Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI DLA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI BEZPŁATNE SZKOLENIA JĘZYKOWE I BIZNESOWE DLA PRACOWNIKÓW FIRM projekt realizowany w ramach środków Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI DLA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI BEZPŁATNE SZKOLENIA JĘZYKOWE I BIZNESOWE DLA PRACOWNIKÓW FIRM projekt realizowany w ramach środków Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI DLA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI BEZPŁATNE SZKOLENIA JĘZYKOWE I BIZNESOWE DLA PRACOWNIKÓW FIRM projekt realizowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

2 REALIZACJA PROJEKTU AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI DLA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 01.07.2012-31.10.2013 Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa LIDER EUROKANCELARIA prof. Maria Królikowska – Olczak PARTNER

3 Przeprowadzona przez Lidera i Partnera analiza ogłoszeń pracodawców woj. łódzkiego jasno pokazała, iż MMP poszukują sekretarek i sekretarzy posiadających podstawową wiedzę w zakresie: Prawa pracy Prawa podatkowego Prawa administracyjnego Marketingu Public relations W odpowiedzi na zapotrzebowanie pracodawców sektora MMP, ŁIPH jako lider projektu zaoferowała finansowane z EFS szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników uzupełniając szkolenia o w/w tematyce również o kurs z języka obcego.

4 Jakiego typu szkolenia są prowadzone? W ramach projektu prowadzone są dwa równoległe bezpłatne bloki szkoleniowe: biznesowy i językowy. Udział w projekcie oznacza obowiązkowy udział w obydwu blokach szkoleniowych.

5 BLOK BIZNESOWY (ekonomiczno- prawny) Obejmujący poniższe zagadnienia: 1. Prawo pracy 2. Prawo administracyjne + egzekucja w administracji 3. Prawo konsumenckie 4. Swoboda świadczenia usług 5. Umowy w obrocie gospodarczym 6. Podatki 7. Marketing dla MMP 8. Public relations 9. Ochrona danych osobowych Prowadzony przez wykładowców z Uniwersytetu Łódzkiego Częstotliwość zajęć: jeden zjazd w miesiącu ( piątek lub sobota) przez 10 miesięcy.

6 BLOK JĘZYKOWY: j. angielski lub niemiecki Zajęcia prowadzą lektorzy ze szkoły językowej z długoletnim stażem. Częstotliwość zajęć: dwa razy w tygodniu przez dwa semestry (2 x 1,5 godziny zajęć grupowych w tygodniu + możliwość korzystania z platformy e-learningowej i konsultacji indywidualnych) zakończonych egzaminem międzynarodowym i przyznaniem certyfikatu.

7 Kto może brać udział w projekcie? Projekt „Akademia umiejętności dla małej przedsiębiorczości” skierowany jest do pełnoletnich pracowników zatrudnionych na zasadach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. Przewidziano nabór dla 180 osób, w tym 50 osób powyżej 50 roku życia. W projekcie weźmie udział taka sama ilość kobiet i mężczyzn. Uwaga: w naszym projekcie mogą uczestniczyć także pracownicy zatrudnieni w administracji publicznej! Projekt będzie realizowany w 4 ośrodkach: Łodzi, Sieradzu Radomsku i Skierniewicach

8 Dokumenty rekrutacyjne do projektu dostępne są na stronie internetowej www.izba.lodz.pl w zakładce „Akademia umiejętności dla małej przedsiębiorczości” Kontakt tel. z biurem projektu: 42 250 54 50 lub kom. 501 799 328


Pobierz ppt "AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI DLA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI BEZPŁATNE SZKOLENIA JĘZYKOWE I BIZNESOWE DLA PRACOWNIKÓW FIRM projekt realizowany w ramach środków Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google