): 16,- €/t Magdeburg – Port w Hamburgu (transport rzeczny): 6,- €/t US-Golfküste – Egipt: ,- €/t Argentyna – Hiszpania: ,- €/t Ukraina – Hiszpania: ,- €/t Quelle: DLG Mitteilungen, 12/2011

18 Porównanie światowej produkcji zbóż – efektywność ekonomiczna pszenicy
Quelle: IMA Holzner et al, 2013

19 Rzepak i soja

20 Światowa i regionalna produkcja nasion roślin oleistych w 2012r.
Quelle: USDA

21 Kalendarz zbiorów - soja
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sier-pień wrzesień październik listopad grudzień USA Brasilien Argentinien Paraquay China Indien

22 Eksport z USA Kanada EU 27 Japan USA China Mexiko Indonesien

23 Eksport z Brazylii EU 27 Korea Iran China Thailand Brasilien
Quelle: Santer, Kügel, Kammermeier, Duller, 2009

24 Światowa i regionalna produkcja mleka Kraje o największej produkcji mleka
50 100 150 sonst. IE RO ES NL IT PL UK FR 19,6 5,5 6,0 7,2 10,9 11,1 11,8 14,6 25,1 140 91,0 77,5 31,9 28,8 27,0 23,5 15,1 13,8 10,7 10,1 10,0 8,3 8,1 8,0 6,7 6,0 5,1 IN US RU PK CN BR NZ UA TR AU MX JP AR CA CO IR BY Produkcja w mln t EU-27 DE 28,2 Quelle: Isermeyer, 2007

25 Światowa i regionalna produkcja mleka Zmiany w produkcji mleka 2000 - 2012
Weltweite und regionale Erzeugung Veränderungen in der Milchproduktion roczna stopa wzrostu w % spadek bez zmian wzrost <=-5.0 >-5.0<=-2.5 >-0.5<=0.5 >0.5<=2.5 >2.5<=5.0 >5.0

26 Struktura stad trzody chlewnej w Niemczech
Quelle: Stat. Bundesamt

27 Strategie

28 Zakupy i sprzedaż surowców
Ocena aktualnej sytuacji podażowej: Światowe zapasy – światowe zużycie > 18% rocznego zużycia zbóż w magazynach = rynki światowe dobrze zabezpieczone, ceny niskie, małe wahania. < 18%: Wahania popytu i podaży można jeszcze zniwelować. Nerwowość rynków. Wzrost cen. < 15%: Panika krajów– importerów. Małe i średnie kraje – eksporterzy wstrzymują dostawy. Niewielkie zakłócenia prowadzą do dużych reakcji cenowych. Quelle: DLG 6/2009; DLG 9/2009; DLG 11/2009;

29 Getreide - Weltversorgungsbilanz
Światowy bilans zbóż Getreide - Weltversorgungsbilanz Stan końcowy zapasów w stosunku do zużycia (w %) 2009/2010: /2013: 18 2010/2011: /2014: 19 2011/2012: 20 Quelle: IGC Getreideernte 2013

30 Zakupy i sprzedaż surowców
Relacje - bazowe Psz. ozima i rzepak: 1 : 2 Psz. ozima i kukurydza: 1 : 0,9 Psz. ozima i jęczmień ozimy: 1 : 0,8 Śruta z rzepaku i śruta sojowa: różnica ca. 8 € Porównanie statyczne i dynamiczne relacji Punkt wyjścia zboża: żniwa (sierpień) Punkt wyjścia pasze białkowe: żniwa rzepak

31 Ceny skupu pszenicy konsumpcyjnej, ziarna kukurydzy i rzepaku w Bawarii
Quelle: LfL, Agrarmarktanalyse Chartvergleich 2013

32 Ceny skupu trzody chlewnej
1. Quartal 2010: Dioxin: Auffallend wie schnell der Preis wieder steigt. Preistäler Quelle: LfL, Agrarmarktanalyse Chartvergleich 2013

33 Strategie dla rolników
Porównanie koncernów mlecznych z pomocą giełdowego instrumentu analitycznego (wskaźnika – Beta) Czym jest wskaźnik – Beta? Wskaźnik – Beta określa zależność między poziomem kursu akcji a indeksem giełdowym i pokazuje wrażliwość kursu akcji na zmiany stanu indeksu. Wskaźnik-β > 1 → kurs akcji waha się bardziej niż cały rynek Wskaźnik-β = 1 → wahania akcji i rynku są identyczne Wskaźnik-β < 1 → kurs akcji waha się słabiej niż cały rynek Wskaźnik-β < 0 → kurs akcji kształtuje się przeciwnie niż zmiany rynku

34 Obliczanie wartości wskaźnika-β
kowariancja (kurs akcji, Indeks) wskaźnik-β = odchylenie standardowe (Indeks)² Quelle: DeiFin.de

35 Obliczanie wartości wskaźnika-β

36 Wskaźnik-β w rolnictwie
„Jak jest używany wskaźnik-β w rolnictwie?“

37 Wskaźnik-β w rolnictwie

38 Wskaźnik-β w rolnictwie
Nordmilch Müller Leppersdorf Zott kowariancja 0, 0, 0, wskaźnik-β 1,262 0,778 0,703 Wskaźnik-β (Nordmilch) = 1,262 → cena mleka w Nordmilch waha się nieco silniej niż cena mleka w całych Niemczech, i nie zmienia się przeciwnie do zmian na rynku Wskaźnik-β (Müller Leppersdorf) = 0,778 → cena mleka Müller Leppersdorf podlega mniejszym wahaniom niż cena mleka w Niemczech, i nie zmienia się przeciwnie do zmian na rynku Wskaźnik-β (Zott) = 0,703 → cena mleka w Zott podlega mniejszym wahaniom niż cena mleka w Niemczech, i nie zmienia się przeciwnie do zmian na rynku (podobnie jak w Müller Leppersdorf)

39 Odpowiedzialność

40 Inwestycje i rodzina (cykl rozwoju rodziny)
Quelle: Schilcher, 2010

41

42 Wniosek Konkurencyjny jest ten, który stale podejmuje wyzwania, opracowuje strategie i bierze za swoje działania odpowiedzialność.


Pobierz ppt "Rolnictwo - branża przyszłości Wyzwania, Strategie, Odpowiedzialność Wrocław, 29. listopada 2013 Prof. Dr. Johannes Holzner."

Podobne prezentacje


Reklamy Google