Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rolnictwo - branża przyszłości Wyzwania, Strategie, Odpowiedzialność Wrocław, 29. listopada 2013 Prof. Dr. Johannes Holzner.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rolnictwo - branża przyszłości Wyzwania, Strategie, Odpowiedzialność Wrocław, 29. listopada 2013 Prof. Dr. Johannes Holzner."— Zapis prezentacji:

1 Rolnictwo - branża przyszłości Wyzwania, Strategie, Odpowiedzialność Wrocław, 29. listopada 2013 Prof. Dr. Johannes Holzner

2 Najnowsze doniesienia z czasopism rolniczych Zbiory kukurydzy naciskają na ceny. AZ 04.11.2013 Zaczyna brakować pszenicy. AZ 04.11.2013 MATIF włącza bieg wsteczny. AZ 24.10.2013 Australijskie zapasy cierpią. AZ 24.10.2013 Rzepak – wysokie loty przed upadkiem? DLG 11/2013 Nawozy – kupować teraz! DLG 11/2013

3 Konkurencyjność w aspekcie:  wyzwań  strategii  odpowiedzialności

4 Wyzwania

5 Demografia

6 Monachium i region

7

8

9 Zamieszki z powodu głodu i kryzysy żywnościowe

10

11 Światowe zasoby wody

12 Zużycie energii

13 Rynki płodów rolnych i pasz

14 Zboża: Produkcja światowa i regionalna w 2012r. Quelle: LfL Agrarmarkt, 2012; Agrarwirtschaft 2012

15 Eksport z USA USA Mexiko VenezuelaNigeria Ägypten Korea Japan Quelle: Santer, Kammermeier, Kügel, Duller 2009

16 Eksport z krajów EU-27 Algerien Tunesien Ägypten Libyen Iran Quelle: Santer, Kammermeier, Kügel, Duller 2009

17 Koszty transportu Zboże Magdeburg – Port w Hamburgu (transport samochodowy): 16,- €/t Magdeburg – Port w Hamburgu (transport rzeczny): 6,- €/t US-Golfküste – Egipt:21,- €/t Argentyna – Hiszpania:32,- €/t Ukraina – Hiszpania:14,- €/t Quelle: DLG Mitteilungen, 12/2011

18 Porównanie światowej produkcji zbóż – efektywność ekonomiczna pszenicy Quelle: IMA Holzner et al, 2013

19 Rzepak i soja

20 Quelle: USDA Światowa i regionalna produkcja nasion roślin oleistych w 2012r.

21 Kalendarz zbiorów - soja stycz eń lutymarzec kwieci eń majmaj czerwi ec lipiec sier- pień wrzesi eń paździ ernik listop ad grudzi eń USA Brasilien Argentinien Paraquay China Indien

22 Eksport z USA Mexiko Kanada EU 27 China Japan Indonesien USA

23 Eksport z Brazylii EU 27 Brasilien China Korea Iran Thailand Quelle: Santer, Kügel, Kammermeier, Duller, 2009

24 Światowa i regionalna produkcja mleka Kraje o największej produkcji mleka 0 50 100 150 Produkcja w mln t 91,0 77,5 31,9 28,8 27,0 23,5 15,1 13,8 10,7 10,110,0 8,38,18,0 6,7 6,0 5,1 INUSRUPKCNBRNZUATRAUMXJPARCACOIRBY Quelle: Isermeyer, 2007 EU-27 DE 28,2 sonst. IE RO ES NL IT PL UK FR 19,6 5,5 6,0 7,2 10,9 11,1 11,8 14,6 25,1 140

25 Weltweite und regionale Erzeugung Veränderungen in der Milchproduktion 2000-2012 roczna stopa wzrostu w % <=-5.0 >-5.0<=-2.5 >-0.5<=0.5 >0.5<=2.5 >2.5<=5.0 >5.0 spadek bez zmian wzrost Światowa i regionalna produkcja mleka Zmiany w produkcji mleka 2000 - 2012

26 Quelle: Stat. Bundesamt Struktura stad trzody chlewnej w Niemczech

27 Strategie

28  Ocena aktualnej sytuacji podażowej: -Światowe zapasy – światowe zużycie -> 18% rocznego zużycia zbóż w magazynach = rynki światowe dobrze zabezpieczone, ceny niskie, małe wahania. -< 18%: Wahania popytu i podaży można jeszcze zniwelować. Nerwowość rynków. Wzrost cen. -< 15%: Panika krajów– importerów. Małe i średnie kraje – eksporterzy wstrzymują dostawy. Niewielkie zakłócenia prowadzą do dużych reakcji cenowych. Quelle: DLG 6/2009; DLG 9/2009; DLG 11/2009; Zakupy i sprzedaż surowców

29 Getreide - Weltversorgungsbilanz Stan końcowy zapasów w stosunku do zużycia (w %) 2009/2010: 23 2012/2013: 18 2010/2011: 21 2013/2014: 19 2011/2012: 20 Quelle: IGC Getreideernte 2013 Światowy bilans zbóż

30 Relacje - bazowe  Psz. ozima i rzepak:1 : 2  Psz. ozima i kukurydza:1 : 0,9  Psz. ozima i jęczmień ozimy:1 : 0,8  Śruta z rzepaku i śruta sojowa: różnica ca. 8 € Porównanie statyczne i dynamiczne relacji  Punkt wyjścia zboża:żniwa (sierpień)  Punkt wyjścia pasze białkowe:żniwa rzepak Zakupy i sprzedaż surowców

31 Ceny skupu pszenicy konsumpcyjnej, ziarna kukurydzy i rzepaku w Bawarii Quelle: LfL, Agrarmarktanalyse Chartvergleich 2013

32 Ceny skupu trzody chlewnej Quelle: LfL, Agrarmarktanalyse Chartvergleich 2013

33 Strategie dla rolników Porównanie koncernów mlecznych z pomocą giełdowego instrumentu analitycznego (wskaźnika – Beta) Czym jest wskaźnik – Beta?  Wskaźnik – Beta określa zależność między poziomem kursu akcji a indeksem giełdowym i pokazuje wrażliwość kursu akcji na zmiany stanu indeksu.  Wskaźnik-β > 1 → kurs akcji waha się bardziej niż cały rynek  Wskaźnik-β = 1 → wahania akcji i rynku są identyczne  Wskaźnik-β < 1 → kurs akcji waha się słabiej niż cały rynek  Wskaźnik-β < 0 → kurs akcji kształtuje się przeciwnie niż zmiany rynku

34 Obliczanie wartości wskaźnika-β wskaźnik-β = kowariancja (kurs akcji, Indeks) odchylenie standardowe (Indeks) ² Quelle: DeiFin.de

35 Obliczanie wartości wskaźnika-β

36 Wskaźnik-β w rolnictwie „Jak jest używany wskaźnik-β w rolnictwie?“

37 Wskaźnik-β w rolnictwie

38 Nordmilch Müller Leppersdorf Zott kowariancja0,0002831830,0001745430,000157729 wskaźnik-β 1,2620,7780,703 (Nordmilch) = 1,262  Wskaźnik-β (Nordmilch) = 1,262 → cena mleka w Nordmilch waha się nieco silniej niż cena mleka w całych Niemczech, i nie zmienia się przeciwnie do zmian na rynku (Müller Leppersdorf) = 0,778  Wskaźnik-β (Müller Leppersdorf) = 0,778 → cena mleka Müller Leppersdorf podlega mniejszym wahaniom niż cena mleka w Niemczech, i nie zmienia się przeciwnie do zmian na rynku (Zott) = 0,703  Wskaźnik-β (Zott) = 0,703 → cena mleka w Zott podlega mniejszym wahaniom niż cena mleka w Niemczech, i nie zmienia się przeciwnie do zmian na rynku (podobnie jak w Müller Leppersdorf)

39 Odpowiedzialność

40 Inwestycje i rodzina (cykl rozwoju rodziny) Quelle: Schilcher, 2010

41

42 Wniosek Konkurencyjny jest ten, który stale podejmuje wyzwania, opracowuje strategie i bierze za swoje działania odpowiedzialność.


Pobierz ppt "Rolnictwo - branża przyszłości Wyzwania, Strategie, Odpowiedzialność Wrocław, 29. listopada 2013 Prof. Dr. Johannes Holzner."

Podobne prezentacje


Reklamy Google